Topologia ogólna/Aksjomaty oddzielania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aksjomaty oddzielania[edytuj]

W rozdziale tym omówimy pewne warunki, zwane aksjomatami oddzielania, jakie można nakładać na badane przestrzenie topologiczne. Dotyczą one możliwości "oddzielania od siebie" w pewien sposób niektórych podzbiorów przestrzeni. Przedstawimy aksjomaty wraz z przykładami i podstawowymi własnościami przestrzeni je spełniających.

Przestrzenie T0[edytuj]

Definicja[edytuj]

Mówimy, że przestrzeń topologiczna spełnia aksjomat (lub: jest przestrzenią Kołmogorowa), o ile dla każdych takich, że , istnieje zbiór otwarty taki, że lub .

Zamiast pisać " spełnia aksjomat " będziemy również pisali: " jest przestrzenią " lub krócej " jest ".

Własności[edytuj]

 1. Spełnianie aksjomatu jest własnością topologiczną.
 2. Przestrzeń jest wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej pary punktów takich, że , zachodzi .
  Dowód:
  [] Weźmy takie, że . Z założenia istnieje zbiór otwarty taki, że lub . Przypomnijmy, że dla dowolnych , warunek jest równoważny warunkowi . W pierwszym przypadku mamy zatem , zaś w drugim . Ponieważ , otrzymujemy tezę.
  [] Jeśli , to istnieje punkt taki, że lub . Z przypomnianej w dowodzie implikacji w drugą stronę charakteryzacji domknięcia wynika, że istnieje otwarte otoczenie punktu takie, że lub , co kończy dowód twierdzenia.
 3. Podprzestrzeń przestrzeni jest przestrzenią .
  Dowód:
  Niech będzie i . Przypuśćmy, że są takie, że . Wówczas, ponieważ jest istnieje otwarty i taki, że należy do niego dokładnie jeden spośród punktów . Wówczas jest otwarty w i również należy do niego dokładnie jeden spośród punktów .
 4. Produkt rodziny niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego przestrzeń jest .
  Dowód:
  [] Przypuśćmy, że oraz . Istnieje zatem takie, że . Ponieważ jest przestrzenią istnieje otwarte takie, że do należy dokładnie jeden z punktów . Stąd , gdzie , jest otwartym otoczeniem dokładnie jednego z punktów .
  [] Ustalmy oraz dla każdego wybierzmy element . Wówczas przestrzeń , gdzie jest, co nietrudno sprawdzić, homeomorficzna z . Ponadto przestrzeń ta jest jako podprzestrzeń . Fakt, że własność jest topologiczna kończy dowód.

Przykłady[edytuj]

Przykłady przestrzeni, które są pojawią się w dalszej części tekstu. Tu podamy przykłady przestrzeni, które aksjomatu nie spełniają. Podobna zasada obowiązywać będzie również w dalszych sekcjach z przykładami w tym rozdziale.

Przestrzeniami nie są:

 1. co najmniej dwuelementowa przestrzeń antydyskretna;
 2. zbiór liczb całkowitych z topologią ;
 3. zbiór liczb rzeczywistych z topologią generowaną przez bazę .
 • Ćwiczenie: Sprawdzić, że wymienione wyżej przestrzenie faktycznie nie są .

Przestrzenie T1[edytuj]

Definicja[edytuj]

Przestrzeń topologiczna jest przestrzenią wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej pary punktów takich, że , istnieje zbiór otwarty taki, że .

Przestrzenie bywają nazywane przestrzeniami Frécheta. Nazwa ta jest jednak zdecydowanie częściej używana w zupełnie innym znaczeniu, wobec czego bezpieczniej pozostać przy określeniu "przestrzeń ".

