Szablon:Związek chemiczny infobox/opis/związek chemiczny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

związek chemiczny białko / polipeptyd polimer prosty jon / grupa funkcyjna mieszanina minerał pierwiastek

Instrukcja wstawiania infoboksu do artykułów o związkach chemicznych[edytuj]

Spis treści

Poniższa instrukcja dotyczy artykułów o związkach chemicznych nie będących białkami lub polipeptydami, polimerami (tak syntetycznymi, jak i naturalnymi), prostymi jonami (jak NO3). Dla tych substancji, jak również dla grup funkcyjnych, minerałów, pierwiastków i mieszanin przewidziano inne infoboksy lub inne sposoby wstawiania tego infoboksu.

Informacje ogólne[edytuj]

 • Przed wstawieniem szablonu zapoznaj się z informacją o roli infoboksu w artykule.
 • Poniższy kod infoboksu należy wkleić do artykułu w całości. Usunięcie którejś z linii (np. pustego parametru) spowodować może jego nieprawidłowe wyświetlanie się.
 • Infoboks różni się częścią parametrów w zależności od tego, czy dotyczy związku organicznego, czy nieorganicznego.
 • Informacje umieszczane w infoboksie muszą być uźródłowione (poza oczywistymi danymi, jak np. masa molowa, wzór sumaryczny, SMILES itp.). Jeżeli dla danej właściwości nie przewidziano osobnego parametru na umieszczenie źródła (m.in. w przypadku logP, kwasowości, granic wybuchowości, dawki śmiertelnej), należy przypis umieścić w tym samym parametrze, co dodawane informacje.

Podstawowy kod infoboksu[edytuj]

Dla związków organicznych Dla związków nieorganicznych
{{Związek chemiczny infobox
 |nazwa           = 
 |1. grafika         = 
 |opis 1. grafiki      = 
 |2. grafika         = 
 |opis 2. grafiki      = 
 |3. grafika         = 
 |opis 3. grafiki      = 
 |nazwa systematyczna    = 
 |inne nazwy         = 
 |wzór sumaryczny      = 
 |inne wzory         = 
 |masa molowa        = 
 |wygląd           = 
 |SMILES           = 
 |numer CAS         = 
 |PubChem          = 
 |DrugBank          = 
 |gęstość          = 
 |gęstość źródło       = 
 |stan skupienia w podanej g = 
 |g warunki niestandardowe  = 
 |rozpuszczalność w wodzie  = 
 |rww źródło         = 
 |rww warunki niestandardowe = 
 |inne rozpuszczalniki    = 
 |temperatura topnienia   = 
 |tt źródło         = 
 |tt warunki niestandardowe = 
 |temperatura wrzenia    = 
 |tw źródło         = 
 |tw warunki niestandardowe = 
 |temperatura krytyczna   = 
 |tk źródło         = 
 |ciśnienie krytyczne    = 
 |ck źródło         = 
 |logP            = 
 |kwasowość         = 
 |zasadowość         = 
 |lepkość          = 
 |l źródło          = 
 |l warunki niestandardowe  = 
 |napięcie powierzchniowe  = 
 |np źródło         = 
 |np warunki niestandardowe = 
 |układ krystalograficzny  = 
 |moment dipolowy      = 
 |moment dipolowy źródło   = 
 |karta charakterystyki   = 
 |zagrożenia GHS źródło   = 
 |piktogram GHS       = 
 |hasło GHS         = 
 |zwroty H          = 
 |zwroty EUH         = 
 |zwroty P          = 
 |NFPA 704          = 
 |NFPA 704 źródło      = 
 |temperatura zapłonu    = 
 |tz źródło         = 
 |tz warunki niestandardowe = 
 |temperatura samozapłonu  = 
 |ts źródło         = 
 |ts warunki niestandardowe = 
 |numer RTECS        = 
 |dawka śmiertelna      = 
 |podobne związki      = 
 |pochodne          = 
 |commons          = 
}}
{{Związek chemiczny infobox
 |nazwa           = 
 |1. grafika         = 
 |opis 1. grafiki      = 
 |2. grafika         = 
 |opis 2. grafiki      = 
 |3. grafika         = 
 |opis 3. grafiki      = 
 |nazwa konstytucyjna    = 
 |nazwa podstawnikowa    = 
 |nazwa addytywna      = 
 |nazwa wodorowa       = 
 |nazwa półsystematyczna   = 
 |nazwa Stocka        = 
 |inne nazwy         = 
 |wzór sumaryczny      = 
 |wzór wyświetlany      = 
 |inne wzory         = 
 |masa molowa        = 
 |wygląd           = 
 |SMILES           = 
 |numer CAS         = 
 |PubChem          = 
 |DrugBank          = 
 |gęstość          = 
 |gęstość źródło       = 
 |stan skupienia w podanej g = 
 |g warunki niestandardowe  = 
 |rozpuszczalność w wodzie  = 
 |rww źródło         = 
 |rww warunki niestandardowe = 
 |inne rozpuszczalniki    = 
 |temperatura topnienia   = 
 |tt źródło         = 
 |tt warunki niestandardowe = 
 |temperatura wrzenia    = 
 |tw źródło         = 
 |tw warunki niestandardowe = 
 |temperatura krytyczna   = 
 |tk źródło         = 
 |ciśnienie krytyczne    = 
 |ck źródło         = 
 |logP            = 
 |kwasowość         = 
 |zasadowość         = 
 |lepkość          = 
 |l źródło          = 
 |l warunki niestandardowe  = 
 |napięcie powierzchniowe  = 
 |np źródło         = 
 |np warunki niestandardowe = 
 |układ krystalograficzny  = 
 |moment dipolowy      = 
 |moment dipolowy źródło   = 
 |karta charakterystyki   = 
 |zagrożenia GHS źródło   = 
 |piktogram GHS       = 
 |hasło GHS         = 
 |zwroty H          = 
 |zwroty EUH         = 
 |zwroty P          = 
 |NFPA 704          = 
 |NFPA 704 źródło      = 
 |temperatura zapłonu    = 
 |tz źródło         = 
 |tz warunki niestandardowe = 
 |temperatura samozapłonu  = 
 |ts źródło         = 
 |ts warunki niestandardowe = 
 |numer RTECS        = 
 |dawka śmiertelna      = 
 |inne aniony        = 
 |inne kationy        = 
 |podobne związki      = 
 |pochodne          = 
 |commons          = 
}}

