Przejdź do zawartości

Moduł:Nazwy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local m={};
function ZnajdowanieSkojarzonychPrzestrzeniNazw(przedmiotowa, dyskusja,uchwyt_przestrzeni_nazw)
 if(przedmiotowa)then
   return uchwyt_przestrzeni_nazw.subject;
 elseif(dyskusja)then
   return uchwyt_przestrzeni_nazw.talk;
 else
   return uchwyt_przestrzeni_nazw;
 end;
end;
function WyznaczanieKanonicznejNazwy(uchwyt_przestrzeni_nazw,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	if(uchwyt_przestrzeni_nazw)then
		if(((uchwyt_przestrzeni_nazw.canonicalName=="Project")and(nazwij_projektem))
			or ((uchwyt_przestrzeni_nazw.canonicalName=="Project talk")and(nazwij_dyskusja_projektu)))then
				return uchwyt_przestrzeni_nazw.canonicalName;
		end;
		if(uchwyt_przestrzeni_nazw.canonicalName~=uchwyt_przestrzeni_nazw.name)then return uchwyt_przestrzeni_nazw.canonicalName;end;
		local kanoniczne_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/kanoniczne");
    for nazwa_kanoniczna_przestrzeni_nazw,nazwa_niekanoniczna_przestrzeni_nazw in pairs(kanoniczne_modul.aliasy)do
      if(uchwyt_przestrzeni_nazw.name==nazwa_niekanoniczna_przestrzeni_nazw)then
        return nazwa_kanoniczna_przestrzeni_nazw;
      end;
    end;
    return uchwyt_przestrzeni_nazw.canonicalName;
	else
		return nil;
	end;
end;
function NazwaPrzestrzeniNazwBazowa(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu)
	local uchwyt_przestrzeni_glownej=mw.site.namespaces[""];
	return DalszeOperacjeTranslacjiNazwyPrzestrzeniNazw(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,uchwyt_przestrzeni_glownej,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu);
end;
function OperacjeKreskaPoziomaDolna(myslnik,nazwa)
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if(myslnik)then
    nazwa2,_= mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]+","_");
  else 
    nazwa2,_= mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]+"," ");
  end;
  return mw.getContentLanguage():ucfirst(nazwa2);
end;
function NieznanePrzestrzenieNazw(nazwa,przedmiotowa,dyskusja,myslnik)
  local kanoniczne_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/kanoniczne");
  for nazwa_kanoniczna_przestrzeni_nazw,nazwa_niekanoniczna_nazwy_przestrzeni_nazw in pairs(kanoniczne_modul.aliasy)do
   local nazwa_kanoniczna_przestrzeni_nazw2, _ = mw.ustring.gsub(nazwa_kanoniczna_przestrzeni_nazw,"(.)"
   	                                ,function (s) 
   	                                	        return ((mw.ustring.match(s,"^%a$"))
   	                                	        	    and("["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]")or s);
 	                                	        	    end 
 	                                	   );
   nazwa_kanoniczna_przestrzeni_nazw2=mw.ustring.gsub(nazwa_kanoniczna_przestrzeni_nazw2,"%s+","[%s_]");
   if(nazwa_kanoniczna_przestrzeni_nazw2)then
  		if(mw.ustring.match((nazwa)and nazwa or "","^%s*"..nazwa_kanoniczna_przestrzeni_nazw2.."%s*$"))then
   			local uchwyt_przestrzeni_nazw=mw.site.namespaces[nazwa_niekanoniczna_nazwy_przestrzeni_nazw];
        return uchwyt_przestrzeni_nazw;
  		end;
	 end;
  end;
  return nil;
end;
function DalszeOperacjeTranslacjiNazwyPrzestrzeniNazw(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,uchwyt_przestrzeni_nazw,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu)
	local uchwyt_przestrzeni_nazw2=ZnajdowanieSkojarzonychPrzestrzeniNazw(przedmiotowa, dyskusja,uchwyt_przestrzeni_nazw);
  if(uchwyt_przestrzeni_nazw2)then
  	if(kanoniczna)then
  		local kanoniczna_nazwa=WyznaczanieKanonicznejNazwy(uchwyt_przestrzeni_nazw2,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu);
  		if(kanoniczna_nazwa)then
  			return OperacjeKreskaPoziomaDolna(myslnik,kanoniczna_nazwa);
  		else
  			return nil;
  		end;
  	else
  		return OperacjeKreskaPoziomaDolna(myslnik,uchwyt_przestrzeni_nazw2.name);
  	end;
  else
  	return nil;
  end;
end;
function TranslacjaNieBazowejPrzestrzeniNazw(nazwa,przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu,czy_istnieje)
  if((nazwa)and(mw.ustring.match(nazwa,"^%s*[%+%-]?%d+%s*$")))then
  	local uchwyt_przestrzeni_nazw=mw.site.namespaces[tonumber(mw.ustring.match(nazwa,"^%s*([%+%-]?%d+)%s*$"))];
  	if(uchwyt_przestrzeni_nazw)then
      return DalszeOperacjeTranslacjiNazwyPrzestrzeniNazw(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,uchwyt_przestrzeni_nazw,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu);
  	else
  		return nil;
  	end;
  else
  	local uchwyt_przestrzeni_nazw=mw.site.namespaces[(nazwa)and nazwa or ""];
  	if(uchwyt_przestrzeni_nazw)then
       return DalszeOperacjeTranslacjiNazwyPrzestrzeniNazw(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,uchwyt_przestrzeni_nazw,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu);
  	else
  		local uchwyt_przestrzeni_nazw=NieznanePrzestrzenieNazw(nazwa,przedmiotowa,dyskusja,myslnik);
  		if(uchwyt_przestrzeni_nazw)then
         return DalszeOperacjeTranslacjiNazwyPrzestrzeniNazw(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,uchwyt_przestrzeni_nazw,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu);
      else
         if(czy_istnieje)then
         	 return nil;
         else
         	 return OperacjeKreskaPoziomaDolna(myslnik,nazwa);
         end;
      end;
  	end;
  end;
end;
function TranslacjaNazwyPrzestrzeniNazw(nazwa,przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,wyswietlana,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu,czy_istnieje)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	if(wyswietlana)then
		if(parametry_modul.CzyTak(nazwa))then
			if((mw.ustring.match(nazwa,"^%s*$"))or(mw.ustring.match(nazwa,"^%s*%(%s*[Gg][Łł][Óó][Ww][Nn][Aa]%s*%)%s*$"))or(mw.ustring.match(nazwa,"^%s*%(%s*[Mm][Aa][Ii][Nn]%s*%)%s*$")))then
				local nazwa2=NazwaPrzestrzeniNazwBazowa(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu);
				if((nazwa2)and(nazwa2==""))then
					if(kanoniczna)then
						return "(main)";
					else
				  	return "(główna)";
				  end;
				else
					return nazwa2;
				end;
			else
				 local nazwa2=TranslacjaNieBazowejPrzestrzeniNazw(nazwa,przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik, nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu,czy_istnieje);
				 if((nazwa2)and(nazwa2==""))then
					if(kanoniczna)then
						return "(main)";
					else
				  	return "(główna)";
				  end;
				 else
				 	return nazwa2;
				 end;
			end;
    else
			local nazwa2=NazwaPrzestrzeniNazwBazowa(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu);
			if((nazwa2)and(nazwa2==""))then
					if(kanoniczna)then
						return "(main)";
					else
				  	return "(główna)";
				  end;
			else
				return nazwa2;
			end;
		end;
	else
    if(parametry_modul.CzyTak(nazwa))then
			if((mw.ustring.match(nazwa,"^%s*$"))or(mw.ustring.match(nazwa,"^%s*%(%s*[Gg][Łł][Óó][Ww][Nn][Aa]%s*%)%s*$"))or(mw.ustring.match(nazwa,"^%s*%(%s*[Mm][Aa][Ii][Nn]%s*%)%s*$")))then
				return NazwaPrzestrzeniNazwBazowa(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu);
			else
				 return TranslacjaNieBazowejPrzestrzeniNazw(nazwa,przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu,czy_istnieje);
			end;
    else
  	  	return NazwaPrzestrzeniNazwBazowa(przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,myslnik,nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu);
		end;
	end;
end;
function m.Np(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
	local nazwa=args.nazwa or args[1] or "";
	local przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.przedmiotowa);
  local dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.dyskusja);
  local kanoniczna=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.kanoniczna);  
  local z_myslnikami_dolnymi=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["z myślnikami dolnymi"]);
  local wyswietlana=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["wyświetlana"]);
  local link=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.link);
  local id=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.id);
  local nazwij_projektem=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij projektem"]);
  local nazwij_dyskusja_projektu=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij dyskusją projektu"]);
  local czy_istnieje=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["istnieje"]);
  local wynik_bledu_nietekstowy=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["wynik błędu nietekstowy"]);
  local uchwyt=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.uchwyt)
  ----
  local html_modul=require("Module:Html");
  nazwa=nazwa and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(nazwa) or nil;
  ----
	if((przedmiotowa)and(dyskusja))then
  	if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
	end;
  nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"^[%s_:]*","");
  nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_:]*$","");
  nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]+"," ");
	if(((id)and(not link))or(uchwyt))then
		local dd;
		if((nazwa)and((nazwa=="")
			 or(mw.ustring.match(nazwa,"^%s*%(%s*[Gg][Łł][Óó][Ww][Nn][Aa]%s*%)%s*$"))
			   or(mw.ustring.match(nazwa,"^%s*%(%s*[Mm][Aa][Ii][Nn]%s*%)%s*$"))))then		
      dd="";
    else
      dd=nazwa;
	  end;	
	  local num=mw.ustring.match(dd,"^%s*([%+%-]?%d+)%s*$");
	  dd=tonumber(num) or dd;
		local uchwyt_przestrzeni_nazw=mw.site.namespaces[dd];
		if((num)and(not uchwyt_przestrzeni_nazw))then 
			 if(uchwyt)then return;end;
			 if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
	  end;
		if(uchwyt_przestrzeni_nazw)then
			local uchwyt_przestrzeni_nazw2=ZnajdowanieSkojarzonychPrzestrzeniNazw(przedmiotowa, dyskusja,uchwyt_przestrzeni_nazw)
			if(uchwyt)then return uchwyt_przestrzeni_nazw2;end;
			if(uchwyt_przestrzeni_nazw2)then
				return uchwyt_przestrzeni_nazw2.id;
			else
				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
			end;
		else
			local uchwyt_przestrzeni_nazw=NieznanePrzestrzenieNazw(nazwa,przedmiotowa,dyskusja,z_myslnikami_dolnymi)
			uchwyt_przestrzeni_nazw=ZnajdowanieSkojarzonychPrzestrzeniNazw(przedmiotowa, dyskusja, uchwyt_przestrzeni_nazw);
			if(uchwyt)then return uchwyt_przestrzeni_nazw;end;
			if(uchwyt_przestrzeni_nazw)then
				if(uchwyt_przestrzeni_nazw)then
					return uchwyt_przestrzeni_nazw.id;
				else
					if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
				end;
			else
				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
			end;
		end;
	else
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		if(link)then
			local tabela_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/przestrzenie").tabela_przestrzeni_nazw_wraz_z_ich_opisem_wedle_danych_stron;
			local uchwyt=m.Np{["nazwa"]=nazwa,
				         ["dyskusja"]=((dyskusja)and "tak" or ""),
				         ["przedmiotowa"]=((przedmiotowa)and "tak" or ""),
				         ["uchwyt"]="tak",
			};
			if(uchwyt)then
				local kanoniczna_nazwa=WyznaczanieKanonicznejNazwy(uchwyt);
				local kanoniczna_nazwa2=(uchwyt.canonicalName=="Project" or uchwyt.canonicalName=="Project talk")and uchwyt.canonicalName or nil;
				if(kanoniczna_nazwa=="")then kanoniczna_nazwa="(main)";end;
				local uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw;
				if(kanoniczna)then
					if(id)then 
						uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw=tostring(uchwyt.id);
					else
						if(uchwyt.name=="")then 
							uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw="(main)";
						else
							if(((uchwyt.canonicalName=="Project")and(nazwij_projektem))or((uchwyt.canonicalName=="Project talk")and(nazwij_dyskusja_projektu)))then
								uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw=uchwyt.canonicalName;
							else
								uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw=kanoniczna_nazwa;
							end;
						end
					end;
				else
					if(id)then 
						uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw=tostring(uchwyt.id);
					else
						if(uchwyt.name=="")then 
							uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw="(główna)";
						else
							uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw=uchwyt.name;
						end
					end;
				end;
				local strona_dyskusji={"w","Pomoc:Strona dyskusji",};
				local nazwa_strony=(dyskusja 
				         or ((not przedmiotowa) 
				         	    and (not dyskusja)
				         	    and ((uchwyt)and(uchwyt.isTalk)))
				          ) and strona_dyskusji 
			             or tabela_przestrzeni_nazw[kanoniczna_nazwa2 or kanoniczna_nazwa];
				if(nazwa_strony)then
					if(uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw)then
					  local bez_znacznikow=args["bez znaczników"];
			      local bez_przetwarzania=args["bez przetwarzania"];
						return require("Module:Linki")["Link wewnętrzny"]{args={["klucz projektu"]=nazwa_strony[1],["strona"]=nazwa_strony[2],["nazwa"]=uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw,["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,},};
					else
						if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
					end;
				elseif(not id)then
				  local bez_znacznikow=args["bez znaczników"];
			    local bez_przetwarzania=args["bez przetwarzania"];
					return require("Module:Linki")["Link wewnętrzny"]{args={["strona"]="Wikibooks:Przestrzenie nazw",["nazwa"]=uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw,["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,},};
				else
					if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
				end;
  		else
  			if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  		end;
  	else
  	  local uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw=TranslacjaNazwyPrzestrzeniNazw(nazwa,przedmiotowa,dyskusja,kanoniczna,z_myslnikami_dolnymi,wyswietlana, nazwij_projektem,nazwij_dyskusja_projektu,czy_istnieje);
			if(uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw)then 
				return uzyskana_przetlumaczona_nazwa_przestrzeni_nazw 
			else
				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
			end;
		end;
	end;
end;
function m.NpDane(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame);
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local klucz_projektu=args["klucz projektu"];
	local kod_jezyka=args["kod języka"];
	local kod_projektu=args["kod projektu"];
	local kod_jezyka,kod_projektu=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu);
	local nazwa=args.nazwa or args[1] or "";
	local dyskusja=args.dyskusja;
	local przedmiotowa=args.przedmiotowa;
	local wyswietlana=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["wyświetlana"]);
	local id=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.id);
	local czy_istnieje=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["istnieje"]);
  local wynik_bledu_nietekstowy=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["wynik błędu nietekstowy"]);
  local awaryjnie=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.awaryjnie);
	local kanoniczna=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.kanoniczna);
	local uchwyt=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args.uchwyt);
	local po_polsku=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["po polsku"]);
	
