Szablon:StronaKoniec

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Instrukcja obsługi

Jest to szablon stronicowy zamykający stronę. Szablon dodawany na początek danego modułu, czyli z opisywanym tutaj {{StronaStart}} wraz z szablonem {{StronaKoniec}}, który jest dodawany na sam koniec tego samego modułu, po to by uczynić daną stronę bardziej książkową, by zawartość głównej kolumny nie rozłaziła się na całą szerokość strony. Po użyciu tychże szablonów dany moduł ma szerokość domyślnie 800 pikseli (licząc bez marginesów wewnętrznych i obramowania, a z nimi to 822 pikseli) (lub inną szerokość podaną w argumentach tego szablonu). Szablony {{StronaStart}} i {{StronaKoniec}} są używane do budowy innych szablonów stronicowych.

Oto opis zestawu szablonów stronicowych:

Opis parametrów

Szablony {{StronaStart}} i {{StronaKoniec}} są używane bez żadnych argumentów, lub ten pierwszy szablon też jest używany z parametrami wskazanymi na dole w sekcji Użycie, a ten drugi ewentualnie jest używany z parametrem NoFlex, w odpowiednich przypadkach użycia szablonów stronicowych {{StronaStart}} i jego pokrewnych.

Użycie

Normalnie szablon {{StronaStart}} może być wywołany bez parametrów lub z parametrami podanymi poniżej:

Podstawowe opcje dotyczące czcionek
 • czcionka (toc, bocznego menu, strony) = (rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki (wbudowanego spisu treści TOC, bocznego menu, strony) (opcjonalny).
Dalsze opcje dotyczące czcionek
 • rozmiar czcionki (TOC, bocznego menu, strony) = rozmiar czcionki (wbudowanego spisu treści TOC, bocznego menu, strony) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • wysokość linii czcionki (TOC, bocznego menu, strony) = wysokość linii wiersza czcionki (wbudowanego spisu treści TOC, bocznego menu, strony) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • rodzina czcionki (TOC, bocznego menu, strony) = rodzina czcionki (wbudowanego spisu treści TOC, bocznego menu, strony) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • wariant czcionki (TOC, bocznego menu, strony) = wariant czcionki (wbudowanego spisu treści TOC, bocznego menu, strony) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • rozciągnięcie czcionki (TOC, bocznego menu, strony) = rozciągnięcie czcionki (wbudowanego spisu treści TOC, bocznego menu, strony) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów) ,
 • waga czcionki (TOC, bocznego menu, strony) = waga czcionki (wbudowanego spisu treści TOC, bocznego menu, strony) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • styl czcionki (TOC, bocznego menu, strony) = styl czcionki (wbudowanego spisu treści TOC, bocznego menu, strony) (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów).
Opcje dotyczące szerokości i wysokości
 • szerokość strony = szerokość strony (opcjonalny domyślnie ustawionym na 800px),
 • minimalna szerokość strony = minimalna szerokość strony (opcjonalny domyślnie ustawionym na: szerokość strony),
 • maksymalna szerokość strony = maksymalna szerokość strony (opcjonalny domyślnie ustawionym na: szerokość strony),
 • wysokość strony = wysokość strony (opcjonalnie ustawiony na 100%).
Dalsze opcje trybu uproszczonego
 • spis treści = wartość niepusta - włącza wbudowany w Wikimedia spis treści po prawej stronie pierwszej kolumny artykułu, jeśli wartość pusta i | boczne menu = , to spis treści jest domyślnie w głównej kolumnie artykułu, a nie po prawej jego stronie, (domyślnie wartość niepusta, opcjonalny).
Dalsze opcje trybu nieuproszczonego
 • nazwa modułu = wartość niepusta - włącza wyświetlanie nazwy modułu (opcjonalny domyślnie ustawiony na wartość niepustą),
 • licencja = wartość niepusta - włącza tekstową wersję licencji (opcjonalny domyślnie ustawiony na wartość niepustą),
 • wykaz modułów = wartość niepusta - włącza wykaz modułów w książce (opcjonalny domyślnie ustawiony na wartość niepustą),
 • spis treści = wartość niepusta - włącza spis treści niewbudowany w Wikimedia (opcjonalny domyślnie ustawiony na wartość niepustą),
 • podręcznik = wartość niepusta - włącza wyświetlanie nagłówka i stopki (opcjonalny, domyślnie ustawiony na wartość niepustą).
Opcje ogólne
 • obramowanie = wartość niepusta, włącza obramowanie (opcjonalny, domyślnie wartość niepusta),
 • formatowanie = wartość niepusta - włącza tryb formatowania zawartości pomiędzy wywołaniami szablonów stronicowych otwierającego i zamykającego, (opcjonalny domyślnie ustawiony na wartość pustą),
 • boczne menu = wartość niepusta - włącza własne: nazwę modułu, licencję, wykaz modułu i spis treści po prawej stronie pierwszej kolumny, (opcjonalny, domyślnie ustawiony na wartość pustą),
 • margines zewnętrzny = ustawia margines zewnętrzny (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: 5px 0 0 0),
 • margines zewnętrzny poboczny = ustawia margines zewnętrzny elementu pobocznego po prawej względem głównej kolumny (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: 0 0 0 5px),
 • margines zewnętrzny główny = margines zewnętrzny głównej kolumny, gdy jest element poboczny po prawej, (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: 0, gdy z prawej strony jest wbudowany w Wikimedia spis treści, lub wartość pusta w innym przypadku),
 • margines wewnętrzny = ustawia margines wewnętrzny głównej kolumny (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: 10px 10px 10px 10px),
 • margines wewnętrzny poboczny = ustawia margines wewnętrzny elementu pobocznego względem głównej kolumny innej niż wbudowany spis treści Wikimedia (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: 10px 10px 10px 10px),
 • pasek przewijania = [hidden|visible|scroll|auto] lub wartość pusta - ustawia wartość właściwości overflow (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: hidden).