Parametry dodatkowe[edytuj]

Dodatkowe parametry umożliwiają m.in. zmianę rozmiaru grafik oraz wpisanie dodatkowych danych, w tym temperatury rozkładu, sublimacji, warunków punktu potrójnego, współczynnika załamania, prężności pary. Możliwe jest dzięki nim również dodanie więcej niż jednej wartości dla już obecnych w kodzie właściwości, np. gęstości, rozpuszczalności w wodzie lub temperatury topnienia.

 |rozmiar 1. grafiki     = 
 |rozmiar 2. grafiki     = 
 |rozmiar 3. grafiki     = 
więcej informacji w sekcji „Zmiana rozmiaru grafiki
 |preferowana nazwa IUPAC  = 
dodać nad parametrem nazwa systematyczna
 |nazwy farmaceutyczne    = 
dodać nad parametrem inne nazwy
 |minerały          = 
dodać pod parametrem wygląd
 |temperatura sublimacji   = 
 |tsb źródło         = 
 |tsb warunki niestandardowe = 
 |temperatura rozkładu    = 
 |tr źródło         = 
 |tr warunki niestandardowe = 
dwie grupy parametrów (po 3 parametry) dotyczące odpowiednio temperatury sublimacji i temperatury rozkładu dodać pod parametrami dotyczącymi temperatury wrzenia (zazwyczaj tw warunki niestandardowe); wymagane jest wstawienie wszystkich 3 wierszy dotyczącej danej temparatury
 |temperatura p. potrójnego = 
 |tpp źródło         = 
 |ciśnienie p. potrójnego  = 
 |cpp źródło         = 
grupę parametrów dotyczących punktu potrójnego dodać nad parametrem temperatura krytyczna; wymagane jest wstawienie wszystkich 4 wierszy
 |gęstość krytyczna     = 
 |gk źródło         =
dwa parametry dodać pod parametrem ck źródło
 |punkt izoelektryczny    = 
dodać pod parametrem zasadowość
 |aktywność optyczna     = 
dodać pod parametrami dotyczącymi współczynnika załamania (przeważnie wz warunki niestandardowe)
 |typ hybrydyzacji i VSEPR  = 
dodać nad parametrem układ krystalograficzny
 |granice wybuchowości    = 
dodać pod parametrami dotyczącymi temperatury samozapłonu (przeważnie ts warunki niestandardowe)
 |stężenie śmiertelne    = 
dodać pod parametrem dawka śmiertelna
 |inne aniony        = 
 |inne kationy        = 
dodać nad parametrem podobne związki
 |nazwa grupy podobnych   = 
 |nazwa grupy pochodnych   = 
dodać odpowiednio pod parametrami podobne związki i pochodne
 |2. podobne związki     = 
 |2. nazwa grupy podobnych  = 
 |3. podobne związki     = 
 |3. nazwa grupy podobnych  = 
 |2. pochodne        = 
 |2. nazwa grupy pochodnych = 
 |3. pochodne        = 
 |3. nazwa grupy pochodnych = 
dodać odpowiednio pod grupami parametrów dot. podobnych związków i pochodnych
 |2. gęstość          = 
 |2. gęstość źródło       = 
 |2. stan skupienia w podanej g = 
 |2. g warunki niestandardowe  = 
...
 |10. gęstość          = 
 |10. gęstość źródło       = 
 |10. stan skupienia w podanej g = 
 |10. g warunki niestandardowe  =
dodać pod istniejącymi parametrami bez liczby na początku; więcej informacji w sekcji „Dodatkowe parametry dla właściwości”; identycznie dla: rozpuszczalność w wodzie, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, współczynnik załamania, lepkość, napięcie powierzchniowe, prężność pary, temperatura zapłonu (maksymalnie 4 dodatkowe parametry), temperatura samozapłonu (maksymalnie 4 dodatkowe parametry)
 |postać GHS         = 
 |2. zagrożenia GHS źródło  = 
 |2. postać GHS       = 
 |2. piktogram GHS      = 
 |2. hasło GHS        = 
 |2. zwroty H        = 
 |2. zwroty EUH       = 
 |2. zwroty P        = 
 |postać NFPA 704      = 
 |2. NFPA 704        = 
 |2. postać NFPA 704     = 
 |2. NFPA 704 źródło     = 
dla tych parametrów więcej informacji w sekcji „Dodatkowe parametry dla zagrożeń
 |ATC            = 
 |legalność w Polsce     = 
 |stosowanie w ciąży     = 
 |działanie         = 
 |procent wchłaniania    = 
 |biodostępność       = 
 |okres półtrwania      = 
 |wiązanie z białkami osocza = 
 |metabolizm         = 
 |wydalanie         = 
 |drogi podawania      = 
 |objętość dystrybucji    = 
dla związków aktywnych farmakologicznie parametry dodać nad parametrem commons; należy dodać wszystkie wiersze w kodzie artykułu, nawet jeśli część nie będzie wypełniona
 |wikisłownik        = 
 |wikipedia         =
 |wikicytaty         =
dodać pod parametrem commons