	local html_modul=require("Module:Html");
	nazwa=nazwa and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(nazwa) or nil;
	klucz_projektu=klucz_projektu and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(klucz_projektu) or nil;
	kod_jezyka=kod_jezyka and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(kod_jezyka) or nil;
	kod_projektu=kod_projektu and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(kod_projektu) or nil;
	----
	nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"^[%s_:]*","");
  nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_:]*$","");
  nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]+"," ");
	----
  local link=parametry_modul.CzyTak(args.link);
	if(link)then
		local wartosc_kanoniczna=m.NpDane{nazwa=nazwa,przedmiotowa=przedmiotowa,dyskusja=dyskusja,kanoniczna="tak",["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu, ["wyświetlana"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",istnieje="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",}
		
		if(not wartosc_kanoniczna)then
			  if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
		end;
		
		local wartosc_oczekiwana=m.NpDane{nazwa=nazwa,przedmiotowa=przedmiotowa,dyskusja=dyskusja,kanoniczna=kanoniczna,id=id,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu, ["po polsku"]=po_polsku,["awaryjnie"]=awaryjnie,["wyświetlana"]="tak",["z myślnikami dolnymi"]=z_myslnikami_dolnymi,["nazwij projektem"]=nazwij_projektem,["nazwij dyskusją projektu"]=nazwij_dyskusja_projektu,istnieje=czy_istnieje,["wynik błędu nietekstowy"]=wynik_bledu_nietekstowy,};
		
		if(not wartosc_oczekiwana)then
			  if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
		end;
		
		wartosc_oczekiwana=tostring(wartosc_oczekiwana);
		
		local tabela_przestrzenii_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/przestrzenie").tabela_przestrzeni_nazw_wraz_z_ich_opisem_wedle_danych_stron;
		local pos=not (mw.ustring.match(wartosc_kanoniczna,"^Talk$") or mw.ustring.match(wartosc_kanoniczna," talk$"))
		         and (tabela_przestrzenii_nazw[wartosc_kanoniczna] or {"w","Pomoc:Przestrzeń nazw"})
		         or {"w","Pomoc:Strona dyskusji"};
		local klucz_projektu2=pos[1];
		local strona2=pos[2];
		local wiki_modul=require("Module:Wiki");
		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy")
		local strona=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona2,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["klucz projektu bazy"]=klucz_projektu2,};
		if(not strona)then
			local pos={"w","Pomoc:Przestrzeń nazw"};
			local strona2=pos[2];
			local klucz_projektu2=pos[1];
			strona=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona2,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["klucz projektu bazy"]=klucz_projektu2,};
			if(not strona)then
				klucz_projektu=pos[1];
				kod_jezyka=nil;
				kod_projektu=nil;
				return require("Module:Linki")["Link wewnętrzny"]{args={["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["strona"]=strona2,["nazwa"]=wartosc_oczekiwana,["bez znaczników"]=args["bez znaczników"],["bez przetwarzania"]=args["bez przetwarzania"],},};
			end;
		end;
		return require("Module:Linki")["Link wewnętrzny"]{args={["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["strona"]=strona,["nazwa"]=wartosc_oczekiwana,["bez znaczników"]=args["bez znaczników"],["bez przetwarzania"]=args["bez przetwarzania"],},};
	end;
	----
  local nazwy_przestrzenie_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/przestrzenie");
  
