Teoria grup przemiennych/Automorfizmy i podgrupy charakterystyczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

« Chińskie twierdzenie o resztach