OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja SQRTPI

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja SQRTPI – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy z liczby dodatniej mnożonej przez PI [zwielokrotniającej liczbę PI] (funkcja nie obsługuje liczb urojonych ani zespolonych).

Składnia funkcji
SQRTPI(liczba)
Przykład
=SQRTPI(PI())
zwraca
3,14
czyli czyli wynik z działania
=SQRTPI(3)
zwraca
3,07
=PIERWIASTEK(PI()*3)
zwraca
3,07
czyli czyli równoznaczność funkcji SQRTPI(3)