Przejdź do zawartości

Szachy/Bicie w przelocie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Bicie w przelocie ("E.p." jest skrótem od francuskiego en passant.) jest specjalnym rodzajem ruchu w szachach polegającym na pobiciu piona przez innego piona przeciwnika, dotyczącym wyłącznie Pionów. Bicia w przelocie można dokonać tylko w pierwszym posunięciu po ruchu Piona przeciwnika o dwa pola. Jeżeli Białe ruszą się inną figurą, to tracą przywilej bicia w przelocie. W przelocie może bić tylko Pion i tylko Piona. Pion bijący w przelocie musi stać na linii piątej (Białe) lub czwartej (Czarne). Jest to jedyne bicie, w którym bijąca bierka staje na innym miejscu niż znajdowała się bierka zbijana.

Rozpatrzmy sytuację jak na Diagramie 1.

a b c d e f g h
8a8 black kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 black kingb7 black kingc7 black pawnd7 black kinge7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 black kingc6 black kingd6 black kinge6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 white pawnc5 black kingd5 black kinge5 black kingf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 black kingb4 black kingc4 black kingd4 black kinge4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 black kingb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h
Diagram 1. Ruch Czarnych.

Ruch przypada na Czarne. Jeżeli Czarne ruszą Piona o jedno pole:

1. ... c6

to znajdzie się on w polu rażenia Białego Piona na polu b5 i może zostać zbity:

2. b:c6

Czarny Pion znajduje się jednak w swojej pozycji wyjściowej i może ruszyć się o dwa pola:

1. ... c5

Jednak i w tej sytuacji może zostać zbity przez Piona na polu b5! Takie bicie nazywamy biciem w przelocie. Wykonuje się je w ten sposób, że zdejmuje się Czarnego Piona, a Białego stawia tak, jakby zbił Piona stojącego na polu c6. Biały Pion bije jakby "podczas ruchu". Bicie w przelocie zapisujemy jako:

2. b:c6

Czasem dla jasności zapisujemy ten ruch jako

2. b:c6(e.p.)

Biały Pion stoi na polu c6. Zapamiętaj, że mimo wykonywania ruchu o dwa pola, Pion może być zagrożony biciem przez znajdującego się obok Piona przeciwnika.