Gnuplot

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

gnuplot – program do tworzenia wykresów w 2 i 3 wymiarach.


Jak korzystać z Gnuplota?[edytuj]

Sposoby:

 • bezpośredni
  • interaktywny
  • wywołanie programu z parametrami
 • za pomocą skryptów
 • poprzez inny program


 gnuplot -e "plot sin(x); pause -1"skrypt basha[edytuj]

Skrypt powłoki Bash:

#!/usr/bin/gnuplot
reset
set terminal svg enhanced background rgb 'white'
set output "test.svg"
test

Kroki:

 • Zapisujemy skrypt jako ( nazwa przykładowa) test.sh.
 • nadajemy atrybut wykonywalności
 • uruchamiamy
 chmod +x test.sh
 ./test.sh


skrypt gnuplota[edytuj]

Jest to plik tekstowy zawierajacy polecenia gnuplota

Prykład:

reset
set terminal svg enhanced background rgb 'white'
set output "test.svg"
test


Kroki:

 • zapisujemy jako test.plt
 • uruchamiamy
 gnuplot "test.plt"

lub po uruchomieniu gnuplota:

 load "test.plt"


Skrypty gnuplota mają rozszerzenia:

 • plt
 • gp
 • gnu
 • pal ( palety, gradienty)

Ustawienia[edytuj]

 show variables all

Przykładowy wynik:

	All available variables:
	pi = 3.14159265358979
	GNUTERM = "wxt"
	NaN = NaN
	GPVAL_TERM = "wxt"
	GPVAL_TERMOPTIONS = "0 enhanced"
	GPVAL_OUTPUT = ""
	GPVAL_ENCODING = "default"
	GPVAL_MINUS_SIGN = "-"
	GPVAL_MICRO = "u"
	GPVAL_DEGREE_SIGN = "\302\260"
	GPVAL_VERSION = 5.0
	GPVAL_PATCHLEVEL = "7"
	GPVAL_COMPILE_OPTIONS = "-READLINE +LIBEDITLINE +HISTORY \n-BACKWARDS_COMPATIBILITY +BINARY_DATA \n+GD_PNG +GD_JPEG +GD_TTF +GD_GIF +ANIMATION \n-USE_CWDRC +X11 +X11_POLYGON +MULTIBYTE +X11_EXTERNAL +USE_MOUSE +HIDDEN3D_QUADTREE \n+DATASTRINGS +HISTOGRAMS +OBJECTS +STRINGVARS +MACROS +THIN_SPLINES +IMAGE +USER_LINETYPES +STATS +EXTERNAL_FUNCTIONS \n"
	GPVAL_MULTIPLOT = 0
	GPVAL_PLOT = 0
	GPVAL_SPLOT = 0
	GPVAL_TERMINALS = " cairolatex canvas cgm context corel domterm dumb dxf eepic emf emtex epscairo epslatex fig gif hpgl jpeg latex lua mf mp pcl5 pdfcairo png pngcairo postscript pslatex pstex pstricks qms svg tek40xx tek410x texdraw tgif tikz tkcanvas tpic unknown vttek wxt x11 xlib xterm "
	GPVAL_pi = 3.14159265358979
	GPVAL_NaN = NaN
	GPVAL_ERRNO = 1
	GPVAL_ERRMSG = "invalid command"
	GPVAL_PWD = "/home/a"
	GPVAL_LINENO = 0
	ARGC = 0
	ARG0 = ""


katalog[edytuj]

Sprawdzamy położenie roboczego katalogu:

 pwd


Sprawdzamy zawartość roboczego katalogu[1]

 system 'dir'

Terminal[edytuj]

Aktualny ( aktywny) terminal

 show terminal

Przykładowy wynik :

 terminal type is qt 0 font "Sans,9"


Możliwości terminala:

 set output "test.png" 
 test Aby zobaczyć listę dostępnych terminali napisz:

set terminal

Przykładowy wynik:

