Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Obrót towarowy/Wycena towarów/Rozwiązania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Wycena towarów – rozwiązania
»
Ćwiczenia Obrót hurtowy
Spis treści

Poniżej znajdziesz rozwiązania zadań z ewidencji operacji związanych z aktualizacją wyceny towarów. Możesz porównać swoje rozwiązania z zaproponowanymi w książce. Sprawdź, gdzie popełniłeś błędy i nad czym warto jeszcze popracować.

Zadanie 1[edytuj]

332 Towary w detalu
Wn Ma
(Sp.) 40000,00 7000,00 (1)335 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów detalicznych
Wn Ma
(1) 7000,00 10000,00 (Sp.)Operacje gospodarcze

  1. PK: aktualizacja cen towarów: 40 000 zł - 33 000 zł = 7 000 zł

Wycena towarów na dzień bilansowy

33 000 zł - 3 000 zł = 30 000 zł

Zadanie 2[edytuj]

332 Towary w detalu
Wn Ma
(Sp.) 40000,00 3000,00 (1a)335 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów detalicznych
Wn Ma
(1a) 3000,00 3000,00 (Sp.)337 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości towarów detalicznych
Wn Ma
9000,00 (1b)761 Pozostałe koszty operacyjne
Wn Ma
(1b) 9000,00Operacje gospodarcze

  1. PK: aktualizacja cen towarów: 12 000 zł
    a) wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów: 3 000 zł
    b) wyksięgowanie odpisów aktualizujących wartość towarów: 9 000 zł

Obniżka wartości towarów

40 000 zł x 30% = 12 000 zł

40 000 zł - 12 000 zł = 28 000 zł

Wycena towarów na dzień bilansowy

37 000 zł - 9 000 zł = 28 000 zł