Programowanie w systemie UNIX/OpenGL

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

wersje[edytuj]

 • legacy
 • modern[1]

Języki[edytuj]

Programowanie OpenGL z użyciem:

testy[edytuj]

ubuntu-drivers devices

Przykładowy wynik:

== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001184sv00001458sd00003603bc03sc00i00
vendor  : NVIDIA Corporation
model   : GK104 [GeForce GTX 770]
driver  : nvidia-driver-470 - distro non-free recommended
driver  : nvidia-driver-390 - distro non-free
driver  : nvidia-driver-450-server - distro non-free
driver  : nvidia-driver-470-server - distro non-free
driver  : nvidia-driver-418-server - distro non-free
driver  : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin

Biblioteki[edytuj]

 • glm = OpenGL Mathematics (GLM)
 • glfw = is an Open Source, multi-platform library for OpenGL, OpenGL ES and Vulkan development on the desktop. It provides a simple API for creating windows, contexts and surfaces, receiving input and events.

GUI[edytuj]

OpenGL Mathematics[edytuj]

 • glm [2] OpenGL Mathematics (GLM) is a header only C++ mathematics library for graphics software based on the OpenGL Shading Language (GLSL) specifications.
 • imath is a C++ and python library of 2D and 3D vector, matrix, and math operations for computer graphics

Programy[edytuj]

Dokumentacja[edytuj]

 OpenGL is right handed in object space and world space. But in window space (aka screen space) we are suddenly left handed.[5]


Formaty pixeli[edytuj]

Wyliczeniowe typy pixeli w OpenGL:[6]

 • GL_(UNSIGNED_)BYTE: 1 byte
 • GL_(UNSIGNED_)SHORT: 2 bytes
 • GL_(UNSIGNED_)INT: 4 bytes
 • GL_HALF_FLOAT: 2 bytes
 • GL_FLOAT: 4 bytes


przykłady[edytuj]

Zobacz również[edytuj]

 • apitrace śledzenie wywołań API OpenGL, Direct3D i DirectDraw do pliku

Źródła[edytuj]

 1. vispy : modern-gl
 2. Mathematics library = GLM
 3. Red book
 4. Blue book
 5. stackoverflow question: is-opengl-coordinate-system-left-handed-or-right-handed
 6. khronos : Pixel Transfer