Przejdź do zawartości

Szablon:Związek chemiczny infobox/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Ten infoboks może być wstawiany do szeregu artykułów chemicznych. W zależności od tego, jakiego rodzaju substancję chemiczną opisuje artykuł, sposób umieszczania infoboksu może być nieco odmienny. Możesz przejść do instrukcji wstawiania infoboksu klikając na jeden z przycisków poniżej.

związek chemiczny polimer prosty jon / grupa funkcyjna mieszanina*
* tylko w szczególnych przypadkach i tylko dla mieszanin kilku związków, np. mieszaniny izomerów etc.

Istnieją również osobne infoboksy, które należy umieszczać w poniższych przypadkach:

W razie wątpliwości lub pytań, możesz napisać na Wikibooks:Kwestie techniczne.

Błędy[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronach Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)[edytuj]

Infobox wykorzystywany w artykułach o związkach chemicznych, polimerach, prostych jonach i grupach funkcyjnych, mieszaninach kilku związków (w uzasadnionych przypadkach). Szablon nie powinien być dodawany poprzez edytor wizualny; zamiast tego zobacz dokumentację szablonu, aby dowiedzieć się, jak wstawić ten infobox w trybie edycji kodu.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

Ten szablon ma niestandardowe formatowanie.

ParametrOpisTypStatus
nazwanazwa

Nazwa związku chemicznego (najczęściej identyczna z tytułem artykułu); najlepiej aby nazwa mieściła się w jednej linii nagłówka infoboksu

Liniawymagany
1. grafika1. grafika

Grafika (przeważnie przedstawiająca strukturę związku, a w przypadku prostych związków (np. prostych soli nieorganicznych jak Na2CO3, KCl) zdjęcie związku bądź struktura krystaliczna; domyślnie rozmiar grafiki to 240px albo 120px jeśli wstawiono także 2. grafikę

Pliksugerowany
opis 1. grafikiopis 1. grafiki

Opis 1. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar 1. grafikirozmiar 1. grafiki

Rozmiar 1. grafiki w pikselach (łączny rozmiar 1. i 2. grafiki nie może przekroczyć 240 px)

Liczbaopcjonalny
2. grafika2. grafika

Grafika (domyślnie 240px albo 120px jeśli wstawiono także 1. grafikę); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, np. wzorów trójwymiarowych, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)

Plikopcjonalny
opis 2. grafikiopis 2. grafiki

Opis 2. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar 2. grafikirozmiar 2. grafiki

Rozmiar 2. grafiki w pikselach (łączny rozmiar 1. i 2. grafiki nie może przekroczyć 240px)

Liczbaopcjonalny
3. grafika3. grafika

Grafika (domyślnie 180px); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, np. wzorów trójwymiarowych, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)

Plikopcjonalny
opis 3. grafikiopis 3. grafiki

Opis 3. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar 3. grafikirozmiar 3. grafiki

Rozmiar 3. grafiki w pikselach (nie może przekroczyć 180px)

Liczbaopcjonalny
preferowana nazwa IUPACpreferowana nazwa IUPAC

Preferowana nazwa IUPAC z podanym źródłem np. do IUPAC Blue Book 2013; inne nazwy systematyczne wpisać w parametrze „nazwa systematyczna”

Ciąg znakówopcjonalny
nazwa systematycznanazwa systematyczna

Nazwa systematyczna według IUPAC; dla związków nieorganicznych stosować odpowiednio parametry „nazwa konstytucyjna”, „nazwa podstawnikowa”, „nazwa addytywna”, „nazwa wodorowa”; jeśli istnieje tzw. preferowana nazwa IUPAC należy umieścić ją w parametrze „preferowana nazwa IUPAC”

Ciąg znakówsugerowany
nazwa konstytucyjnanazwa konstytucyjna

Nazwa systematyczna według nomenklatury konstytucyjnej IUPAC (tylko dla związków nieorganicznych)

Ciąg znakówopcjonalny
nazwa podstawnikowanazwa podstawnikowa

Nazwa systematyczna według nomenklatury podstawnikowej IUPAC (tylko dla związków nieorganicznych)

Ciąg znakówopcjonalny
nazwa addytywnanazwa addytywna

Nazwa systematyczna według nomenklatury addytywnej IUPAC (tylko dla związków nieorganicznych)

Ciąg znakówopcjonalny
nazwa wodorowanazwa wodorowa

Nazwa systematyczna według nomenklatury wodorowej IUPAC (tylko dla związków nieorganicznych).

Ciąg znakówopcjonalny
nazwa półsystematycznanazwa półsystematyczna

Nazwa według tradycyjnej nomenklatury chemicznej (tylko dla związków nieorganicznych).

Ciąg znakówopcjonalny
nazwa Stockanazwa Stocka

Nazwa związku w systemie Stocka (tylko dla związków nieorganicznych)

Ciąg znakówopcjonalny
nazwy farmaceutycznenazwy farmaceutyczne

Nazwy związku stosowane w medycynie

Ciąg znakówopcjonalny
inne nazwyinne nazwy

Inne nazwy związku (zwyczajowe, handlowe, skróty i symbole)

Ciąg znakówopcjonalny
wzór sumarycznywzór sumaryczny

Należy podać tylko jeden wzór według notacji Hilla, w którym podaje się listę atomów wchodzących w skład związku wraz z ich krotnościami, np. C<sub>13</sub>H<sub>43</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>S, bez użycia szablonów i <br />; dla związków nieorganicznych przeważnie należy również wykorzystać parametr „wzór wyświetlany”; dla polimerów stosować wyłącznie „struktura meru”; dla grup funkcyjnych, jonów i mieszanin stosować wyłącznie „wzór wyświetlany”

Ciąg znakówsugerowany
wzór wyświetlanywzór wyświetlany wzór chemiczny

dla związków nieorganicznych, jonów, grup funkcyjnych i mieszanin oraz przypadków, w których należy użyć szablonów (np. w przypadku związków obdarzonych ładunkiem stosuje się szablon {{chem}} do poprawnego wyświetlenia, np. {{chem|C|35|H|60|N|2|O|4|2+}}); w przypadku związków nieorganicznych zapisywanych tradycyjnie w zapisie [kation][anion], np. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, ich wzór należy zamieścić w tym parametrze, a w parametrze wzór sumaryczny według notacji Hilla, np. CNa<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

Ciąg znakówopcjonalny
inne wzoryinne wzory

Wzory bardziej rozbudowane, uwzględniające elementy faktycznej struktury związku, które mogą mniej lub bardziej dokładnie przedstawiać strukturę związku.