 Available terminal types:
    cairolatex LaTeX picture environment using graphicx package and Cairo backend
      canvas HTML Canvas object
       cgm Computer Graphics Metafile
     context ConTeXt with MetaFun (for PDF documents)
      corel EPS format for CorelDRAW
       dumb ascii art for anything that prints text
       dxf dxf-file for AutoCad (default size 120x80)
      eepic EEPIC -- extended LaTeX picture environment
       emf Enhanced Metafile format
      emtex LaTeX picture environment with emTeX specials
     epscairo eps terminal based on cairo
     epslatex LaTeX picture environment using graphicx package
       fig FIG graphics language for XFIG graphics editor
       gif GIF images using libgd and TrueType fonts
       gpic GPIC -- Produce graphs in groff using the gpic preprocessor
     hp2623A HP2623A and maybe others
      hp2648 HP2648 and HP2647
       hpgl HP7475 and relatives [number of pens] [eject]
      imagen Imagen laser printer
       jpeg JPEG images using libgd and TrueType fonts
      latex LaTeX picture environment
       lua Lua generic terminal driver
        mf Metafont plotting standard
       mif Frame maker MIF 3.00 format
        mp MetaPost plotting standard
       pcl5 HP Designjet 750C, HP Laserjet III/IV, etc. (many options)
     pdfcairo pdf terminal based on cairo
       png PNG images using libgd and TrueType fonts
     pngcairo png terminal based on cairo
    postscript PostScript graphics, including EPSF embedded files (*.eps)
     pslatex LaTeX picture environment with PostScript \specials
      pstex plain TeX with PostScript \specials
     pstricks LaTeX picture environment with PSTricks macros
       qms QMS/QUIC Laser printer (also Talaris 1200 and others)
      regis REGIS graphics language
       svg W3C Scalable Vector Graphics driver
     tek40xx Tektronix 4010 and others; most TEK emulators
     tek410x Tektronix 4106, 4107, 4109 and 420X terminals
     texdraw LaTeX texdraw environment
       tgif TGIF X11 [mode] [x,y] [dashed] ["font" [fontsize]]
       tikz TeX TikZ graphics macros via the lua script driver
     tkcanvas Tk/Tcl canvas widget [perltk] [interactive]
       tpic TPIC -- LaTeX picture environment with tpic \specials
     unknown Unknown terminal type - not a plotting device
      vttek VT-like tek40xx terminal emulator
      xterm Xterm Tektronix 4014 Mode

svg[edytuj]

 set terminal svg enhanced background rgb 'white'
 set output "test.svg"
 test

Dane[edytuj]

liczby[edytuj]

Sprawdzamy aktualny format:


  show format


Przykładowy wynik

tic format is:
 x-axis: "% h"
 y-axis: "% h"
 x2-axis: "% h"
 y2-axis: "% h"
 z-axis: "% h"
 cb-axis: "% h"
 r-axis: "% h"


Jak widać standardowym formatem jest:

  "% h%"

czyli spacja potem liczba w formie wykładniczej


Dopuszczalne formaty w wersji 5:[2]

The acceptable formats (if not in time/date mode) are:
Format Explanation
%f floating point notation
%e or %E exponential notation; an "e" or "E" before the power
%g or %G the shorter of %e (or %E) and %f
%h or %H %g with "x10^{%S}" or "*10^{%S}" instead of "e%S". Compare with H in dat/time mode
%x or %X hex
%o or %O octal
%t mantissa to base 10
%l mantissa to base of current logscale
%s mantissa to base of current logscale; scientific power
%T power to base 10
%L power to base of current logscale
%S scientific power
%c character replacement for scientific power
%b mantissa of ISO/IEC 80000 notation (ki, Mi, Gi, Ti, Pi, Ei, Zi, Yi)
%B prefix of ISO/IEC 80000 notation (ki, Mi, Gi, Ti, Pi, Ei, Zi, Yi)
%P multiple of π

data/czas[edytuj]

Sprawdzamy format:

 show timefmt

Przykłądowy wynik:


 Default format for reading time data is "%d/%m/%y,%H:%M"

Tekst[edytuj]

 • Niestandardowe znaki [3][4]
 • wolne odpowiedniki czcionek własnościowych ( ang. proprietary fonts )
  • Times New Roman[5]
  • Arial
  • Courier New[6]

Kolor[edytuj]

Kolor [7]

Rysowanie danych z pliku[edytuj]

Przygotowanie pliku z danymi[edytuj]

Gnuplot może być używany jako uniwersalny program do rysowania przez inne specjalistyczne programy.

Przygotowanie pliku z danymi w C[edytuj]

Ten program tworzy w swoim katalogu roboczym plik tekstowy data.txt zawierający dane w formacie[8] , który akceptuje gnuplot. Zawiera nagłówek poprzedzony znakiem "#", który przy rysowaniu jest ignorowany, oraz 2 kolumny liczb rozdzielone spacjami.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
 int i;
 double x,y;
 char *output_filename="data.txt";
 FILE *output_file;
 output_file = fopen(output_filename, "w"); 
 if (output_file == NULL) {
  fprintf(stderr, "Nie moge otworzyc %s\n", output_filename);
  getchar();
  return 1;