Opis parametrów[edytuj]

parametr opis
nazwa nazwa związku (najczęściej tożsama z nazwą artykułu); najlepiej aby nazwa mieściła się w jednej linii nagłówka infoboksu
 Zobacz też: Wikipedia:Zalecenia dotyczące nazewnictwa chemicznego.
1. grafika grafika (przeważnie przedstawiająca strukturę związku, a w przypadku prostych związków (np. prostych soli nieorganicznych jak Na 2CO 3, KCl) zdjęcie związku bądź struktura krystaliczna; domyślnie rozmiar grafiki to 240px albo 120px jeśli wstawiono także 2. grafika
opis 1. grafiki opis 1. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 1. grafiki rozmiar 1. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
2. grafika grafika (domyślnie 240px albo 120px jeśli wstawiono także 1. grafika); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, np. wzorów trójwymiarowych, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 2. grafiki opis 2. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 2. grafiki rozmiar 2. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
3. grafika grafika (domyślnie 180px); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, np. wzorów trójwymiarowych, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 3. grafiki opis 3. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 3. grafiki rozmiar 3. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
preferowana nazwa IUPAC (tylko dla związków organicznych) preferowana nazwa ustalona przez IUPAC; inne nazwy systematycznej wpisać w poniższym parametrze
nazwa systematyczna (tylko dla związków organicznych) nazwa związku według zasad nomenklatury chemicznej ustalanej przez IUPAC (poza preferowanymi nazwami IUPAC)
nazwa konstytucyjna (tylko dla związków nieorganicznych) nazwa związku według nomenklatury konstytucyjnej (stechiometrycznej)
nazwa podstawnikowa (tylko dla związków nieorganicznych) nazwa związku według nomenklatury podstawnikowej
nazwa addytywna (tylko dla związków nieorganicznych) nazwa związku według nomenklatury addytywnej
nazwa wodorowa (tylko dla związków nieorganicznych) nazwa związku według nomenklatury wodorowej
nazwa półsystematyczna (tylko dla związków nieorganicznych) nazwa związku w nomenklaturze tradycyjnej
nazwa Stocka (tylko dla związków nieorganicznych) nazwa związku w systemie Stocka
nazwy farmaceutyczne nazwy związku stosowane w medycynie
inne nazwy nazwy zwyczajowe, nazwy handlowe, międzynarodowe skróty, symbole i oznaczenia (np. lista E, C.I.)
wzór sumaryczny należy podać tylko jeden wzór według notacji Hilla, w którym podaje się listę atomów wchodzących w skład związku wraz z ich krotnościami, np. C 13H 43N 3O 2S, bez użycia szablonów i <br />
wzór wyświetlany dla związków nieorganicznych i przypadków, w których należy użyć szablonów (np. w przypadku związków obdarzonych ładunkiem stosuje się szablon {{chem}} do poprawnego wyświetlenia, np. C 35H 60N 2O2+4); w przypadku związków nieorganicznych zapisywanych tradycyjnie w zapisie [kation][anion], np. Na 2CO 3, ich wzór należy zamieścić w tym parametrze, a w parametrze wzór sumaryczny według notacji Hilla, np. CNa 2O 3)
inne wzory wzór sumaryczny rozbudowany, uwzględniający elementy faktycznej struktury związku, które mogą mniej lub bardziej dokładnie przedstawiać strukturę związku np. CH 3CH 2OH, wzory półstrukturalne, np. CH 3−CH 2−CH 2−CH 3 lub półstrukturalne skrócone, np. CH 3−(CH)2 6−CH 3
 Zobacz więcej na stronie Wikiprojekt:Chemia/Wskazówki edycyjne, w sekcji Wzory chemiczne.
masa molowa masa molowa; wpisujemy z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w g/mol (jednostka zostanie dodana automatycznie); nie ma potrzeby podawać dodatkowych wartości dla np. hydratów
wygląd takie właściwości fizyczne jak barwa, zapach, stan skupienia; można podać bardziej szczegółową charakterystykę, np. gęsta, oleista, żółta ciecz o ostrym zapachu; drobnokrystaliczne ciało stałe; bezbarwna, bezwonna, ruchliwa ciecz itp.; należy podać źródło
minerały minerał, jakie tworzy dany związek
SMILES zapis SMILES; należy dodać tylko jeden zapis SMILES i nie należy wstawiać znaczników <br />; nie należy także linkować do stron internetowych (np. przekształcających zapis SMILES na grafikę)
numer CAS numer CAS związku chemicznego w formacie {{CAS|numer}}; można podać więcej numerów CAS (np. dla hydratów)
PubChem numer związku w bazie PubChem; należy użyć szablonu {{PubChem}}; dalsze przypisy do tej pozycji można dodać za pomocą szablonu {{r|PubChem}}
DrugBank numer związku w bazie DrugBank; dalsze przypisy do tej pozycji można dodać za pomocą szablonu {{r|DrugBank}}
gęstość gęstość w g/cm³ (jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
gęstość źródło źródło powyższej informacji
stan skupienia w podanej g stan skupienia w powyższej gęstości – „ciecz”, „ciało stałe”, „gaz” (ale nie: „ciekły”, „stały”, „gazowy”)
g warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalność w wodzie; preferowana jednostka to g/cm³ (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
rww źródło źródło powyższej informacji
rww warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
inne rozpuszczalniki rozpuszczalność w rozpuszczalnikach innych niż woda
temperatura topnienia temperatura topnienia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tt źródło źródło powyższej informacji
tt warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura wrzenia temperatura wrzenia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tw źródło źródło powyższej informacji
tw warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura sublimacji temperatura sublimacji (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tsb źródło źródło powyższej informacji
tsb warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura rozkładu temperatura rozkładu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tr źródło źródło powyższej informacji
tr warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura p. potrójnego temperatura punktu potrójnego (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)
tpp źródło źródło powyższej informacji
ciśnienie p. potrójnego ciśnienie punktu potrójnego (należy podać jednostkę)
cpp źródło źródło powyższej informacji
temperatura krytyczna (temperatura krytyczna (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)
tk źródło źródło powyższej informacji
ciśnienie krytyczne ciśnienie krytyczne (w MPa; jednostka zostanie dodana automatycznie)