Ciąg znakówopcjonalny
masa molowamasa molowa

Masa molowa związku w g/mol (do drugiego miejsca po przecinku); jednostka zostanie dodana automatycznie; nie należy stosować dla polimerów i mieszanin

Liniasugerowany
wyglądwygląd

Krótki opis uwzględniający takie właściwości fizyczne jak barwa, zapach, stan skupienia itp

Ciąg znakówopcjonalny
minerałyminerały

Minerały (z odnośnikami do artykułów o nich) jakie tworzy dany związek chemiczny

Ciąg znakówopcjonalny
monomerymonomery

Tylko dla polimerów; nazwa (lub nazwy) i wzór półstrukturalny cząsteczki budującej dany polimer, np. etylen (CH2=CH2); jeśli opisywanym polimerem jest heteropolimer, wówczas monomery należy podać w kolumnie (użyć znacznika <br /> pomiędzy monomerami)

Ciąg znakówopcjonalny
struktura merustruktura meru

wzór półstrukturalny meru, np. −CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>−

Ciąg znakówopcjonalny
SMILESSMILES

Zapis struktury związku w systemie SMILES (podać tylko jeden zapis, bez znaczników „<br />”, szablonów i linków)

Ciąg znakówopcjonalny
numer CASnumer CAS

Numer CAS związku chemicznego (należy umieścić każdy numer w formacie „{{CAS|numer}}”)

Ciąg znakówsugerowany
PubChemPubChem

Identyfikator związku w bazie PubChem (podać w postaci „{{PubChem|numer}}”); dalsze przypisy do tej pozycji można dodać za pomocą szablonu „{{r|PubChem}}”

Ciąg znakówsugerowany
DrugBankDrugBank

Identyfikator związku w bazie DrugBank; dalsze przypisy do tej pozycji można dodać za pomocą szablonu „{{r|DrugBank}}”

Ciąg znakówopcjonalny
gęstośćgęstość

Gęstość w g/cm³ (jeśli warunki pomiaru gęstości są inne niż 25 °C i 1000 hPa, podaj je w parametrze „gęstość warunki niestandardowe”; stan skupienia dla danej gęstości podaj w parametrze „stan skupienia w podanej gęstości”; dla dodatkowych wartości gęstości w innych warunkach można użyć parametrów od „2. gęstość” do „10. gęstość”); źródło podaj w parametrze „gęstość (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
gęstość (źródło)gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
stan skupienia w podanej gęstościstan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
gęstość (warunki niestandardowe)g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. gęstość2. gęstość

Kolejna wartość gęstości (wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym gęstości)

Ciąg znakówopcjonalny
2. gęstość (źródło)2. gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. stan skupienia w podanej gęstości2. stan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
2. gęstość (warunki niestandardowe)2. g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. gęstość3. gęstość

Kolejna wartość gęstości (wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym gęstości)

Ciąg znakówopcjonalny
3. gęstość (źródło)3. gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. stan skupienia w podanej gęstości3. stan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
3. gęstość (warunki niestandardowe)3. g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. gęstość4. gęstość

Kolejna wartość gęstości (wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym gęstości)

Ciąg znakówopcjonalny
4. gęstość (źródło)4. gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. stan skupienia w podanej gęstości4. stan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
4. gęstość (warunki niestandardowe)4. g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. gęstość5. gęstość

Kolejna wartość gęstości (wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym gęstości)

Ciąg znakówopcjonalny
5. gęstość (źródło)5. gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. stan skupienia w podanej gęstości5. stan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
5. gęstość (warunki niestandardowe)5. g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. gęstość6. gęstość

Kolejna wartość gęstości (wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym gęstości)

Ciąg znakówopcjonalny
6. gęstość (źródło)6. gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. stan skupienia w podanej gęstości6. stan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
6. gęstość (warunki niestandardowe)6. g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. gęstość7. gęstość

Kolejna wartość gęstości (wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym gęstości)

Ciąg znakówopcjonalny
7. gęstość (źródło)7. gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. stan skupienia w podanej gęstości7. stan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
7. gęstość (warunki niestandardowe)7. g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. gęstość8. gęstość

Kolejna wartość gęstości (wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym gęstości)

Ciąg znakówopcjonalny
8. gęstość (źródło)8. gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. stan skupienia w podanej gęstości8. stan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
8. gęstość (warunki niestandardowe)8. g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. gęstość9. gęstość

Kolejna wartość gęstości (wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym gęstości)

Ciąg znakówopcjonalny
9. gęstość (źródło)9. gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. stan skupienia w podanej gęstości9. stan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
9. gęstość (warunki niestandardowe)9. g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. gęstość10. gęstość

Kolejna wartość gęstości (wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym gęstości)

Ciąg znakówopcjonalny
10. gęstość (źródło)10. gęstość źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. stan skupienia w podanej gęstości10. stan skupienia w podanej g

Stan skupienia związku w podanej gęstości („ciało stałe”, „ciecz” lub „gaz”).

Ciąg znakówopcjonalny
10. gęstość (warunki niestandardowe)10. g warunki niestandardowe

Warunki pomiaru gęstości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
rozpuszczalność w wodzierozpuszczalność w wodzie

Rozpuszczalność w wodzie (należy podać także jednostkę); źródło podaj w parametrze „rozpuszczalność w wodzie (źródło)”, a warunki niestandardowe pomiaru rozpuszczalności w parametrze „rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości rozpuszczalności w wodzie w innych warunkach można użyć parametrów od „2. rozpuszczalność w wodzie” do „10. rozpuszczalność w wodzie”)

Ciąg znakówopcjonalny
rozpuszczalność w wodzie (źródło)rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. rozpuszczalność w wodzie2. rozpuszczalność w wodzie

Kolejna wartość rozpuszczalności w wodzie (należy podać także jednostkę); wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym rozpuszczalności

Ciąg znakówopcjonalny
2. rozpuszczalność w wodzie (źródło)2. rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)2. rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. rozpuszczalność w wodzie3. rozpuszczalność w wodzie

Kolejna wartość rozpuszczalności w wodzie (należy podać także jednostkę); wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym rozpuszczalności

Ciąg znakówopcjonalny
3. rozpuszczalność w wodzie (źródło)3. rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)3. rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. rozpuszczalność w wodzie4. rozpuszczalność w wodzie

Kolejna wartość rozpuszczalności w wodzie (należy podać także jednostkę); wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym rozpuszczalności

Ciąg znakówopcjonalny
4. rozpuszczalność w wodzie (źródło)4. rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)4. rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. rozpuszczalność w wodzie5. rozpuszczalność w wodzie

Kolejna wartość rozpuszczalności w wodzie (należy podać także jednostkę); wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym rozpuszczalności

Ciąg znakówopcjonalny
5. rozpuszczalność w wodzie (źródło)5. rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)5. rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. rozpuszczalność w wodzie6. rozpuszczalność w wodzie

Kolejna wartość rozpuszczalności w wodzie (należy podać także jednostkę); wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym rozpuszczalności

Ciąg znakówopcjonalny
6. rozpuszczalność w wodzie (źródło)6. rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)6. rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. rozpuszczalność w wodzie7. rozpuszczalność w wodzie

Kolejna wartość rozpuszczalności w wodzie (należy podać także jednostkę); wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym rozpuszczalności

Ciąg znakówopcjonalny
7. rozpuszczalność w wodzie (źródło)7. rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)7. rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. rozpuszczalność w wodzie8. rozpuszczalność w wodzie

Kolejna wartość rozpuszczalności w wodzie (należy podać także jednostkę); wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym rozpuszczalności

Ciąg znakówopcjonalny
8. rozpuszczalność w wodzie (źródło)8. rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)8. rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. rozpuszczalność w wodzie9. rozpuszczalność w wodzie

Kolejna wartość rozpuszczalności w wodzie (należy podać także jednostkę); wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym rozpuszczalności

Ciąg znakówopcjonalny
9. rozpuszczalność w wodzie (źródło)9. rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)9. rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. rozpuszczalność w wodzie10. rozpuszczalność w wodzie

Kolejna wartość rozpuszczalności w wodzie (należy podać także jednostkę); wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym rozpuszczalności

Ciąg znakówopcjonalny
10. rozpuszczalność w wodzie (źródło)10. rww źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. rozpuszczalność w wodzie (warunki niestandardowe)10. rww warunki niestandardowe

Warunki pomiaru rozpuszczalności w wodzie (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
inne rozpuszczalnikiinne rozpuszczalniki rozpuszczalniki

Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach innych niż woda

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura topnieniatemperatura topnienia

