Gnuplot

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

gnuplot – program do tworzenia wykresów w 2 i 3 wymiarach.


Ustawienia[edytuj]

 show variables all

Przykładowy wynik:

	All available variables:
	pi = 3.14159265358979
	GNUTERM = "wxt"
	NaN = NaN
	GPVAL_TERM = "wxt"
	GPVAL_TERMOPTIONS = "0 enhanced"
	GPVAL_OUTPUT = ""
	GPVAL_ENCODING = "default"
	GPVAL_MINUS_SIGN = "-"
	GPVAL_MICRO = "u"
	GPVAL_DEGREE_SIGN = "\302\260"
	GPVAL_VERSION = 5.0
	GPVAL_PATCHLEVEL = "7"
	GPVAL_COMPILE_OPTIONS = "-READLINE +LIBEDITLINE +HISTORY \n-BACKWARDS_COMPATIBILITY +BINARY_DATA \n+GD_PNG +GD_JPEG +GD_TTF +GD_GIF +ANIMATION \n-USE_CWDRC +X11 +X11_POLYGON +MULTIBYTE +X11_EXTERNAL +USE_MOUSE +HIDDEN3D_QUADTREE \n+DATASTRINGS +HISTOGRAMS +OBJECTS +STRINGVARS +MACROS +THIN_SPLINES +IMAGE +USER_LINETYPES +STATS +EXTERNAL_FUNCTIONS \n"
	GPVAL_MULTIPLOT = 0
	GPVAL_PLOT = 0
	GPVAL_SPLOT = 0
	GPVAL_TERMINALS = " cairolatex canvas cgm context corel domterm dumb dxf eepic emf emtex epscairo epslatex fig gif hpgl jpeg latex lua mf mp pcl5 pdfcairo png pngcairo postscript pslatex pstex pstricks qms svg tek40xx tek410x texdraw tgif tikz tkcanvas tpic unknown vttek wxt x11 xlib xterm "
	GPVAL_pi = 3.14159265358979
	GPVAL_NaN = NaN
	GPVAL_ERRNO = 1
	GPVAL_ERRMSG = "invalid command"
	GPVAL_PWD = "/home/a"
	GPVAL_LINENO = 0
	ARGC = 0
	ARG0 = ""


Terminal[edytuj]

Aktualny ( aktywny) terminal

 show terminal

Przykładowy wynik :

 terminal type is qt 0 font "Sans,9"


Możliwości terminala:

 test 

Aby zobaczyć listę dostępnych terminali napisz:

set terminal

Przykładowy wynik:

 Available terminal types:
    cairolatex LaTeX picture environment using graphicx package and Cairo backend
      canvas HTML Canvas object
       cgm Computer Graphics Metafile
     context ConTeXt with MetaFun (for PDF documents)
      corel EPS format for CorelDRAW
       dumb ascii art for anything that prints text
       dxf dxf-file for AutoCad (default size 120x80)
      eepic EEPIC -- extended LaTeX picture environment
       emf Enhanced Metafile format
      emtex LaTeX picture environment with emTeX specials
     epscairo eps terminal based on cairo
     epslatex LaTeX picture environment using graphicx package
       fig FIG graphics language for XFIG graphics editor
       gif GIF images using libgd and TrueType fonts
       gpic GPIC -- Produce graphs in groff using the gpic preprocessor
     hp2623A HP2623A and maybe others
      hp2648 HP2648 and HP2647
       hpgl HP7475 and relatives [number of pens] [eject]
      imagen Imagen laser printer
       jpeg JPEG images using libgd and TrueType fonts
      latex LaTeX picture environment
       lua Lua generic terminal driver
        mf Metafont plotting standard
       mif Frame maker MIF 3.00 format
        mp MetaPost plotting standard
       pcl5 HP Designjet 750C, HP Laserjet III/IV, etc. (many options)
     pdfcairo pdf terminal based on cairo
       png PNG images using libgd and TrueType fonts
     pngcairo png terminal based on cairo
    postscript PostScript graphics, including EPSF embedded files (*.eps)
     pslatex LaTeX picture environment with PostScript \specials
      pstex plain TeX with PostScript \specials
     pstricks LaTeX picture environment with PSTricks macros
       qms QMS/QUIC Laser printer (also Talaris 1200 and others)
      regis REGIS graphics language
       svg W3C Scalable Vector Graphics driver
     tek40xx Tektronix 4010 and others; most TEK emulators
     tek410x Tektronix 4106, 4107, 4109 and 420X terminals
     texdraw LaTeX texdraw environment
       tgif TGIF X11 [mode] [x,y] [dashed] ["font" [fontsize]]
       tikz TeX TikZ graphics macros via the lua script driver
     tkcanvas Tk/Tcl canvas widget [perltk] [interactive]
       tpic TPIC -- LaTeX picture environment with tpic \specials
     unknown Unknown terminal type - not a plotting device
      vttek VT-like tek40xx terminal emulator
      xterm Xterm Tektronix 4014 Mode

