Przejdź do zawartości

Unicode/0

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x000 - 0x0FF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x000 - 0x0FF
Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
  0 0 0x00 <control> (null) Znaki sterujące C0
  1 1 0x01 <control> (start of heading) Znaki sterujące C0
  2 2 0x02 <control> (start of text) Znaki sterujące C0
  3 3 0x03 <control> (end of text) Znaki sterujące C0
  4 4 0x04 <control> (end of transmission) Znaki sterujące C0
  5 5 0x05 <control> (enquiry) Znaki sterujące C0
  6 6 0x06 <control> (acknowledge) Znaki sterujące C0
  7 7 0x07 <control> (bell) Znaki sterujące C0
  8 8 0x08 <control> (backspace) Znaki sterujące C0
  9 9 0x09 <control> (character tabulation) Znaki sterujące C0
  10 A 0x0A <control> (line feed) Znaki sterujące C0
  11 B 0x0B <control> (line tabulation) Znaki sterujące C0
  12 C 0x0C <control> (form feed) Znaki sterujące C0
  13 D 0x0D <control> (carriage return) Znaki sterujące C0
  14 E 0x0E <control> (shift-out) Znaki sterujące C0
  15 F 0x0F <control> (shift-in) Znaki sterujące C0
  16 10 0x10 <control> (data link escape) Znaki sterujące C0
  17 11 0x11 <control> (device control one) Znaki sterujące C0
  18 12 0x12 <control> (device control two) Znaki sterujące C0
  19 13 0x13 <control> (device control three) Znaki sterujące C0
  20 14 0x14 <control> (device control four) Znaki sterujące C0
  21 15 0x15 <control> (negative acknowledge) Znaki sterujące C0
  22 16 0x16 <control> (synchronous idle) Znaki sterujące C0
  23 17 0x17 <control> (end of transmission block) Znaki sterujące C0
  24 18 0x18 <control> (cancel) Znaki sterujące C0
  25 19 0x19 <control> (end of medium) Znaki sterujące C0
  26 1A 0x1A <control> (substitute) Znaki sterujące C0
  27 1B 0x1B <control> (escape) Znaki sterujące C0
  28 1C 0x1C <control> (information separator four) Znaki sterujące C0
  29 1D 0x1D <control> (information separator three) Znaki sterujące C0
  30 1E 0x1E <control> (information separator two) Znaki sterujące C0
  31 1F 0x1F <control> (information separator one) Znaki sterujące C0
  32 20 0x20 SPACE Podstawowy łaciński
! 33 21 0x21 EXCLAMATION MARK Podstawowy łaciński
" 34 22 0x22 QUOTATION MARK Podstawowy łaciński
# 35 23 0x23 NUMBER SIGN Podstawowy łaciński
$ 36 24 0x24 DOLLAR SIGN Podstawowy łaciński
% 37 25 0x25 PERCENT SIGN Podstawowy łaciński
& 38 26 0x26 AMPERSAND Podstawowy łaciński
' 39 27 0x27 APOSTROPHE Podstawowy łaciński
( 40 28 0x28 LEFT PARENTHESIS Podstawowy łaciński
) 41 29 0x29 RIGHT PARENTHESIS Podstawowy łaciński
* 42 2A 0x2A ASTERISK Podstawowy łaciński
+ 43 2B 0x2B PLUS SIGN Podstawowy łaciński
, 44 2C 0x2C COMMA Podstawowy łaciński
- 45 2D 0x2D HYPHEN-MINUS Podstawowy łaciński
. 46 2E 0x2E FULL STOP Podstawowy łaciński
/ 47 2F 0x2F SOLIDUS Podstawowy łaciński
0 48 30 0x30 DIGIT ZERO Podstawowy łaciński
1 49 31 0x31 DIGIT ONE Podstawowy łaciński
2 50 32 0x32 DIGIT TWO Podstawowy łaciński
3 51 33 0x33 DIGIT THREE Podstawowy łaciński
4 52 34 0x34 DIGIT FOUR Podstawowy łaciński
5 53 35 0x35 DIGIT FIVE Podstawowy łaciński
6 54 36 0x36 DIGIT SIX Podstawowy łaciński
7 55 37 0x37 DIGIT SEVEN Podstawowy łaciński
8 56 38 0x38 DIGIT EIGHT Podstawowy łaciński
9 57 39 0x39 DIGIT NINE Podstawowy łaciński
: 58 3A 0x3A COLON Podstawowy łaciński
