OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca zaokrąglenie liczby w dół, do najbliższej liczby całkowitej.

Porównaj z funkcjami: ZAOKR, Funkcja ZAOKR.DO.NPARZ, ZAOKR.DO.PARZ ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.W.DÓŁ, ZAOKR.W.GÓRĘ.

Składnia funkcji
ZAOKR.DO.CAŁK(liczba)
Przykład użycia
= ZAOKR.DO.CAŁK(1,5)
zwraca
1
= ZAOKR.DO.CAŁK(3,296)
zwraca
3
= ZAOKR.DO.CAŁK(863,552)
zwraca
863