Przejdź do zawartości

Rozmówki polsko-ukraińskie/Alfabet

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Alfabet w języku polskim różni się od alfabetu ukraińskiego / Алфавіт польською мовою відрізняється від українського алфавіту

 • A a = Adam / Адам
 • Ą ą = W języku polskim litera "ą", "Ą" pochodzi z litery "Юси" z głagolicy i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego / в польською мовою "Ą" "ą" походить від "Юси" - Глаголиця, Церковнослов'янська кирилична абетка, Староболгарська абетка, Старослов'янська абетка
 1. pająk = павук
 2. wąż = змія

Ale to jest językowa pułapka, ponieważ w języku polskim słowo "wąż" oznacza wszystkie węże / але це мовна пастка, в польською мовою слово «змія» означає всіх змій. Для Поляка не кожна змія це є змія. Змія = тільки гадюка.

Żmija zygzakowata / Гадюка звичайна
 • B b = Bóg / Бог
 • C c
 1. cukier / цукор
 2. ciastka / печиво

To jest następna pułapka / Це наступна пастка. Для Поляка "печиво" це: хліб (chleb), cайка (bułka) і так далі.

ciastka "Oreo" / печиво "Oreo"
 • Ć ć = Ćma / Міль. Litera "ć" w polskim języku jest taka, jak w Serbii, Chorwacji i językach łużyckich / Літера "ć" в польською мовою це як в: Сербія, Хорватія, Лужицькі мови
 • D d = dom / дiм
odmiana
mój dom мій дім
twój dom твій дім
nasz dom наш дім
wasz dom ваш дім
ich dom їхній дім
dywan = килим / kanapa, sofa = диван
 • E e = Ewa / Єва
 • Ę ę. Litera "ę" jest w językach polskim i litewskim / Буква "ę" є в польській та литовській мовах.
 1. ciężki / важкий
 2. język / язик
 3. mięso / м'ясо
 4. sędzia / суддя
 5. więcej / більше
 6. głęboko / глибоко

Słowo "język" w polskim języku ma dwa znaczenia / Слово "язик" в польською мовою має два значення:

 1. мова
 2. язик

Słowo "mowa" to może być: / Слово мова це може бути:

 1. przemowa/przemówienie = промова
 2. język = мова -> польська мова
 3. mowa = вміння говорити (umiejętność mówienia)
 4. mowa (переносне значення) = мова тіла (mowa ciała)

Ще є "ozór" = яловичий язик. Наприклад: Свиной язык в желе (Wieprzowy ozór w galarecie). Жел = żel, ale w polskim języku "żel" to jest na przykład "żel pod prysznic" (гель для душу). W Polsce żelowe mydło (гелеве мило), to jest małe mydło, które ma konsystencję żelu / для Поляка гелеве мило це невелике мило, що має консистенцію гелю. W Polsce ludzie używają zwykłego mydła (звичайне мило) i mydła w płynie (рідке мило).

Litera "ę" często zamienia się z literą "ą" / літера "ę" часто чергується з лі́терою "ą"

 1. mądry / мудрий - mędrzec / мудрець
 2. mąż / чоловік - z mężem / з чоловіком
 3. miesiąc / місяць - miesięczny / місячний
 4. rząd / ряд - z rzędu / з ряду
 5. wąż / змія - węże / змії
 6. ząb / зуб - zęby / зуби
 • F f
 1. fabryka / фабрика
 2. farba / фарба
 3. fraza / фраза (сполучення слів)
 • G g
 1. gazeta / газета
 2. gospodarz / господар
 3. guzik / ґудзик
 4. agrest / аґрус

W polskim języku "г" i "ґ" to ta sama litera. В польською мовою "г" i "ґ" це та сама буква.