; 59 3B 0x3B SEMICOLON Podstawowy łaciński
< 60 3C 0x3C LESS-THAN SIGN Podstawowy łaciński
= 61 3D 0x3D EQUALS SIGN Podstawowy łaciński
> 62 3E 0x3E GREATER-THAN SIGN Podstawowy łaciński
? 63 3F 0x3F QUESTION MARK Podstawowy łaciński
@ 64 40 0x40 COMMERCIAL AT Podstawowy łaciński
A 65 41 0x41 LATIN CAPITAL LETTER A Podstawowy łaciński
B 66 42 0x42 LATIN CAPITAL LETTER B Podstawowy łaciński
C 67 43 0x43 LATIN CAPITAL LETTER C Podstawowy łaciński
D 68 44 0x44 LATIN CAPITAL LETTER D Podstawowy łaciński
E 69 45 0x45 LATIN CAPITAL LETTER E Podstawowy łaciński
F 70 46 0x46 LATIN CAPITAL LETTER F Podstawowy łaciński
G 71 47 0x47 LATIN CAPITAL LETTER G Podstawowy łaciński
H 72 48 0x48 LATIN CAPITAL LETTER H Podstawowy łaciński
I 73 49 0x49 LATIN CAPITAL LETTER I Podstawowy łaciński
J 74 4A 0x4A LATIN CAPITAL LETTER J Podstawowy łaciński
K 75 4B 0x4B LATIN CAPITAL LETTER K Podstawowy łaciński
L 76 4C 0x4C LATIN CAPITAL LETTER L Podstawowy łaciński
M 77 4D 0x4D LATIN CAPITAL LETTER M Podstawowy łaciński
N 78 4E 0x4E LATIN CAPITAL LETTER N Podstawowy łaciński
O 79 4F 0x4F LATIN CAPITAL LETTER O Podstawowy łaciński
P 80 50 0x50 LATIN CAPITAL LETTER P Podstawowy łaciński
Q 81 51 0x51 LATIN CAPITAL LETTER Q Podstawowy łaciński
R 82 52 0x52 LATIN CAPITAL LETTER R Podstawowy łaciński
S 83 53 0x53 LATIN CAPITAL LETTER S Podstawowy łaciński
T 84 54 0x54 LATIN CAPITAL LETTER T Podstawowy łaciński
U 85 55 0x55 LATIN CAPITAL LETTER U Podstawowy łaciński
V 86 56 0x56 LATIN CAPITAL LETTER V Podstawowy łaciński
W 87 57 0x57 LATIN CAPITAL LETTER W Podstawowy łaciński
X 88 58 0x58 LATIN CAPITAL LETTER X Podstawowy łaciński
Y 89 59 0x59 LATIN CAPITAL LETTER Y Podstawowy łaciński
Z 90 5A 0x5A LATIN CAPITAL LETTER Z Podstawowy łaciński
[ 91 5B 0x5B LEFT SQUARE BRACKET Podstawowy łaciński
\ 92 5C 0x5C REVERSE SOLIDUS Podstawowy łaciński
] 93 5D 0x5D RIGHT SQUARE BRACKET Podstawowy łaciński
^ 94 5E 0x5E CIRCUMFLEX ACCENT Podstawowy łaciński
_ 95 5F 0x5F LOW LINE Podstawowy łaciński
` 96 60 0x60 GRAVE ACCENT Podstawowy łaciński
a 97 61 0x61 LATIN SMALL LETTER A Podstawowy łaciński
b 98 62 0x62 LATIN SMALL LETTER B Podstawowy łaciński
c 99 63 0x63 LATIN SMALL LETTER C Podstawowy łaciński
d 100 64 0x64 LATIN SMALL LETTER D Podstawowy łaciński
e 101 65 0x65 LATIN SMALL LETTER E Podstawowy łaciński
f 102 66 0x66 LATIN SMALL LETTER F Podstawowy łaciński
g 103 67 0x67 LATIN SMALL LETTER G Podstawowy łaciński
h 104 68 0x68 LATIN SMALL LETTER H Podstawowy łaciński
i 105 69 0x69 LATIN SMALL LETTER I Podstawowy łaciński
j 106 6A 0x6A LATIN SMALL LETTER J Podstawowy łaciński
k 107 6B 0x6B LATIN SMALL LETTER K Podstawowy łaciński
l 108 6C 0x6C LATIN SMALL LETTER L Podstawowy łaciński
m 109 6D 0x6D LATIN SMALL LETTER M Podstawowy łaciński
n 110 6E 0x6E LATIN SMALL LETTER N Podstawowy łaciński
o 111 6F 0x6F LATIN SMALL LETTER O Podstawowy łaciński
p 112 70 0x70 LATIN SMALL LETTER P Podstawowy łaciński
q 113 71 0x71 LATIN SMALL LETTER Q Podstawowy łaciński
r 114 72 0x72 LATIN SMALL LETTER R Podstawowy łaciński
s 115 73 0x73 LATIN SMALL LETTER S Podstawowy łaciński
t 116 74 0x74 LATIN SMALL LETTER T Podstawowy łaciński
u 117 75 0x75 LATIN SMALL LETTER U Podstawowy łaciński
v 118 76 0x76 LATIN SMALL LETTER V Podstawowy łaciński