Temperatura topnienia w stopniach Celsjusza (jeśli warunki pomiaru temperatury topnienia są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „temperatura topnienia (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości temperatury topnienia w innych warunkach można użyć parametrów od „2. temperatura topnienia” do „10. temperatura topnienia”; aby wstawić wartość słowną należy parametr zostawić pusty i uzupełnić jedynie parametr „temperatura topnienia (warunki niestandardowe)”); źródło podaj w parametrze „temperatura topnienia (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura topnienia (źródło)tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura topnienia (warunki niestandardowe)tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura topnienia2. temperatura topnienia

Kolejna wartość temperatury topnienia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury topnienia

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura topnienia (źródło)2. tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura topnienia (warunki niestandardowe)2. tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura topnienia3. temperatura topnienia

Kolejna wartość temperatury topnienia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury topnienia

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura topnienia (źródło)3. tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura topnienia (warunki niestandardowe)3. tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura topnienia4. temperatura topnienia

Kolejna wartość temperatury topnienia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury topnienia

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura topnienia (źródło)4. tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura topnienia (warunki niestandardowe)4. tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura topnienia5. temperatura topnienia

Kolejna wartość temperatury topnienia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury topnienia

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura topnienia (źródło)5. tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura topnienia (warunki niestandardowe)5. tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura topnienia6. temperatura topnienia

Kolejna wartość temperatury topnienia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury topnienia

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura topnienia (źródło)6. tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura topnienia (warunki niestandardowe)6. tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura topnienia7. temperatura topnienia

Kolejna wartość temperatury topnienia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury topnienia

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura topnienia (źródło)7. tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura topnienia (warunki niestandardowe)7. tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura topnienia8. temperatura topnienia

Kolejna wartość temperatury topnienia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury topnienia

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura topnienia (źródło)8. tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura topnienia (warunki niestandardowe)8. tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura topnienia9. temperatura topnienia

Kolejna wartość temperatury topnienia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury topnienia

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura topnienia (źródło)9. tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura topnienia (warunki niestandardowe)9. tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura topnienia10. temperatura topnienia

Kolejna wartość temperatury topnienia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury topnienia

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura topnienia (źródło)10. tt źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura topnienia (warunki niestandardowe)10. tt warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura wrzeniatemperatura wrzenia

temperatura wrzenia w stopniach Celsjusza (jeśli warunki pomiaru temperatury wrzenia są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości temperatury wrzenia w innych warunkach można użyć parametrów od „2. temperatura wrzenia” do „10. temperatura wrzenia”; aby wstawić wartość słowną należy parametr zostawić pusty i uzupełnić jedynie parametr „temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)”); źródło podaj w parametrze „temperatura wrzenia (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura wrzenia (źródło)tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura wrzenia2. temperatura wrzenia

Kolejna wartość temperatury wrzenia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury wrzenia

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura wrzenia (źródło)2. tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)2. tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura wrzenia3. temperatura wrzenia

Kolejna wartość temperatury wrzenia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury wrzenia

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura wrzenia (źródło)3. tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)3. tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura wrzenia4. temperatura wrzenia

Kolejna wartość temperatury wrzenia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury wrzenia

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura wrzenia (źródło)4. tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)4. tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura wrzenia5. temperatura wrzenia

Kolejna wartość temperatury wrzenia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury wrzenia

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura wrzenia (źródło)5. tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)5. tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura wrzenia6. temperatura wrzenia

Kolejna wartość temperatury wrzenia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury wrzenia

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura wrzenia (źródło)6. tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)6. tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura wrzenia7. temperatura wrzenia

Kolejna wartość temperatury wrzenia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury wrzenia

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura wrzenia (źródło)7. tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)7. tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura wrzenia8. temperatura wrzenia

Kolejna wartość temperatury wrzenia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury wrzenia

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura wrzenia (źródło)8. tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)8. tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura wrzenia9. temperatura wrzenia

Kolejna wartość temperatury wrzenia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury wrzenia

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura wrzenia (źródło)9. tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)9. tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura wrzenia10. temperatura wrzenia

Kolejna wartość temperatury wrzenia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury wrzenia

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura wrzenia (źródło)10. tw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura wrzenia (warunki niestandardowe)10. tw warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura sublimacjitemperatura sublimacji

temperatura sublimacji w stopniach Celsjusza (jeśli warunki pomiaru temperatury sublimacji są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości temperatury sublimacji w innych warunkach można użyć parametrów od „2. temperatura sublimacji” do „10. temperatura sublimacji”; aby wstawić wartość słowną należy parametr zostawić pusty i uzupełnić jedynie parametr „temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)”); źródło podaj w parametrze „temperatura sublimacji (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura sublimacji (źródło)tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura sublimacji2. temperatura sublimacji

Kolejna wartość temperatury sublimacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury sublimacji

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura sublimacji (źródło)2. tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)2. tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura sublimacji3. temperatura sublimacji

Kolejna wartość temperatury sublimacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury sublimacji

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura sublimacji (źródło)3. tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)3. tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura sublimacji4. temperatura sublimacji

Kolejna wartość temperatury sublimacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury sublimacji

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura sublimacji (źródło)4. tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)4. tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura sublimacji5. temperatura sublimacji

Kolejna wartość temperatury sublimacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury sublimacji

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura sublimacji (źródło)5. tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)5. tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura sublimacji6. temperatura sublimacji

Kolejna wartość temperatury sublimacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury sublimacji

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura sublimacji (źródło)6. tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)6. tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura sublimacji7. temperatura sublimacji

Kolejna wartość temperatury sublimacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury sublimacji

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura sublimacji (źródło)7. tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)7. tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura sublimacji8. temperatura sublimacji

Kolejna wartość temperatury sublimacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury sublimacji

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura sublimacji (źródło)8. tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)8. tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura sublimacji9. temperatura sublimacji

Kolejna wartość temperatury sublimacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury sublimacji

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura sublimacji (źródło)9. tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)9. tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura sublimacji10. temperatura sublimacji

Kolejna wartość temperatury sublimacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury sublimacji

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura sublimacji (źródło)10. tsb źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura sublimacji (warunki niestandardowe)10. tsb warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury sublimacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura rozkładutemperatura rozkładu

temperatura rozkładu w stopniach Celsjusza (jeśli warunki pomiaru temperatury rozkładu są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości temperatury rozkładu w innych warunkach można użyć parametrów od „2. temperatura rozkładu” do „10. temperatura rozkładu”; aby wstawić wartość słowną należy parametr zostawić pusty i uzupełnić jedynie parametr „temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)”); źródło podaj w parametrze „temperatura rozkładu (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura rozkładu (źródło)tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura rozkładu2. temperatura rozkładu

Kolejna wartość temperatury rozkładu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury rozkładu

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura rozkładu (źródło)2. tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)2. tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura rozkładu3. temperatura rozkładu

Kolejna wartość temperatury rozkładu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury rozkładu

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura rozkładu (źródło)3. tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)3. tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura rozkładu4. temperatura rozkładu

Kolejna wartość temperatury rozkładu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury rozkładu

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura rozkładu (źródło)4. tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)4. tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura rozkładu5. temperatura rozkładu

Kolejna wartość temperatury rozkładu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury rozkładu

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura rozkładu (źródło)5. tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)5. tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura rozkładu6. temperatura rozkładu

Kolejna wartość temperatury rozkładu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury rozkładu

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura rozkładu (źródło)6. tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)6. tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura rozkładu7. temperatura rozkładu

