Teoria grup przemiennych/Działania kompleksowe i kraty podgrup

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

« Automorfizmy i podgrupy charakterystyczne