w 119 77 0x77 LATIN SMALL LETTER W Podstawowy łaciński
x 120 78 0x78 LATIN SMALL LETTER X Podstawowy łaciński
y 121 79 0x79 LATIN SMALL LETTER Y Podstawowy łaciński
z 122 7A 0x7A LATIN SMALL LETTER Z Podstawowy łaciński
{ 123 7B 0x7B LEFT CURLY BRACKET Podstawowy łaciński
| 124 7C 0x7C VERTICAL LINE Podstawowy łaciński
} 125 7D 0x7D RIGHT CURLY BRACKET Podstawowy łaciński
~ 126 7E 0x7E TILDE Podstawowy łaciński
&#127; 127 7F 0x7F <control> (delete) Podstawowy łaciński
&#128; 128 80 0xC2 0x80 <control> Znaki sterujące C1
&#129; 129 81 0xC2 0x81 <control> Znaki sterujące C1
&#130; 130 82 0xC2 0x82 <control> (break permitted here) Znaki sterujące C1
&#131; 131 83 0xC2 0x83 <control> (no break here) Znaki sterujące C1
&#132; 132 84 0xC2 0x84 <control> (formerly: index) Znaki sterujące C1
&#133; 133 85 0xC2 0x85 <control> (next line) Znaki sterujące C1
&#134; 134 86 0xC2 0x86 <control> (start of selected area) Znaki sterujące C1
&#135; 135 87 0xC2 0x87 <control> (end of selected area) Znaki sterujące C1
&#136; 136 88 0xC2 0x88 <control> (character tabulation set) Znaki sterujące C1
&#137; 137 89 0xC2 0x89 <control> (character tabulation with justification) Znaki sterujące C1
&#138; 138 8A 0xC2 0x8A <control> (line tabulation set) Znaki sterujące C1
&#139; 139 8B 0xC2 0x8B <control> (partial line forward) Znaki sterujące C1
&#140; 140 8C 0xC2 0x8C <control> (partial line backward) Znaki sterujące C1
&#141; 141 8D 0xC2 0x8D <control> (reverse line feed) Znaki sterujące C1
&#142; 142 8E 0xC2 0x8E <control> (single-shift two) Znaki sterujące C1
&#143; 143 8F 0xC2 0x8F <control> (single-shift three) Znaki sterujące C1
&#144; 144 90 0xC2 0x90 <control> (device control string) Znaki sterujące C1
&#145; 145 91 0xC2 0x91 <control> (private use one) Znaki sterujące C1
&#146; 146 92 0xC2 0x92 <control> (private use two) Znaki sterujące C1
&#147; 147 93 0xC2 0x93 <control> (set transmit state) Znaki sterujące C1
&#148; 148 94 0xC2 0x94 <control> (cancel character) Znaki sterujące C1
&#149; 149 95 0xC2 0x95 <control> (message waiting) Znaki sterujące C1
&#150; 150 96 0xC2 0x96 <control> (start of guarded area) Znaki sterujące C1
&#151; 151 97 0xC2 0x97 <control> (end of guarded area) Znaki sterujące C1
&#152; 152 98 0xC2 0x98 <control> (start of string) Znaki sterujące C1
&#153; 153 99 0xC2 0x99 <control> Znaki sterujące C1
&#154; 154 9A 0xC2 0x9A <control> (single character introducer) Znaki sterujące C1
&#155; 155 9B 0xC2 0x9B <control> (control sequence introducer) Znaki sterujące C1
&#156; 156 9C 0xC2 0x9C <control> (string terminator) Znaki sterujące C1
&#157; 157 9D 0xC2 0x9D <control> (operating system command) Znaki sterujące C1
&#158; 158 9E 0xC2 0x9E <control> (privacy message) Znaki sterujące C1
&#159; 159 9F 0xC2 0x9F <control> (application program command) Znaki sterujące C1
  160 A0 0xC2 0xA0 NO-BREAK SPACE Dodatek Latin-1
¡ 161 A1 0xC2 0xA1 INVERTED EXCLAMATION MARK Dodatek Latin-1
¢ 162 A2 0xC2 0xA2 CENT SIGN Dodatek Latin-1
£ 163 A3 0xC2 0xA3 POUND SIGN Dodatek Latin-1
¤ 164 A4 0xC2 0xA4 CURRENCY SIGN Dodatek Latin-1
¥ 165 A5 0xC2 0xA5 YEN SIGN Dodatek Latin-1
¦ 166 A6 0xC2 0xA6 BROKEN BAR Dodatek Latin-1
§ 167 A7 0xC2 0xA7 SECTION SIGN Dodatek Latin-1
¨ 168 A8 0xC2 0xA8 DIAERESIS Dodatek Latin-1
© 169 A9 0xC2 0xA9 COPYRIGHT SIGN Dodatek Latin-1
