Przejdź do zawartości

Unicode/Podstawowy łaciński

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Podstawowy łaciński
Unicode
Podstawowy łaciński
Tabela znaków Unicode z zakresu 00000 - 0007F (Podstawowy łaciński, ang. Basic Latin)

Zobacz też: Znaki ASCII.

U+0000
 
U+0001
 
U+0002
 
U+0003
 
U+0004
 
U+0005
 
U+0006
 
U+0007
 
U+0008
 
U+0009
 
U+000A
 
U+000B
 
U+000C
 
U+000D
 
U+000E
 
U+000F
 
U+0010
 
U+0011
 
U+0012
 
U+0013
 
U+0014
 
U+0015
 
U+0016
 
U+0017
 
U+0018
 
U+0019
 
U+001A
 
U+001B
 
U+001C
 
U+001D
 
U+001E
 
U+001F
 
U+0020
 
U+0021
!
U+0022
"
U+0023
#
U+0024
$
U+0025
%
U+0026
&
U+0027
'
U+0028
(
U+0029
)
U+002A
*
U+002B
+
U+002C
,
U+002D
-
U+002E
.
U+002F
/
U+0030
0
U+0031
1
U+0032
2
U+0033
3
U+0034
4
U+0035
5
U+0036
6
U+0037
7
U+0038
8
U+0039
9
U+003A
:
U+003B
;
U+003C
<
U+003D
=
U+003E
>
U+003F
?
U+0040
@
U+0041
A
U+0042
B
U+0043
C
U+0044
D
U+0045
E
U+0046
F
U+0047
G
U+0048
H
U+0049
I
U+004A
J
U+004B
K
U+004C
L
U+004D
M
U+004E
N
U+004F
O
U+0050
P
U+0051
Q
U+0052
R
U+0053
S
U+0054
T
U+0055
U
U+0056
V
U+0057
W
U+0058
X
U+0059
Y
U+005A
Z
U+005B
[
U+005C
\
U+005D
]
U+005E
^
U+005F
_
U+0060
`
U+0061
a
U+0062
b
U+0063
c
U+0064
d
U+0065
e
U+0066
f
U+0067
g
U+0068
h
U+0069
i
U+006A
j
U+006B
k
U+006C
l
U+006D
m
U+006E
n
U+006F
o
U+0070
p
U+0071
q
U+0072
r
U+0073
s
U+0074
t
U+0075
u
U+0076
v
U+0077
w
U+0078
x
U+0079
y
U+007A
z
U+007B
{
U+007C
|
U+007D
}
U+007E
~
 U+007F
 

Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł od U+0000 do U+001F — znaki sterujące.