Przejdź do zawartości

Programowanie w systemie UNIX/c grafika/cairo

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Biblioteka Cairo [1]

Instalacja

[edytuj]

Zależności

[edytuj]
 • pixman[2] (low-level software library for pixel manipulation)
 • pkg-config

apt-get

[edytuj]
 sudo apt-get install libcairo2-dev

Przykłady

[edytuj]

Pierwszy program

[edytuj]
/*
https://www.cairographics.org/FAQ/
the first example 
it will create a PNG image.
 
gcc c.c $(pkg-config --cflags --libs cairo)
./a.out

*/
#include <cairo.h>

int
main (int argc, char *argv[])
{
    cairo_surface_t *surface =
      cairo_image_surface_create (CAIRO_FORMAT_ARGB32, 240, 80);
    cairo_t *cr =
      cairo_create (surface);

    cairo_select_font_face (cr, "serif", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
    cairo_set_font_size (cr, 32.0);
    cairo_set_source_rgb (cr, 0.0, 0.0, 1.0);
    cairo_move_to (cr, 10.0, 50.0);
    cairo_show_text (cr, "Hello, world");

    cairo_destroy (cr);
    cairo_surface_write_to_png (surface, "hello.png");
    cairo_surface_destroy (surface);
    return 0;
}


kompilujemy: [3]

 gcc c.c $(pkg-config --cflags --libs cairo)

Programy korzystające z biblioteki

[edytuj]

Pomoc

[edytuj]

Źródła

[edytuj]
 1. cairo graphics - stron adomowa
 2. pixman strona domowa
 3. stackoverflow: how-to-include-and-use-cairo-graphics-library-in-c