Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zatrudnianie osób głuchoniewidomych
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego
»
Zwrot dodatkowych kosztów Zwrot kosztów szkolenia
Spis treści

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego[edytuj]

Analogicznie jak w przypadku dofinansowania na inne koszty związane z zatrudnianiem osoby głuchoniewidomej przebiega również pozyskiwanie refundacji na pokrycie miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej. Ustawowo określono, iż pracownik pomagający może służyć pomocą pracownikowi niepełnosprawnemu w czynnościach ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,

W przypadku zatrudnienia osoby głuchoniewidomej takim pracownikiem pomagającym mógłby być pracownik - przeszkolony przez trenerów pracy - znający podstawy języka migowego lub alfabet Lorma. Dzięki temu mógłby pośredniczyć w komunikowaniu się członków personelu danego zakładu pracy z nowo - zatrudnionym głuchoniewidomym.

Ważne jest to, że bezpośrednia pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie powinna przekraczać 20 % czasu pracownika pomagającego wedle jego zakresu czynności na własnym stanowisku pracy. Chodzi o to, żeby zwrócić pracodawcy część wynagrodzenia, jaka jest wypłacana pracownikowi, który jednocześnie poświęca na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu; co stanowi jakby dodatkowy koszt, jaki pracodawca ponosi zatrudniając niepełnosprawnego. W przeciwnym razie inny pełnosprawny pracownik musiałby bowiem pomagać nowo - zatrudnionemu niepełnosprawnemu poza swoim czasem pracy i zakresem obowiązków.

Dlatego też refundacja może objąć do 20 % czasu pracy pracownika pomagającego. Resztę swojego czasu pracy poświęca on na wykonywanie swoich zwykłych obowiązków, które do niego należą.

wskazówka: kwotę zwrotu łatwo obliczyć wzorem:

         20 % miesięcznego czasu pracy pracownika pomagającego (w godzinach)
kwota zwrotu = ---------------------------------------------- * kwota wynagrodzenia minimalnego
         100 % miesięcznego czasu pracy głuchoniewidomego (w godzinach)

Przykładowo, biorąc pod uwagę 160 - godzinny wymiar czasu pracy zwykłego pracownika oraz 140 - godzinny wymiar czasu głuchoniewidomego wyliczenie wyglądałoby następująco:

  32 h
-------------- * 1317, 00 zł = 301, 03 zł
  140 h

Dzięki temu pracodawca - przy kwocie wynagrodzenia minimalnego w wysokości 1317,00 zł - może otrzymać 301, 03 zł refundacji co miesiąc tylko z tego tytułu, iż jeden z pracowników będzie pomagać pracownikowi głuchoniewidomemu. Rocznie kwota ta mogłaby wynieść więc aż 3612, 36 zł.

Podstawa prawna:

 • Art. 26 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Powrót do spisu treści