Przejdź do zawartości

SVG/Edytory

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< SVG

Metody tworzenia plików SVG[edytuj]

Programy do tworzenia grafiki SVG można z grubsza podzielić na 4 grupy:

Programy bezpośrednio tworzące pliki SVG[edytuj]

C[edytuj]

/* 

c console program based on :
cpp code by Claudio Rocchini

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poincare_halfplane_eptagonal_hb.svg


http://validator.w3.org/ 
The uploaded document "circle.svg" was successfully checked as SVG 1.1. 
This means that the resource in question identified itself as "SVG 1.1" 
and that we successfully performed a formal validation using an SGML, HTML5 and/or XML 
Parser(s) (depending on the markup language used). 

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>const double PI = 3.1415926535897932384626433832795;

const int iXmax = 1000,
      iYmax = 1000,
      radius=100,
      cx=200,
      cy=200;
const char *black="#FFFFFF", /* hexadecimal number as a string for svg color*/
      *white="#000000";
      
 FILE * fp;

void draw_circle(FILE * FileP,int radius,int cx,int cy)
{
  fprintf(FileP,"<circle cx=\"%i\" cy=\"%i\" r=\"%i\" style=\"stroke:%s; stroke-width:2; fill:%s\"/>\n",
  cx,cy,radius,white,black);
}

void beginSVG(

int main(){
  FILE * fp;
  char *filename="circle.svg";
  fp = fopen(filename,"w");
	char *comment = "<!-- sample comment in SVG file \n can be multi-line -->";

	fprintf(fp,
		  "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"no\"?>\n"
		  "%s \n "
      "<!DOCTYPE svg PUBLIC \"-//W3C//DTD SVG 1.1//EN\" \n"
      "\"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd\">\n"
      "<svg width=\"20cm\" height=\"20cm\" viewBox=\"0 0 %d %d \"\n"
      " xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\">\n",
      comment,iXmax,iYmax);


	draw_circle(fp,radius,cx,cy);
	

	
  
  
  fprintf(fp,"</svg>\n");
	fclose(fp);
	printf(" file %s saved \n",filename ); 
	getchar();
	return 0;
}

Maxima CAS[edytuj]

BeginSVG(file_name,cm_width,cm_height,i_width,i_height):=
block(
 destination : openw (file_name),
 printf(destination, "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"no\"?>~%"),
 printf(destination, "<!DOCTYPE svg PUBLIC \"-//W3C//DTD SVG 1.1//EN\"~%\"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd\">~%"),
 printf(destination,"<svg width=\"~d cm\" height=\"~d cm\" viewBox=\"0 0 ~d ~d\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\">~%",
 cm_width,cm_height,i_width,i_height),
 return(destination)
 );
CircleSVG(dest,center_x,center_y,_radius):=printf(dest,"<circle cx=\"~d\" cy=\"~d\" r=\"~d\" fill=\"white\" stroke=\"black\" stroke-width=\"2\"/>~%", 
 center_x,center_y,_radius);
CloseSVG(destination):=
(
printf(destination,"</svg>~%"), 
close (destination)
);
/* ---------------------------------------------------- */
cmWidth:10;
cmHeight:10;
iWidth:800;
iHeight:600;
radius:200;
centerX:400;
centerY:300;
f_name:"b.svg";
/* ------------------------------------------------------*/
f:BeginSVG(f_name,cmWidth,cmHeight,iWidth,iHeight);
CircleSVG(f,centerX,centerY,radius);
CloseSVG(f);

Matlab[edytuj]

Przykład oparty na kodzie napisanym przez Guillaume JACQUENOT  :[1]

filename = [filename '.svg'];  
fid = fopen(filename,'w');
fprintf(fid,'<?xml version="1.0" standalone="no"?>\n');
fprintf(fid,'<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"\n');
fprintf(fid,'"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">\n');
fprintf(fid,'<svg width="620" height="620" version="1.1"\n');
fprintf(fid,'xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">\n');
fprintf(fid,'<circle cx="100" cy="100" r="10" stroke="black" stroke-width="1" fill="none"/>\n');      
fprintf(fid,'</svg>\n');
fclose(fid);

Sprawdzenie kodu[edytuj]

Po utworzeniu pliku dobrze jest sprawdzić czy jest zgodny ze specyfikacją za pomocą walidatora[2]

Optymalizacja kodu[edytuj]

Nawet poprawny składniowo kod może być poprawiany. Na przykład za pomocą grupowania podobnych elementów

Źródła[edytuj]

 1. 2D Apollonian gasket with four identical circles by Guillaume JACQUENOT ł
 2. walidator W3.org