  local tabnp=nazwy_przestrzenie_modul.tabnp
  
  local przestrzenie_nazw=nazwy_przestrzenie_modul.charakterystyczne_przestrzenie_nazw;
  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  local kod_jezyka_pl=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
  --if(not id and not kanoniczna)then
  --	if(po_polsku)then kod_jezyka=kod_jezyka_pl;end;
  --end;
  local tabnp_local=przestrzenie_nazw and przestrzenie_nazw[kod_projektu] or {["wiki"]="Project",};
  --local tabnp_jezyk=tabnp_local and tabnp_local[kod_jezyka];
  local tabnp2_local_en;
  local uzupelnij_en=true;
  if(tabnp_local["en"])then
  	if(not tabnp_local["en"]["Project"])then
  		tabnp2_local_en=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](tabnp_local["en"]);
  		tabnp2_local_en["Project"]={tabnp_local["wiki"],tabnp_local["wiki"].." talk",};
  		uzupelnij_en=false;
  	end;
  	if(not tabnp_local["en"]["User"])then
  		if(not tabnp2_local_en)then
  			tabnp2_local_en=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](tabnp_local["en"]);
  		end;
  		tabnp2_local_en["User"]={"User","User talk",};
  		uzupelnij_en=false;
  	end;
  end;
  local tabnp_jezyk_en=tabnp_local and (uzupelnij_en and tabnp_local["en"] or tabnp2_local_en) or {["Project"]={tabnp_local["wiki"],tabnp_local["wiki"].." talk",},["User"]={"User","User talk",},};
  local tabnp_jezyk_zapasowe_pl={--[[["Project"]={"Strona projektu","Dyskusja strony projektu",},]]["User"]={"Użytkownik","Dyskusja użytkownika",},};
  local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
  local jezykowe_projekty=wiki_interwiki_modul.tablica_lokalne_lingwistyczne_siostrzane[kod_projektu]
  local poza_jezykowe_projekty=not jezykowe_projekty;
  local tabnp_jezyk_pl=tabnp_local and (tabnp_local[kod_jezyka_pl] or tabnp_jezyk_zapasowe_pl);
  local tabnp_jezyk=tabnp_local and ((jezykowe_projekty and kod_jezyka~="en") and (tabnp_local[kod_jezyka] or ((not awaryjnie)and tabnp_jezyk_en))) or ((kod_jezyka=="en") and tabnp_jezyk_en or (poza_jezykowe_projekty and tabnp_jezyk_en));
  
  local pozostale_przestrzenie=nazwy_przestrzenie_modul.podstawowe_przestrzenie_nazw;
  local pozostale_przestrzenie_jezyk_en=pozostale_przestrzenie and pozostale_przestrzenie["en"];
  local pozostale_przestrzenie_jezyk_pl=pozostale_przestrzenie and (pozostale_przestrzenie[kod_jezyka_pl] or pozostale_przestrzenie_jezyk_en);
  local pozostale_przestrzenie_jezyk=pozostale_przestrzenie and (jezykowe_projekty and (pozostale_przestrzenie[kod_jezyka] or ((not awaryjnie)and pozostale_przestrzenie_jezyk_en)))
     or ((kod_jezyka=="en") and pozostale_przestrzenie_jezyk_en or (poza_jezykowe_projekty and pozostale_przestrzenie_jezyk_en));
  if(uchwyt)then
  	if(parametry_modul.CzyTak(nazwa))then
  		local nazwa_kanoniczna=m.NpDane{nazwa=nazwa, kanoniczna="tak",przedmiotowa=przedmiotowa,dyskusja=dyskusja,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,awaryjnie=awaryjnie,["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",istnieje="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
  		if(not nazwa_kanoniczna)then return;end;
  		local nazwa_kanoniczna_dyskusja=mw.ustring.match(nazwa_kanoniczna,"%s+[Tt][Aa][Ll][Kk]$") or mw.ustring.match(nazwa_kanoniczna,"^[Tt][Aa][Ll][Kk]$");
  		if(nazwa_kanoniczna_dyskusja)then
  			local nazwa_kanoniczna_przedmiotowa,_=mw.ustring.gsub(nazwa_kanoniczna,"%s*[Tt][Aa][Ll][Kk]$","");
  			local tab_prze=tabnp_jezyk[nazwa_kanoniczna_przedmiotowa] or pozostale_przestrzenie_jezyk[nazwa_kanoniczna_przedmiotowa];
  			if(not tab_prze)then return nil;end;
  			return tab_prze[2];
  		else
  			local tab_prze=tabnp_jezyk[nazwa_kanoniczna] or pozostale_przestrzenie_jezyk[nazwa_kanoniczna];
  			if(not tab_prze)then return nil;end;
  			return tab_prze[1];
  		end;
  	else
  		return parametry_modul["ŁączDwieTabele"](tabnp_jezyk,pozostale_przestrzenie_jezyk);
  	end;
  end;
  local num=mw.ustring.match(nazwa,"^%s*(%d+)%s*$");
  if(num)then
  	local nazwa_kan;
  	if(id)then
  		nazwa_kan=m.Np{["nazwa"]=num,["id"]="tak",przedmiotowa=przedmiotowa,dyskusja=dyskusja,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
  	else
  		nazwa_kan=m.Np{["nazwa"]=num,["kanoniczna"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
  	end;
  	if(not nazwa_kan)then
  		if(czy_istnieje)then
  	    	if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    else
  	    	return nazwa;
  		end;
    else
    	if(id)then return nazwa_kan;end;
    	nazwa=nazwa_kan;
  	end;
  else
  	local main=mw.ustring.match(nazwa,"^%s*(%([Mm][Aa][Ii][Nn]%))%s*$")
  	if(main)then nazwa="";end;
  end;
  local nazwa_local=mw.ustring.lower(parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa,[2]="tak"});
  local function por_prze(nazwa2)
  	if(type(nazwa2)~="table")then
  		nazwa2=mw.ustring.lower(nazwa2);
  		if(nazwa_local==nazwa2)then
  			return true;
  		end;
  		return false;
  	end;
  	local pos=nazwa2[1];
  	if(pos)then
  		local nazwad=mw.ustring.lower(pos);
  		if(nazwa_local==nazwad)then return true;end;
  	end;
  	local pos=nazwa2["wyświetlana"];
  	if(pos)then
  		local nazwad=mw.ustring.lower(pos);
  		if(nazwa_local==nazwad)then return true;end;
  	end;
  	if(nazwa2.aliasy)then
  		for _,value in ipairs(nazwa2.aliasy)do
  			 local nazwas=mw.ustring.lower(value);
  			if(nazwa_local==nazwas)then
  		 		return true;
  			end;
  		end;
  	end;
  	return false;
  end;
  local function wyswietlana_nazwa(name)
  	if(type(name)~="table")then
  		if(wyswietlana)then
  			if(name=="")then 
  				if(not po_polsku)then
  					return "(main)";
  				else
  					return "(główna)";
  				end;
  			end;
  			return name;
  		end;
  		return name;
  	end;
  	if(wyswietlana)then
  		local element=name[1];
  		if(element=="")then
  			if(not po_polsku)then
  				local pos_wyswietlana=name["wyświetlana"];
  				if(pos_wyswietlana)then 
  					return pos_wyswietlana;
  				else 
  					return "(main)";
  				end;
  			else
  				return "(główna)";
  			end;
  		end;
  		return element;
  	end;
  	return name[1];
  end;
  local function wyswietlana_nazwa_kanoniczna(name,wyswietlana)
  	if(wyswietlana)then
  		return (name=="")and "(main)" or name;
  	end;
  	return name;
  end;
	if(id or kanoniczna)then
	  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
		local projekt=tabnp_local and tabnp_local["wiki"];
	  	if(projekt)then
	  	 	if por_prze(projekt)then
	  	 	  local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
	  	 	  local nazwij_projektem=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij projektem"]);
		    local nazwij_dyskusja_projektu=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij dyskusją projektu"]);
		    if(not id)then
		      if((nazwij_projektem)and(nazwij_dyskusja_projektu))then
		        if(not czy_dyskusja)then
		        	return "Project";
		        else
		        	return "Project talk";
		        end;
		      elseif(nazwij_projektem)then
		        if(not czy_dyskusja)then
		        	return "Project";
		        else 
		        	return projekt.." talk";
		        end;
		      elseif(nazwij_dyskusja_projektu)then
		        if(not czy_dyskusja)then
		        	return projekt;
		        else
		        	return "Project talk";
		        end;
		      else
		        if(not czy_dyskusja)then
		        	return projekt;
		        else
		        	return projekt.." talk";
		        end;
		      end
        else
         	 return m.Np{nazwa="Project",dyskusja=dyskusja,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
	