ª 170 AA 0xC2 0xAA FEMININE ORDINAL INDICATOR Dodatek Latin-1
« 171 AB 0xC2 0xAB LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK Dodatek Latin-1
¬ 172 AC 0xC2 0xAC NOT SIGN Dodatek Latin-1
­ 173 AD 0xC2 0xAD SOFT HYPHEN Dodatek Latin-1
® 174 AE 0xC2 0xAE REGISTERED SIGN Dodatek Latin-1
¯ 175 AF 0xC2 0xAF MACRON Dodatek Latin-1
° 176 B0 0xC2 0xB0 DEGREE SIGN Dodatek Latin-1
± 177 B1 0xC2 0xB1 PLUS-MINUS SIGN Dodatek Latin-1
² 178 B2 0xC2 0xB2 SUPERSCRIPT TWO Dodatek Latin-1
³ 179 B3 0xC2 0xB3 SUPERSCRIPT THREE Dodatek Latin-1
´ 180 B4 0xC2 0xB4 ACUTE ACCENT Dodatek Latin-1
µ 181 B5 0xC2 0xB5 MICRO SIGN Dodatek Latin-1
182 B6 0xC2 0xB6 PILCROW SIGN Dodatek Latin-1
· 183 B7 0xC2 0xB7 MIDDLE DOT Dodatek Latin-1
¸ 184 B8 0xC2 0xB8 CEDILLA Dodatek Latin-1
¹ 185 B9 0xC2 0xB9 SUPERSCRIPT ONE Dodatek Latin-1
º 186 BA 0xC2 0xBA MASCULINE ORDINAL INDICATOR Dodatek Latin-1
» 187 BB 0xC2 0xBB RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK Dodatek Latin-1
¼ 188 BC 0xC2 0xBC VULGAR FRACTION ONE QUARTER Dodatek Latin-1
½ 189 BD 0xC2 0xBD VULGAR FRACTION ONE HALF Dodatek Latin-1
¾ 190 BE 0xC2 0xBE VULGAR FRACTION THREE QUARTERS Dodatek Latin-1
¿ 191 BF 0xC2 0xBF INVERTED QUESTION MARK Dodatek Latin-1
À 192 C0 0xC3 0x80 LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE Dodatek Latin-1
Á 193 C1 0xC3 0x81 LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE Dodatek Latin-1
 194 C2 0xC3 0x82 LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
à 195 C3 0xC3 0x83 LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE Dodatek Latin-1
Ä 196 C4 0xC3 0x84 LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
Å 197 C5 0xC3 0x85 LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE Dodatek Latin-1
Æ 198 C6 0xC3 0x86 LATIN CAPITAL LETTER AE Dodatek Latin-1
Ç 199 C7 0xC3 0x87 LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA Dodatek Latin-1
È 200 C8 0xC3 0x88 LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE Dodatek Latin-1
É 201 C9 0xC3 0x89 LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE Dodatek Latin-1
Ê 202 CA 0xC3 0x8A LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
Ë 203 CB 0xC3 0x8B LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
Ì 204 CC 0xC3 0x8C LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE Dodatek Latin-1
Í 205 CD 0xC3 0x8D LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE Dodatek Latin-1
Î 206 CE 0xC3 0x8E LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
Ï 207 CF 0xC3 0x8F LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
Ð 208 D0 0xC3 0x90 LATIN CAPITAL LETTER ETH Dodatek Latin-1
Ñ 209 D1 0xC3 0x91 LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE Dodatek Latin-1
Ò 210 D2 0xC3 0x92 LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE Dodatek Latin-1
Ó 211 D3 0xC3 0x93 LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE Dodatek Latin-1
Ô 212 D4 0xC3 0x94 LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
Õ 213 D5 0xC3 0x95 LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE Dodatek Latin-1
Ö 214 D6 0xC3 0x96 LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
× 215 D7 0xC3 0x97 MULTIPLICATION SIGN Dodatek Latin-1
Ø 216 D8 0xC3 0x98 LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE Dodatek Latin-1