Kolejna wartość temperatury rozkładu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury rozkładu

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura rozkładu (źródło)7. tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)7. tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura rozkładu8. temperatura rozkładu

Kolejna wartość temperatury rozkładu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury rozkładu

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura rozkładu (źródło)8. tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)8. tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura rozkładu9. temperatura rozkładu

Kolejna wartość temperatury rozkładu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury rozkładu

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura rozkładu (źródło)9. tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)9. tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura rozkładu10. temperatura rozkładu

Kolejna wartość temperatury rozkładu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury rozkładu

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura rozkładu (źródło)10. tr źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura rozkładu (warunki niestandardowe)10. tr warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury rozkładu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura mięknięciatemperatura mięknięcia

tylko dla polimerów; temperatura mięknięcia w stopniach Celsjusza (jeśli warunki pomiaru temperatury mięknięcia są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości temperatury mięknięcia w innych warunkach można użyć parametrów od „2. temperatura mięknięcia” do „5. temperatura mięknięcia”; aby wstawić wartość słowną należy parametm zostawić pusty i uzupełnić jedynie parametm „temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)”); źródło podaj w parametrze „temperatura mięknięcia (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura mięknięcia (źródło)tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura mięknięcia2. temperatura mięknięcia

Kolejna wartość temperatury mięknięcia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury mięknięcia

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura mięknięcia (źródło)2. tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)2. tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura mięknięcia3. temperatura mięknięcia

Kolejna wartość temperatury mięknięcia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury mięknięcia

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura mięknięcia (źródło)3. tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)3. tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura mięknięcia4. temperatura mięknięcia

Kolejna wartość temperatury mięknięcia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury mięknięcia

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura mięknięcia (źródło)4. tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)4. tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura mięknięcia5. temperatura mięknięcia

Kolejna wartość temperatury mięknięcia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury mięknięcia

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura mięknięcia (źródło)5. tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)5. tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura mięknięcia6. temperatura mięknięcia

Kolejna wartość temperatury mięknięcia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury mięknięcia

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura mięknięcia (źródło)6. tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)6. tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura mięknięcia7. temperatura mięknięcia

Kolejna wartość temperatury mięknięcia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury mięknięcia

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura mięknięcia (źródło)7. tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)7. tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura mięknięcia8. temperatura mięknięcia

Kolejna wartość temperatury mięknięcia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury mięknięcia

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura mięknięcia (źródło)8. tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)8. tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura mięknięcia9. temperatura mięknięcia

Kolejna wartość temperatury mięknięcia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury mięknięcia

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura mięknięcia (źródło)9. tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)9. tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura mięknięcia10. temperatura mięknięcia

Kolejna wartość temperatury mięknięcia; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury mięknięcia

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura mięknięcia (źródło)10. tm źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura mięknięcia (warunki niestandardowe)10. tm warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury mięknięcia (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura depolimeryzacjitemperatura depolimeryzacji

tylko dla polimerów; temperatura depolimeryzacji w stopniach Celsjusza (jeśli warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości temperatury depolimeryzacji w innych warunkach można użyć parametrów od „2. temperatura depolimeryzacji” do „5. temperatura depolimeryzacji”; aby wstawić wartość słowną należy parametr zostawić pusty i uzupełnić jedynie parametr „temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)”); źródło podaj w parametrze „temperatura depolimeryzacji (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura depolimeryzacji (źródło)tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura depolimeryzacji2. temperatura depolimeryzacji

Kolejna wartość temperatury depolimeryzacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury depolimeryzacji

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura depolimeryzacji (źródło)2. tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)2. tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura depolimeryzacji3. temperatura depolimeryzacji

Kolejna wartość temperatury depolimeryzacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury depolimeryzacji

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura depolimeryzacji (źródło)3. tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)3. tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura depolimeryzacji4. temperatura depolimeryzacji

Kolejna wartość temperatury depolimeryzacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury depolimeryzacji

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura depolimeryzacji (źródło)4. tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)4. tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura depolimeryzacji5. temperatura depolimeryzacji

Kolejna wartość temperatury depolimeryzacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury depolimeryzacji

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura depolimeryzacji (źródło)5. tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)5. tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura depolimeryzacji6. temperatura depolimeryzacji

Kolejna wartość temperatury depolimeryzacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury depolimeryzacji

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura depolimeryzacji (źródło)6. tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)6. tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura depolimeryzacji7. temperatura depolimeryzacji

Kolejna wartość temperatury depolimeryzacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury depolimeryzacji

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura depolimeryzacji (źródło)7. tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)7. tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura depolimeryzacji8. temperatura depolimeryzacji

Kolejna wartość temperatury depolimeryzacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury depolimeryzacji

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura depolimeryzacji (źródło)8. tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)8. tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura depolimeryzacji9. temperatura depolimeryzacji

Kolejna wartość temperatury depolimeryzacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury depolimeryzacji

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura depolimeryzacji (źródło)9. tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)9. tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura depolimeryzacji10. temperatura depolimeryzacji

Kolejna wartość temperatury depolimeryzacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury depolimeryzacji

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura depolimeryzacji (źródło)10. tdp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura depolimeryzacji (warunki niestandardowe)10. tdp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury depolimeryzacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura degradacjitemperatura degradacji

tylko dla polimerów; temperatura degradacji w stopniach Celsjusza (jeśli warunki pomiaru temperatury degradacji są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „temperatura degradacji (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości temperatury degradacji w innych warunkach można użyć parametrów od „2. temperatura degradacji” do „5. temperatura degradacji”; aby wstawić wartość słowną należy parametr zostawić pusty i uzupełnić jedynie parametr „temperatura degradacji (warunki niestandardowe)”); źródło podaj w parametrze „temperatura degradacji (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura degradacji (źródło)tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura degradacji (warunki niestandardowe)tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura degradacji2. temperatura degradacji

Kolejna wartość temperatury degradacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury degradacji

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura degradacji (źródło)2. tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura degradacji (warunki niestandardowe)2. tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura degradacji3. temperatura degradacji

Kolejna wartość temperatury degradacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury degradacji

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura degradacji (źródło)3. tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura degradacji (warunki niestandardowe)3. tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura degradacji4. temperatura degradacji

Kolejna wartość temperatury degradacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury degradacji

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura degradacji (źródło)4. tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura degradacji (warunki niestandardowe)4. tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura degradacji5. temperatura degradacji

Kolejna wartość temperatury degradacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury degradacji

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura degradacji (źródło)5. tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura degradacji (warunki niestandardowe)5. tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura degradacji6. temperatura degradacji

Kolejna wartość temperatury degradacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury degradacji

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura degradacji (źródło)6. tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. temperatura degradacji (warunki niestandardowe)6. tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura degradacji7. temperatura degradacji

Kolejna wartość temperatury degradacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury degradacji

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura degradacji (źródło)7. tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. temperatura degradacji (warunki niestandardowe)7. tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura degradacji8. temperatura degradacji

Kolejna wartość temperatury degradacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury degradacji

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura degradacji (źródło)8. tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. temperatura degradacji (warunki niestandardowe)8. tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura degradacji9. temperatura degradacji

Kolejna wartość temperatury degradacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury degradacji

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura degradacji (źródło)9. tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. temperatura degradacji (warunki niestandardowe)9. tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura degradacji10. temperatura degradacji

Kolejna wartość temperatury degradacji; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury degradacji