		     end	
	  	 	elseif por_prze(projekt.." talk")then
        local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
	  	 	  local nazwij_projektem=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij projektem"]);
		    local nazwij_dyskusja_projektu=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij dyskusją projektu"]);
		    if(not id)then
		      if((nazwij_projektem)and(nazwij_dyskusja_projektu))then
		        if(not czy_przedmiotowa)then
		        	return "Project talk";
		        else
		        	return "Project";
		        end;
		      elseif(nazwij_projektem)then
		        if(not czy_przedmiotowa)then
		        	return projekt.." talk";
		        else 
		        	return "Project";
		        end;
		      elseif(nazwij_dyskusja_projektu)then
		        if(not czy_przedmiotowa)then
		        	return "Project talk";
		        else
		        	return projekt;
		        end;
		      else
		        if(not czy_przedmiotowa)then
		        	return projekt.. " talk";
		        else
		        	return projekt;
		        end;
		      end
        else
         	 return m.Np{nazwa="Project talk",przedmiotowa=przedmiotowa,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
	
		    end      	 
	  	 	end;
	  	end; 
  	  if por_prze("Project")then
  	    local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
	  	 	local nazwij_projektem=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij projektem"]);
		  local nazwij_dyskusja_projektu=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij dyskusją projektu"]);
		  if(not id)then
		    if((nazwij_projektem)and(nazwij_dyskusja_projektu))then
		       if(not czy_dyskusja)then
		        	return "Project";
		        else
		        	return "Project talk";
		        end;
		    elseif(nazwij_projektem)then
		      if(not czy_dyskusja)then
		        return projekt;
		      else 
		      	return "Projekt talk";
		      end;
		    elseif(nazwij_dyskusja_projektu)then
		      if(not czy_dyskusja)then
		        return "Project";
		      else
		        return projekt.." talk";
		      end;
		    else
		      if(not czy_dyskusja)then
		        return projekt;
		      else
		        return projekt.." talk";
		      end;
		    end
      else
         return m.Np{nazwa="Project",dyskusja=dyskusja,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
	
		  end 
  	 elseif por_prze("Project talk")then
  	    local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
	  	 	local nazwij_projektem=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij projektem"]);
		  local nazwij_dyskusja_projektu=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij dyskusją projektu"]);
		  if(not id)then
		  	if((nazwij_projektem)and(nazwij_dyskusja_projektu))then
		      if(not czy_przedmiotowa)then
		       return "Project talk";
		      else
		       return "Project";
		      end;
		    elseif(nazwij_projektem)then
		      if(not czy_przedmiotowa)then
		        return projekt.." talk";
		      else 
		        return "Projekt";
		      end;
		    elseif(nazwij_dyskusja_projektu)then
		      if(not czy_przedmiotowa)then
		        return "Project talk";
		      else
		         return projekt;
		      end;
		    else
		    	if(not czy_przedmiotowa)then
		      		return projekt.." talk";
		      	else
		      		return projekt;
		      	end;
		    end
       else
         return m.Np{nazwa="Project talk",przedmiotowa=przedmiotowa,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
	