ck źródło źródło powyższej informacji
gęstość krytyczna gęstość krytyczna (w g/cm³); jednostka zostanie dodana automatycznie)
gk źródło źródło powyższej informacji
logP logarytm dziesiętny współczynnika podziału; należy podać źródło
kwasowość dla związków rozpuszczalnych w wodzie; pominąć dla związków nie będących kwasami; dla więcej niż jednej wartości zastosować zapis: pKa1 = X, pKa2 = Y
zasadowość dla związków rozpuszczalnych w wodzie; pominąć dla związków nie będących zasadami; dla więcej niż jednej wartości zastosować zapis: pKb1 = X, pKb2 = Y
punkt izoelektryczny punkt izoelektryczny; dla aminokwasów
współczynnik załamania współczynnik załamania[uwaga 2]
wz źródło źródło powyższej informacji
wz warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych, inne informacje; należy podać długość fali (np. w postaci [[w:linia D sodu|589 nm]])
aktywność optyczna tylko dla związków chiralnych, należy podać kąt skręcania światła i jakiego enancjomeru dotyczy
lepkość preferowana jednostka cP, można też użyć jednostki Pa·s i jej podwielokrotności; stosować tylko dla cieczy (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
l źródło źródło powyższej informacji
l warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
napięcie powierzchniowe preferowana jednostka J/m² (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
np źródło źródło powyższej informacji
np warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
prężność pary ciśnienie pary nasyconej (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
pp źródło źródło powyższej informacji
pp warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
typ hybrydyzacji i VSEPR hybrydyzacja, VSEPR; tylko dla prostych związków, np. sp3 – tetraedr
układ krystalograficzny układ krystalograficzny; tylko dla ciał stałych; pominąć jeśli brak danych, np. trójskośny, jednoskośny, rombowy, heksagonalny, trygonalny, tetragonalny, regularny; podlinkować do odpowiedniego hasła
moment dipolowy moment dipolowy (w D; jednostka zostanie dodana automatycznie)
moment dipolowy źródło powyższej informacji
karta charakterystyki należy użyć szablonu {{MSDS}} lub odpowiedniego szablonu dla danej firmy, np. {{AlfaAesar}}, {{Sigma-Aldrich}} (dla kart firmy Sigma-Aldrich można użyć szablonu {{Sigma-Aldrich}} w postaci {{Sigma-Aldrich|id produktu|marka produktu|link=tak|data dostępu=}}
dla tego i innych parametrów dotyczących oznakowania zagrożeń zobacz:
 Zobacz też: [[[[w:Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]]|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]].
zagrożenia GHS źródło źródło dla oznakowania GHS; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP należy zastosować szablon {{CLI}}
postać GHS wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram GHS piktogramy określające rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Piktogram GHS}}
hasło GHS hasło ostrzegawcze – „Niebezpieczeństwo” albo „Uwaga”; jeśli nie przypisano hasła, zostawić puste
zwroty H zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Zwroty H}}
zwroty EUH uzupełniające zwroty H; należy użyć szablonu {{Zwroty EUH}}
zwroty P zwroty wskazujące środki ostrożności; należy użyć szablonu {{Zwroty P}}
zagrożenia UE źródło parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; źródło dla oznakowania według DSD; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP (dawniej z DSD) należy zastosować szablon {{CLI}}
postać UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; europejskie piktogramy ostrzegawcze; należy użyć szablonu {{Piktogram ostrzegawczy}}
zwroty R parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty ryzyka; należy użyć szablonu {{Zwroty R}}
zwroty S parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty bezpieczeństwa; należy użyć szablonu {{Zwroty S}}
NFPA 704 diament ognia”; należy użyć szablonu {{NFPA 704}}
postać NFPA 704 wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
NFPA 704 źródło źródło powyższej informacji
temperatura zapłonu temperatura zapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze tz warunki niestandardowe
tz źródło źródło powyższej informacji
tz warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura samozapłonu temperatura samozapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze ts warunki niestandardowe
ts źródło źródło powyższej informacji
ts warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
granice wybuchowości granice wybuchowości (podać jako zakres, np. 5–100% ze źródłem)
numer RTECS numer w bazie Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
dawka śmiertelna dawka śmiertelna w formacie LDXX yy mg/kg (zwierzę, droga podania), np. LD50 112 mg/kg (szczur, doustnie)
stężenie śmiertelne stężenie śmiertelne w formacie LCXX yy mg/cm³ (lub inna odpowiednia jednostka), także LCtXX
inne aniony związki zawierające inne aniony przy tym samym kationie
inne kationy związki zawierające inne kationy przy tym samym anionie
podobne związki podobne związki, np. dla PCl 3 można podać PCl 5, POCl 3, PF 3, PBr 3, NCl 3 i AsCl 3
nazwa grupy podobnych nazwa grupy podobnych (wyświetli się jako „podobne XX” zamiast „podobne związki”)
pochodne pochodne związku organicznego
nazwa grupy pochodnych nazwa grupy pochodnych : nazwa odpowiedniej grupy pochodnych, np. aldehydowe
ATC numery w klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej
legalność w Polsce oznaczenie grupy w wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych; jeżeli substancja ma takie właściwości, a nie jest ujęta w wykazie, można wpisać „niesklasyfikowany”/„niesklasyfikowana”
stosowanie w ciąży klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży; wpisać tylko oznaczenie kategorii (np. A)
działanie działanie leku, np. przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, nasenne, paraliżujące
procent wchłaniania procent podanej dawki substancji czynnej wchłaniającej się do ustroju
biodostępnosć dostępność biologiczna leku
okres półtrwania biologiczny okres półtrwania
wiązanie z białkami osocza procent wiązania z białkami osocza
metabolizm metabolizm; narząd, metabolity, enzymy
wydalanie wydalanie; droga, postać
drogi podawania możliwe drogi podania leku
objętość dystrybucji objętość dystrybucji
commons nazwa kategorii Wikimedia Commons (w formacie Category:...); raczej nie warto linkować do galerii
wikisłownik hasło w Wikisłowniku
wikipedia artykuł w Wikipedii
wikicytaty strona w Wikiquote

