Rachunkowość/Obrót towarowy/Tranzyt/Rozwiązania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Tranzyt – rozwiązania
»
Ćwiczenia Komis
Spis treści

Poniżej znajdziesz rozwiązania zadań z ewidencji operacji związanych z tranzytem rozliczanym i organizowanym. Możesz porównać swoje rozwiązania z zaproponowanymi w książce. Sprawdź, gdzie popełniłeś błędy i nad czym warto jeszcze popracować.

Zadanie 1[edytuj]

202 Rozrachunki z dostawcami
Wn Ma
732000,00 (1)302 Rozliczenie zakupu towarów
Wn Ma
(1) 732000,00 132000,00 (2)


600000,00 (4)223 Rozliczenie naliczonego podatku VAT
Wn Ma
(2) 132000,00201 Rozrachunki z odbiorcami
Wn Ma
(3) 805200,00222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
145200,00 (3b)730 Przychody ze sprzedaży hurtowej towarów
Wn Ma
660000,00 (3a)732 Wartość sprzedanych towarów hurtowych w cenie zakupu
Wn Ma
(4) 600000,00Operacje gospodarcze

 1. FV od dostawcy, kopalni "X":
  a) kwota netto: 2 000 t x 300 zł/t = 600 000 zł
  b) VAT 22%: 132 000 zł
  c) kwota brutto: 732 000 zł
 2. PK: wyksięgowanie VAT naliczonego: 132 000 zł
 3. FV dla odbiorcy, spółki "Z":
  a) kwota netto: 2 000 t x 330 zł/t = 660 000 zł
  b) VAT 22%: 145 200 zł
  c) kwota brutto: 805 200 zł
 4. PK: wyksięgowanie sprzedanych towarów z rozliczenia zakupu towarów: 600 000 zł

Marża

300 zł/t x 10% = 30 zł/t

Cena sprzedaży netto

300 zł/t + 30 zł/t = 330 zł/t

Zadanie 2[edytuj]

201 Rozrachunki z odbiorcami
Wn Ma
(1) 21960,00222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
3960,00 (1b)701 Przychody ze sprzedaży usług
Wn Ma
18000,00 (1a)Operacje gospodarcze

 1. FV dla odbiorcy, spółki "Z":
  a) kwota netto: 18 000 zł
  b) VAT 22%: 3 960 zł
  c) kwota brutto: 21 960 zł

Wartość usługi

Wartość netto dostawy: 300 zł/t x 2 000 t = 600 000 zł

Prowizja: 600 000 zł x 3% = 18 000 zł

Zadanie 3[edytuj]

202 Rozrachunki z dostawcami
Wn Ma
1220000,00 (1)302 Rozliczenie zakupu towarów
Wn Ma
(1) 1220000,00 220000,00 (2)


1000000,00 (4)223 Rozliczenie naliczonego podatku VAT
Wn Ma
(2) 220000,00201 Rozrachunki z odbiorcami
Wn Ma
(3) 1342000,00222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
242000,00 (3b)730 Przychody ze sprzedaży hurtowej towarów
Wn Ma
1100000,00 (3a)732 Wartość sprzedanych towarów hurtowych w cenie zakupu
Wn Ma
(4) 1000000,00Operacje gospodarcze

 1. FV od dostawcy, kopalni piasku "X":
  a) kwota netto: 5 000 t x 200 zł/t = 1 000 000 zł
  b) VAT 22%: 220 000 zł
  c) kwota brutto: 1 220 000 zł
 2. PK: wyksięgowanie VAT naliczonego: 220 000 zł
 3. FV dla odbiorcy, spółki "Z":
  a) kwota netto: 5 000 t x 220 zł/t = 1 100 000 zł
  b) VAT 22%: 242 000 zł
  c) kwota brutto: 1 342 000 zł
 4. PK: wyksięgowanie sprzedanych towarów z rozliczenia zakupu towarów: 1 000 000 zł

Marża

200 zł/t x 10% = 20 zł/t

Cena sprzedaży netto

200 zł/t + 20 zł/t = 220 zł/t

Zadanie 4[edytuj]

201 Rozrachunki z odbiorcami
Wn Ma
(1) 36600,00222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
6600,00 (1b)701 Przychody ze sprzedaży usług
Wn Ma
30000,00 (1a)Operacje gospodarcze

 1. FV dla odbiorcy, spółki "Z":
  a) kwota netto: 30 000 zł
  b) VAT 22%: 6 600 zł
  c) kwota brutto: 36 600 zł

Wartość usługi

Wartość netto dostawy: 200 zł/t x 5 000 t = 1 000 000 zł

Prowizja: 1 000 000 zł x 3% = 30 000 zł


Zadanie 5[edytuj]

202 Rozrachunki z dostawcami
Wn Ma
732000,00 (1)302 Rozliczenie zakupu towarów
Wn Ma
(1) 732000,00 132000,00 (2)


600000,00 (4)223 Rozliczenie naliczonego podatku VAT
Wn Ma
(2) 132000,00201 Rozrachunki z odbiorcami
Wn Ma
(3) 878400,00


(5) 7320,00222 Rozliczenie należnego podatku VAT
Wn Ma
158400,00 (3b)


1320,00 (5b)730 Przychody ze sprzedaży hurtowej towarów
Wn Ma
720000,00 (3a)732 Wartość sprzedanych towarów hurtowych w cenie zakupu
Wn Ma
(4) 600000,00701 Przychody ze sprzedaży usług
Wn Ma
6000,00 (5a)Operacje gospodarcze

 1. FV od dostawcy, kopalni "X":
  a) kwota netto: 2 000 t x 300 zł/t = 600 000 zł
  b) VAT 22%: 132 000 zł
  c) kwota brutto: 732 000 zł
 2. PK: wyksięgowanie VAT naliczonego: 132 000 zł
 3. FV dla odbiorcy, spółki "Z":
  a) kwota netto: 2 000 t x 360 zł/t = 720 000 zł
  b) VAT 22%: 158 400 zł
  c) kwota brutto: 878 400 zł
 4. PK: wyksięgowanie sprzedanych towarów z rozliczenia zakupu towarów: 600 000 zł
 5. FV dla odbiorcy, spółki "W":
  a) kwota netto: 6 000 zł
  b) VAT 22%: 1 320 zł
  c) kwota brutto: 7 320 zł

Marża

300 zł/t x 20% = 60 zł/t

Cena sprzedaży netto

300 zł/t + 60 zł/t = 360 zł/t

Wartość usługi

Wartość netto dostawy: 200 zł/t x 1 000 t = 200 000 zł

Prowizja: 200 000 zł x 3% = 6 000 zł