  	    end 
  		end;
  	  local tabprojekt=tabnp_jezyk and tabnp_jezyk["Project"];
  	if(tabprojekt)then
  		if por_prze(tabprojekt[1])then
	  	 	  local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
	  	 	  local nazwij_projektem=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij projektem"]);
		    local nazwij_dyskusja_projektu=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij dyskusją projektu"]);
		    if(not id)then
		      if((nazwij_projektem)and(nazwij_dyskusja_projektu))then
		        if(not czy_dyskusja)then
		        	return "Project";
		        else
		        	return "Project talk";
		        end;
		      elseif(nazwij_projektem)then
		        if(not czy_dyskusja)then
		        	return "Project";
		        else 
		        	return projekt.." talk"
		        end;
		      elseif(nazwij_dyskusja_projektu)then
		        if(not czy_dyskusja)then
		        	return projekt;
		        else
		        	return "Project talk";
		        end;
		      else
		        if(not czy_dyskusja)then
		        	return projekt;
		        else
		        	return projekt.." talk";
		        end;
		      end
        else
         		return m.Np{nazwa="Project",dyskusja=dyskusja,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		    end
    		elseif por_prze(tabprojekt[2])then
        local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
	  	 	  local nazwij_projektem=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij projektem"]);
		    local nazwij_dyskusja_projektu=parametry_modul["CzyTakCiąg"](args["nazwij dyskusją projektu"]);
		    if(not id)then
		      if((nazwij_projektem)and(nazwij_dyskusja_projektu))then
		        if(not czy_przedmiotowa)then
		        	return "Project talk";
		        else
		        	return "Project";
		        end;
		    	elseif(nazwij_projektem)then
		        if(not czy_przedmiotowa)then
		        	return projekt.." talk";
		        else 
		        	return "Projekt";
		        end;
		    	elseif(nazwij_dyskusja_projektu)then
		        if(not czy_przedmiotowa)then
		        	return "Project talk";
		        else
		        	return projekt;
		        end;
		    	else
		        if(not czy_przedmiotowa)then
		        	return projekt.." talk";
		        else
		        	return projekt;
		        end;
		    	end
        else
         	return m.Np{nazwa="Project talk",przedmiotowa=przedmiotowa,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		    end      	 
	  	 	end;
  	end;
  	if por_prze("User")then
    		local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
    		if(not id)then
    	 		if(not czy_dyskusja)then
    	 			return "User";
    	 		else
    	 			return "User talk";
    	 		end;
    		else
    	  	 return m.Np{nazwa="User",dyskusja=dyskusja,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
    		end;
  	elseif por_prze("User talk")then
    		 local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
    		 if(not id)then
    	 		if(not czy_przedmiotowa)then
    	 			return "User talk";
    	 		else
    	 			return "User";
    	 		end;
    		else
    	  	 return m.Np{nazwa="User talk",przedmiotowa=przedmiotowa,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
    		end;
    end;
  	userprze=tabnp_jezyk and tabnp_jezyk["User"];
  	if(userprze)then
  		if por_prze(userprze[1])then 
  			local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  			if(not id)then
  				if(not czy_dyskusja)then
  					return "User";
  				else
  					return "User talk";
  				end;
  			else
  				return m.Np{nazwa="User",dyskusja=dyskusja,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		    end;
  		elseif por_prze(userprze[2])then 
		 	  local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
     	  if(not id)then
     	  	if(not czy_przedmiotowa)then
     	  		return "User talk";
     	  	else
     	  		return "User";
     	  	end;
     	  else
     	    return m.Np{nazwa="User talk",przedmiotowa=przedmiotowa,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
	     	 end;
       end;
  	end;
  	---
  	if( pozostale_przestrzenie_jezyk)then
      for name,value in pairs(pozostale_przestrzenie_jezyk)do
      	if por_prze(name)then
  	    	  local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  	    	  if(not id)then
  	    	  	if(not czy_dyskusja)then
  	    	   		return wyswietlana_nazwa_kanoniczna(name,wyswietlana);
  	    	  	else
  	    	  		if(value[2])then
  	    	   			return ((name~="")and(name.." talk") or "Talk");
  	    	   		else
  	    	   			if(czy_istnieje)then
  	    	   				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   			else
  	    	   			  return nazwa;
  	    	   			end;
  	    	   		end;
  	    	  	end;
  	    	  else
  	    	  	  return m.Np{nazwa=name,dyskusja=dyskusja,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		      end;
      	elseif ((name~="")and (por_prze(name.." talk"))) or((name=="")and(por_prze("Talk"))) then
	    	 	local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
  	    	  if(not id)then
  	    	  	if(not czy_przedmiotowa)then
  	    	  		if(value[2])then
  	    	   			return ((name~="")and(name.." talk") or "Talk");
  	    	   		else
  	    	   			if(czy_istnieje)then
  	    	   				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   			else
  	    	   				return nazwa;
  	    	   			 end;
  	    	   		end;
  	    	  	else
  	    	   	  return wyswietlana_nazwa_kanoniczna(name,wyswietlana);
  	    	  	end;
  	    	  else
  	    	  	return m.Np{nazwa=((name~="")and(name.." talk") or "Talk"),przedmiotowa=przedmiotowa,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		      end;
		    elseif por_prze(value[1])then
  	    	  local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  	    	  if(not id)then
  	    	  	if(not czy_dyskusja)then
  	    	   		return wyswietlana_nazwa_kanoniczna(name,wyswietlana);
  	    	  	else
  	    	   		if(value[2])then
  	    	   			return ((name~="")and(name.." talk") or "Talk");
  	    	   		else
  	    	   			if(czy_istnieje)then
  	    	   				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   			else
  	    	   				return nazwa;
  	    	   			end;
  	    	   		end;
  	    	  	end;
  	    	  else
  	    	  	 return m.Np{nazwa=name,dyskusja=dyskusja,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		       end;
      	elseif(value[2] and por_prze(value[2]))then
	    	 	local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
  	    	  if(not id)then
  	    	  	if(not czy_przedmiotowa)then
  	    	   		if(value[2])then
  	    	   			return ((name~="")and(name.." talk") or "Talk");
  	    	   		else
  	    	   			if(czy_istnieje)then
  	    	   				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   			else
  	    	   				return nazwa;
  	    	   			end;
  	    	   		end;
  	    	  	else
  	    	   		return wyswietlana_nazwa_kanoniczna(name,wyswietlana);
  	    	  	end;
  	    	  else
  	    	  	  return m.Np{nazwa=((name~="")and(name.." talk") or "Talk"),przedmiotowa=przedmiotowa,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		       end;
      	end;
      end;
     end;
  	---
  	  if(tabnp_jezyk)then
      for name,value in pairs(tabnp_jezyk)do
      	if((name~="Project")and(name~="User"))then
      		if por_prze(name)then
  	    	  	local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  	    	  	if(not id)then
  	    	  		if(not czy_dyskusja)then
  	    	   			return wyswietlana_nazwa(name);
  	    	  		else
  	    	  			if(value[2])then
  	    	   				return name.." talk";
  	    	   			else
  	    	   				if(czy_istnieje)then
  	    	   					if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   				else
  	    	   					return nazwa;
  	    	   				end;
  	    	   			end;
  	    	  		end;
  	    	  	else
  	    	  	  return m.Np{nazwa=name,dyskusja=dyskusja,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		        end;
      		elseif por_prze(name.." talk")then
	    	 		local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
  	    	  	if(not id)then
  	    	  		if(not czy_przedmiotowa)then
  	    	   			if(value[2])then
  	    	   				return name.." talk";
  	    	   			else
  	    	   				if(czy_istnieje)then
  	    	   					if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   				else
  	    	   					return nazwa;
  	    	   				end;
  	    	   			end;
  	    	  		else
  	    	   			return wyswietlana_nazwa(name);
  	    	  		end;
  	    	  	else
  	    	  	  return m.Np{nazwa=((name~="")and name.." talk" or "Talk"),przedmiotowa=przedmiotowa,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		        end;
		    	elseif por_prze(value[1])then
  	    	  	local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  	    	  	if(not id)then
  	    	  		if(not czy_dyskusja)then
  	    	   			return wyswietlana_nazwa(name);
  	    	  		else
  	    	   			if(value[2])then
  	    	   				return name.." talk";
  	    	   			else
  	    	   				if(czy_istnieje)then
  	    	   					if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   				else
  	    	   					return nazwa;
  	    	   				end;
  	    	   			end;
  	    	  		end;
  	    	  	else
  	    	  	  return m.Np{nazwa=name,dyskusja=dyskusja,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),}	
		        end;
      		elseif(por_prze(value[2]))then
	    	 		local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
  	    	  	if(not id)then
  	    	  		if(not czy_przedmiotowa)then
  	    	   			if(value[2])then
  	    	   				return name.." talk";
  	    	   			else
  	    	   				if(czy_istnieje)then
  	    	   					if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   				else
  	    	   					return nazwa;
  	    	   				end;
  	    	   			end;
  	    	  		else
  	    	   			return wyswietlana_nazwa(name);
  	    	  		end;
  	    	  	else
  	    	  	  return m.Np{nazwa=name.." talk",przedmiotowa=przedmiotowa,id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		        end;
      		end;
      	end;
      end;
     end;
			kanon=tabnp[nazwa];
			local nazwa2;
			if(not kanon)then 
				nazwa2=mw.ustring.match(nazwa, "^(.+%w)[%s_]+talk$");
				if(nazwa2)then
					kanon=tabnp[nazwa2];
				elseif(por_prze("Talk"))then
				  kanon=tabnp[""];
				elseif(por_prze(""))then
					kanon=tabnp[""];
				end;
			else
				nazwa2=nazwa;
			end;
			if(kanon)then
	  			if(not id)then
	  	  			local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
	  	  		  local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
		  		if(not id)then
		      	 if(czy_dyskusja)then
		        	  return nazwa2.." talk";
		      	 elseif(czy_przedmiotowa)then
		        	return nazwa2;
		        else
		        	return nazwa;
		      	end;
		  		else
		   	  	return m.Np{nazwa=nazwa2,dyskusja=dyskusja,przedmiotowa=przedmiotowa, id="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
		    	end;
	  			end; 
	  		end;
		if awaryjnie then
			if((kod_jezyka~=kod_jezyka_pl)and(kod_jezyka~="en"))and(jezykowe_projekty)then
				if por_prze("")then 
	  	    	 return m.Np{nazwa="",dyskusja=dyskusja,["wyświetlana"]=((wyswietlana)and "tak" or ""),id=(id)and"tak" or "",kanoniczna=(kanoniczna)and "tak" or "",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
	  	  	end;
  			local wiki_modul=require("Module:Wiki");
				for np,strona in pairs(tabnp)do
					local strona2=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["kod języka bazy"]="pl",["kod projektu bazy"]=(np~="Project")and "w" or "b",};
					if(strona2)then
						local np2=mw.ustring.match(strona2,"^%s*([^:]+)%s*:");
						if(((np2)and (por_prze(np2)or por_prze(np)))or((not np2)and np==""))then
							 local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
							if(not id)then
								if(not czy_dyskusja)then
									return np;
								else
			 						return m.Np{["nazwa"]=np,["dyskusja"]=dyskusja,["kanoniczna"]="tak",["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
								end;
							else
								return m.Np{["nazwa"]=np,["id"]="tak",["dyskusja"]=dyskusja,};
		 		  		end;
						end;
					end;
				end;