Informacje szczegółowe[edytuj]

Dane bezjednostkowe w parametrach gęstości i temperatur[edytuj]

W parametrach gęstości i temperatur jednostka dodawana jest automatycznie. Czasem jednak niezbędne jest podanie informacji słownej zamiast liczbowej. W takich sytuacjach należy informację tę podać w parametrze g warunki niestandardowe, tx warunki niestandardowe (x jest odpowiednią literą temperatury), w gęstość źródło, tx źródło podać źródło tej informacji, a główny parametr (gęstość, temperatura x) pozostawić pusty.

Dodatkowe parametry dla gęstości, rozpuszczalności i temperatur[edytuj]

W pewnych przypadkach wskazane jest podanie dwóch lub więcej wartości dla niektórych właściwości, np. w przypadku związku, który tworzy formy uwodnione lub izomerów. W tych sytuacjach, zamiast podawać wszystkie te dane w jednym parametrze, można dodać dodatkowe.

Możliwość taka dostępna jest dla gęstości, rozpuszczalności w wodzie, temperatur topnienia, wrzenia, rozkładu, sublimacji, zapłonu i samozapłonu, lepkości, napięcia powierzchniowego, współczynnika załamania i prężności pary. Za każdym razem dodając nowe parametry należy także dodać wszystkie z nim związane (tzn. dodając parametr 2. gęstość należy dodać wraz z nim także 2. gęstość źródło, 2. stan skupienia w podanej g i 2. g warunki niestandardowe), choć nie wszystkie muszą być uzupełnione.

Można maksymalnie dodać 9 dodatkowych parametrów dla każdej z tych właściwości (ostatni dodany będzie miał numer 10.; dla temperatur zapłonu i samozapłonu do 4 dodatkowych). Dodatkowe parametry w kodzie hasła różnią się od podstawowych jedynie o numer na początku. Ważne jest, aby dodawać numer kolejno.

Dla gęstości będzie wyglądało to następująco:

 |gęstość            = 
 |gęstość źródło        = 
 |stan skupienia w podanej g  = 
 |g warunki niestandardowe   = 
 |2. gęstość          = 
 |2. gęstość źródło       = 
 |2. stan skupienia w podanej g = 
 |2. g warunki niestandardowe  = 
 |3. gęstość          = 
 |3. gęstość źródło       = 
 |3. stan skupienia w podanej g = 
 |3. g warunki niestandardowe  = 

Zmiana rozmiaru grafiki[edytuj]

Aby zmienić rozmiar wstawionej do infoboksu grafiki należy dodać parametr rozmiar X. grafiki pod parametrem opis X. grafiki. Rozmiar grafiki można regulować w przedziale 60–240 pikseli.

 |1. grafika         = 
 |opis 1. grafiki      =
 |rozmiar 1. grafiki     = 
 |2. grafika         = 
 |opis 2. grafiki      =
 |rozmiar 2. grafiki     = 
 |3. grafika         = 
 |opis 3. grafiki      =
 |rozmiar 3. grafiki     = 

Dodatkowe parametry dla zagrożeń[edytuj]

W pewnych przypadkach uzasadnione jest zamieszczenie dwóch różnych oznakowań z tego samego systemu dla jednej substancji. Jest tak wtedy, gdy substancja w jednej postaci wykazuje zupełnie odmienne zagrożenia niż w innej. W takich sytuacjach należy zastosować dodatkowe parametry dla każdej z klasyfikacji, które wraz z podstawowymi parametrami będą wyglądały w kodzie hasła jak poniżej. Wypełniać należy je według tych samych zasad, co parametry podstawowe.

 Zobacz też: [[[[w:Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]]|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]].
Globalnie Zharmonizowany System
 |zagrożenia GHS źródło   =
 |postać GHS         =
 |piktogram GHS       =
 |hasło GHS         =
 |zwroty H          =
 |zwroty EUH         =
 |zwroty P          =
 |2. zagrożenia GHS źródło  =
 |2. postać GHS       =
 |2. piktogram GHS      =
 |2. hasło GHS        =
 |2. zwroty H        =
 |2. zwroty EUH       =
 |2. zwroty P        =
NFPA 704
 |NFPA 704          =
 |postać NFPA 704      =
 |NFPA 704 źródło      =
 |2. NFPA 704        =
 |2. postać NFPA 704     =
 |2. NFPA 704 źródło     =

Przykłady[edytuj]