Własności[edytuj]

 1. Spełnianie aksjomatu jest własnością topologiczną.
 2. Podprzestrzeń przestrzeni jest przestrzenią .
 3. Produkt rodziny niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni należących do tej rodziny jest .
 4. Każda przestrzeń jest przestrzenią .
 5. Przestrzeń jest wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu .
  Dowód:
  [] Przypuśćmy, że jest przestrzenią i . Dla każdego punktu istnieje zbiór otwarty taki, że . Określmy . Zbiór jest domknięty oraz . Mamy .
  [] Przypuśćmy, że w przestrzeni wszystkie zbiory jednoelementowe są domknięte oraz , . Ponieważ zbiór jest domknięty, zbiór jest otwartym otoczeniem nie zawierającym .
 • Ćwiczenie: Udowodnić własności podane wyżej bez dowodów.
 • Ćwiczenie: Wykazać, że przestrzeń topologiczna jest wtedy i tylko wtedy, gdy każdy jej skończony podzbiór jest domknięty. Jako wniosek wykazać, że każda skończona przestrzeń jest dyskretna.

Przykłady[edytuj]

Podamy teraz przykłady przestrzeni nie będących przestrzeniami :

 1. przestrzeń Sierpińskiego (patrz: rozdział 3., podrozdział "topologia Tichonowa", przykład 4.);
 2. odcinek z topologią generowaną przez podbazę .
 • Ćwiczenie: Wykazać, że wyżej podane przestrzenie faktycznie są i nie są .

Przestrzenie T2[edytuj]

Definicja[edytuj]

Przestrzeń topologiczną nazywamy przestrzenią (lub przestrzenią Hausdorffa) wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej pary punktów takiej, że , istnieją rozłączne zbiory otwarte takie, że .

Własności[edytuj]

 1. Spełnianie aksjomatu jest własnością topologiczną.
 2. Spełnianie aksjomatu jest własnością dziedziczną.
 3. Produkt rodziny niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni należących do tej rodziny jest .
 4. Każda przestrzeń jest przestrzenią .
 5. Przestrzeń jest wtedy i tylko wtedy, gdy przekątna jest domkniętym podzbiorem przestrzeni .
  Dowód:
  Niech będzie przestrzenią topologiczną. Zauważmy, że jest domknięty w wtedy i tylko wtedy, gdy jest otwarty w .
  [] Załóżmy, że jest . Niech będzie dowolne. Pokażemy, że istnieje otoczenie otwarte zawarte w (stąd wynika już otwartość ). Istotnie, istnieją otwarte, rozłączne podzbiory przestrzeni takie, że . Stąd jest otwartym podzbiorem zawierającym punkt , a ponieważ , to .
  [] Załóżmy, że jest zbiorem domkniętym i weźmy takie, że . Wówczas . Ale jest zbiorem otwartym. Wobec tego istnieje zbiór bazowy (gdzie są otwartymi podzbiorami ) taki, że . Stąd zbiory są rozłącznymi, otwartymi otoczeniami odpowiednio i .
 6. Przestrzeń jest wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu przekrój domknięć wszystkich zbiorów otwartych zawierających jest zbiorem jednoelementowym .
  Dowód:
  Niech będzie przestrzenią topologiczną. Dla przez oznaczmy rodzinę domknięć zbiorów otwartych zawierających , tzn. .
  [] Niech będzie i . Oczywiście . Z drugiej strony, dla każdego istnieją rozłączne zbiory otwarte takie, że . Gdyby , to , zatem i w konsekwencji .
  [] Rozważmy dowolne takie, że . Ponieważ , to istnieje otoczenie otwarte punktu takie, że . To z kolei oznacza, że istnieje otoczenie otwarte punktu takie, że .
 7. Jeśli jest dowolną przestrzenią topologiczną, zaś jest przestrzenią , to dla dowolnych funkcji ciągłych zbiór jest domknięty w .
  Dowód:
  Pokażemy, że dopełnienie zbioru jest otwarte w . Weźmy takie, że . Ponieważ jest , istnieją rozłączne zbiory otwarte takie, że . Niech . Oczywiście, jest otwartym otoczeniem . Ponadto, , gdyż .
 8. Jeśli jest dowolną przestrzenią topologiczną, zaś jest przestrzenią , to dla dowolnej funkcji ciągłej jej wykres jest domknięty w .
  Dowód:
  Niech odwzorowania ciągłe będą zadane wzorami: , . Zauważmy, że , zatem z Własności 7. zbiór jest domknięty.
 • Ćwiczenie: Udowodnić własności podane wyżej bez dowodów.