 } else {
  /* nagłówek */
  fprintf(output_file,"%s %s   %s \n","#","x","y");
  y = 0.005;
  x = 0.0;
  /* 2 kolumny liczb rozdzielone spacjami */
  fprintf(output_file,"% 6.2f % 6.2f \n",x,y);
  for(i=0;i<5;++i) {
   x += y;
   /* 2 kolumny liczb rozdzielone spacjami */
   fprintf(output_file,"% 6.2f % 6.2f \n",x,y);
  }; /* for(i */
 }; /* if ((output_file ... else */
 fclose(output_file);

 fprintf(stderr,"file saved");
 getchar();
 
 
 return 0;
}

Zawartość pliku wygląda następująco:

# x   y 
 0.00  0.01 
 0.01  0.01 
 0.01  0.01 
 0.01  0.01 
 0.02  0.01 
 0.03  0.01

Przygotowanie pliku z danymi w MPSolve[edytuj]

W linii komend (bez uruchomiania gnuplota) wprowadzmy polecenie z opcją -Og:

./unisolve -Og Data/umand31.pol >Results/data.txt

Rysowanie[edytuj]

Przykładowy wykres zawierający dane z pliku oraz wykresy dwóch funkcji

Uruchom gnuplot:

gnuplot

i w linii komend wprowadź polecenie:

plot "data.txt" 

W cudzysłowie jest nazwa pliku, może być poprzedzona ścieżką.

Przykład:

gnuplot
set terminal png
set output "data.png"
set xlabel "x"
set ylabel "y"
set title "My title"
plot "data.txt"


Jeśli polik jest za duży i są problemy z pamięcią możemy użyć tylko niektórych danych , np co 10-ty wiersz:

 pl 'data.txt' u 1:2 every 10

Jeśli dane są w formacie naukowym to możemy je zmienić:

 set format y "%e";

Zobacz również:

 • rysowanie danych z kilku plików[9][10]

Rysowanie danych bez pliku[edytuj]

Możemy dane wprowadzić bezpośrednio, bez pliku, korzystając z: [11]


gnuplot << EOF
set terminal gif
set output 'plot1.gif'
plot '-' using 1:2
    1 10
    2 20
    3 32
    4 40
    5 50
    e
EOF


lub:

gnuplot -p <(echo -e 'plot "-"\n1 1\ne')

Dopasowanie danych do krzywej[edytuj]

Dopasowanie danych do krzywej (ang. curve fitting)[12]

Przykład: [13]

Podajemy wzór krzywej do której chcemy dopasować punkty zawarte w pliku dane.txt

f1(x) = a*x**3 + b*x**2 + c*x + d

wpisujemy parametry funkcji:

a=1
b=2
c=1
d=1

Znajdujemy dokładniejsze parametry:

fit f1(x) "dane.txt" using 1:2 via a, b, c, d

Wynik tekstowy podaje wiele danych opisujących nowe parametry i ich dopasowanie.


Rysujemy wykres krzywej i punktów:

plot "dane.txt", f1(x)

Wypisujemy nowe wartości parametrów:

 print a, b, c, d


Inny przykład: [14]

 f(x) = exp(-x*c)*b
fit f(x) "data.dat" u 1:2 via b,c
plot "data.dat" w p, f(x)

Mysz[edytuj]

/*
http://www.gnuplot.info/files/gpReadMouseTest.c
gpReadMouseTest.c

Test piped communication and mouse readback with gnuplot.
This code is published under the GNU Public License.

This example demonstrates how to wait for a mouse press and get the
mouse button number and mouse position, from a graph in gnuplot.


Is this still true? Maybe no more necessary:
The weird thing is that the FIFO apparently wants to receive an
initial linefeed from gnuplot before it works. If you uncomment the
one line designated below, it still _may_ work (with emphasis on
"may"). Any ideas why?

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

#define wait (printf("Press the 'any' key\n"), fgets(buf, 10, stdin));
#define GPFIFO "./gpio" /* any unique name */

int
main(int argc, char *argv[])
{
FILE *gp, *gpin;
float mx = 0.0, my = 0.0;
int  mb = 0;
int  n;
char buf[80];

/* Create a FIFO we later use for communication gnuplot => our program. */
if (mkfifo(GPFIFO, 0600)) {
  if (errno != EEXIST) {
	perror(GPFIFO);
	unlink(GPFIFO);
	return 1;
  }
}

if (NULL == (gp = popen("gnuplot","w"))) {
  perror("gnuplot");
  pclose(gp);
  return 1;
}
puts("Connected to gnuplot.\n");