Amoniak
opis 1. grafiki (rozmiar ustawiony na 80) opis 2. grafiki (rozmiar ustawiony na 140)
opis 1. grafiki (rozmiar ustawiony na 80) opis 2. grafiki (rozmiar ustawiony na 140)
opis 3. grafiki (rozmiar ustawiony na 120)
opis 3. grafiki (rozmiar ustawiony na 120)
Nazewnictwo
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
konst. amoniak
podst. azan
addyt. trihydrydoazot
Inne nazwy i oznaczenia
farm. Ammoniae solutio concentrata, Ammonii hydroxidum 10%, Ammonium hydricum solutum
inne wodorek azotu(III)
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny NH 3
Masa molowa 17,03 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz
Identyfikacja
Numer CAS 7664-41-7
PubChem 222
SMILES
N
Właściwości
Gęstość
0,0007714 g/cm³[1]; gaz
Rozpuszczalnośćwodzie
0,899 g/cm³ (0 °C)
Temperatura topnienia −78 °C (1013 hPa)[2]
Temperatura wrzenia −33 °C (1013 hPa)[3]
Punkt krytyczny 132,4 °C[4]; 11,33 MPa[6]
Kwasowość (pKa) 9,25
Zasadowość (pKb) 4,75
Lepkość ciecz: 146,5 μPa·s
para: 10,70 μPa·s
Budowa
Typ hybrydyzacji i VSEPR sp3 – piramida trygonalna
Moment dipolowy 1,48 D[10]
Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie podanej karty charakterystyki
Butla gazowa Działanie żrące Czaszka i skrzyżowane piszczele Środowisko
Niebezpieczeństwo
Zwroty H H221, H280, H314, H331, H400
Zwroty P P210, P261, P273, P280, P305+P351+P338, P310
NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła[11]
1
3
0
 