Tekst[edytuj]

 • Niestandardowe znaki [1][2]
 • wolne odpowiedniki czcionek własnościowych ( ang. proprietary fonts )
  • Times New Roman[3]
  • Arial
  • Courier New[4]

Kolor[edytuj]

Gradient koloru[edytuj]

Sprawdzamy jaki mamy standardowy gradient kolorów (tradycyjny pm3d (czarny-niebieski-czerwony-żółty):

show palette

Otrzymujemy:

palette is COLOR
rgb color mapping by rgbformulae are 7,5,15
figure is POSITIVE
all color formulae ARE NOT written into output postscript file
allocating ALL remaining color positions for discrete palette terminals
Color-Model: RGB
gamma is 1.5   

Sprawdzamy jaki gradient ma aktualna paleta:

show palette gradient

Otrzymujemy:

 0. gray=0.0000, (r,g,b)=(0.0000,0.3922,0.0000), #006400 =  0 100  0
 1. gray=0.2500, (r,g,b)=(0.0000,1.0000,0.0000), #00ff00 =  0 255  0
 2. gray=0.2500, (r,g,b)=(1.0000,1.0000,0.0000), #ffff00 = 255 255  0
 3. gray=1.0000, (r,g,b)=(1.0000,0.0000,0.0000), #ff0000 = 255  0  0  

Wykres składowych koloru otrzymamy:

test palette
Standardowy gradient w Gnuplocie

Możemy to zapisać do pliku gif:

set terminal gif
set output 'p.gif'
test palette

Zobaczmy dokładniej jak zbudowany jest gradient.

rgbformulae[edytuj]

Jednym ze składników są funkcje odpowiadające za obliczenie każdej ze składowej koloru. (mimo że nazwy składowych są R,G oraz B to ich znaczenie jest zależne od modelu koloru, tzn. w modelu HSV R będzie oznaczało H). Mamy do dyspozycji 37 wbudowanych funkcji ponumerowanych od 0 do 36 (liczby ujemne dają odwrócony gradient). Możemy je wyświetlić:

show palette rgbformulae

Otrzymamy:

* there are 37 available rgb color mapping formulae:
0: 0        1: 0.5       2: 1
3: x        4: x^2       5: x^3
6: x^4       7: sqrt(x)     8: sqrt(sqrt(x))
9: sin(90x)    10: cos(90x)    11: |x-0.5|
12: (2x-1)^2    13: sin(180x)   14: |cos(180x)|
15: sin(360x)   16: cos(360x)   17: |sin(360x)|
18: |cos(360x)|  19: |sin(720x)|  20: |cos(720x)|
21: 3x       22: 3x-1      23: 3x-2
24: |3x-1|     25: |3x-2|     26: (3x-1)/2
27: (3x-2)/2    28: |(3x-1)/2|   29: |(3x-2)/2|
30: x/0.32-0.78125 31: 2*x-0.84    32: 4x;1;-2x+1.84;x/0.08-11.5
33: |2*x - 0.5|  34: 2*x      35: 2*x - 0.5
36: 2*x - 1
* negative numbers mean inverted=negative colour component
* thus the ranges in `set pm3d rgbformulae' are -36..36
Gorący gradient
Odwrócony gorący gradient


Standardowo są wybrane funkcje nr 7 dla składowej czerwonej, 5 dla składowej zielonej i 15 dla niebieskiej. Możemy wybrać inny zestaw, na przykład proponowany w dokumentacji zestaw "gorący":

set palette rgbformulae 21,22,23

albo odwrócony gradient:

set palette rgbformulae -21,-22,-23

Definiowanie własnej palety kolorów[edytuj]

set palette defined (0 "dark-green", 1 "green", 1 "yellow", 4 "red")
test palette

Otrzymujemy nieciągły gradient.

