Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Bufory i roztwory

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • bufor TBE: 1,35 M Tris; 0,45 M kwas borowy; 25 mM EDTA (5x stężony)
  • roztwór bromku etydyny (stężenie 10 mg/ml) do uwidocznienia DNA w żelach agarozowych
  • roztwór obciążnikowy: 0,25% błękit bromofenolowy; 30% glicerol
  • żel agarozowy (0,8%): agaroza 0,8 g/100 ml (w/v) w 1x stężonym TBE
  • 100 mM NaCl; 10 mM MgSO4; 50 mM Tris-HCl (pH 7,5)
  • bufor TFB I: 100 mM RbCl, 50 mM MnCl, 30 mM octan potasu, 10 mM CaCl2, 15% glicerol, pH 5,8 ustalone przy użyciu rozcieńczonego kwasu octowego
  • bufor TFB II: 10 mM MOPS, 75 mM CaCl2, 10 mM RbCl, 15% glicerol, pH 6,8 ustalone przy użyciu NaOH
  • 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, and 0,1 M NaClTekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.