Szczególna teoria względności

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Informacja Książka wymaga poprawek językowych i stylistycznych.
Wikibooks
Podręcznik jest dostępny w formie kolekcji, którą można pobrać jako PDF, ePUB lub ODF.

Szczególna teoria względności jest to dział fizyki zajmujących się przede wszystkim ruchem ciał poruszających się z prędkościami porównywalnymi z prędkością światła w próżni.

Spis treści[edytuj]

Wstęp do szczególnej teorii względności
 1. Szczególna teoria względności
 2. Kinematyka
  1. Kinematyka w szczególnej teorii względności, a jednorodność czasu i przestrzeni
   1. Przypomnienie o operatorach rzutowych
   2. Przypomnienie transformacji Galileusza, izotropowość przestrzeni, czasoprzestrzeń dla prędkości V<<c
   3. Dalsza część dowodu dotycząca szczególnej teorii względności, dowód izotropowości przestrzeni
   4. Tożsamość na część macierzy transformacji M na Mx0
   5. Układy inercjalne i nieinercjalne
    1. Istnienie układów inercjalnych
    2. Postać transformacyjna dla układów nieinercjalnych
    3. Istnienie dowolnych w szczególnej teorii względności nowych układów odniesienia płaskich poruszających się dowolnie względem starego dowolnego płaskiego układu odniesienia
  2. Pierwsze podejścia nad transformacją prędkości
   1. Wynikające wnioski z transformacji prędkości od układu odniesienia K do K' do obliczeń pierwszego i drugiego rozwiązania m00 z minusem i plusem, a jednakowość prędkości światła we wszystkich układach odniesienia
   2. Wynikające wnioski z transformacji prędkości z starego układu odniesienia do nowego do obliczeń prędkości starego układu współrzędnych względem nowego w szczególnej teorii względności
  3. Transformacie współrzędnych przestrzennych i współrzędnej czasowej dla pierwszego i drugiego rozwiązania m00 z minusem i plusem
  4. Transformacje prędkości przy pierwszym rozwiązaniu m00 w szczególnej teorii względności
  5. Spojrzenie na macierz transformacji
   1. Szczególna teoria względności
   2. Teoria Galileusza
  6. Macierz transformacji ciąg dalszy
   1. Przejście od szczególnego do ogólnego przypadku dla macierzy transformacji z wykorzystaniem izotropowości przestrzeni
    1. Szczególna teoria względności
    2. Teoria Galileusza
  7. Zestaw transformacji od układu współrzędnych K do K'
   1. Wzór na transformację prędkości
   2. Wzór na transformację różniczki położenia
   3. Wzór na transformację położenia w przestrzeni
   4. Wzór na transformację różniczki czasu
   5. Wzór na transformację czasu
   6. Wzór na transformację kwadratu prędkości
   7. Wzór na transformację przyśpieszenia
   8. Równoważność macierzy S i M
  8. Twierdzenie o przechodniości macierzy transformacji
   1. Szczególna teoria względności
    1. Równoległość prędkości układów odniesienia dla tego samego ciała odniesienia poruszające się wraz z ciałem w chwilach t i t+dt wynikające z twierdzenia przechodniości macierzy transformacji
    2. Istnienie słabozakrzywionych układów współrzędnych, a układy lokalnie płaskie, a także kinematyka i dynamika w szczególnej teorii względności
   2. Teoria Galileusza
  9. Tensor metryczny w szczególnej teorii względności
  10. Interwał czasoprzestrzenny jako niezmiennik transformacji
   1. Interwał czasoprzestrzenny w szczególnej teorii względności
   2. Interwał czasoprzestrzenny w teorii Galileusza
  11. Transformacje tensora metrycznego η
   1. Transformacja tensora metrycznego w szczególnej teorii względności
   2. Transformacja tensora metrycznego w szczególnej teorii względności i teorii Galileusza
  12. Stożek światła
  13. Spojrzenie na macierz bazy w nowym i starym układzie odniesienia
   1. Szczególna teoria względności
   2. Teoria Galileusza
   3. Transformacja bazy w szczególnej teorii względności i teorii Galileusza
 3. Dynamika ruchu
  1. Pierwsza i trzecia zasada dynamiki Einsteina
  2. Druga zasada dynamiki Einsteina
   1. Wyprowadzenie drugiej zasady dynamiki Einsteina
   2. Masa relatywistyczna
   3. Siła styczna i dośrodkowa
   4. Pęd relatywistyczny ciała
   5. Ogólny wzór na siłę relatywistyczną działającą na ciało
   6. Wzór na przyśpieszenie ciała znając siłę działająca na ciało i jego prędkość
   7. Zasada niezależności działania sił składowych ze sił wypadkowych, gdy każda z sił wypadkowych działa na to samo ciało poruszające się z taką samą prędkością
   8. Równanie ruchu w układzie płaskim (lokalnie płaskim) przy tym założeniu, a układy zakrzywione, a także dynamika ruchu (dynamika Newtona i Einsteina) dla układów prawie płaskich
    1. Dowód drugiej zasady dynamiki Newtona i Einsteina
     1. Inne podejście do dowodu drugiej zasady dynamiki Newtona i Einsteina
    2. Dowód trzeciej zasady dynamiki Newtona i Einsteina
  3. Twierdzenie o środku mas
  4. Lagrangian, wektor pędu uogólnionego, funkcja hamiltonianu i równania ruchu
   1. Ciała fizyczne punktowe
    1. Lagrangian
     1. Lagrangian, przybliżenie nierelatywistyczne
    2. Lagrangian, a pęd uogólniony
    3. Hamiltonian
    4. Równanie ruchu dla układów ogólnie nieprostokątnych
   2. Ośrodki fizyczne rozciągłe i przyśpieszenie skutkiem zakrzywienia czasoprzestrzeni
Tensory w czasoprzestrzeni
 1. Tensor położenia w czasoprzestrzeni
 2. Tensor prędkości w czasoprzestrzeni
 3. Interwał czasoprzestrzenny
 4. Tensor pędu w czasoprzestrzeni
  1. Transformacja tensora pędu z jednego układu odniesienia do drugiego
 5. Tensor siły w czasoprzestrzeni
 6. Jeszcze raz o twierdzeniu o środku mas
 7. Tensor siły dla środka mas
 8. Gęstość tensora siły w przypadku relatywistycznego ruchu płynu
Praca, moc, energia i pęd
 1. Praca, energia w teorii względności
 2. Wzór na całkowitą energię w zależności od pędu i masy spoczynkowej
 3. Kwadrat długości wektora tensora pędu w przestrzeni metrycznej Minkowskiego
 4. Niezmienniczość ciśnienia przy przejściu z jednego układu odniesienia do drugiego
 5. Tensor gęstości energii-pędu i jego zachowawczość w układach płaskich (lokalnie płaskich) i słabozakrzywionych
Własności czasoprzestrzeni
 1. Dylatacja czasu
 2. Skrócenie długości
 3. Transformacja częstotliwości fali elektromagnetycznej dla względnej prędkości źródła i odbiornika
  1. Odbiornik spoczywa, a źródło się porusza
  2. Odbiornik się porusza, a źródło spoczywa

Bibliografia[edytuj]

Licencja[edytuj]

Autor: Mirosław Makowiecki.

Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Email: miroslaw.makowiecki@gmail.com.

Dotyczy: tej strony i jej podstron powiązanych ze sobą.

Użytkownika tej strony i jej podstron nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.

Licencja: Creative Commons: uznanie autorstwa oraz miejsca pochodzenia książki i jej jakikolwiek części.