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura degradacji (źródło)10. tdg źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. temperatura degradacji (warunki niestandardowe)10. tdg warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury degradacji (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura punktu potrójnegotemperatura p. potrójnego

Temperatura punktu potrójnego w stopniach Celsjusza; źródło podaj w parametrze „temperatura punktu potrójnego (źródło)

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura punktu potrójnego (źródło)tpp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
ciśnienie punktu potrójnegociśnienie p. potrójnego

Ciśnienie punktu potrójnego; należy podać jednostkę!; źródło podaj w parametrze „ciśnienie punktu potrójnego (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
ciśnienie punktu potrójnego (źródło)cpp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura krytycznatemperatura krytyczna

Temperatura krytyczna w stopniach Celsjusza; źródło podaj w parametrze „temperatura krytyczna (źródło)

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura krytyczna (źródło)tk źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
ciśnienie krytyczneciśnienie krytyczne

Ciśnienie krytyczne w MPa; źródło podaj w parametrze „ciśnienie krytyczne (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
ciśnienie krytyczne (źródło)ck źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
gęstość krytycznagęstość krytyczna

Gęstość krytyczna w g/cm³; źródło podaj w parametrze „gęstość krytyczna (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
gęstość krytyczna (źródło)gk źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
logPlogP

Logarytm dziesiętny współczynnika podziału; należy podać źródło również w tym parametrze

Ciąg znakówopcjonalny
kwasowośćkwasowość

Kwasowość w przypadku związków rozpuszczalnych w wodzie (pominąć dla związków nie będących kwasami; dla więcej niż jednej wartości zastosować zapis: „pKa1 = ?, pKa2 = ?”); przypis do źródła podaj w tym samym parametrze

Ciąg znakówopcjonalny
zasadowośćzasadowość

Zasadowość w przypadku związków rozpuszczalnych w wodzie (pominąć dla związków nie będących zasadami; dla więcej niż jednej wartości zastosować zapis: „pKb1 = ?, pKb2 = ?”); przypis do źródła podaj w tym samym parametrze

Ciąg znakówopcjonalny
punkt izoelektrycznypunkt izoelektryczny

Punkt izoelektryczny (dla aminokwasów); przypis do źródła podaj w tym samym parametr

Ciąg znakówopcjonalny
współczynnik załamaniawspółczynnik załamania

współczynnik załamania (jeśli warunki pomiaru współczynnika załamania są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „współczynnik załamania (warunki niestandardowe)”; podaj tam również długość fali, np. w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”; dla dodatkowych wartości współczynnika załamania w innych warunkach można użyć parametrów od „2. współczynnik załamania” do „10. współczynnik załamania”; źródło podaj w parametrze „współczynnik załamania (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
współczynnik załamania (źródło)wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
współczynnik załamania (warunki niestandardowe)wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
2. współczynnik załamania2. współczynnik załamania

Kolejna wartość współczynnika załamania; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym współczynnika załamania

Ciąg znakówopcjonalny
2. współczynnik załamania (źródło)2. wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. współczynnik załamania (warunki niestandardowe)2. wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
3. współczynnik załamania3. współczynnik załamania

Kolejna wartość współczynnika załamania; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym współczynnika załamania

Ciąg znakówopcjonalny
3. współczynnik załamania (źródło)3. wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. współczynnik załamania (warunki niestandardowe)3. wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
4. współczynnik załamania4. współczynnik załamania

Kolejna wartość współczynnika załamania; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym współczynnika załamania

Ciąg znakówopcjonalny
4. współczynnik załamania (źródło)4. wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. współczynnik załamania (warunki niestandardowe)4. wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
5. współczynnik załamania5. współczynnik załamania

Kolejna wartość współczynnika załamania; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym współczynnika załamania

Ciąg znakówopcjonalny
5. współczynnik załamania (źródło)5. wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. współczynnik załamania (warunki niestandardowe)5. wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
6. współczynnik załamania6. współczynnik załamania

Kolejna wartość współczynnika załamania; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym współczynnika załamania

Ciąg znakówopcjonalny
6. współczynnik załamania (źródło)6. wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. współczynnik załamania (warunki niestandardowe)6. wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
7. współczynnik załamania7. współczynnik załamania

Kolejna wartość współczynnika załamania; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym współczynnika załamania

Ciąg znakówopcjonalny
7. współczynnik załamania (źródło)7. wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. współczynnik załamania (warunki niestandardowe)7. wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
8. współczynnik załamania8. współczynnik załamania

Kolejna wartość współczynnika załamania; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym współczynnika załamania

Ciąg znakówopcjonalny
8. współczynnik załamania (źródło)8. wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. współczynnik załamania (warunki niestandardowe)8. wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
9. współczynnik załamania9. współczynnik załamania

Kolejna wartość współczynnika załamania; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym współczynnika załamania

Ciąg znakówopcjonalny
9. współczynnik załamania (źródło)9. wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. współczynnik załamania (warunki niestandardowe)9. wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
10. współczynnik załamania10. współczynnik załamania

Kolejna wartość współczynnika załamania; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym współczynnika załamania

Ciąg znakówopcjonalny
10. współczynnik załamania (źródło)10. wz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. współczynnik załamania (warunki niestandardowe)10. wz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru współczynnika załamania (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje (np. długość fali w formie „[[w:linia D sodu|589 nm]]”)

Ciąg znakówopcjonalny
aktywność optycznaaktywność optyczna

Kąt skręcania światła i jakiego enancjomeru dotyczy (tylko dla związków chiralnych); przypis do źródła podaj w tym samym parametrze

Ciąg znakówopcjonalny
lepkośćlepkość

Lepkość w cP lub Pa·s (należy podać jednostkę; stosować tylko dla cieczy; jeśli warunki pomiaru lepkości są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „lepkość (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości lepkości w innych warunkach można użyć parametrów od „2. lepkość” do „10. lepkość”); źródło podaj w parametrze „lepkość (źródło)”

Ciąg znakówopcjonalny
lepkość (źródło)l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
lepkość (warunki niestandardowe)l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. lepkość2. lepkość

Kolejna wartość lepkości; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym lepkości

Ciąg znakówopcjonalny
2. lepkość (źródło)2. l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. lepkość (warunki niestandardowe)2. l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. lepkość3. lepkość

Kolejna wartość lepkości; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym lepkości

Ciąg znakówopcjonalny
3. lepkość (źródło)3. l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. lepkość (warunki niestandardowe)3. l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. lepkość4. lepkość

Kolejna wartość lepkości; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym lepkości

Ciąg znakówopcjonalny
4. lepkość (źródło)4. l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. lepkość (warunki niestandardowe)4. l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. lepkość5. lepkość

Kolejna wartość lepkości; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym lepkości

Ciąg znakówopcjonalny
5. lepkość (źródło)5. l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. lepkość (warunki niestandardowe)5. l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. lepkość6. lepkość

Kolejna wartość lepkości; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym lepkości

Ciąg znakówopcjonalny
6. lepkość (źródło)6. l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. lepkość (warunki niestandardowe)6. l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. lepkość7. lepkość

Kolejna wartość lepkości; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym lepkości

Ciąg znakówopcjonalny
7. lepkość (źródło)7. l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. lepkość (warunki niestandardowe)7. l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. lepkość8. lepkość

Kolejna wartość lepkości; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym lepkości

Ciąg znakówopcjonalny
8. lepkość (źródło)8. l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. lepkość (warunki niestandardowe)8. l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. lepkość9. lepkość

Kolejna wartość lepkości; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym lepkości

Ciąg znakówopcjonalny
9. lepkość (źródło)9. l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. lepkość (warunki niestandardowe)9. l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. lepkość10. lepkość