			end;
		end;
	  if(awaryjnie)then
			return m.Np{["nazwa"]=nazwa,["dyskusja"]=dyskusja,["przedmiotowa"]=przedmiotowa,["id"]=(id)and"tak" or "",["kanoniczna"]=(kanoniczna)and "tak" or "",["nazwij projektem"]=args["nazwij projektem"],["nazwij dyskusją projektu"]=args["nazwij dyskusją projektu"],["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
	  else
	  		if(czy_istnieje)then
  	    	if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    else
  	    	return nazwa;
  	    end;
	  	end;
	else
	  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	  local kod_jezyka_pl=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
		local projekt=tabnp_local and tabnp_local["wiki"];
		local projekt_jezyk=tabnp_jezyk and tabnp_jezyk["Project"] or {projekt, projekt.." talk"};
		local projekt_jezyk_pl=tabnp_jezyk_pl and tabnp_jezyk_pl["Project"];
		local function Zwracanie(pos1,pos2,name,numer)
			if((po_polsku)and(pos1))then 
          local pos=name and (pos1[name] or {})[numer] or (not name and pos1[numer]);
          if(pos)then
        		return wyswietlana_nazwa(pos);
        	end;
			end;
      local pos=pos2[numer];
      return wyswietlana_nazwa(pos);
		end;
		if(projekt_jezyk)then
	  		if(projekt)then
	  	 		if por_prze(projekt)then
	  	 	  	local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
		      if(not czy_dyskusja)then
		        return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,1);
		      else
		        return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);
		      end;
	  	 		elseif por_prze(projekt.." talk")then
        	local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
		    	if(not czy_przedmiotowa)then
		      	return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);
		      else
		      	return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil, 1);
			    end;
	  	 		end;
	  		end; 
  	    if por_prze("Project")then
  	    	local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
		    if(not czy_dyskusja)then
		       return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,1);
		    else
		       return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);
		    end;
  	    elseif por_prze("Project talk")then
  	    	local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
		    if(not czy_przedmiotowa)then
		       return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);
		    else
		       return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,1);
		    end;
  	    end;
  		if por_prze(projekt_jezyk[1])then
	  	 	  local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
		    if(not czy_dyskusja)then
		       return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,1)
		    else
		       return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);
				end;
    		elseif por_prze(projekt_jezyk[2])then
        local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
		    if(not czy_przedmiotowa)then
		       return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);
		    else
		       return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,1);
		    end;
	  	 	end;
		end;
		local projekt_jezyk=tabnp_jezyk and tabnp_jezyk["User"];
  	local projekt_jezyk_pl=tabnp_jezyk_pl and tabnp_jezyk_pl["User"];
  	if(projekt_jezyk)then
  		if por_prze("User")then
    			local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
    			if(not czy_dyskusja)then
    				return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,1);
    			else
    	 			return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);
    			end;
  		elseif por_prze("User talk")then
    			local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa)
    	 		if(not czy_przedmiotowa)then
    	 			return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);	
    	 		else
    	 			return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,1);
    	 		end;
    	end;
  		if por_prze(projekt_jezyk[1])then 
  			local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  			if(not czy_dyskusja)then
  				return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,1);
  			else
  				return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);
  			end;
  		elseif por_prze(projekt_jezyk[2])then 
		 	  local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
     	  if(not czy_przedmiotowa)then
     	  	return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,2);
     	  else
     	  	return Zwracanie(projekt_jezyk_pl,projekt_jezyk,nil,1);
     	  end;
      end;
  	end;
  	  if((tabnp_jezyk and not po_polsku) or (po_polsku and tabnp_jezyk_pl and tabnp_jezyk))then
      for name,value in pairs(tabnp_jezyk)do
      	if((name~="Project")and(name~="User"))then
      		if por_prze(name)then
  	    	  	local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  	    	    if(not czy_dyskusja)then
  	    	   		return Zwracanie(tabnp_jezyk_pl,value,name,1);
  	    	    else
  	    	    	if(value[2])then
  	    	   			return Zwracanie(tabnp_jezyk_pl,value,name,2);
  	    	   		else
  	    	   			if(czy_istnieje)then
  	    	   				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   			else
  	    	   				return nazwa;
  	    	   			end;
  	    	   		end;
  	    	    end;
      		elseif por_prze(name.." talk") then
	    	 		local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
  	    	  	if(not czy_przedmiotowa)then
  	    	  		if(value[2])then
  	    	   			return Zwracanie(tabnp_jezyk_pl,value,name,2);
  	    	   		else
  	    	   			if(czy_istnieje)then
  	    	   				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   			else
  	    	   				return nazwa;
  	    	   			end;
  	    	   		end;
  	    	  	 else
  	    	   		return Zwracanie(tabnp_jezyk_pl,value,name,1);
  	    	  	end;
		    	elseif por_prze(value[1])then
  	    	  	local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  	    	  	if(not czy_dyskusja)then
  	    	   		return Zwracanie(tabnp_jezyk_pl,value,name,1);
  	    	  	else
  	    	  		if(value[2])then
  	    	   			return Zwracanie(tabnp_jezyk_pl,value,name,2);
  	    	   		else
  	    	   			if(czy_istnieje)then
  	    	   				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   			else
  	    	   				return nazwa;
  	    	   			end;
  	    	   		end;
  	    	   	end;
		    	elseif(por_prze(value[2]))then	    	 	
    			  local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
  	    	  	if(not czy_przedmiotowa)then
  	    	  		if(value[2])then
  	    	   			return Zwracanie(tabnp_jezyk_pl,value,name,2);
  	    	   		else
  	    	   			if(czy_istnieje)then
  	    	   				if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   			else
  	    	   				return nazwa;
  	    	   			end;
  	    	   		end;
  	    	  	else
  	    	   		return Zwracanie(tabnp_jezyk_pl,value,name,1);
  	    	   	end;
      		end;
      	end;
      end;
  	  end;
	---
	  if ((pozostale_przestrzenie_jezyk and not po_polsku) or (po_polsku and pozostale_przestrzenie_jezyk_pl and pozostale_przestrzenie_jezyk))then
      for name,value in pairs(pozostale_przestrzenie_jezyk)do
      	if por_prze(name)then
  	    	  local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  	    	  if(not czy_dyskusja)then
  	    	   	return Zwracanie(pozostale_przestrzenie_jezyk_pl,value,name,1);
  	    	  else
  	    	  	if(value[2])then
  	    	   		return Zwracanie(pozostale_przestrzenie_jezyk_pl,value,name,2);
  	    	   	else
  	    	   		if(czy_istnieje)then
  	    	   			if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   		else
  	    	   			return nazwa;
  	    	   		end;
  	    	   	end;
  	    	  end;
      	elseif ((name~="")and (por_prze(name.." talk"))) or ((name=="")and (por_prze("Talk"))) then
	    	 	local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
  	    	  if(not czy_przedmiotowa)then
  	    	  	if(value[2])then
  	    	   		return Zwracanie(pozostale_przestrzenie_jezyk_pl,value,name,2);
  	    	   	else
  	    	   		if(czy_istnieje)then
  	    	   			if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   		else
  	    	   			return nazwa;
  	    	   		end;
  	    	   	end;
  	    	  else
  	    	   	return Zwracanie(pozostale_przestrzenie_jezyk_pl,value,name,1);
  	    	  end;
		    elseif por_prze(value[1])then
  	    	  local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
  	    	  if(not czy_dyskusja)then
  	    	   	return Zwracanie(pozostale_przestrzenie_jezyk_pl,value,name,1);
  	    	  else
  	    	  	if(value[2])then
  	    	   		return Zwracanie(pozostale_przestrzenie_jezyk_pl,value,name,2);
  	    	   	else
  	    	   		if(czy_istnieje)then
  	    	   			if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   		else
  	    	   			return nazwa;
  	    	   		end;
  	    	   	end;
  	    	   end;
		    elseif(value[2] and por_prze(value[2]))then
    		  local czy_przedmiotowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przedmiotowa);
  	    	  if(not czy_przedmiotowa)then
  	    	  	if(value[2])then
  	    	   		return Zwracanie(pozostale_przestrzenie_jezyk_pl,value,name,2);
  	    	   	else
  	    	   		if(czy_istnieje)then
  	    	   			if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    	   		else
  	    	   			return nazwa;
  	    	   		end;
  	    	   	end;
  	    	  else
  	    	   	return Zwracanie(pozostale_przestrzenie_jezyk_pl,value,name,1);
  	    	   end;
      	end;
      end;
  	  end;
	---
  	if awaryjnie then
  		if((kod_jezyka~=kod_jezyka_pl)and(kod_jezyka~="en"))and(jezykowe_projekty)then
  			if por_prze("")then 
	  	    	 return m.Np{nazwa="",dyskusja=dyskusja,["wyświetlana"]=((wyswietlana)and "tak" or ""),kanoniczna=((po_polsku)and "" or "tak"),};
	  	  	end;
  			local wiki_modul=require("Module:Wiki");
				for np,strona in pairs(tabnp)do
					local strona2=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["kod języka bazy"]="pl",["kod projektu bazy"]=(np~="Project")and "w" or "b",};
					if(strona2)then
						local np2=mw.ustring.match(strona2,"^%s*([^:]+)%s*:");
						if(((np2)and (por_prze(np2)or por_prze(np)))or((not np2)and np==""))then
							local czy_dyskusja=parametry_modul["CzyTakCiąg"](dyskusja);
							if(not czy_dyskusja)then
								if(not po_polsku)then
									return np2;
								else
									return m.Np{["nazwa"]=np,["kanoniczna"]=((po_polsku)and "" or "tak"),["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
								end;
							else
								return m.Np{["nazwa"]=np,["dyskusja"]=dyskusja,["kanoniczna"]=((po_polsku)and "" or "tak"),["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
							end;
						end;
					end;
				end;
			end;
  	end;
  	if(awaryjnie)then
			return m.Np{["nazwa"]=nazwa,["dyskusja"]=dyskusja,["przedmiotowa"]=przedmiotowa,["kanoniczna"]=((po_polsku)and "" or (((kod_jezyka=="en")or(poza_jezykowe_projekty)) and "tak" or "")),["istnieje"]=((czy_istnieje)and "tak" or ""),["wynik błędu nietekstowy"]=((wynik_bledu_nietekstowy)and "tak" or ""),};
	  else
	  		if(czy_istnieje)then
  	    	if(wynik_bledu_nietekstowy)then return;else return "(błąd)";end;
  	    else
  	    	return nazwa;
  	    end;
  		end;
	end;
end;
m["NAZWASERWISU"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa=PobierzParametr("nazwa") or PobierzParametr(1);
	local link=PobierzParametr("link");
	local za=PobierzParametr("za");
	local po=PobierzParametr("po");
	local wikipedia=PobierzParametr("wikipedia");
	local klucz_projektu=PobierzParametr("klucz projektu");
	local kod_jezyka=PobierzParametr("kod języka");
	local kod_projektu=PobierzParametr("kod projektu");
	-----
	local html_modul=require("Module:Html");
	nazwa=nazwa and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(nazwa) or nil;
	klucz_projektu=klucz_projektu and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(klucz_projektu) or nil;
	kod_jezyka=kod_jezyka and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(kod_jezyka) or nil;
	kod_projektu=kod_projektu and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(kod_projektu) or nil;
	-----
	local w_jezyku_wiki=PobierzParametr("w języku wiki");
	
