Wikipedysta:Hns~plwikibooks/Brudnopis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest mój brudnopis.


Fizyka doświadczalna II[edytuj]

 1. Kinetyczna interpretacja temperatury. Rozkład Maxwella prędkości cząstek.
 2. Obliczanie związku pomiędzy ciśnieniem i prędkością cząstek.
 3. Maszyna cieplna - cykl Carnota. Sprawność maszyny cieplnej.
 4. Zasada ekwipartycji energii.
 5. Druga Zasada Termodynamiki. Procesy odwracalne i nieodwracalne.
 6. Entropia. Druga Zasada termodynamiki.
 7. Ładunek i materia (kwantowa natura ładunku). Zasada zachowania ładunku.
 8. Prawo Coulomba.
 9. Pole elektryczne. Natężenie pola elektrycznego. Ładunek na przewodniku izolowanym.
 10. Przykłady obliczania natężenia pól (dipola elektrycznego, cienkiego pierścienia).
 11. Cząstka naładowana i dipol w polu elektrycznym.
 12. Prawo Gaussa (dla elektryczności).
 13. Prawo Gaussa a prawo Coulomba.
 14. Pole elektryczne wytworzone przez naładowaną sferę (zastosowanie prawa Gaussa).
 15. Pole elektryczne wytworzone przez naładowaną nieskończenie rozciągłą płaszczyznę (zastosowanie prawa Gaussa).
 16. Pole elektryczne na zewnątrz i wewnątrz naładowanej kuli (zastosowanie prawa Gaussa).
 17. Pole elektryczne na zewnątrz i wewnątrz przewodnika (zastosowanie prawa Gaussa).
 18. Potencjał pola elektrycznego, praca w polu elektrycznym.
 19. Potencjał elektryczny pola jednorodnego.
 20. Potencjał elektryczny pola niejednorodnego.
 21. Potencjał pola elektrycznego na zewnątrz i wewnątrz kulistej chmury ładunku.
 22. Potencjał pola elektrycznego dipola elektrycznego.
 23. Związek potencjału i natężenia pola.
 24. Potencjalna energia elektryczna. Napięcie i potencjał.
 25. Pojemność elektryczna. Pojemność kondensatora płaskiego. Łączenie kondensatorów.
 26. Energia pola elektrycznego, energia kondensatora.
 27. Dielektryki. Trzy wektory elektryczne. Prawo Gaussa dia dielektryków.
 28. Piezoelektryki, ferroelektryki, elektrety.
 29. Prawa przepływu prądu (Ohma, Kirchoffa, ciepło Joulea-Lentza).
 30. Uogólnione prawo Ohma. Polowe prawo Ohma (charakterystyki I(V) dla różnych przewodników, nadprzewodnictwo).
 31. Polowe prawo Ohma.
 32. Prędkość dryfu nośników prądu - klasyczna teoria Drudego przewodnictwa.
 33. Obwód RC - drgania relaksacyjne.
 34. Zjawiska termoelektryczne (Seebecka i Peltiera).
 35. Pole magnetyczne, definicja indukcji pola magnetycznego B.
 36. Ładunek w polu magnetycznym - siła Lorentza.
 37. Siła działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym.
 38. Moment sił działających na zamknięty obwód z prądem w polu magnetycznym.
 39. Zjawisko Halla (zastosowanie).
 40. Ładunki krążące po orbitach (budowa cyklotronu).
 41. Prawo Ampera (obliczanie B wewnątrz solenoidu).
 42. Prawo Biota-Savarta.
 43. Prawo Faradaya (reguła Lenza).
 44. Indukcja wzajemna i własna (samoindukcja).
 45. Obwód drgający LC.
 46. Energia pola magnetycznego (energia cewki).
 47. Bieguny i "ładunki" magnetyczne. Magnetyczne własności materii, prawo Gaussa dla magnetyzmu.
 48. Paramagnetyzm, diamagnetyzm i ferromagnetyzm.
 49. Trzy wektory magnetyczne (B, H, M).
 50. Uogólnione prawo Ampera dla zmiennych pól elektrycznych oraz prądów przewodzenia i przesunięcia.
 51. Prawa Maxwella dla próżni i ośrodka, w postaci całkowej i różniczkowej.
 52. Wyprowadzenie z równań Maxwella równania fali elektromagnetycznej.
 53. Wektor Poyntinga (S). Gęstość energii fali elektromagnetycznej.
 54. Przesyłanie fal elektromagnetycznych przy pomocy kabla koncentrycznego.
 55. Wysyłanie fal elektromagnetycznych przy pomocy anteny.
 56. Światło a widmo elektromagnetyczne. Związek pomiędzy c,a,v.
 57. Doświadczenie Fizeau - prędkość światła.
 58. Doświadczenie Michelsona - Morłeya. Efekt Dopplera dla fal elektromagnetycznych.
 59. Założenia szczególnej teorii względności.
 60. Transformacja Galileusza a Transformacja Lorentza.
 61. Wydłużenie czasu, skrócenie długości.
 62. Niezmienniczość interwału czasoprzestrzennego - względność równoczesności.
 63. Transformacja prędkości.
 64. Pęd i energia relatywistyczna.
 65. Równoważność masy i energii.
 66. Transformacja Lorentza. Transformacja pól elektrycznego i magnetycznego.
 67. Prawa optyki geometrycznej.
 68. Odbicie i załamanie fal. Zasada Huygensa.
 69. Zasada Fermata. Dyspersja światła.
 70. Zwierciadła, soczewki, układy optyczne - bieg promieni, równania.
 71. Oko, lupa, mikroskop.
 72. Fotometria wizualna i obiektywna. Luminescencja. Barwy. Złudzenia optyczne.
 73. Interferencja światła. Interferencja w cienkich błonkach.
 74. Dyfrakcja światła. Siatki dyfrakcyjne, zdolność rozdzielcza przyrządów.
 75. Polaryzacja światła (Prawo Malusa). Podwójne załamanie.
 76. Polaryzacja kołowa i eliptyczna.
 77. Dwójłomność wymuszona. Efekt Kerra i Cottona - Moutoną.
 78. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji. Efekt Faradaya.
 79. Dichroizm kołowy i magnetyczny dichroizm kołowy.
 80. Promieniowanie termiczne ciał. Prawo Plancka. Kwantowy oscylator harmoniczny.
 81. Zjawisko fotoelektryczne.
 82. Efekt Comptona.
 83. Falowe własności cząstek. Hipoteza de Broglie'a.
 84. Zasada nieoznaczoności a falowe własności cząstek.
 85. Mikroskop elektronowy.Uczę się z R.Resnick - D.Halliday, czy możecie polecić coś innego? Oczywiscie nie przepisuje tu książki, choć tak to wygląda. Na razie jest to zarys.