гарбуз = dynia / кавун = arbuz
 • H h
 1. haracz / хабар W języku polskim jest różnica między "łapówka" a "haracz". В польською мовою є різниця між "łapówka" і "haracz". Łapówka jest dla urzędnika / це для чиновника. "Haracz" jest dla mafii. / Хабар це для мафії.
 2. hałas / галас

Polski i ukraiński język mają wspólne synonimy. Na przykład: / Польська й українська мають спільні синоніми. Наприклад:

 1. крики = krzyki
 2. шум = szum

W polskim języku odróżnia się "hałas" i "szum". Szum jest cichy (тихий) i jednostajny (однообразный), np. "szum wody" шум води. Typowy jest zwrot "szum w uszach" / шум у вухах. Na Ukrainie były porohy Dniepru (дніпрові пороги), a w Polsce, na Roztoczu (Розточчя) jest mały rezerwat przyrody (приро́дний запові́дник) Szumy nad Tanwią (Щуми над рі́чкою Танев).

Szumy nad Tanwią
 • I i = igła / голка: igła i nitka = голка і нитка
 • J j
 1. Józef / Йосип
 2. jabłko / яблуко
 3. jeż / їжак
 4. jogurt / йогурт
 5. junak / юнак
 • K k
 1. kaktus / ка́ктус
 2. картопля = kartofle (побутовий стиль), ziemniaki (офіційний стиль), pyry (познанський стиль - говірка)
 3. kometa / комета
 4. kot = кіт / kotek (kocię) = кошеня
      duży kot = великий кіт 
      mały kot = kotek = маленький кіт = кошеня
      bardzo mały kotek = kociątko = дуже маленький кошеня <- zdrobnienie (зменшувальний)

Słowo "kocię" to jest bardzo ciekawe zjawisko w języku / Слово "kocię" це дуже цікаве явище у мовленні: "kocię" - to jest rodzaj nijaki / це є середній рід. В польською мовою "kot" це є чоловічий рід, "kotek" також чоловічий рід, але "kocię" - середній рід. To, co jest małe i młode, często ma w odmianie języka rodzaj nijaki. Na przykład: / Що маленьке й молоде часто має у варіації мови середній рід. Наприклад: cielę = теля / cielątko = телятко.

Podobna sytuacja jest w języku niemieckim: to dziewczę (das Mädchen) / Схожа ситуація є в німецькою мовою: це дівча́. Współcześnie słowo "dziewczę" to archaizm (архаїзм). Normalnie my mówimy dziewczyna (дівчина).

odmiana
ten цей ta ця to це
tego цього́ tej ціє́ї tego цього́
temu цьому́ tej цій temu цьому́
tego/ten цей/цього́ tę/tą цю to це
tym цим ціє́ю tym цим
o ten! - o ta! - o to! -

W języku polskim ostatni przypadek to wołacz. / в польською мовою останній випадок це є кличний.

krzesło = стілець / крісло = fotel
 • L l
 1. Lublin = Люблін
 2. Lwów = Львів
 3. lampa / лампа
 4. lustro / дзеркало
 • Ł ł
 1. łacina = латинська
 2. ładny = гарний
 3. ładowarka do telefonu = зарядний пристрій для телефону
 4. łańcuch = ланцюг
 5. ławka = лавка
 6. łazienka = ванна кімната
 7. łąka = лука
 8. łopata = лопата
 9. łoś = лось
 10. łowić = ловити
 11. łóżko = ліжко

W polskim języku jest mało wyrazów z literą "ł" / У польській мові дуже мало слів з літерою "ł".

mały = tytuł słynnej francuskiej książki / название для известной французской книги: Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę" Le Petit Prince = Маленький принц.

 • M m = mama / мама
 • N n
 1. nikt / ніхто
 2. nos / ніс
 • Ń ń (нь) - "ń" jest w języku polskim i w białoruskiej łacińce / "ń" є в польською мовою и в білору́ською лати́нкою
 1. jesień = осінь
 2. leń = лінивець / вересень - лінивець = wrzesień - leń
 3. słońce = сонце
 4. państwo = держава (політична структура)
 5. tańczyć = танцювати (tańcować). Tańcować є архаїзм, але ми кажемо "tańcować na weselu" (танцювати на весіллі) або "tańcowała igła z nitką" (танцювали голка з ниткою), "Myszy tańcują gdy kota nie czują".
Leniwiec trójpalczasty / Лінивець трипалий
 • O o
 1. odzież / одяг
 2. ozon / озон
 3. owoce / фрукти