  local bez_znacznikow=PobierzParametr("bez znaczników");
  local bez_przetwarzania=PobierzParametr("bez przetwarzania");
	
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
	local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local kod_jezyka,kod_projektu=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu);
  local lista_projektow=mw.loadData("Module:Nazwy/przestrzenie").lista_kody_projektu_wraz_z_ich_nazwami_stron;
  local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
  local tablica_aliasowe_kody_projektu=wiki_interwiki_modul.tablica_aliasowe_kody_projektu;
  local interwikimap=wiki_interwiki_modul.interwikimap;
  local url=interwikimap[kod_projektu];
  
  local aliasy=tablica_aliasowe_kody_projektu[url];
  local projekt=nil;
  
  for kod,_ in pairs(aliasy)do
  	projekt=lista_projektow[kod];
  	if(projekt)then break;end;
  end;
 
   if(not projekt)then
  	local html_modul=require("Module:html");
  	local adres=html_modul["UrlBezProtokołu"](url);
  	projekt=mw.ustring.match(adres,"^//([%a%.]+)");
  end;
 
  if(not projekt)then
  	projekt="Wikibooks";
  	kod_jezyka=kod_jezyka_tego_projektu;
  	kod_projektu=kod_projektu_tego_projektu;
  end;
  local wikipedia=parametry_modul.CzyTak(wikipedia);
  local link=parametry_modul.CzyTak(link);
  local wiki_modul=require("Module:Wiki");
  local function Nazwa_projektu()
    return wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=projekt,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]="w",["kod języka bazy"]=kod_jezyka_tego_projektu,["kod projektu bazy"]="w",} or projekt;
  end;
  local function Nazwa_strony_glownej()
    return wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=pudelko_modul["Strona główna tego projektu"](),["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["kod języka bazy"]=kod_jezyka_tego_projektu,["kod projektu bazy"]=kod_projektu_tego_projektu,} or pudelko_modul["Strona główna tego projektu"]();
  end;
  local nazwa_projektu2=Nazwa_projektu();
  local nazwa=((link)and (nazwa or (parametry_modul.CzyTak(w_jezyku_wiki)and nazwa_projektu2 or projekt)) or nazwa_projektu2);
	if(link)then
		local linki_modul=require("Module:Linki");
		if(wikipedia)then				 
			if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)then
				 return linki_modul["Link wewnętrzny"]{["strona"]=nazwa_projektu2,["nazwa"]=nazwa,za=za,po=po,["kod projektu"]="w",["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,};
			else
				return linki_modul["Link wewnętrzny"]{["strona"]=nazwa_projektu2,["nazwa"]=nazwa,za=za,po=po,["kod projektu"]="w",["kod języka"]=kod_jezyka,["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,};
			end;
		else				 
			if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)then
				if(kod_projektu==kod_projektu_tego_projektu)then
					return linki_modul["Link wewnętrzny"]{["strona"]=Nazwa_strony_glownej(),["nazwa"]=nazwa,za=za,po=po,["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,};
				else
					return linki_modul["Link wewnętrzny"]{["strona"]=Nazwa_strony_glownej(),["nazwa"]=nazwa,za=za,po=po,["kod projektu"]=kod_projektu,["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,}
				end;
			else
				if(kod_projektu==kod_projektu_tego_projektu)then
					return linki_modul["Link wewnętrzny"]{["strona"]=Nazwa_strony_glownej(),["nazwa"]=nazwa,za=za,po=po,["kod języka"]=kod_jezyka,["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,}
				else
					return linki_modul["Link wewnętrzny"]{["strona"]=Nazwa_strony_glownej(),["nazwa"]=nazwa,za=za,po=po,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["bez znaczników"]=bez_znacznikow,["bez przetwarzania"]=bez_przetwarzania,}
				end;
			end;
		end;
	else
		return nazwa;
	end;
end;
m["NAZWAPRZESTRZENI"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa=PobierzParametr("nazwa") or PobierzParametr(1);
	local klucz_projektu=PobierzParametr("klucz projektu");
	local kod_jezyka=PobierzParametr("kod języka");
	local kod_projektu=PobierzParametr("kod projektu");
	local bez_zmiany_adresu=PobierzParametr("bez zmiany adresu");
	
	local html_modul=require("Module:Html");
	nazwa=nazwa and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(nazwa) or nil;
	klucz_projektu=klucz_projektu and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(klucz_projektu) or nil;
	kod_jezyka=kod_jezyka and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(kod_jezyka) or nil;
	kod_projektu=kod_projektu and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(kod_projektu) or nil;
	
	local pelna_nazwa=nazwa;
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	if(czy_biezaca_wiki)then
		if(not pelna_nazwa)then
			local title=mw.title.getCurrentTitle();
			if(not title)then return "";end;
			local f,_= mw.ustring.gsub(title.nsText,"_"," ");
			return f;
		elseif((pelna_nazwa)and(pelna_nazwa==""))then
			return "";
		end;
	elseif(not pelna_nazwa)then
		local kod_jezyka,kod_projektu=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu);
		local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
		local strona_glowna_tego_projektu=pudelko_modul["Strona główna tego projektu"]();
	  local strona=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona_glowna_tego_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["kod języka bazy"]="pl",["kod projektu bazy"]="b",};
	  strona=strona or strona_glowna_tego_projektu;
		local np=mw.ustring.match(strona,"^%s*([^:]+)%s*:");
		if(not np)then return "";end;
		return np;
	end;
	
	local html_modul=require("Module:Html");
	pelna_nazwa=parametry_modul.CzyTak(bez_zmiany_adresu) and pelna_nazwa or html_modul["NazwaStronyAdresu"](pelna_nazwa,true);
	
	while(true)do
		local nazwa_przestrzeni=mw.ustring.match(pelna_nazwa,"^[%s_:]*([^:]*[^%s_:])[%s_:]*:.*$");
		if(not nazwa_przestrzeni)then
			 return "";
  	else
  		nazwa_przestrzeni=mw.ustring.gsub(nazwa_przestrzeni,"[%s_]+"," ");
		end;
		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		local nstext;
		if(czy_biezaca_wiki)then
			nstext=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
	  	nstext=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
  	end;
		if(nstext) then
			if(nstext~="")then
				return nstext;
			else
				if(nazwa_przestrzeni~="")then
					pelna_nazwa,_=mw.ustring.gsub(pelna_nazwa,"^[%s_:]*([^:]*[^%s_:])[%s_:]*:%s*","");
				else
					return "";
				end;
			end;
		else
			return "";
		end;
	end;
end;
m["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa=PobierzParametr("nazwa") or PobierzParametr(1);
	local klucz_projektu=PobierzParametr("klucz projektu");
	local kod_jezyka=PobierzParametr("kod języka");
	local kod_projektu=PobierzParametr("kod projektu");
	
	local nazwa_przestrzeni_nazw=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"](frame);
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	if(czy_biezaca_wiki)then
		  return nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, przedmiotowa="tak"};
	else
		return nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,przedmiotowa="tak",["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  end;
end;
m["PRZESTRZEŃDYSKUSJI"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa=PobierzParametr("nazwa") or PobierzParametr(1);
	local klucz_projektu=PobierzParametr("klucz projektu");
	local kod_jezyka=PobierzParametr("kod języka");
	local kod_projektu=PobierzParametr("kod projektu");
	
	local nazwa_przestrzeni_nazw=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"](frame);
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	if(czy_biezaca_wiki)then
  	return nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, dyskusja="tak"};		
	else
		return nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, dyskusja="tak",["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  end;
end;
m["NAZWASTRONY"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa=PobierzParametr("nazwa") or PobierzParametr(1);
	local klucz_projektu=PobierzParametr("klucz projektu");
	local kod_jezyka=PobierzParametr("kod języka");
	local kod_projektu=PobierzParametr("kod projektu");
	local bez_zmiany_adresu=PobierzParametr("bez zmiany adresu");
	
	local html_modul=require("Module:Html");
	nazwa=nazwa and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(nazwa) or nil;
	klucz_projektu=klucz_projektu and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(klucz_projektu) or nil;
	kod_jezyka=kod_jezyka and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(kod_jezyka) or nil;
	kod_projektu=kod_projektu and html_modul.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(kod_projektu) or nil;
	
	local pelna_nazwa=nazwa;
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	if(czy_biezaca_wiki)then
		if(not pelna_nazwa)then
			local title=mw.title.getCurrentTitle();
			if(not title)then return "";end;
			local f,_=mw.ustring.gsub(title.text,"_"," ");
			return f;
		elseif((pelna_nazwa)and(pelna_nazwa==""))then
			return "";		
		end;
	elseif(not pelna_nazwa)then
    local kod_jezyka,kod_projektu=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu);
		local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
		local strona_glowna_tego_projektu=pudelko_modul["Strona główna tego projektu"]();
	  local strona=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona_glowna_tego_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["kod języka bazy"]="pl",["kod projektu bazy"]="b",};
	  strona=strona or strona_glowna_tego_projektu;
		local nazwa_strony=mw.ustring.match(strona,"^%s*[^:]+%s*:%s*(.*[^%s])%s*$");
		if(not nazwa_strony)then return mw.getContentLanguage():ucfirst(strona);end;
		nazwa_strony=mw.getContentLanguage():ucfirst(nazwa_strony);
		return nazwa_strony;
	end;
	
	local html_modul=require("Module:Html");
	pelna_nazwa=parametry_modul.CzyTak(bez_zmiany_adresu) and pelna_nazwa or html_modul["NazwaStronyAdresu"](pelna_nazwa,true);
	
	while(true)do
		local nazwa_przestrzeni=mw.ustring.match(pelna_nazwa,"^[%s_:]*([^:]*[^%s_:])[%s_:]*:.*$");
		if(not nazwa_przestrzeni)then
		  	  pelna_nazwa=mw.ustring.gsub(pelna_nazwa,"^[%s_:]*","");
				pelna_nazwa=mw.ustring.gsub(pelna_nazwa,"[%s_]*$","");
				pelna_nazwa=mw.ustring.gsub(pelna_nazwa,"[%s_]+"," ");
				return mw.getContentLanguage():ucfirst(pelna_nazwa);
  	else
  		nazwa_przestrzeni=mw.ustring.gsub(nazwa_przestrzeni,"[%s_]+"," ");
		end;
		local nstext;
		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		if(czy_biezaca_wiki)then
	  	nstext=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};		
		else
		   nstext=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;
		if(nstext)then
			if(nstext~="")or((nstext=="")and(nazwa_przestrzeni==""))then
				local nazwa_jednostki=mw.ustring.match(pelna_nazwa,"^[%s_:]*[^:]*[^%s_:][%s_:]*:[%s_:]*(.*[^%s_])[%s_]*$");
	  		if(not nazwa_jednostki)then nazwa_jednostki="";end;
	  		nazwa_jednostki=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"[%s_]+"," ");
				return mw.getContentLanguage():ucfirst(nazwa_jednostki);
			else
				pelna_nazwa,_=mw.ustring.gsub(pelna_nazwa,"^[%s_:]*([^:]*[^%s_:])[%s_:]*:%s*","");
			end;
		else
			pelna_nazwa=mw.ustring.gsub(pelna_nazwa,"^[%s_:]*","");
			pelna_nazwa=mw.ustring.gsub(pelna_nazwa,"[%s_]*$","");
			pelna_nazwa=mw.ustring.gsub(pelna_nazwa,"[%s_]+"," ");
			return mw.getContentLanguage():ucfirst(pelna_nazwa);
		end;	
	end;
end;
m["BAZOWANAZWASTRONY"]=function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa2=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](frame);
  local base=mw.ustring.match(nazwa2,"^(.+)/[^/]+$");
  return (base)and base or nazwa2;
end;
m["PEŁNANAZWASTRONY"] = function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](frame);
  local nazwa2=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](frame);
  
