Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Obrót towarowy/Komis/Rozwiązania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Komis – rozwiązania
»
Ćwiczenia Inwentaryzacja
Spis treści

Poniżej znajdziesz rozwiązania zadań z ewidencji operacji związanych ze sprzedażą komisową towarów. Możesz porównać swoje rozwiązania z zaproponowanymi w książce. Sprawdź, gdzie popełniłeś błędy i nad czym warto jeszcze popracować.

Zadanie 1[edytuj]

Ewidencja pozabilansowa
391 Zapasy obce
Wn Ma
(1) 15000,00 15000,00 (4)Ewidencja pozabilansowa
291 Zobowiązania warunkowe
Wn Ma
(6) 15000,00 15000,00 (2)101 Kasa
Wn Ma
(3) 18660,00 15000,00 (5)236 Rozliczenie sprzedaży komisowej
Wn Ma
(5) 15000,00 18660,00 (3)


(7) 660,00


(8) 3000,00222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
660,00 (7)734 Przychody ze sprzedaży towarów przyjętych w komis
Wn Ma
3000,00 (8)Operacje gospodarcze

 1. PK: przyjęcie towarów w komis: 15 000 zł
 2. PK: zobowiązanie warunkowe wobec osoby fizycznej: 15 000 zł
 3. RK: Utarg gotówkowy z tytułu sprzedaży komisowej: 18 660 zł
 4. PK: wyksięgowanie towarów przyjętych w komis: 15 000 zł
 5. KW: Wypłata komitentowi należnej kwoty: 15 000 zł
 6. PK: wyksięgowanie zobowiązania warunkowego 15 000 zł
 7. PK: wyksięgowanie VAT należnego: 660 zł
 8. PK: wyksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów: 3000 zł

Cena sprzedaży brutto

Cena netto: 15 000 zł

Prowizja: 15 000 zł x 20% = 3 000 zł

VAT 22%: 3 000 zł x 22% = 660 zł

Cena brutto: 15 000 zł + 3 000 zł + 660 zł = 18 660 zł

Zadanie 2[edytuj]

Ewidencja pozabilansowa
391 Zapasy obce
Wn Ma
(1) 5000,00 5000,00 (4)Ewidencja pozabilansowa
291 Zobowiązania warunkowe
Wn Ma
(6) 5000,00 5000,00 (2)101 Kasa
Wn Ma
(3) 6830,00 5000,00 (5)236 Rozliczenie sprzedaży komisowej
Wn Ma
(5) 5000,00 6830,00 (3)


(7) 330,00


(8) 1500,00222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
330,00 (7)734 Przychody ze sprzedaży towarów przyjętych w komis
Wn Ma
1500,00 (8)Operacje gospodarcze

 1. PK: przyjęcie towarów w komis: 5 000 zł
 2. PK: zobowiązanie warunkowe wobec osoby fizycznej: 5 000 zł
 3. RK: Utarg gotówkowy z tytułu sprzedaży komisowej: 6 830 zł
 4. PK: wyksięgowanie towarów przyjętych w komis: 5 000 zł
 5. KW: Wypłata komitentowi należnej kwoty: 5 000 zł
 6. PK: wyksięgowanie zobowiązania warunkowego 5 000 zł
 7. PK: wyksięgowanie VAT należnego: 330 zł
 8. PK: wyksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów: 1 500 zł

Cena sprzedaży brutto

Cena netto: 5 000 zł

Prowizja: 5 000 zł x 30% = 1 500 zł

VAT 22%: 1 500 zł x 22% = 330 zł

Cena brutto: 5 000 zł + 1 500 zł + 330 zł = 6 830 zł

Zadanie 3[edytuj]

Komisant[edytuj]

Ewidencja pozabilansowa
391 Zapasy obce
Wn Ma
(1) 5000,00 5000,00 (4)Ewidencja pozabilansowa
291 Zobowiązania warunkowe
Wn Ma
(7) 6100,00 6100,00 (2)201 Rozrachunki z odbiorcami
Wn Ma
(3) 7320,00 7320,00 (5)236 Rozliczenie sprzedaży komisowej
Wn Ma
(8a) 5000,00 5000,00 (3a)222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
1320,00 (3c)734 Przychody ze sprzedaży towarów przyjętych w komis
Wn Ma
1000,00 (3b)131 Rachunek bankowy
Wn Ma
(5) 7320,00 6100,00 (6)202 Rozrachunki z dostawcami
Wn Ma
(6) 6100,00 6100,00 (8)223 Rozliczenie naliczonego podatku VAT
Wn Ma
(8b) 1100,00Operacje gospodarcze

 1. PK: przyjęcie towarów w komis: 5 000 zł
 2. PK: zobowiązanie warunkowe wobec komitenta: 6 100 zł
 3. FV z tytułu sprzedaży komisowej: 7 320 zł
  a) wartość netto: 5 000 zł
  b) prowizja: 1 000 zł
  c) VAT 22%: 1 320 zł
 4. PK: wyksięgowanie towarów przyjętych w komis: 5 000 zł
 5. WB: wpływ należności od odbiorcy: 7 320 zł
 6. WB: przelew środków na rachunek bankowy komitenta: 6 100 zł
 7. PK: wyksięgowanie zobowiązania warunkowego: 6 100 zł
 8. FV za sprzedane towary otrzymana od komitenta: 6 100 zł
  a) wartość netto: 5 000 zł
  b) VAT 22%: 1 100 zł

