Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Obrót towarowy/Tranzyt/Ćwiczenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Tranzyt – ćwiczenia
»
Tranzyt Rozwiązania
Spis treści

W tej części podręcznika możesz rozwiązać kilka ćwiczeń, które polegają na ewidencji tranzytu rozliczanego i organizowanego w obrocie towarowym. Zadania te są podzielone na różne stopnie trudności. Na początku są zadania łatwe, a na końcu trudniejsze. W kolejnej części podręcznika znajdziesz rozwiązania dla tych zadań. Jednak najpierw spróbuj je sam rozwiązań na kartce, a dopiero później porównaj swoje rozwiązania z tymi umieszczonymi w tym podręczniku. Zatem do roboty!

Zadanie 1[edytuj]

Przedsiębiorstwo "Y", płatnik podatku VAT, otrzymała od firmy "Z" zamówienie na dostawę 2 000 ton węgla. W związku z tym przedsiębiorstwo "Y" zawarło umowę z kopalnią "X" na dostawę węgla bezpośrednio do odbiorcy, czyli firmy "Z". Spółka "X" wystawiła fakturę:

  • 2 000 ton węgla po 300 zł/t
  • VAT 22%

Na podstawie powyższej faktury wystawiono fakturę dla odbiorcy, doliczając 10% marży do ceny zakupu metodą "od sta".

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 2[edytuj]

Przedsiębiorstwo "Y", płatnik podatku VAT, otrzymała od firmy "Z" zamówienie na dostawę 2 000 ton węgla. Zgodnie z zawartą umową, spółka "Y" otrzyma od firmy "Z" prowizję, której wysokość wynosi 3% wartości netto przedmiotu dostawy. W związku z tym przedsiębiorstwo "Y" doprowadziło do zawarcia umowy między firmą "Z" a kopalnią "X", w której cenę netto za 1 t węgla ustalono na 300 zł. Spółka "Y" wystawiła fakturę dla firmy "Z" za doprowadzenie do realizacji transakcji.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 3[edytuj]

Przedsiębiorstwo "Y", płatnik podatku VAT, otrzymała od firmy "Z" zamówienie na dostawę 5 000 ton żwiru. W związku z tym przedsiębiorstwo "Y" zawarło umowę z kopalnią piasku "X" na dostawę żwiru bezpośrednio do odbiorcy, czyli firmy "Z". Spółka "X" wystawiła fakturę:

  • 5 000 ton węgla po 200 zł/t
  • VAT 22%

Na podstawie powyższej faktury wystawiono fakturę dla odbiorcy, doliczając 10% marży do ceny zakupu metodą "od sta".

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 4[edytuj]

Przedsiębiorstwo "Y", płatnik podatku VAT, otrzymała od firmy "Z" zamówienie na dostawę 5 000 ton żwiru. Zgodnie z zawartą umową, spółka "Y" otrzyma od firmy "Z" prowizję, której wysokość wynosi 3% wartości netto przedmiotu dostawy. W związku z tym przedsiębiorstwo "Y" doprowadziło do zawarcia umowy między firmą "Z" a kopalnią piasku "X", w której cenę netto za 1 t żwiru ustalono na 200 zł. Spółka "Y" wystawiła fakturę dla firmy "Z" za doprowadzenie do realizacji transakcji.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y", podając jednocześnie ich treść.

Zadanie 5[edytuj]

Przedsiębiorstwo "Y", płatnik podatku VAT, otrzymała od firmy "Z" zamówienie na dostawę 2 000 ton węgla. W związku z tym przedsiębiorstwo "Y" zawarło umowę z kopalnią "X" na dostawę węgla bezpośrednio do odbiorcy, czyli firmy "Z". Spółka "X" wystawiła fakturę:

  • 2 000 ton węgla po 300 zł/t
  • VAT 22%

Na podstawie powyższej faktury wystawiono fakturę dla odbiorcy, doliczając 20% marży do ceny zakupu metodą "od sta".

Jednocześnie przedsiębiorstwo "Y" otrzymała od firmy "W" zamówienie na dostawę 1 000 ton żwiru. Zgodnie z zawartą umową, spółka "Y" otrzyma od firmy "W" prowizję, której wysokość wynosi 3% wartości netto przedmiotu dostawy. W związku z tym przedsiębiorstwo "Y" doprowadziło do zawarcia umowy między firmą "W" a kopalnią piasku "V", w której cenę netto za 1 t żwiru ustalono na 200 zł. Spółka "Y" wystawiła fakturę dla firmy "W" za doprowadzenie do realizacji transakcji.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze w księgach przedsiębiorstwa "Y", podając jednocześnie ich treść.