Przejdź do zawartości

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Przybliżenia liczbowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Przybliżenia liczbowe[edytuj]

przybliżanie, zaokrąglanie, przybliżenie z niedomiarem, przybliżenie z nadmiarem

Przykład 1. Często wykonując pewne obliczenia przybliżamy, czy też zaokrąglamy pewne wartości np. kupując telewizor za 999 zł i 99 gr, z reguły jak ktoś się spyta odpowiemy, że kosztował 1000 zł (ewentualnie dla niektórych 900 zł). Wartość 1000 zł jest podana z nadmiarem, bo jest większa od wartości telewizora. Natomiast wartość 900 zł jest podana z niedomiarem, ponieważ wartość ceny telewizora jest trochę większa.

Przykład 2. Liczba wynosi , w przybliżeniu będzie ona równa 0,666 (z niedomiarem) lub 0,667 (z nadmiarem).

Przykład 3. Jak wszyscy dobrze wiemy . Pamiętanym przez większość z nas przybliżeniem dziesiętnym tej liczby jest 3,14, co zapisujemy . Przybliżeniem tej liczby z niedomiarem będzie na przykład , a z nadmiarem .

Błąd przybliżenia[edytuj]

błąd przybliżenia, przybliżenie z niedomiarem, przybliżenie z nadmiarem

Aby obliczyć błąd przybliżenia pewnej liczby odejmujemy od liczby jej przybliżenie: , gdzie jest przybliżeniem liczby .

Przykład 4. Dla liczby , przybliżeniem tej liczby może być . Wtedy błąd przybliżenia będzie wynosił .

Jeśli błąd przybliżenia będzie liczbą dodatnią, to przybliżenie będzie z niedomiarem. Natomiast jeśli będzie liczbą ujemną, to nasze przybliżenie będzie z nadmiarem.

Zaokrąglanie liczb[edytuj]

zaokrąglanie liczb, dokładność zaokrąglenia

Jeśli chcemy zaokrąglić pewien ułamek dziesiętny, to odrzucamy pewną liczbę cyfr końcowych i stosujemy poniższe zasady:

  1. jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to zaokrąglamy z niedomiarem (czyli pozostawiamy bez zmian)
  2. natomiast jeśli pierwsza odrzucana jest którąś z cyfr od 5 do 9, to zaokrąglamy z nadmiarem.

Przykład 6. Liczbę 3,02456 zaokrąglona z dokładnością do 0,01 będzie wynosiła 3,02, ponieważ odrzuciliśmy 456. Ponieważ pierwszą wykreśloną liczbą jest 4, więc 2 zostawiamy bez zmian (1).

Przykład 6. Liczba 2,076899 zaokrąglona z dokładnością 0,001 będzie wynosiła 2,077, ponieważ odrzuciliśmy 899, a pierwszą odrzuconą cyfrą jest 8, więc stosujemy zasadę 2 i zamieniamy 6 na 7.

Przykład 7. Liczbę 2,982 zaokrąglona z dokładnością do 0,1 będzie wynosiła 3,0, ponieważ pierwszą odrzuconą cyfrą jest 8, więc użyliśmy zasady 2 i do liczby 2,9 dodaliśmy dodatkowo 0,1.