OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ZAOKR.DO.NPARZ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ZAOKR.DO.NPARZ – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zaokrągla liczby w górę, do najbliższej liczby nieparzystej.

Porównaj z funkcjami: ZAOKR.DO.CAŁK, Funkcja ZAOKR, ZAOKR.DO.PARZ ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.W.DÓŁ, ZAOKR.W.GÓRĘ.

Składnia funkcji
ZAOKR.DO.NPARZ(liczba)
Przykład użycia
= ZAOKR.DO.NPARZ(1,5)
zwraca
3
= ZAOKR.DO.NPARZ(3,296)
zwraca
5
= ZAOKR.DO.NPARZ(862,552)
zwraca
863