OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja TAN

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja TAN – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca tangens miary kąta wyrażonej w radianach.

Składnia funkcji
TAN(liczba)

Żeby otrzymać tangens kąta w stopniach, należy zastosować funkcję RADIANY.

Przykład
=TAN(PI())
zwraca
0
czyli tangens pi wynosi zero
=TAN(RADIANY(180))
zwraca
0
czyli tangens 180 stopni wynosi zero

Zobacz też: COT