Rysowanie danych z pliku[edytuj]

Przygotowanie pliku z danymi[edytuj]

Gnuplot może być używany jako uniwersalny program do rysowania przez inne specjalistyczne programy.

Przygotowanie pliku z danymi w C[edytuj]

Ten program tworzy w swoim katalogu roboczym plik tekstowy data.txt zawierający dane w formacie , który akceptuje gnuplot. Zawiera nagłówek poprzedzony znakiem "#", który przy rysowaniu jest ignorowany, oraz 2 kolumny liczb rozdzielone spacjami.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
 int i;
 double x,y;
 char *output_filename="data.txt";
 FILE *output_file;
 output_file = fopen(output_filename, "w"); 
 if (output_file == NULL) {
  fprintf(stderr, "Nie moge otworzyc %s\n", output_filename);
  getchar();
  return 1;

 } else {
  /* nagłówek */
  fprintf(output_file,"%s %s   %s \n","#","x","y");
  y = 0.005;
  x = 0.0;
  /* 2 kolumny liczb rozdzielone spacjami */
  fprintf(output_file,"% 6.2f % 6.2f \n",x,y);
  for(i=0;i<5;++i) {
   x += y;
   /* 2 kolumny liczb rozdzielone spacjami */
   fprintf(output_file,"% 6.2f % 6.2f \n",x,y);
  }; /* for(i */
 }; /* if ((output_file ... else */
 fclose(output_file);

 fprintf(stderr,"file saved");
 getchar();
 
 
 return 0;
}

Zawartość pliku wygląda następująco:

# x   y 
 0.00  0.01 
 0.01  0.01 
 0.01  0.01 
 0.01  0.01 
 0.02  0.01 
 0.03  0.01

Przygotowanie pliku z danymi w MPSolve[edytuj]

W linii komend (bez uruchomiania gnuplota) wprowadzmy polecenie z opcją -Og:

./unisolve -Og Data/umand31.pol >Results/data.txt

Rysowanie danych z pliku[edytuj]

Przykładowy wykres zawierający dane z pliku oraz wykresy dwóch funkcji

Uruchom gnuplot:

gnuplot

i w linii komend wprowadź polecenie:

plot "data.txt" 

W cudzysłowie jest nazwa pliku, może być poprzedzona ścieżką.

Przykład:

gnuplot
set terminal png
set output "data.png"
plot "data.txt"


Jeśli polik jest za duży i są problemy z pamięcią możemy użyć tylko niektórych danych , np co 10-ty wiersz:

 pl 'data.txt' u 1:2 every 10

Rysowanie danych bez pliku[edytuj]

Możemy dane wprowadzić bezpośrednio, bez pliku, korzystając z: [5]


gnuplot << EOF
set terminal gif
set output 'plot1.gif'
plot '-' using 1:2
    1 10
    2 20
    3 32
    4 40
    5 50
    e
EOF


lub:

gnuplot -p <(echo -e 'plot "-"\n1 1\ne')

Dopasowanie danych do krzywej[edytuj]

Dopasowanie danych do krzywej (ang. curve fitting)[6]

Przykład: [7]

Podajemy wzór krzywej do której chcemy dopasować punkty zawarte w pliku dane.txt

f1(x) = a*x**3 + b*x**2 + c*x + d

wpisujemy parametry funkcji:

a=1
b=2
c=1
d=1

Znajdujemy dokładniejsze parametry:

fit f1(x) "dane.txt" using 1:2 via a, b, c, d

Wynik tekstowy podaje wiele danych opisujących nowe parametry i ich dopasowanie.


Rysujemy wykres krzywej i punktów:

plot "dane.txt", f1(x)

Wypisujemy nowe wartości parametrów:

 print a, b, c, d


Inny przykład: [8]

 f(x) = exp(-x*c)*b
fit f(x) "data.dat" u 1:2 via b,c
plot "data.dat" w p, f(x)

Mysz[edytuj]

/*
http://www.gnuplot.info/files/gpReadMouseTest.c
gpReadMouseTest.c

Test piped communication and mouse readback with gnuplot.
This code is published under the GNU Public License.