Kolejna wartość lepkości; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym lepkości

Ciąg znakówopcjonalny
10. lepkość (źródło)10. l źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. lepkość (warunki niestandardowe)10. l warunki niestandardowe

Warunki pomiaru lepkości (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
napięcie powierzchniowenapięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe (należy podać jednostkę; jeśli warunki pomiaru napięcia powierzchniowego są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości napięcia powierzchniowego w innych warunkach można użyć parametrów od „2. napięcie powierzchniowe” do „10. napięcie powierzchniowe”); źródło podaj w parametrze „napięcie powierzchniowe (źródło)

Ciąg znakówopcjonalny
napięcie powierzchniowe (źródło)np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. napięcie powierzchniowe2. napięcie powierzchniowe

Kolejna wartość napięcia powierzchniowego; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym napięcia powierzchniowego

Ciąg znakówopcjonalny
2. napięcie powierzchniowe (źródło)2. np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)2. np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. napięcie powierzchniowe3. napięcie powierzchniowe

Kolejna wartość napięcia powierzchniowego; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym napięcia powierzchniowego

Ciąg znakówopcjonalny
3. napięcie powierzchniowe (źródło)3. np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)3. np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. napięcie powierzchniowe4. napięcie powierzchniowe

Kolejna wartość napięcia powierzchniowego; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym napięcia powierzchniowego

Ciąg znakówopcjonalny
4. napięcie powierzchniowe (źródło)4. np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)4. np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. napięcie powierzchniowe5. napięcie powierzchniowe

Kolejna wartość napięcia powierzchniowego; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym napięcia powierzchniowego

Ciąg znakówopcjonalny
5. napięcie powierzchniowe (źródło)5. np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)5. np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. napięcie powierzchniowe6. napięcie powierzchniowe

Kolejna wartość napięcia powierzchniowego; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym napięcia powierzchniowego

Ciąg znakówopcjonalny
6. napięcie powierzchniowe (źródło)6. np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)6. np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. napięcie powierzchniowe7. napięcie powierzchniowe

Kolejna wartość napięcia powierzchniowego; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym napięcia powierzchniowego

Ciąg znakówopcjonalny
7. napięcie powierzchniowe (źródło)7. np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)7. np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. napięcie powierzchniowe8. napięcie powierzchniowe

Kolejna wartość napięcia powierzchniowego; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym napięcia powierzchniowego

Ciąg znakówopcjonalny
8. napięcie powierzchniowe (źródło)8. np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)8. np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. napięcie powierzchniowe9. napięcie powierzchniowe

Kolejna wartość napięcia powierzchniowego; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym napięcia powierzchniowego

Ciąg znakówopcjonalny
9. napięcie powierzchniowe (źródło)9. np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)9. np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. napięcie powierzchniowe10. napięcie powierzchniowe

Kolejna wartość napięcia powierzchniowego; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym napięcia powierzchniowego

Ciąg znakówopcjonalny
10. napięcie powierzchniowe (źródło)10. np źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. napięcie powierzchniowe (warunki niestandardowe)10. np warunki niestandardowe

Warunki pomiaru napięcia powierzchniowego (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
prężność paryprężność pary

prężność pary (należy podać jednostkę; jeśli warunki pomiaru prężności pary są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „prężność pary (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości prężności pary w innych warunkach można użyć parametrów od „2. prężność pary” do „10. prężność pary”); źródło podaj w parametrze „prężność pary (źródło)

Ciąg znakówopcjonalny
prężność pary (źródło)pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
prężność pary (warunki niestandardowe)pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. prężność pary2. prężność pary

Kolejna wartość prężności pary; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym prężności pary

Ciąg znakówopcjonalny
2. prężność pary (źródło)2. pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. prężność pary (warunki niestandardowe)2. pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. prężność pary3. prężność pary

Kolejna wartość prężności pary; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym prężności pary

Ciąg znakówopcjonalny
3. prężność pary (źródło)3. pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. prężność pary (warunki niestandardowe)3. pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. prężność pary4. prężność pary

Kolejna wartość prężności pary; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym prężności pary

Ciąg znakówopcjonalny
4. prężność pary (źródło)4. pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. prężność pary (warunki niestandardowe)4. pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. prężność pary5. prężność pary

Kolejna wartość prężności pary; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym prężności pary

Ciąg znakówopcjonalny
5. prężność pary (źródło)5. pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. prężność pary (warunki niestandardowe)5. pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
6. prężność pary6. prężność pary

Kolejna wartość prężności pary; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym prężności pary

Ciąg znakówopcjonalny
6. prężność pary (źródło)6. pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
6. prężność pary (warunki niestandardowe)6. pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
7. prężność pary7. prężność pary

Kolejna wartość prężności pary; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym prężności pary

Ciąg znakówopcjonalny
7. prężność pary (źródło)7. pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
7. prężność pary (warunki niestandardowe)7. pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
8. prężność pary8. prężność pary

Kolejna wartość prężności pary; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym prężności pary

Ciąg znakówopcjonalny
8. prężność pary (źródło)8. pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
8. prężność pary (warunki niestandardowe)8. pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
9. prężność pary9. prężność pary

Kolejna wartość prężności pary; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym prężności pary

Ciąg znakówopcjonalny
9. prężność pary (źródło)9. pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
9. prężność pary (warunki niestandardowe)9. pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
10. prężność pary10. prężność pary

Kolejna wartość prężności pary; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym prężności pary

Ciąg znakówopcjonalny
10. prężność pary (źródło)10. pp źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
10. prężność pary (warunki niestandardowe)10. pp warunki niestandardowe

Warunki pomiaru prężności pary (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
biodegradowalnośćbiodegradowalność

Tylko dla polimerów, np. biodegradowalny/niebiodegradowalny

Ciąg znakówopcjonalny
biokompatybilnośćbiokompatybilność

Tylko dla polimerów, np. niska, wysoka

Ciąg znakówopcjonalny
właściwości mechanicznewłaściwości mechaniczne

Tylko dla polimerów, np. elastomer, termoplast

Ciąg znakówopcjonalny
typ hybrydyzacji i VSEPRtyp hybrydyzacji i VSEPR

Tylko dla prostych związków, np. „sp³ – tetraedr”

Ciąg znakówopcjonalny
układ krystalograficznyukład krystalograficzny

Tylko dla ciał stałych, np. „trójskośny”, „jednoskośny”, „rombowy”, „heksagonalny”, „trygonalny”, „tetragonalny”, „regularny”; podlinkować do odpowiedniego hasła; przypis do źródła podaj w tym samym parametrze

Ciąg znakówopcjonalny
moment dipolowymoment dipolowy

Wartość momentu dipolowego w debajach (D); źródło podaj w parametrze „moment dipolowy (źródło)”

Liczbaopcjonalny
moment dipolowy (źródło)moment dipolowy źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
karta charakterystykikarta charakterystyki zewnętrzne dane MSDS

Karta charakterystyki z użyciem szablonu {{MSDS}} lub odpowiedniego szablonu dla danej firmy, np. {{AlfaAesar}}, {{Sigma-Aldrich}} (dla kart firmy Sigma-Aldrich można użyć szablonu {{Sigma-Aldrich}} w postaci {{Sigma-Aldrich|id produktu|marka produktu|link=tak|data dostępu=}}

Ciąg znakówopcjonalny
zagrożenia GHS (źródło)zagrożenia GHS źródło

Przypis do źródła oznakowania zagrożeń w GHS (w przypadku jeśli źródłem jest Rozporządzenie CLP, użyć szablonu {{CLI}}”; jeżeli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze „karta charakterystyki”, można wpisać „MSDS”)

Ciąg znakówopcjonalny
postać GHSpostać GHS

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówopcjonalny
piktogram GHSpiktogram GHS

Podać w formie „{{Piktogram GHS|01|02|...}}” lub „{{Piktogram GHS|brak}}” (jeśli oznakowanie zagrożeń jest nieznane podać „{{Piktogram GHS|?}}”)

Ciąg znakówopcjonalny
hasło GHShasło GHS

Podać „Niebezpieczeństwo”, „Uwaga” lub pozostawić puste.