Temperatura samozapłonu 630 °C[13]
Numer RTECS BO0875000
Podobne związki
Inne aniony NH , NH 2−, NH 3−
Inne kationy NH+4
Podobne związki trijodek azotu, chlorek azotu, chlorek fosforu(III)
Pochodne chlorek amonu, hydrazyna, azotowodór, hydroksyloamina, chloroamina
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
{{Związek chemiczny infobox
 |nazwa           = Amoniak
 |1. grafika         = Ammonia-2D-dimensions.png
 |opis 1. grafiki      = opis 1. grafiki (rozmiar ustawiony na 80)
 |rozmiar 1. grafiki     = 80
 |2. grafika         = Ammonia-3D-balls-A.png
 |opis 2. grafiki      = opis 2. grafiki (rozmiar ustawiony na 140)
 |rozmiar 2. grafiki     = 140
 |3. grafika         = Gas cylinder ammonia rotated 90o.jpg
 |opis 3. grafiki      = opis 3. grafiki (rozmiar ustawiony na 120)
 |rozmiar 3. grafiki     = 120
 |nazwa konstytucyjna    = amoniak
 |nazwa podstawnikowa    = azan
 |nazwa addytywna      = trihydrydoazot
 |nazwy farmaceutyczne    = ''Ammoniae solutio concentrata, Ammonii hydroxidum 10%, Ammonium hydricum solutum''
 |inne nazwy         = wodorek azotu(III)
 |wzór sumaryczny      = H<sub>3</sub>N
 |wzór wyświetlany      = {{chem|NH|3}}
 |inne wzory         = 
 |masa molowa        = 17,03
 |wygląd           = bezbarwny gaz
 |SMILES           = N
 |numer CAS         = {{CAS|7664-41-7}}
 |PubChem          = 222
 |DrugBank          = 
 |gęstość          = 0,0007714
 |gęstość źródło       = <sup>[1]</sup>
 |stan skupienia w podanej g = gaz
 |g warunki niestandardowe  = 
 |rozpuszczalność w wodzie  = 0,899 g/cm³
 |rww źródło         = 
 |rww warunki niestandardowe = 0 °C
 |inne rozpuszczalniki    = 
 |temperatura topnienia   = −78
 |tt źródło         = <sup>[2]</sup>
 |tt warunki niestandardowe = 1013 hPa
 |temperatura wrzenia    = −33
 |tw źródło         = <sup>[3]</sup>
 |tw warunki niestandardowe = 1013 hPa
 |temperatura krytyczna   = 132,4
 |tk źródło         = <sup>[4]</sup>
 |ciśnienie krytyczne    = 11,33
 |ck źródło         = <sup>[6]</sup>
 |logP            = 
 |kwasowość         = 9,25
 |zasadowość         = 4,75
 |lepkość          = ciecz: 146,5 [[w:Puaz|μPa·s]]<br />para: 10,70 μPa·s
 |l źródło          = 
 |l warunki niestandardowe  = 
 |napięcie powierzchniowe  = 
 |np źródło         = 
 |np warunki niestandardowe = 
 |typ hybrydyzacji i VSEPR  = sp<sup>3</sup> – piramida trygonalna
 |układ krystalograficzny  = 
 |moment dipolowy      = 1,48
 |moment dipolowy źródło   = <sup>[10]</sup>
 |karta charakterystyki   = {{Sigma-Aldrich|09682|FLUKA|link=tak}}
 |zagrożenia GHS źródło   = MSDS
 |piktogram GHS       = {{Piktogram GHS|04|05||06|09}}
 |hasło GHS         = Niebezpieczeństwo
 |zwroty H          = {{Zwroty H|221|280|314|331|400}}
 |zwroty EUH         = {{Zwroty EUH|brak}}
 |zwroty P          = {{Zwroty P|210|261|273|280|305+351+338|310}}
 |NFPA 704          = {{NFPA 704|zdrowie=3|palność=1|reaktywność=0|inne=}}
 |NFPA 704 źródło      = <sup>[11]</sup>
 |temperatura zapłonu    = 
 |tz źródło         = 
 |tz warunki niestandardowe = 
 |temperatura samozapłonu  = 630
 |ts źródło         = <sup>[13]</sup>
 |ts warunki niestandardowe = 
 |numer RTECS        = BO0875000
 |dawka śmiertelna      = 