Cena sprzedaży brutto według FV komisanta

Cena netto: 5 000 zł

Prowizja: 5 000 zł x 20% = 1 000 zł

VAT 22%: 6 000 zł x 22% = 1 320 zł

Cena brutto: 5 000 zł + 1 000 zł + 1 320 = 7 320 zł

Cena sprzedaży brutto według FV komitent

Cena netto: 5 000 zł

VAT 22%: 5 000 zł x 22% = 1 100 zł

Cena brutto: 5 000 zł + 1 100 zł = 6 100 zł

Komitent[edytuj]

331 Towary hurtowe
Wn Ma
(Sp.) X 4000,00 (1)333 Towary poza jednostką
Wn Ma
(1) 4000,00 4000,00 (4)201 Rozrachunki z odbiorcami
Wn Ma
(3) 6100,00 6100,00 (2)732 Wartość sprzedanych towarów hurtowych w cenie nabycia
Wn Ma
(4) 4000,00222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
1100,00 (3b)730 Przychody ze sprzedaży hurtowej towarów
Wn Ma
5000,00 (3a)131 Rachunek bankowy
Wn Ma
(2) 6100,00Operacje gospodarcze

 1. PK: przekazanie towarów w komis: 4 000 zł
 2. WB: wpływ należności od komisanta: 6 100 zł
 3. FV z tytułu sprzedaży komisowej dla komisanta: 6 100 zł
  a) wartość netto: 5 000 zł
  b) VAT 22%: 1 100 zł
 4. PK: wyksięgowanie towarów przekazanych w komis: 4 000 zł

Cena sprzedaży brutto według FV komitenta

Cena netto: 5 000 zł

Prowizja: 5 000 zł x 20% = 1 000 zł

VAT 22%: 6 000 zł x 22% = 1 100 zł

Cena brutto: 5 000 zł + 1 100 zł = 6 100 zł

Zadanie 4[edytuj]

Komisant[edytuj]

Ewidencja pozabilansowa
391 Zapasy obce
Wn Ma
(1) 5000,00 5000,00 (4)Ewidencja pozabilansowa
291 Zobowiązania warunkowe
Wn Ma
(7) 5000,00 5000,00 (2)201 Rozrachunki z odbiorcami
Wn Ma
(3) 6220,00 6220,00 (5)236 Rozliczenie sprzedaży komisowej
Wn Ma
(8a) 5000,00 5000,00 (3a)222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
220,00 (3c)734 Przychody ze sprzedaży towarów przyjętych w komis
Wn Ma
1000,00 (3b)131 Rachunek bankowy
Wn Ma
(5) 6220,00 5000,00 (6)202 Rozrachunki z dostawcami
Wn Ma
(6) 5000,00 5000,00 (8)Operacje gospodarcze

 1. PK: przyjęcie towarów w komis: 5 000 zł
 2. PK: zobowiązanie warunkowe wobec komitenta: 5 000 zł
 3. FV z tytułu sprzedaży komisowej: 6 220 zł
  a) wartość netto: 5 000 zł
  b) prowizja: 1 000 zł
  c) VAT 22%: 220 zł
 4. PK: wyksięgowanie towarów przyjętych w komis: 5 000 zł
 5. WB: wpływ należności od odbiorcy: 6 220 zł
 6. WB: przelew środków na rachunek bankowy komitenta: 5 000 zł
 7. PK: wyksięgowanie zobowiązania warunkowego: 5 000 zł
 8. FV za sprzedane towary otrzymana od komitenta: 5 000 zł

Cena sprzedaży brutto według FV komisanta

Cena netto: 5 000 zł

Prowizja: 5 000 zł x 20% = 1 000 zł

VAT 22%: 1 000 zł x 22% = 220 zł

Cena brutto: 5 000 zł + 1 000 zł + 220 zł = 6 220 zł

Cena sprzedaży brutto według FV komitent

Cena netto: 5 000 zł

VAT 22%: 5 000 zł x 22% = 1 320 zł

Cena brutto: 5 000 zł + 1 000 zł + 1 320 zł = 7 320 zł

Komitent[edytuj]

331 Towary hurtowe
Wn Ma
(Sp.) X 6000,00 (1)333 Towary poza jednostką
Wn Ma
(1) 6000,00 6000,00 (4)201 Rozrachunki z odbiorcami
Wn Ma
(3) 5000,00 5000,00 (2)732 Wartość sprzedanych towarów hurtowych w cenie nabycia
Wn Ma
(4) 6000,00131 Rachunek bankowy
Wn Ma
(2) 5000,00730 Przychody ze sprzedaży hurtowej towarów
Wn Ma
5000,00 (3)Operacje gospodarcze

 1. PK: przekazanie towarów w komis: 6 000 zł
 2. WB: wpływ należności od komisanta: 5 000 zł
 3. FV z tytułu sprzedaży komisowej dla komisanta: 5 000 zł
 4. PK: wyksięgowanie towarów przekazanych w komis: 6 000 zł