W polskim języku mówi się "frukty", ale jako żart. / В польською мовою ми говоримо "frukty" але як жарт.

owoce = фрукти / warzywa = овочі --- морква -> warzywo / яблуко -> owoc
 • Ó ó = "ó" jako litera narodziła się w XVI wieku. W wymowie nie ma różnicy między "ó" a "u" / "ó" ако буква народилася у 16 столітті. У вимові немає різниці між "ó" і "u". Jest w pisowni (правопис).
 1. lód / лід
 2. lud / люд
 3. Bóg / Бог
 4. Bug (rzeka) / Буг (ріка)

My możemy znaleźć różnice w dialektach (Beskid Żywiecki) / Ми можемо знайти відмінності в діалектах (Живецькі Бескиди). I jest ciekawy przypadek / І є цікавий випадок:

19 століття, Йосип Іванович Лозинський (Josyp Łozynśkyj), Українська латинка проект "Абецадло" - була буква "ó" - те саме, що й у польських регіональних діалектах: "kóń" (koń / кінь).

Jak w takim razie prawidłowo napisać raz "u" a raz "ó"? / Як правильно написати раз "у" і раз "ó"? / Polskie dzieci poznają zasadę: / Польські діти вивчають правила: "uje się nie kreskuje", np. "ja pracuję" / я працюю. "Ó" jest na początku wyrazów: "ósma godzina" (восьма година). W słowach, jakie mają długą tradycję (які мають давню традицію): chór / хор, góry / гори, król / король. Nigdy na końcu wyrazu / Ніколи в кінці слова. Zakończenia słów: / Закінчення слів: "-ów", "-ówka", "-ówna", np. Kraków (Краків), żarówka (лампочка). Gdy zamienia się na "o" i "e", np. lód (лід) -> lody. "Ó" pokazuje nam takie słowa (показує нам ці слова), które kiedyś w języku polskim miały zmiękczenia, takie jak w ukraińskim "ь". Te zmiękczenia zanikły, a słowo "ó" pozostało, na przykład: mróz / мороз, lód / лід. W czasownikach, w których zamienia się na "a": mówić (говорить) -> mawiać (говаривать).

lody waniliowe = ванільне морозиво
 • P p = papuga / папуга
 • Q q = tylko obcojęzyczne zwroty / тільки іншомовні фрази
 • R r = rakieta / ракета
 • S s = sok / сік
sklep = крамниця / склеп = piwnica (пивниця), krypta (крипта)
 • Ś ś
 1. Śląsk / Сілезія
 2. śmietana / сметана --- śmietanka / вершки (сметанка)
 3. ślepy / сліпий
 • T t
 1. tata / тато
 2. tutaj / тут

Co ty tu robisz? Що ти тут робиш?

 • U u
 1. Uzbekistan / Узбекистан
 2. ubezpieczenie / страхування (страховка)
 3. ukarać kogoś / укарати когось
 4. uparty / упрямый
 • V v słowa obcojęzyczne / іноземні слова
 • W w = wiatr / вітер

Але в польській мові є слово "wicher", jak słynna książka "Wichrowe Wzgórza" (Wuthering Heights - Буремний перевал Емілі Бронте). "Wicher" to jest silny, porywisty wiatr (сильний поривчастий вітер) lub (переносне значення) silny wstrząs dziejowy - наприклад вітер історії.

 • X x = używana w obcych słowach czy nazwach / вживається в іншомовних словах чи назвах
 • Y y tylko kilka obcych słów zaczyna się na "y" / тільки кілька іноземних слів починається з "y"
 1. Yeti / Еті (Снігова людина = śnieżny człowiek)
 2. ryż / рис
 • Z z = zima / зима
 • Ź ź = źródło / джерело
 • Ż ż
 1. żaba / жаба
 2. żyrafa / жираф

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]


Głoski »