Przykład

Na samym początku modułu piszemy:

 • w postaci bez użycia w nim parametrów:
<noinclude>{{StronaStart}}</noinclude>
 • lub z parametrami:
<noinclude>{{StronaStart|...}}<noinclude>

a na samym jego końcu:

<noinclude>{{StronaKoniec}}<noinclude>
Przykład
<noinclude>{{StronaStart}}</noinclude>
{{ArtykułSubst}}
<noinclude>{{Kreska nawigacja|{{AktualnaKsiążka}}|{{NastępnyArtykuł}}|{{PoprzedniArtykuł}}}}</noinclude>
<noinclude>{{StronaKoniec}}</noinclude>

Na stronie Szablon:StronaStart/config są zmienne, by załadować odpowiedni artykuł.Wynik
Szczególna teoria względności
Szczególna teoria względności

Formułowanie operatora rzutowego równoległego

Niech mamy wektor w przestrzeni n-wymiarowej, który jest sumą wektorów do siebie prostopadłych względem kierunku wyróżnionego :

(4.1)

Policzmy iloczyn skalarny wiedząc, że dla składowej równoległej do wektora mamy z definicji :

(4.2)

Stąd dochodzimy do wniosku na podstawie składowej równoległej do , czyli , którą liczymy na podstawie wniosku (4.2):

(4.3)

Właściwości kwadratu operatora rzutowego równoległego

Policzmy kwadrat operatora rzutowego (4.3) i dowolne jego potęgi na podstawie tego wiedząc, że zachodzi , co jest spełnione na podstawie definicji iloczynu skalarnego znanego z kursu algebry:

(4.4)

Formułowanie operatora rzutowego prostopadłego

Z warunku na wektor (4.1) i na wektor (4.3), wtedy możemy otrzymać wzór na składową prostopadłą względem wyróżnionego kierunku :

(4.5)

Kwadrat operatora rzutowego prostopadłego

Policzmy kwadrat wektora rzutowego prostopadłego (4.5) i dowolne jego potęgi na podstawie tego, wtedy:

(4.6)

Iloczyn operatora rzutowego prostopadłego przez równoległy

Policzmy iloczyn operatora rzutowego prostopadłego przez równoległy, a w przypadku odwrotnym jest podobnie, wiedząc, że zachodzi (4.5):

(4.7)

Z wiadomych względów według wzoru (4.5) zachodzi:

(4.8)

Wektor prędkości kontrawariantny definiowany przez wektor prędkości kowariantny

Policzmy macierz transponowaną do macierzy operatora rzutowego równoległego (4.3) obierając nowy parametr w sposób:

(4.9)

Definicja operatora rzutowego równoległego kontrawariantnego transponowanego przez jej wersję kowariantną

a wtedy powiemy z definicji operatora poprzez i macierz iloczynu skalarnego, tzn. (4.9):

(4.10)

Definicja operatora rzutowego prostopadłego kontrawariantnego transponowanego przez jej wersję kowariantną

Policzmy macierz transponowaną do macierzy operatora rzutowego prostopadłego (4.5):

(4.11)

Iloczyn skalarny wektorów kontrawariantnych równa iloczynowi skalarnemu wektorów kowariantnych

Napiszmy iloczyn skalarny z jego definicji wykorzystując (4.9):

(4.12)

Związek operatora rzutowego równoległego i macierzy iloczynu skalarnego

Można udowodnić dla operatorów rzutowych jakie zachodzą tożsamości:

(4.13)

Związek operatora rzutowego prostopadłego i macierzy iloczynu skalarnego

Zachodzi tożsamość na podstawie (4.11):

(4.14)

Iloczyn skalarny dwóch operatorów rzutowych równoległych

dalej udowodnijmy jakie zachodzą dalsze wnioski na operatorach rzutowych:

(4.15)

Iloczyn skalarny operatorów rzutowych prostopadłych

Wykorzystując wnioski z (4.15) i (4.8) zachodzące na operatorach rzutowych:


(4.16)

Iloczyn skalarny operatorów rzutowych równoległych i prostopadłych

Zachodzi na podstawie związku (4.15):

(4.17)

Analogiczne związki dla operatorów rzutowych kowariantnych i podobieństwa do ich wersji kontrawariantnych

Podobne wnioski jak dla (4.13), (4.14), (4.15), (4.16) i (4.17) zachodzą, gdy zastąpimy przez i przez , a także zastępując przez .