Zagadnienia[edytuj]

Pomiary fizyczne[edytuj]

Wektory[edytuj]

Ruch jednowymiarowy[edytuj]

Ruch na płaszczyźnie.[edytuj]

Dynamika punktu materialnego[edytuj]

Praca i energia[edytuj]

Zasada zachowania energii[edytuj]

Zasada zachowania pędu[edytuj]

Zderzenia[edytuj]

Kinematyka ruchu obrotowego[edytuj]

Dynamika ruchu obrotowego[edytuj]

Zasada zachowania momentu pędu[edytuj]

Równowaga ciał sztywnych[edytuj]

Drgania[edytuj]

Grawitacja[edytuj]

Statyka płynów[edytuj]

Dynamika płynów[edytuj]

Fale o ośrodkach sprężystych[edytuj]

Fale dźwiękowe[edytuj]

Temperatura[edytuj]

Ciepło i pierwsza zasada termodynamiki[edytuj]

Kinetyczna teoria gazów[edytuj]

Entropia i druga zasada termodynamiki[edytuj]

Entropia-zdolność układu do wykonywamia pracy

Łaunek i materia[edytuj]

Pole elektryczne[edytuj]

Prawo Gaussa[edytuj]

Potencjał elektryczny[edytuj]

Kondensatory i dielektryki[edytuj]

Natężenie i opór prądu elektrycznego[edytuj]

Siła elektromotoryczna a obwody z prądem[edytuj]

Pole magnetyczne[edytuj]

Prawo Ampère'a[edytuj]

Prawo Faraday'a[edytuj]

Indukcyjność[edytuj]

?

Magnetyczne własności materii[edytuj]

Drgania elektromagnetyczne[edytuj]

Jak to ma być dodane prosze o kontakt z autorem tych wykladów

Podgląd HTML (przez Google)

PROSZĘ NIE UŻYWAĆ BEZ POZWOLENIA MATERIAŁÓW OBJĘTYCH PRAWEM AUTORSKIM!

Fale elektromagnetyczne[edytuj]

Natura i rozchodzenie się światła[edytuj]

Odbicie i załamanie[edytuj]

Płaskie fale i płaskie powierzchnie[edytuj]

Fale kuliste i powierzchnie kuliste[edytuj]

Interferencja[edytuj]

Dyfrakcja[edytuj]

Siatki dyfrakcejne i widma[edytuj]

Polaryzacja[edytuj]

Światło a fizyka kwantowa[edytuj]

Fale i cząstki[edytuj]Temps[edytuj]

One[edytuj]

Nauki ścisłe i przyrodnicze:
Biologia:
biochemia, biologia komórki, mikrobiologia, więcej »
Chemia:
chemia nieorganiczna, chemia ogólna, chemia organiczna, więcej »
Fizyka:
fizyka ogólna, mechanika klasyczna, ogólna teoria względności, więcej »
Matematyka:
algebra, geometria, rachunki, więcej »
Nauki techniczne:
Informatyka:
programowanie komputerów, technologie internetowe, więcej »
Języki i zagadnienia humanistyczne:
Języki świata:
angielski, francuski, interlingua, więcej »
Zag. humanistyczne:
filozofia, historia Polski, prawo rzymskie, więcej »
Varia:
Hobby:
narciarstwo wysokogórskie, ogrodnictwo, więcej »
Różności:
jak pisać wypracowania, więcej »

Two[edytuj]

Three[edytuj]

Nauki ścisłe i przyrodnicze:
Biologia: biochemia, biologia komórki, mikrobiologia, więcej »
Chemia: chemia nieorganiczna, chemia ogólna, chemia organiczna, więcej »
Fizyka: fizyka ogólna, mechanika klasyczna, ogólna teoria względności, więcej »
Matematyka: algebra, geometria, rachunki, więcej »
Nauki techniczne:
Informatyka: programowanie komputerów, technologie internetowe, więcej »
Języki i zagadnienia humanistyczne:
Języki świata: angielski, francuski, interlingua, więcej »
Zag. humanistyczne: filozofia, historia Polski, prawo rzymskie, więcej »
Varia:
Hobby: narciarstwo wysokogórskie, ogrodnictwo, więcej »
Różności: jak pisać wypracowania, więcej »

Four[edytuj]