Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/DNA/Startery do reakcji PCR

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Tabela 5. Wykaz starterów wykorzystywanych w reakcjach PCR przeprowadzanych w niniejszej pracy. Małymi literami zaznaczono sekwencje dodane, niewystępujące w genomie faga, które zawierają miejsce restrykcyjne umożliwiające klonowanie amplifikowanego DNA.
Nazwa startera Sekwencja startera Długość (nt)
mOS10f gttgttcatATGGCCTATCAACTTATCTATGC 32
mOS10r gttgttctcgagGTAGTTCTCTTGCTGTGCTAC 33
cosOS10f CACCGTGCTCGTATACGTAC 20
cosOS10r GTTACCTGACTTGTTACCCGAG 22


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.