Przejdź do zawartości

Fizyka wyższa

75% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podręcznik zawiera nieprzydzielony do innych podręczników materiał fizyki na poziomie studiów. Aktualnie w lekkim chaosie.

Zawartość:

wzmianka o Szczególnej teorii względności

Inne podręczniki:
> Fizyka teoretyczna
> Wstęp do fizyki atomu
> Elektrodynamika klasyczna
> Wprowadzenie do fizyki kwantowej
> Mechanika kwantowa