This example demonstrates how to wait for a mouse press and get the
mouse button number and mouse position, from a graph in gnuplot.


Is this still true? Maybe no more necessary:
The weird thing is that the FIFO apparently wants to receive an
initial linefeed from gnuplot before it works. If you uncomment the
one line designated below, it still _may_ work (with emphasis on
"may"). Any ideas why?

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

#define wait (printf("Press the 'any' key\n"), fgets(buf, 10, stdin));
#define GPFIFO "./gpio" /* any unique name */

int
main(int argc, char *argv[])
{
FILE *gp, *gpin;
float mx = 0.0, my = 0.0;
int  mb = 0;
int  n;
char buf[80];

/* Create a FIFO we later use for communication gnuplot => our program. */
if (mkfifo(GPFIFO, 0600)) {
  if (errno != EEXIST) {
	perror(GPFIFO);
	unlink(GPFIFO);
	return 1;
  }
}

if (NULL == (gp = popen("gnuplot","w"))) {
  perror("gnuplot");
  pclose(gp);
  return 1;
}
puts("Connected to gnuplot.\n");

/* Init mouse and redirect all gnuplot printings to our FIFO */
fprintf(gp, "set mouse; set print \"%s\"\n", GPFIFO);
fflush(gp);

/* Sometimes it was necessary to print \n from gnuplot to avoid a block.
  Probably it is no more necessary.
*/
#if 0
fprintf(gp, "print \"\\n\"\n");
fflush(gp);
#endif

/* Open the FIFO (where gnuplot is writing to) for reading. */
if (NULL == (gpin = fopen(GPFIFO,"r"))) {
  perror(GPFIFO);
  pclose(gp);
  return 1;
}

puts("FIFO open for reading.\n");


/* Now do the work. */
fprintf(gp, "plot sin(x)\n");
fflush(gp);

/* Do it 5 times. */
for (n=0; n<5; n++) {
  printf("\n%i/5. -- Click anywhere in the graph by mouse button 1.\n", n+1);
  fprintf(gp, "pause mouse 'Click mouse!'\n");
  fflush(gp);

  fprintf(stdout,"I'M HERE: %i\n", __LINE__);
  /* Let gnuplot write to coordinates values (to the FIFO). */
  fprintf(gp, "print MOUSE_X, MOUSE_Y, MOUSE_BUTTON\n");
  fflush(gp);

  fprintf(stdout,"I'M HERE: %i\n", __LINE__);
  /* Read from the FIFO. */
  fscanf(gpin, "%f %f %d", &mx, &my, &mb);
  fprintf(stdout,"I'M HERE: %i\n", __LINE__);
  printf("You pressed mouse button %d at x=%f y=%f\n", mb, mx, my);
/* wait; */
}

fclose(gpin);
pclose(gp);
unlink (GPFIFO);
return 0;
}

/* eof gpReadMouseTest.c */

Problemy[edytuj]

util.c[edytuj]

cannot open file; output not changed
line 25: util.c: No such file or directory

Program ma problem z dostępem do wskazanego pliku/katalogu. Proszę sprawdzić gdzie chcemy zapisać wynikowy plik, prawdopodobnie tam jest błąd[9]

Pomoc[edytuj]

online[edytuj]

offline[edytuj]

terminal[edytuj]

Po uruchomieniu Gnuplota wpisujemy polecenie help lub help nazwa_polecenia. Np. :

 help show


Zobacz również[edytuj]

 • Maxima CAS - program który wykorzystuje gnuplot do tworzenia grafiki

Źródła[edytuj]

 1. Gnuplot : ps_guide by Dick Crawford
 2. ymbols in html, latex and gnuplot, along with some acscii codes. by Mathew Peet
 3. askubuntu question: closest-alternative-to-times-new-roman?
 4. linux-font-equivalents-to-popular-web-typefaces by Jonathan Christopher
 5. Stackoverflow : Gnuplotting data without a textfile
 6. gnuplot documentation : page 68 = fit
 7. dopasowanie krzywej z Katedry Biotechnologii Środowiskowej UŚ
 8. stackoverflow question: fitting-a-curve-to-specific-data
 9. stackoverflow questions : gnuplot-nested-do-loop-and-plotting-on-the-same-graph
Commons