Rosyjski/Lekcja 3

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język rosyjski
Flaga Rosji

Spis treści | Lekcje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Введение[edytuj]

W tej lekcji:

  • nauczysz się pytać
  • poznasz rosyjską deklinację

Лексика[edytuj]

Język rosyjski
Słownictwo
Словарьsłownictwo
вопр`ос

отв`ет
меш`ать
пить
есть

к`ушать
pytanie

odpowiedź
przeszkadzać
pić
jest, jeść

jeść

Диалог[edytuj]

Język rosyjski
Dialog
Диалогpytania

Гpамматика[edytuj]

Pytania[edytuj]

Мягкий знак - ь[edytuj]

Rosyjskie

Имя существительное[edytuj]

Rosyjskie

Deklinacja[edytuj]

W języku rosyjskim mamy do czynienia z trzema deklinacjami (czasem wyróżnia się także czwartą, choć zasadniczo jest ona dodawana do trzeciej):

  • Pierwsza to odmiana rzeczowników zakończonych na "-а" bądź na "-я" w większości rodzaju żeńskiego, choć także niektóre rodzaju męskiego.
  • Druga dotyczy rzeczowników rodzaju męskiego oraz nijakiego zakończonych na spółgłoskę, znakiem miękkim, wśród nijakich na "-о" i "-е", także tych o zakończeniu "-ий" (r.m.) albo "-ие" (r.n.).
  • Trzecia deklinacja dotyczy rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych znakiem miękkim oraz na "-мя" (te mogą być wydzielane jako czwarta deklinacja).


Język rosyjski
Gramatyka
Грамматикамама, дядя, история - I deklinacja
lp. "-а" lmn. "-а"   lp. "-я" lmn. "-я"   lp. "-ия" lmn. "-ия"
И. мама мамы И. дядя дяди И. история истории
Р. мамы мам Р. дяди дядей Р. истории историй
Д. маме мамам Д. дяде дядям Д. истории историям
В. маму И. lub Р.1 В. дядю И. lub Р. В. историю И. lub Р.
Т. мамой мамами Т. дядей дядями Т. историей историями
П. мамe мамах П. дядe дядях П. истории историях

1И. lub Р. - w zależności od kategorii żywotności przypadek przybiera formę mianownika bądź dopełniacza.


Język rosyjski
Gramatyka
Грамматикасуп, конь, озеро, поле - II deklinacja
lp. "-" lmn. "-"   lp. "-ь" lmn. "-ь"   lp. "-о" lmn. "-о"   lp. "-е" lmn. "-е"
И. суп супы И. конь кони И. озеро озера И. поле поля
Р. супа супов Р. коня коней Р. озера озер Р. поля полей
Д. супу супам Д. коню коням Д. озеру озерам Д. полю полям
В. И. lub Р.1 И. lub Р. В. И. lub Р. И. lub Р. В. озеро озера В. поле поля
Т. супом супами Т. конём конями Т. озером озерами Т. полем полями
П. супe2 супах П. конe конях П. озере озерах П. поле полях

1И. lub Р. - w zależności od kategorii żywotności przypadek przybiera formę mianownika bądź dopełniacza.
2niektóre rzeczowniki, jak шкаф, мост czy аэропорт mają w narzędniku końcówkę "-у".


Język rosyjski
Gramatyka
Грамматикаплощадь, время - III deklinacja
lp. "-ь" lmn. "-ь"   lp. "-мя" lmn. "-мя"
И. площадь площади И. время времена
Р. площади площадей Р. времени времён
Д. площади площадям Д. времени временам
В. площадь И. lub Р.1 В. время И. lub Р.
Т. площадью площадями Т. временем временами
П. площади площадях П. времeни временах

1И. lub Р. - w zależności od kategorii żywotności przypadek przybiera formę mianownika bądź dopełniacza.


Język rosyjski
Słownictwo
Словарьsłownictwo gramatyczne
пеpев`од
глагол

`имя существ`ительное
`имя прилаг`ательное
`имя числ`ительное
употребл`ение
Имен`ительный пад`еж
Род`ительный пад`еж
Д`ательный пад`еж
Вин`ительный пад`еж
Твор`ительный пад`еж

Предл`ожный пад`еж
czasownik

rzeczownik
przymiotnik
liczebnik
użycie
Mianownik
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik

Miejscownik