Ciąg znakówopcjonalny
zwroty Hzwroty H

Podać w formie „{{Zwroty H|xxx|yyy|zzz|...}}” (dla zwrotów H: Hxxx, Hyyy, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
zwroty EUHzwroty EUH

Podać w formie „{{Zwroty EUH|xxxb|yyyd|zzz|...}}” (dla zwrotów EUH: Hxxxb, Hyyyd, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
zwroty Pzwroty P

Podać w formie „{{Zwroty P|xxx|yyy|zzz|...}}” (dla zwrotów P: Hxxx, Hyyy, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
2. zagrożenia GHS (źródło)2. zagrożenia GHS źródło

Przypis do źródła oznakowania zagrożeń w GHS (w przypadku jeśli źródłem jest Rozporządzenie CLP, użyć szablonu {{CLI}}”; jeżeli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze „karta charakterystyki”, można wpisać „MSDS”)

Ciąg znakówopcjonalny
2. postać GHS2. postać GHS

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówopcjonalny
2. piktogram GHS2. piktogram GHS

Podać w formie „{{Piktogram GHS|01|02|...}}” lub „{{Piktogram GHS|brak}}” (jeśli oznakowanie zagrożeń jest nieznane podać „{{Piktogram GHS|?}}”)

Ciąg znakówopcjonalny
2. hasło GHS2. hasło GHS

Podać „Niebezpieczeństwo”, „Uwaga” lub pozostawić puste.

Ciąg znakówopcjonalny
2. zwroty H2. zwroty H

Podać w formie „{{Zwroty H|xxx|yyy|zzz|...}}” (dla zwrotów H: Hxxx, Hyyy, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
2. zwroty EUH2. zwroty EUH

Podać w formie „{{Zwroty EUH|xxxb|yyyd|zzz|...}}” (dla zwrotów EUH: Hxxxb, Hyyyd, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
2. zwroty P2. zwroty P

Podać w formie „{{Zwroty P|xxx|yyy|zzz|...}}” (dla zwrotów P: Hxxx, Hyyy, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
zagrożenia UE (źródło)zagrożenia UE źródło

Przypis do źródła oznakowania zagrożeń w GHS (w przypadku jeśli źródłem jest Rozporządzenie CLP, użyć szablonu {{CLI}}”; jeżeli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze „karta charakterystyki”, można wpisać „MSDS”)

Ciąg znakówprzestarzały
postać UEpostać UE

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówprzestarzały
piktogram UEpiktogram UE

Podać w formie „{{Piktogram ostrzegawczy|Xi|C|...}}” lub „{{Piktogram ostrzegawczy|brak}}” (jeśli oznakowanie zagrożeń jest nieznane podać „{{Piktogram ostrzegawczy|?}}”)

Ciąg znakówprzestarzały
zwroty Rzwroty R

Podać w formie „{{Zwroty R|xx|yy/zz|...}}” (dla zwrotów R: Rxx, Ryy/zz, ...)

Ciąg znakówprzestarzały
zwroty Szwroty S

Podać w formie „{{Zwroty S|xx|yy/zz|...}}” (dla zwrotów S: Rxx, Ryy/zz, ...)

Ciąg znakówprzestarzały
2. zagrożenia UE (źródło)2. zagrożenia UE źródło

Przypis do źródła oznakowania zagrożeń w GHS (w przypadku jeśli źródłem jest Rozporządzenie CLP, użyć szablonu {{CLI}}”; jeżeli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze „karta charakterystyki”, można wpisać „MSDS”)

Ciąg znakówprzestarzały
2. postać UE2. postać UE

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówprzestarzały
2. piktogram UE2. piktogram UE

Podać w formie „{{Piktogram ostrzegawczy|Xi|C|...}}” lub „{{Piktogram ostrzegawczy|brak}}” (jeśli oznakowanie zagrożeń jest nieznane podać „{{Piktogram ostrzegawczy|?}}”)

Ciąg znakówprzestarzały
2. zwroty R2. zwroty R

Podać w formie „{{Zwroty R|xx|yy/zz|...}}” (dla zwrotów R: Rxx, Ryy/zz, ...)

Ciąg znakówprzestarzały
2. zwroty S2. zwroty S

Podać w formie „{{Zwroty S|xx|yy/zz|...}}” (dla zwrotów S: Rxx, Ryy/zz, ...)

Ciąg znakówprzestarzały
NFPA 704NFPA 704

Tzw. diament ognia; podać w formie „{{NFPA 704|z|p|n|i}}”, gdzie „z” – zdrowie, „p” – palność, „n” – niestabilność, „i” – szczególne ryzyko (inne zagrożenia).

Ciąg znakówopcjonalny
NFPA 704 (źródło)NFPA 704 źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
NFPA 704 (postać)postać NFPA 704

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówopcjonalny
2. NFPA 7042. NFPA 704

Tzw. diament ognia; podać w formie „{{NFPA 704|z|p|n|i}}”, gdzie „z” – zdrowie, „p” – palność, „n” – niestabilność, „i” – szczególne ryzyko (inne zagrożenia).

Ciąg znakówopcjonalny
2. NFPA 704 (źródło)2. NFPA 704 źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. NFPA 704 (postać)2. postać NFPA 704

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura zapłonutemperatura zapłonu

temperatura zapłonu w stopniach Celsjusza (jeśli warunki pomiaru prężności pary są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „temperatura zapłonu (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości temperatury zapłonu w innych warunkach można użyć parametrów od „2. temperatura zapłonu” do „5. temperatura zapłonu”); źródło podaj w parametrze „temperatura zapłonu (źródło); jeśli związek jest niepalny, podaj tę informację w parametrze „temperatura zapłonu (warunki niestandardowe)”, a ten parametr pozostaw pusty

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura zapłonu (źródło)tz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura zapłonu (warunki niestandardowe)tz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury zapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura zapłonu2. temperatura zapłonu

Kolejna wartość temperatury zapłonu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury zapłonu

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura zapłonu (źródło)2. tz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura zapłonu (warunki niestandardowe)2. tz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury zapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura zapłonu3. temperatura zapłonu

Kolejna wartość temperatury zapłonu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury zapłonu

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura zapłonu (źródło)3. tz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura zapłonu (warunki niestandardowe)3. tz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury zapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura zapłonu4. temperatura zapłonu

Kolejna wartość temperatury zapłonu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury zapłonu

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura zapłonu (źródło)4. tz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura zapłonu (warunki niestandardowe)4. tz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury zapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura zapłonu5. temperatura zapłonu

Kolejna wartość temperatury zapłonu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury zapłonu

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura zapłonu (źródło)5. tz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura zapłonu (warunki niestandardowe)5. tz warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury zapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura samozapłonutemperatura samozapłonu

temperatura samozapłonu w stopniach Celsjusza (jeśli warunki pomiaru prężności pary są inne niż standardowe, podaj je w parametrze „temperatura samozapłonu (warunki niestandardowe)”; dla dodatkowych wartości temperatury samozapłonu w innych warunkach można użyć parametrów od „2. temperatura samozapłonu” do „5. temperatura samozapłonu”); źródło podaj w parametrze „temperatura samozapłonu (źródło); jeśli związek jest niepalny, podaj tę informację w parametrze „temperatura samozapłonu (warunki niestandardowe)”, a ten parametr pozostaw pusty

