Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Obrót towarowy/Komis/Ćwiczenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Komis – ćwiczenia
»
Komis Rozwiązania
Spis treści

W tej części podręcznika możesz rozwiązać kilka ćwiczeń, które polegają na ewidencji sprzedaży komisowej w obrocie towarowym. Zadania te są podzielone na różne stopnie trudności. Na początku są zadania łatwe, a na końcu trudniejsze. W kolejnej części podręcznika znajdziesz rozwiązania dla tych zadań. Jednak najpierw spróbuj je sam rozwiązań na kartce, a dopiero później porównaj swoje rozwiązania z tymi umieszczonymi w tym podręczniku. Zatem do roboty!

Zadanie 1[edytuj]

Jednostka "X", będąca płatnikiem podatku VAT dokonała we własnym imieniu sprzedaży towarów będących własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Ustalona w umowie wartość sprzedanych towarów wynosi 15 000 zł. Prowizja komisowa wynosi 20% i jest liczona metodą "od sta" od wartości sprzedanych towarów.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "X", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 2[edytuj]

Jednostka "Y", będąca płatnikiem podatku VAT dokonała we własnym imieniu sprzedaży towarów będących własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Ustalona w umowie wartość sprzedanych towarów wynosi 5 000 zł. Prowizja komisowa wynosi 30% i jest liczona metodą "od sta" od wartości sprzedanych towarów.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 3[edytuj]

Jednostka "Y", będąca płatnikiem podatku VAT dokonała we własnym imieniu sprzedaży towarów będących własnością spółki "X", będącej płatnikiem podatku VAT. Wartość przekazanych towarów w cenie sprzedaży netto wynosi 5 000 zł, natomiast w cenie nabycia 4 000 zł. Prowizja komisowa wynosi 20% ceny sprzedaży netto, a towar objęty jest 22% stawką podatku VAT.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y" oraz przedsiębiorstwa "X", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 4[edytuj]

Jednostka "Y", będąca płatnikiem podatku VAT dokonała we własnym imieniu sprzedaży towarów będących własnością spółki "X", będącej zwolnioną z podatku VAT. Wartość przekazanych towarów w cenie sprzedaży netto wynosi 5 000 zł, natomiast w cenie nabycia 6 000 zł. Prowizja komisowa wynosi 20% ceny sprzedaży netto.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y" oraz przedsiębiorstwa "X", podając jednocześnie ich treść.