Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/DNA/Marker wielkości