OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja COS

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja COS – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca cosinus miary kąta wyrażonej w radianach.

Składnia funkcji
COS(liczba)

Żeby otrzymać cosinus kąta liczby w stopniach, należy zastosować funkcję RADIANY.

Przykład
=COS(PI())
zwraca
-1
czyli cosinus liczby pi wynosi -1
=COS(RADIANY(180))
zwraca
-1
czyli cosinus 180 stopni wynosi -1