Przejdź do zawartości

Chiński/Podstawy/Lekcja 2

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Lekcje: Pinyin - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Subpages: Spis treści - Tradycyjne - Ćwiczenia


Lekcja2: 今天你忙不忙?[edytuj]

Lekcja 2 zawiera rozmowę pomiędzy dwoma studentami omawiającymi swoje zajęcia na ten dzień.

Dialogi[edytuj]

Dialog 1[edytuj]

Uproszczone znaki Tradycyjne znaki
东尼: 艾美,早安。 東尼: 艾美,早安。
艾美: 早。你好吗? 艾美: 早。你好嗎?
东尼: 我很好,谢谢。你呢? 東尼: 我很好,謝謝。妳呢?
艾美: 我也很好。今天你忙不忙? 艾美: 我也很好。今天你忙不忙?
东尼: 今天我很忙。我有五节课。 東尼: 今天我很忙。我有五節課。
艾美: 五节?!太多了!今天我只有一节。 艾美: 五節?!太多了!今天我只有一節。
东尼: 一节?!太少了! 東尼: 一節?! 太少了!
Pīnyīn Polski
Dōngní: Àiměi, zăoān. Tony: Dzień dobry, Amy.
Àiměi: Zăo. Nǐ hǎo ma? Amy: Dzień dobry. Jak się masz?
Dōngní: Wǒ hěn hǎo, xièxie. Nǐ ne? Tony: Dziękuję dobrze. A jak ty?
Àiměi: Wǒ yě hěn hǎo. Jīntiān nǐ máng bù máng? Amy: Ja także dobrze. Czy jesteś dzisiaj zajęty?
Dōngní: Jīntiān wǒ hěn máng. Wǒ yǒu wǔ jié kè. Tony: Jestem bardzo zajęty. Mam pięć zajęć.
Àiměi: Wǔ jié?! Tài duō le! Jīntiān wǒ zhĭ yǒu yì jié. Amy: Pięć?! To za wiele! Ja mam tylko jedno.
Dōngní: Yì jié?! Tài shăo le! Tony: Jedno?! To za mało!


Dialog 2[edytuj]

Uproszczone znaki Tradycyjne znaki
东尼: 艾美,下午好。 東尼: 艾美,下午好。
艾美: 下午好。你那五门课上完了吗? 艾美: 下午好。你那五門課上完了嗎?
东尼: 上了三节,你呢? 東尼: 上了三節。你呢?
艾美: 上完了,下午想去公园。 艾美: 上完了,下午想去公園。
东尼: 哦。这个计划不错。 東尼: 哦。這個計劃不錯。
艾美: 谢谢夸奖。那么,明天见! 艾美: 謝謝夸獎。那麼,明天見!
东尼: 明天见。 東尼: 明天見。
Pīnyīn English
Dōngní: Àiměi, xiàwǔ hǎo. Tony: Good afternoon, Amy.
Àiměi: Xiàwǔ hǎo. Nǐ nà wǔ mén kè shàng wán le ma? Amy: Good afternoon. Did you finish your five classes?
Dōngní: Shàng le sān jié, nǐ ne? Tony: I finished 3 of it. And you?
Àiměi: Shàng wán le, xià wǔ xiǎng qù gōngyuán. Amy: I'm free now. I am going to park.
Dōngní: O. Zhè gè jìhuà bú cuò. Tony: Oh. That's a good plan.
Àiměi: Xièxiè kuājiǎng. Nà me, míngtiān jiàn! Amy: Thanks a lot. Oh, see you tomorrow.
Dōngní: Míngtiān jiàn! Tony: See you.

Słownictwo[edytuj]

Uproszczone (tradycyjne w nawiasach) Pīnyīn Częśc mowy Polski [m.]
1. liczebnik jeden
2. èr liczebnik dwa
3. sān liczebnik trzy
4. liczebnik cztery
5. liczebnik pięć
6. liù liczebnik sześć
7. liczebnik siedem
8. liczebnik osiem
9. jiǔ liczebnik dziewięć
10. shí liczebnik dziesięć
11. zăo rzeczownik rano; dzień dobry
12. ān przymiotnik spokojny
13. 早安 zăoān zwrot dzień dobry; dobre rano
14. hěn przysłówek bardzo
15. 谢谢 (謝謝) xièxie czasownik dzięki
16. tiān rzeczownik dzień/niebo
17. 今天 jīntiān rzeczownik dziś
18. máng przymiotnik zajęty
19. yǒu czasownik mieć, posiadać
20. méi przysłówek neguje yǒu
21. () jié klasyfikator (klasyfikator (licznik) słów oznaczających sekcję, np. zajęcia, klasy, lekcje)
22. () rzeczownik klasa, zajęcia []
23. tài przysłówek wiele, ekstremalnie
24. le partykuła (łączy się z 太 - zobacz gramatyka)
25. duō przymiotnik wiele
26. shăo przymiotnik mało
27. zhĭ przysłówek tylko, niewiele

Gramatyka[edytuj]

Le [了][edytuj]

Partykuła le [了] użyta tutaj służy do podkreślania czasowników lub przymiotników w zdaniu. Często występuje z tài [太] by wzmocnić wypowiedź.


Pytania przecząco-twierdzące[edytuj]

Zdanie orzekające może być zmienione w pytające przez dodanie twierdzenia i zaprzeczenia (np. jest - nie jest). Aby odpowiedzieć na takie pytanie twierzdąco należy powtórzyć czasownik (np. shì). Przy zaprzeczeniu mówimy "nie czaswonik" (np. bú shì).


S + V 不 V + O?1. 他是不是东尼?

Tā shì bú shì Dōngní?
Czy on jest Tony? (dosł. To jest czy nie jest Tony?)

2. 今天艾美忙不忙?

Jīntiān Àiměi máng bù máng?
Czy Amy jest dziś zajęta? (dosł. Czy Amy jest dziś zajęta czy nie jest zajęta?)

Zdania z yǒu [有][edytuj]

Yǒu [有] znaczy mieć, posiadać i określa posiadanie.


S + 有 + O1. 我有三节课。

Wǒ yǒu sān jié kè.
Mam trzy zajęcia.
Zanegować yǒu można poprzez dodanie przed tym wyrazem méi [没].


S + 没 + 有 + O1. 今天她们没有一节课。

Jīntiān tāmen méi yǒu yì jié kè.
Oni nie mają dziś zajęć.