Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Bufory i roztwory/Bufory i odczynniki do elektroforezy DNA

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • bufor TBE: 1,35 M Tris; 0,45 M kwas borowy; 25 mM EDTA (5x stężony)
  • roztwór bromku etydyny (stężenie 10 mg/ml) do uwidocznienia DNA w żelach agarozowych
  • roztwór obciążnikowy: 0,25% błękit bromofenolowy; 30% glicerol
  • żel agarozowy (0,8%): agaroza 0,8 g/100 ml (w/v) w 1x stężonym TBE


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.