  return (nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa2 or nazwa2;
end;
m["PEŁNABAZOWANAZWASTRONY"]=function(frame)
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](frame);
  local nazwa2=nazwy_modul["BAZOWANAZWASTRONY"](frame);
  return (nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa2 or nazwa2;
end;
m["PRZEDMIOTOWABAZOWANAZWASTRONY"]=function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"](frame);
  local nazwa2=nazwy_modul["BAZOWANAZWASTRONY"](frame);
  return (nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa2 or nazwa2;
end;
m["BAZOWANAZWASTRONYDYSKUSJI"]=function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");	
  local nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["PRZESTRZEŃDYSKUSJI"](frame);
  local nazwa2=nazwy_modul["BAZOWANAZWASTRONY"](frame);
  return (nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa2 or nazwa2;
end;
m["PRZEDMIOTOWANAZWASTRONY"] = function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");	
  local nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"](frame);
  local nazwa2=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](frame);
  return (nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa2 or nazwa2;
end;
m["NAZWASTRONYDYSKUSJI"] = function(frame)
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["PRZESTRZEŃDYSKUSJI"](frame);
  local nazwa2=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](frame);
  return (nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa2 or nazwa2;
end;
m["CzęśćTytułu"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local tytul=PobierzParametr(1);
	local ktora=PobierzParametr(2);
	ktora=tonumber(ktora) or 1;
	  
	local czesc_tytulu=mw.ustring.match(tytul,"^%s*([^/]*"..mw.ustring.rep("/[^/]*",ktora-1)..")")
	return (czesc_tytulu)and czesc_tytulu or tytul;
end;
m["NAZWAKSIĄŻKI"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa=PobierzParametr("nazwa") or PobierzParametr(1);
	local klucz_projektu=PobierzParametr("klucz projektu");
	local kod_jezyka=PobierzParametr("kod języka");
	local kod_projektu=PobierzParametr("kod projektu");
	
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_strony=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	local nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	if(czy_biezaca_wiki)then
  	nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw,["wyświetlana"]="tak",["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};		
	else
	   nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw,["wyświetlana"]="tak",["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
	end;
	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
	local kanoniczna=nazwy_np_modul.kanoniczna;
	
	if((nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.MainDisplayName)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Wikijunior))then
		return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=nazwa_strony,[2]=1,};
	elseif(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.User)then
		return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=nazwa_strony,[2]=2,};
	elseif((nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Project)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Template)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Module))then
		if(mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[Bb]rudnopis/[^/]*/.-$"))then
			return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=nazwa_strony,[2]=3,};
		else
			return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=nazwa_strony,[2]=1,};
		end;
	else
		return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=nazwa_strony,[2]=1,};
	end;
end;
m["PEŁNANAZWAKSIĄŻKI"]=function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](frame);
	local nazwa_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](frame);
	return (nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki;
end;
m["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa=PobierzParametr("nazwa") or PobierzParametr(1);
	local klucz_projektu=PobierzParametr("klucz projektu");
	local kod_jezyka=PobierzParametr("kod języka");
	local kod_projektu=PobierzParametr("kod projektu");
	
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_strony=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	local nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	
	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	if(czy_biezaca_wiki)then
  	nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw,["wyświetlana"]="tak",["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};		
	else
	   nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw,["wyświetlana"]="tak",["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
	end;
	
	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
	
	local kanoniczna=nazwy_np_modul.kanoniczna;
	
	local nazw;
	if((nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.MainDisplayName)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Wikijunior))then
		nazw=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[^/]*/(.*)$");
	elseif(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.User)then
		nazw=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[^/]*/[^/]*/(.*)$");
	elseif((nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Project)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Template)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Module))then
		if(mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[Bb]rudnopis/[^/]*/.-$"))then
		  nazw=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[Bb]rudnopis/[^/]*/[^/]*/(.*)$");
		else
		  nazw=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[^/]*/(.*)$");
		end;
	else
		nazw=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[^/]*/(.*)$");
	end;
	return nazw or "";
end;
m["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI2"] = function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local artykul=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](frame);
	if(artykul=="")then
		local nazwa_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](frame);
		local tytul=mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"([^/]*)$");
		return tytul or nazwa_ksiazki;
	else
		return artykul;
	end;
end;
m["PEŁNANAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"]=function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local artykul=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](frame);
  local nazwa_ksiazki=nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](frame);
  return ((artykul~="")and(nazwa_ksiazki.."/") or nazwa_ksiazki)..artykul;
end;
m["PEŁNANAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa=PobierzParametr("nazwa") or PobierzParametr(1);
	local klucz_projektu=PobierzParametr("klucz projektu");
	local kod_jezyka=PobierzParametr("kod języka");
	local kod_projektu=PobierzParametr("kod projektu");
	
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	
	local nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw;
	if(czy_biezaca_wiki)then
  	nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["przedmiotowa"]="tak",["wyświetlana"]="tak",["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};		
	else
	   nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["przedmiotowa"]="tak",["wyświetlana"]="tak",["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
	end;
	
	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
	local kanoniczna=nazwy_np_modul.kanoniczna;
	
	if((nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.MainDisplayName)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Wikijunior))then
		return nazwa_przestrzeni_nazw;
	elseif(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.User)then
		local pelna_nazwa_strony=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
		if(mw.ustring.match(pelna_nazwa_strony,"^[^/]*/.*"))then
	  	return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=pelna_nazwa_strony,[2]=1,};
	  else
	  	return nazwa_przestrzeni_nazw;
	  end;
	elseif((nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Project)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Template)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==kanoniczna.Module))then
		local pelna_nazwa_strony=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
		if(mw.ustring.match(pelna_nazwa_strony,"^"..((nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":" or "").."[Bb]rudnopis/[^/]+/.-$"))then
			return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=pelna_nazwa_strony,[2]=2,};
		else
			return nazwa_przestrzeni_nazw;
		end;
	else
		return nazwa_przestrzeni_nazw;
	end;
end;
m["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa=PobierzParametr("nazwa") or PobierzParametr(1);
	local klucz_projektu=PobierzParametr("klucz projektu");
	local kod_jezyka=PobierzParametr("kod języka");
	local kod_projektu=PobierzParametr("kod projektu");
	
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	
	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
	
	if((nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Main)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Wikijunior))then
		return "";
	elseif(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.User)then
	  local nazwa_strony=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
		if(mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[^/]*/.*"))then
	  	return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=nazwa_strony,[2]=1,};
	  else
	  	return "";
	  end;
	elseif((nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Wikibooks)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Template)or(nazwa_przedmiotowa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Module))then
		local nazwa_strony=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{nazwa=nazwa,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
		if(mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[Bb]rudnopis/[^/]+/.-$"))then
			return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=nazwa_strony,[2]=2,};
		else
			return "";
		end;
	else
		return "";
	end;
end;
m["NAZWASUBSTRONY"] = function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local pelna_nazwa_strony2=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](frame);
	return mw.ustring.match(pelna_nazwa_strony2,"[^/]*$");
end;
m["SUBNAZWAKSIĄŻKI"] = function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	return nazwy_modul["NAZWASUBSTRONY"]{nazwa=nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](frame)};
end;
m["NAZWAKORZENIASTRONY"] = function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_strony=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](frame);
  return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=nazwa_strony,[2]=1,};
end;
m["PEŁNANAZWAKORZENIASTRONY"] = function(frame)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local pelna_nazwa_strony_2=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](frame);
  return nazwy_modul["CzęśćTytułu"]{[1]=pelna_nazwa_strony_2,[2]=1,};
end;
m["NazwaModułu"]=function(...)
	local args={ ... };
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(args);
	local nazwa_przestrzeni=PobierzParametr(1);
	local nazwa_przestrzeni_ksiazki=PobierzParametr(2);
	local nazwa_ksiazki=PobierzParametr(3);
	local nazwa_artykulu=PobierzParametr(4);
	return (((nazwa_przestrzeni~="")and(nazwa_przestrzeni..":") or "")..((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="")and(nazwa_przestrzeni_ksiazki.."/") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="")and("/"..nazwa_artykulu) or ""));
end;
return m