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura samozapłonu (źródło)ts źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura samozapłonu (warunki niestandardowe)ts warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury samozapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura samozapłonu2. temperatura samozapłonu

Kolejna wartość temperatury samozapłonu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury samozapłonu

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura samozapłonu (źródło)2. ts źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
2. temperatura samozapłonu (warunki niestandardowe)2. ts warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury samozapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura samozapłonu3. temperatura samozapłonu

Kolejna wartość temperatury samozapłonu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury samozapłonu

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura samozapłonu (źródło)3. ts źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
3. temperatura samozapłonu (warunki niestandardowe)3. ts warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury samozapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura samozapłonu4. temperatura samozapłonu

Kolejna wartość temperatury samozapłonu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury samozapłonu

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura samozapłonu (źródło)4. ts źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
4. temperatura samozapłonu (warunki niestandardowe)4. ts warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury samozapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura samozapłonu5. temperatura samozapłonu

Kolejna wartość temperatury samozapłonu; wyświetli się jedynie jeżeli podano wartość w poprzednim parametrze dotyczącym temperatury samozapłonu

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura samozapłonu (źródło)5. ts źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane

Ciąg znakówopcjonalny
5. temperatura samozapłonu (warunki niestandardowe)5. ts warunki niestandardowe

Warunki pomiaru temperatury samozapłonu (jeśli inne niż standardowe: 25 °C i 1000 hPa) lub inne informacje

Ciąg znakówopcjonalny
granice wybuchowościgranice wybuchowości

Granice wybuchowości (podać jako zakres, np. 5–100% ze źródłem)

Ciąg znakówopcjonalny
numer RTECSnumer RTECS

Numer w bazie Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

Ciąg znakówopcjonalny
dawka śmiertelnadawka śmiertelna

Podać w formie LD<sub>XX</sub> yy mg/kg (zwierzę, droga podania), np. LD<sub>50</sub> 112 mg/kg (szczur, doustnie).

Ciąg znakówopcjonalny
stężęnie śmiertelnestężenie śmiertelne

Podać w formie LC<sub>XX</sub> yy mg/cm³ (lub inna odpowiednia jednostka), także LCt<sub>XX</sub>

Ciąg znakówopcjonalny
inne anionyinne aniony

Związki zawierające inne aniony przy tym samym kationie (podlinkować)

Ciąg znakówopcjonalny
inne kationyinne kationy

Związki zawierające inne kationy przy tym samym anionie (podlinkować)

Ciąg znakówopcjonalny
podobne związkipodobne związki podobne

Lista związków wykazujących podobieństwo chemiczne (podlinkować); w parametrze „nazwa grupy podobnych” można dodać np. „kationy”); dla większej liczby parametrów można użyć „2. podobne związki” i „3. podobne związki”

Ciąg znakówopcjonalny
nazwa grupy podobnychnazwa grupy podobnych

Parametr związany z „podobne związki”, można wpisać np. „aldehydowe”, aby otrzymać „podobne kationy” w infoboksie

Ciąg znakówopcjonalny
2. podobne związki2. podobne związki

Podobne zwiazki (w parametrze „2. nazwa grupy podobnych” można dodać np. „aniony”; podlinkować)

Ciąg znakówopcjonalny
2. nazwa grupy podobnych2. nazwa grupy podobnych

Parametr związany z „2. podobne związki”, można wpisać np. „aniony”, aby otrzymać „podobne aniony” w infoboksie

Ciąg znakówopcjonalny
3. podobne związki3. podobne związki

Podobne związki (w parametrze „3. nazwa grupy podobnych” można dodać np. „aniony”; podlinkować)

Ciąg znakówopcjonalny
3. nazwa grupy podobnych3. nazwa grupy podobnych

Parametr związany z „3. podobne związki”, można wpisać np. „aniony”, aby otrzymać „podobne aniony” w infoboksie

Ciąg znakówopcjonalny
pochodnepochodne pochodne ?

Pochodne związku organicznego (w parametrze „nazwa grupy pochodnych” można dodać np. „aldehydowe”; podlinkować); dla większej liczby parametrów można użyć „2. pochodne” i „3. pochodne”

Ciąg znakówopcjonalny
nazwa grupy pochodnychnazwa grupy pochodnych ?

Parametr związany z „pochodne”, można wpisać np. „aldehydowe”, aby otrzymać „pochodne aldehydowe” w infoboksie

Ciąg znakówopcjonalny
2. pochodne2. pochodne

Pochodne związku organicznego (w parametrze „2. nazwa grupy pochodnych” można dodać np. „aldehydowe”; podlinkować)

Ciąg znakówopcjonalny
2. nazwa grupy pochodnych2. nazwa grupy pochodnych

Parametr związany z „2. pochodne”, można wpisać np. „aldehydowe”, aby otrzymać „pochodne aldehydowe” w infoboksie

Ciąg znakówopcjonalny
3. pochodne3. pochodne

Pochodne związku organicznego (w parametrze „3. nazwa grupy pochodnych” można dodać np. „aldehydowe”; podlinkować)

Ciąg znakówopcjonalny
3. nazwa grupy pochodnych3. nazwa grupy pochodnych

Parametr związany z „3. pochodne”, można wpisać np. „aldehydowe”, aby otrzymać „pochodne aldehydowe” w infoboksie

Ciąg znakówopcjonalny
ATCATC

Numer w klasyfikacji ATC (anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej)

Ciąg znakówopcjonalny
legalnosć w Polscelegalność w Polsce

Wpisać numer grupy w wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych lub „niesklasyfikowany” (dla związków wykazujących działanie narkotyczne)

Ciąg znakówopcjonalny
stosowanie w ciążystosowanie w ciąży

Klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży; wpisać tylko oznaczenie kategorii (np. A)

Ciąg znakówopcjonalny
działanie lekudziałanie

Działanie leku, np. przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, nasenne, paraliżujące

Ciąg znakówopcjonalny
procent wchłanianiaprocent wchłaniania

Procent podanej dawki substancji czynnej wchłaniającej się do ustroju

Ciąg znakówopcjonalny
biodostępnośćbiodostępność

Dostępność biologiczna leku

Ciąg znakówopcjonalny
okres półtrwaniaokres półtrwania

Biologiczny okres półtrwania

Ciąg znakówopcjonalny
wiązanie z białkami osoczawiązanie z białkami osocza

Procent wiązania z białkami osocza

Ciąg znakówopcjonalny
metabolizmmetabolizm

Metabolizm; narząd, metabolity, enzymy

Ciąg znakówopcjonalny
wydalaniewydalanie

Wydalanie; droga, postać

Ciąg znakówopcjonalny
drogi podawaniadrogi podawania

Możliwe drogi podania leku

Ciąg znakówopcjonalny
objętość dystrybucjiobjętość dystrybucji

Objętość dystrybucji

Ciąg znakówopcjonalny
kategoria Commonscommons

Nazwa kategorii w Wikimedia Commons dotyczącej danego związku

Ciąg znakówopcjonalny
wikisłownikwikisłownik

Hasło w Wikisłowniku

Ciąg znakówopcjonalny
wikibookswikibooks

Podręcznik w Wikibooks

Ciąg znakówopcjonalny
wikicytatywikicytaty

Strona w Wikicytatach

Ciąg znakówopcjonalny