/* Init mouse and redirect all gnuplot printings to our FIFO */
fprintf(gp, "set mouse; set print \"%s\"\n", GPFIFO);
fflush(gp);

/* Sometimes it was necessary to print \n from gnuplot to avoid a block.
  Probably it is no more necessary.
*/
#if 0
fprintf(gp, "print \"\\n\"\n");
fflush(gp);
#endif

/* Open the FIFO (where gnuplot is writing to) for reading. */
if (NULL == (gpin = fopen(GPFIFO,"r"))) {
  perror(GPFIFO);
  pclose(gp);
  return 1;
}

puts("FIFO open for reading.\n");


/* Now do the work. */
fprintf(gp, "plot sin(x)\n");
fflush(gp);

/* Do it 5 times. */
for (n=0; n<5; n++) {
  printf("\n%i/5. -- Click anywhere in the graph by mouse button 1.\n", n+1);
  fprintf(gp, "pause mouse 'Click mouse!'\n");
  fflush(gp);

  fprintf(stdout,"I'M HERE: %i\n", __LINE__);
  /* Let gnuplot write to coordinates values (to the FIFO). */
  fprintf(gp, "print MOUSE_X, MOUSE_Y, MOUSE_BUTTON\n");
  fflush(gp);

  fprintf(stdout,"I'M HERE: %i\n", __LINE__);
  /* Read from the FIFO. */
  fscanf(gpin, "%f %f %d", &mx, &my, &mb);
  fprintf(stdout,"I'M HERE: %i\n", __LINE__);
  printf("You pressed mouse button %d at x=%f y=%f\n", mb, mx, my);
/* wait; */
}

fclose(gpin);
pclose(gp);
unlink (GPFIFO);
return 0;
}

/* eof gpReadMouseTest.c */

Problemy[edytuj]

util.c[edytuj]

cannot open file; output not changed
line 25: util.c: No such file or directory

Program ma problem z dostępem do wskazanego pliku/katalogu. Proszę sprawdzić gdzie chcemy zapisać wynikowy plik, prawdopodobnie tam jest błąd[15]

Bad data[edytuj]

Przyczyny:

 • otwieranie pliku z poleceniami gnuplota za pomocą złej komensy:
  • ( np. *.pal) za pomocą komendy : set palette file "jet.pal". Właściwy sposób to : load "jet.pal"
  • plot a nie load[16]
 • tekst w pliku z danymi[17]


Sprawdzamy w kodzie:

grep -nR --include *.c "bad data" 
src/stats.c:867:	 - using n:m = return two columns, skipping lines w/ bad data
src/stats.c:905:	   int_warn( NO_CARET, "bad data on line %d of file %s",
src/fit.c:1964:	  Eex2("bad data on line %d of datafile", df_line_number);
src/axis.c:302: * but even apart from that autoscaling bad data could cause a fault.

invalid character[edytuj]

 • w pliku jest znak którego nie powinno być, np. tab . Sprawdź plik za pomocą od

Pomoc[edytuj]

online[edytuj]

offline[edytuj]

terminal[edytuj]

Po uruchomieniu Gnuplota wpisujemy polecenie help lub help nazwa_polecenia. Np. :

 help show


Zobacz również[edytuj]

 • Maxima CAS - program który wykorzystuje gnuplot do tworzenia grafiki

Źródła[edytuj]

 1. stackoverflow question: in-gnuplot-for-windows-how-can-i-list-the-files-in-the-current-working-director
 2. Gnuplot 5 dokumentacja
 3. Gnuplot : ps_guide by Dick Crawford
 4. ymbols in html, latex and gnuplot, along with some acscii codes. by Mathew Peet
 5. askubuntu question: closest-alternative-to-times-new-roman?
 6. linux-font-equivalents-to-popular-web-typefaces by Jonathan Christopher
 7. Wizualizacja danych - Gnuplot, dr hab. Bożena Woźna-SzczeŚniak
 8. gnuplot 4.2 doc: Format specifiers
 9. stackoverflow question: gnuplot-plotting-data-from-multiple-input-files-in-a-single-graph
 10. riptutorial : plotting-multiple-data-files
 11. Stackoverflow : Gnuplotting data without a textfile
 12. gnuplot documentation : page 68 = fit
 13. dopasowanie krzywej z Katedry Biotechnologii Środowiskowej UŚ
 14. stackoverflow question: fitting-a-curve-to-specific-data
 15. stackoverflow questions : gnuplot-nested-do-loop-and-plotting-on-the-same-graph
 16. stackoverflow question: gnuplot-bad-data-on-line-1
 17. ubuntu forums: ] Gnuplot and openoffice
Commons