 |inne aniony        = {{chem|NH|−}}, {{chem|NH|2−}}, {{chem|NH|3−}}
 |inne kationy        = [[w:jon amonowy|{{chem|NH|4|+}}]]
 |pochodne          = [[w:chlorek amonu|chlorek amonu]], [[w:hydrazyna|hydrazyna]], [[w:azotowodór|azotowodór]], [[w:hydroksyloamina|hydroksyloamina]], [[w:chloroamina|chloroamina]]
 |podobne związki      = [[w:trijodek azotu|trijodek azotu]], [[w:chlorek azotu|chlorek azotu]], [[w:chlorek fosforu(III)|chlorek fosforu(III)]]
 |commons          = Category:Ammonia
 |wikisłownik        = amoniak
}}
Kwas fusydowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C31H48O6
Masa molowa 516,71 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 6990-06-3
PubChem 3000226
Farmakokinetyka
Działanie bakteriostatyczne
Biodostępność 91%
Okres półtrwania 5–6h
Wiązanie z białkami
osocza i tkanek
95–97%
Metabolizm wątroba
Wydalanie głównie z żółcią
{{Związek chemiczny infobox
 |nazwa           = Kwas fusydowy
 |1. grafika         = Fusidic acid structure.svg
 |opis 1. grafiki      = 
 |2. grafika         = 
 |opis 2. grafiki      = 
 |3. grafika         = 
 |opis 3. grafiki      = 
 |nazwa systematyczna    = 
 |inne nazwy         = 
 |wzór sumaryczny      = C<sub>31</sub>H<sub>48</sub>O<sub>6</sub>
 |inne wzory         = 
 |masa molowa        = 516,71
 |wygląd           = 
 |SMILES           = 
 |numer CAS         = {{CAS|6990-06-3}}
 |PubChem          = {{PubChem|3000226}}
 |DrugBank          = 
 |gęstość          = 
 |gęstość źródło       = 
 |stan skupienia w podanej g = 
 |g warunki niestandardowe  = 
 |rozpuszczalność w wodzie  = 
 |rww źródło         = 
 |rww warunki niestandardowe = 
 |inne rozpuszczalniki    = 
 |temperatura topnienia   = 
 |tt źródło         = 
 |tt warunki niestandardowe = 
 |temperatura wrzenia    = 
 |tw źródło         = 
 |tw warunki niestandardowe = 
 |temperatura krytyczna   = 
 |tk źródło         = 
 |ciśnienie krytyczne    = 
 |ck źródło         = 
 |logP            = 
 |kwasowość         = 
 |zasadowość         = 
 |lepkość          = 
 |l źródło          = 
 |l warunki niestandardowe  = 
 |napięcie powierzchniowe  = 
 |np warunki niestandardowe = 
 |np warunki niestandardowe = 
 |układ krystalograficzny  = 
 |moment dipolowy      = 
 |moment dipolowy źródło   = 
 |karta charakterystyki   = 
 |zagrożenia GHS źródło   = 
 |piktogram GHS       = 
 |hasło GHS         = 
 |zwroty H          = 
 |zwroty EUH         = 
 |zwroty P          = 
 |NFPA 704          = 
 |NFPA 704 źródło      = 
 |temperatura zapłonu    = 
 |tz źródło         = 
 |tz warunki niestandardowe = 
 |temperatura samozapłonu  = 
 |ts źródło         = 
 |ts warunki niestandardowe = 
 |numer RTECS        = 
 |dawka śmiertelna      = 
 |pochodne          = 
 |podobne związki      = 
 |ATC            = 
 |legalność w Polsce     = 
 |stosowanie w ciąży     = 
 |działanie         = bakteriostatyczne
 |procent wchłaniania    = 
 |biodostępność       = 91%
 |okres półtrwania      = 5–6h
 |wiązanie z białkami osocza = 95–97%
 |metabolizm         = wątroba
 |wydalanie         = głównie z żółcią
 |drogi podawania      = 
 |objętość dystrybucji    = 
 |commons          = 
}}

Błędy[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronach Wikibooks:Kwestie techniczne.