Przykłady[edytuj]

Niżej podane przestrzenie są i nie są :

 1. dowolny zbiór nieskończony z topologią dopełnień zbiorów skończonych (patrz: rozdział 1., podrozdział "Przestrzeń topologiczna", przykład 4.);
 2. zbiór mocy z topologią dopełnień zbiorów mocy ostro mniejszej niż , gdzie są liczbami kardynalnymi takimi, że .
 • Ćwiczenie: Wykazać, że wyżej podane przestrzenie faktycznie są i nie są .

Przestrzenie T3[edytuj]

Definicja[edytuj]

Przestrzeń topologiczna jest przestrzenią (lub przestrzenią regularną) wtedy i tylko wtedy, gdy jest przestrzenią oraz dla każdego zbioru domkniętego oraz punktu istnieją rozłączne zbiory otwarte takie, że , .

Część autorów rozróżnia pojęcia "przestrzeń regularna" i "przestrzeń ". Przestrzeniami regularnymi nazywa się czasem przestrzenie, w których można oddzielać zbiorami otwartymi punkty od zbiorów domkniętych, ale które nie muszą być (przykład takiej przestrzeni podamy poniżej), zaś przestrzeniami przestrzenie zdefiniowane powyżej. Zdarza się też sytuacja odwrotna.

Własności[edytuj]

 1. Spełnianie aksjomatu jest własnością topologiczną.
 2. Spełnianie aksjomatu jest własnością dziedziczną.
 3. Produkt rodziny niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni należących do tej rodziny jest .
 4. Każda przestrzeń jest przestrzenią .
 5. Przestrzeń topologiczna spełniająca warunek jest przestrzenią regularną wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu i jego otoczenia otwartego istnieje otoczenie otwarte punktu takie, że .
  Dowód:
  [] Ustalmy i otwarte otoczenie punktu . Zbiór jest domknięty oraz , wobec czego istnieją rozłączne zbiory otwarte takie, że , . Przyjmijmy . Zauważmy, że , ale jest domknięty, wobec czego .
  [] Ustalmy zbiór domknięty oraz punkt . Zbiór jest otwartym otoczeniem , wobec czego istnieje zbiór otwarty taki, że . Wobec tego jest otwarty, rozłączny z oraz .
 • Ćwiczenie: Udowodnić własności podane wyżej bez dowodów.

Przykłady[edytuj]

(dopisać)

Przestrzenie T3,5[edytuj]

Definicja[edytuj]

Przestrzeń topologiczna jest przestrzenią (lub przestrzenią całkowicie regularną, przestrzenią Tichonowa) wtedy i tylko wtedy, gdy jest przestrzenią oraz dla każdego zbioru domkniętego oraz punktu istnieje funkcja ciągła taka, że i .

Mówimy, że funkcja z powyższej definicji oddziela zbiór od punktu .

Część autorów rozróżnia pojęcia "przestrzeń całkowicie regularna" i "przestrzeń ". Przestrzeniami całkowicie regularnymi nazywa się czasem przestrzenie, w których można oddzielać funkcjami punkty od zbiorów domkniętych, ale które nie muszą być (przykład takiej przestrzeni podamy poniżej), zaś przestrzeniami przestrzenie zdefiniowane powyżej. Zdarza się też sytuacja odwrotna.

Własności[edytuj]

 1. Spełnianie aksjomatu jest własnością topologiczną.
 2. Spełnianie aksjomatu jest własnością dziedziczną.
 3. Produkt rodziny niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni należących do tej rodziny jest .
 4. Każda przestrzeń jest przestrzenią .
 5. (dopisać)
 • Ćwiczenie: Udowodnić własności podane wyżej bez dowodów.

Przykłady[edytuj]

Przestrzenie T4[edytuj]

 • Definicja
 • Przykłady
 • Własności

Lemat Urysohna[edytuj]

Twierdzenie Tietzego[edytuj]

Przestrzenie T5[edytuj]

 • Definicja
 • Przykłady
 • Własności

Przestrzenie T6[edytuj]

 • Definicja
 • Przykłady
 • Własności

Aksjomaty oddzielania a przestrzenie ilorazowe[edytuj]

>> Zadania