Wikipedysta:Likki/Książki/Blender 3D: Nauka od podstaw/Współrzędne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Współrzędne[edytuj]

Render osi X, Y, oraz Z

Pewnie znasz już osie X oraz Y z lekcji matematyki, gdzie zaznaczałeś punkty w danych miejscach na tych osiach. Do nauki 3D będziesz musiał zapoznać się również z trzecią osią - Z. Oś Y prowadzi w górę i w dół, oś X w lewo i w prawo, natomiast Z - do przodu i do tyłu. Tak jest - to dzięki osi Z trójwymiarowe obrazy posiadają głębię. Jak to sobie wyobrazić? Jeśli chciałbyś przedstawić to na kartce papieru, zapewne narysowałbyś linię która zdawałaby się przesuwać w twoim kierunku, a także oznaczyłbyś ją punktami, aby powiększyć wrażenie "głębi". Jednakże szybko okazałoby się to niepraktyczne, ponieważ ciężko byłoby wyznaczyć gdzie dokładnie powinien znajdować się dany punkt. Lepiej jest więc stosować metody zawarte w sekcjach: Projekcja ortogonalna, Projekcja izometryczna, oraz Perspektywy.