Ekoogrodnictwo/Nawożenie/Preparaty

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

<< Nawadnianie ogrodu - Spis treści - Biologiczna ochrona roślin >>
NAWOŻENIE ROŚLIN

Nawozy w ogrodzie biologicznym - Nawozy zielone - Stosowanie nawozów - Preparaty wpływające na plonowanie roślin


Mączki skalne[edytuj]

Mączki skalne mają w ogrodach biologicznych wiele zastosowań. Główną ich zaletą jest bogactwo mikroelementów, które stopniowo stają się przyswajalne dla roślin. Stanowią cenny dodatek do kompostu i nawozów płynnych, łagodzący nieprzyjemne zapachy. Niektóre mączki skalne mają zdolność do zatrzymywania w glebie wody i składników pokarmowych, dlatego, że składają się z frakcji ilastych, należą tu takie mączki ilaste jak bentonit czy montmorylonit - nadają się one zwłaszcza dla gleby piaszczystych. Istnieją jeszcze tzw. mączki kamienne, powstałe z granitu i bazaltu, przy czym ta ostatnia jest dostępna w Polsce („AGROZEM” Sp. z o.o., 57-300 Kłodzko, ul. Dąbrówki 7/V/8, tel: 609-542-021 e-mail agrozem@op.pl). Tabela przedstawia średni skład mączek granitowych i bazaltowych:

Dolomit.
Zmielony dolomit, choć w Polsce łatwo dostępny, nie posiada wszystkich zalet mączki skalnej - zwykle ze składników pokarmowych zawiera jedynie wapń i magnez w formie węglanowej.
Związek chemiczny bazalt (%) granit (%)
P2O5 0,4 0,2
K2O 1,2 5,3
CaO 9,6 1
MgO 6,8 0,4
SiO2 49,5 73
Al2O3 15 13,8
Fe2O3 3,7 0,8
FeO 8,7 1,4
Na2O 2,9 3,2
MnO 0,2 0,1
Mn 0,15 0,039
Zn 0,0105 0,0039
Cu 0,0087 0,0008
B 0,0005 0,001
Mo 0,00015 0,00013
Co 0,0048 0,0001

Torf[edytuj]

W ogrodach często używa się torfu w sposób nieumiarkowany. Nadmierne ilości torfu zakwaszają jednak glebę, ponadto torf w naturalnej postaci praktycznie nie ma wartości nawozowej. Jedynie torf sztucznie wzbogacony w pierwiastki jest nawozem. Niezastąpioną zaletą torfu jest jego zdolność do wchłaniania ogromnych ilości wody. W ten prosty sposób można więc za jego pomocą poprawić gospodarkę wodną na ciężkich i lekkich glebach - na piaszczystych torf służy za zbiornik, na gliniastych będzie wchłaniał nadmiar wody.

W ogrodach torf powinien mieć zastosowanie jedynie u roślin bagiennych, np. różaneczników, wrzosów, hortensji. Ponieważ jednak eksploatacja zasobów torfu wiąże się z degradacją środowiska naturalnego, dobrze byłoby zastąpić go np. kompostem z liści i ściółką z kory - efekt będzie identyczny.

Kora drzew[edytuj]

Kora jest produktem odpadowym przemysłu drzewnego, mającym zastosowanie w ogrodach. Ściółka z kory nadaje się dla roślin wymagających kwaśnego odczynu gleby, ma też minimalną wartość nawozową. Ściółka z grubej kory bardzo dobrze hamuje rozwój chwastów i chroni glebę przed utratą wilgoci. Próchnica z kory powstaje w wyniku kompostowania rozdrobnionej kory wzbogaconej w azot - w dużych pryzmach w czasie rozkładu zmniejsza się ilość szkodliwych substancji, kwasów garbnikowych, żywic, fenoli. Taka próchnica zawiera sporo substancji organicznej i lekko kwaśny odczyn.

Słoma[edytuj]

Słoma, jako produkt odpadowy, jest uzyskiwana corocznie, dlatego jej pozyskanie nie wiąże się z degradacją środowiska naturalnego. Słomę można wykorzystać jako ściółkę, można ją kompostować lub użyć jej jako wkład grzewczy do zimnych inspektów. Można też wykorzystać ją w uprawie pod osłonami - rozkładająca się słoma wytwarza dwutlenek węgla.

Nawozy płynne[edytuj]

Nawozy płynne działają znacznie szybciej od innych nawozów organicznych, prawie natychmiastowo. Nawozimy nimi rośliny żarłoczne. W ogrodzie biologicznym największe zastosowanie jako nawóz ma gnojówka z pokrzywy. Można do niej dodać gnojówkę z żywokostu, ze skrzypu polnego, trochę mączki skalnej oraz trochę nawozu zwierzęcego, aby zwiększyć zawartość składników pokarmowych w gnojówce. Gnojówka taka przed użyciem wymaga rozcieńczenia z wodą, najlepiej deszczową, w stosunku 1:8-10.

Gnojówkę można wzbogacić mieszanką chwastów, nadają się tutaj: tasznik, rumianek, mniszek pospolity. Można dodać do niej pomiotu ptasiego, krowieńca, mączki rogowej, mączki z krwi i kości lub nawet łopatę dojrzałego kompostu.

Gnojówkę można otrzymać także z kompostu. Do beczki wsypuje się pełne wiadro dojrzałego kompostu i zalewa 10 litrami wody. Już po krótkim czasie można takim nierozcieńczonym roztworem kompostu podlewać rośliny.

Największą wartość nawozową ma gnojowica, która powstaje z odchodów zwierzęcych. W ogrodach można ją sztucznie uzyskać po prostu mieszając zwierzęce odchody z wodą i pozostawiają roztwór, aby przefermentował. Można użyć odchodów bydlęcych bez słomy, świeży lub suszony pomiot kurzy. Dodatek stanowi mączka skalna i ewentualnie trochę dzikich roślin leczniczych. Oczywiście wymaga rozcieńczenia.

Rozcieńczoną gnojówką podlewamy glebę wokół roślin w wilgotne, pochmurne dni. Nie może ona dostać się na liście! Można nią podlewać także pryzmę kompostową.


<<<Stosowanie nawozów --- Teoretyczne podstawy nawożenia