Przejdź do zawartości

Rozmówki polsko-ukraińskie/Liczebniki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

1. jeden 2. dwa 3. trzy 4. cztery 5. pięć 6. sześć 7. siedem 8. osiem 9. dziewięć 10. dziesięć 11. jedenaście 12. dwanaście 13. trzynaście 14. czternaście 15. piętnaście 16. szesnaście 17. siedemnaście 18. osiemnaście 19. dziewiętnaście 20. dwadzieścia 21. dwadzieścia jeden 30. trzydzieści 40. czterdzieści 50. pięćdziesiąt 60. sześćdziesiąt 70. siedemdziesiąt 80. osiemdziesiąt 90. dziewięćdziesiąt 100. sto 200. dwieście 300. trzysta 400. czterysta 500. pięćset 600. sześćset 700. siedemset 800. osiemset 900. dziewięćset 1000. tysiąc 2000. dwa tysiące 10 000. dziesięć tysięcy 100 000. sto tysięcy 1 000 000. milion


« Czasowniki