Ù 217 D9 0xC3 0x99 LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE Dodatek Latin-1
Ú 218 DA 0xC3 0x9A LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE Dodatek Latin-1
Û 219 DB 0xC3 0x9B LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
Ü 220 DC 0xC3 0x9C LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
Ý 221 DD 0xC3 0x9D LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE Dodatek Latin-1
Þ 222 DE 0xC3 0x9E LATIN CAPITAL LETTER THORN Dodatek Latin-1
ß 223 DF 0xC3 0x9F LATIN SMALL LETTER SHARP S Dodatek Latin-1
à 224 E0 0xC3 0xA0 LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE Dodatek Latin-1
á 225 E1 0xC3 0xA1 LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE Dodatek Latin-1
â 226 E2 0xC3 0xA2 LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
ã 227 E3 0xC3 0xA3 LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE Dodatek Latin-1
ä 228 E4 0xC3 0xA4 LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
å 229 E5 0xC3 0xA5 LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE Dodatek Latin-1
æ 230 E6 0xC3 0xA6 LATIN SMALL LETTER AE Dodatek Latin-1
ç 231 E7 0xC3 0xA7 LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA Dodatek Latin-1
è 232 E8 0xC3 0xA8 LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE Dodatek Latin-1
é 233 E9 0xC3 0xA9 LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE Dodatek Latin-1
ê 234 EA 0xC3 0xAA LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
ë 235 EB 0xC3 0xAB LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
ì 236 EC 0xC3 0xAC LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE Dodatek Latin-1
í 237 ED 0xC3 0xAD LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE Dodatek Latin-1
î 238 EE 0xC3 0xAE LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
ï 239 EF 0xC3 0xAF LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
ð 240 F0 0xC3 0xB0 LATIN SMALL LETTER ETH Dodatek Latin-1
ñ 241 F1 0xC3 0xB1 LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE Dodatek Latin-1
ò 242 F2 0xC3 0xB2 LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE Dodatek Latin-1
ó 243 F3 0xC3 0xB3 LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE Dodatek Latin-1
ô 244 F4 0xC3 0xB4 LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
õ 245 F5 0xC3 0xB5 LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE Dodatek Latin-1
ö 246 F6 0xC3 0xB6 LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
÷ 247 F7 0xC3 0xB7 DIVISION SIGN Dodatek Latin-1
ø 248 F8 0xC3 0xB8 LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE Dodatek Latin-1
ù 249 F9 0xC3 0xB9 LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE Dodatek Latin-1
ú 250 FA 0xC3 0xBA LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE Dodatek Latin-1
û 251 FB 0xC3 0xBB LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX Dodatek Latin-1
ü 252 FC 0xC3 0xBC LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1
ý 253 FD 0xC3 0xBD LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE Dodatek Latin-1
þ 254 FE 0xC3 0xBE LATIN SMALL LETTER THORN Dodatek Latin-1
ÿ 255 FF 0xC3 0xBF LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS Dodatek Latin-1

W tej tabeli znajdują się następujące polskie znaki:

ó 0x00F3
Ó 0x00D3

Pozostałe polskie znaki znajdują sie w tabeli Unicode/1