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)

Szablon kombajn do budowy innych szablonów stronicowych.

Parametry szablonu

ParametrOpisTypStatus
czcionka TOCczcionka TOC

(Rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki wbudowanego menu spisu treści strony.

Ciąg znakówopcjonalny
czcionka bocznego menuczcionka bocznego menu

(Rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki bocznego menu strony.

Ciąg znakówopcjonalny
czcionka stronyczcionka strony

(rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki strony.

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar czcionki TOCrozmiar czcionki TOC

Rozmiar czcionki bocznego menu TOC wbudowanego spisu treści strony.

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar czcionki bocznego menurozmiar czcionki bocznego menu

Rozmiar czcionki bocznego menu strony.

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar czcionki stronyrozmiar czcionki strony

Rozmiar czcionki strony.

Ciąg znakówopcjonalny
wysokość linii czcionki TOCwysokość linii czcionki TOC

Wysokość linii czcionki spisu treści strony wbudowanego spisu treści w bocznym menu.

Ciąg znakówopcjonalny
wysokość linii czcionki bocznego menuwysokość linii czcionki bocznego menu

Wysokość linii czcionki bocznego menu strony.

Ciąg znakówopcjonalny
wysokość linii czcionki stronywysokość linii czcionki strony

Wysokość linii czcionki strony.

Ciąg znakówopcjonalny
rodzina czcionki TOCrodzina czcionki TOC

Rodzina czcionki TOC wbudowanego menu strony.

Ciąg znakówopcjonalny
rodzina czcionki bocznego menurodzina czcionki bocznego menu

Rodzina czcionki bocznego menu strony.

Ciąg znakówopcjonalny
rodzina czcionki stronyrodzina czcionki strony

Rodzina czcionki strony.

Ciąg znakówopcjonalny
wariant czcionki TOCwariant czcionki TOC

Waga czcionki TOC wbudowanego spisu treści strony.

Ciąg znakówopcjonalny
wariant czcionki bocznego menuwariant czcionki bocznego menu

Wariant czcionki bocznego menu.

Ciąg znakówopcjonalny
wariant czcionki stronywariant czcionki strony

Wariant czcionki bocznego menu.

Ciąg znakówopcjonalny
rozciągnięcie czcionki TOCrozciągnięcie czcionki TOC

Rozciągnięcie czcionki TOC wbudowanego spisu treści strony.

Ciąg znakówopcjonalny
rozciągnięcie czcionki bocznego menurozciągnięcie czcionki bocznego menu

Rozciągnięcie czcionki bocznego menu strony.

Ciąg znakówopcjonalny
rozciągnięcie czcionki stronyrozciągnięcie czcionki strony

Rozciągnięcie czcionki strony.

Ciąg znakówopcjonalny
waga czcionki TOCwaga czcionki TOC

Waga czcionki TOC wbudowanego menu czcionki strony.

Ciąg znakówopcjonalny
waga czcionki bocznego menuwaga czcionki bocznego menu

Waga czcionki bocznego menu.

Ciąg znakówopcjonalny
waga czcionki stronywaga czcionki strony

Waga czcionki strony.

Ciąg znakówopcjonalny
styl czcionki TOCstyl czcionki TOC

Styl czcionki TOC wbudowanego spisu treści strony.

Ciąg znakówopcjonalny
styl czcionki bocznego menustyl czcionki bocznego menu

Styl czcionki bocznego menu.

Ciąg znakówopcjonalny
styl czcionki stronystyl czcionki strony

Styl czcionki strony.

Ciąg znakówopcjonalny
szerokość stronyszerokość strony

szerokość strony

Domyślne
800px
Ciąg znakówopcjonalny
minimalna szerokość stronyminimalna szerokość strony

Minimalna szerokość strony.

Domyślne
Na zmienną: szerokość strony.
Ciąg znakówopcjonalny
maksymalna szerokość stronymaksymalna szerokość strony

Maksymalna szerokość strony.

Domyślne
Na zmienną: szerokość strony.
Ciąg znakówopcjonalny
wysokość stronywysokość strony

Wysokość strony.

Domyślne
100%
Ciąg znakówopcjonalny
spis treścispis treści

Wartość niepusta - włącza wbudowany w Wikimedia spis treści po prawej stronie pierwszej kolumny artykułu, jeśli wartość pusta i | boczne menu = , to spis treści jest domyślnie w głównej kolumnie artykułu, a nie po prawej jego stronie,

Domyślne
TOC
Ciąg znakówopcjonalny
nazwa modułunazwa modułu

Wartość niepusta - włącza wyświetlanie nazwy modułu

Domyślne
NAZWA MODUŁU
Ciąg znakówopcjonalny
licencjalicencja

Licencja książki, a w nim artykułu.

Domyślne
LICENCJA
Ciąg znakówopcjonalny
wykaz modułówwykaz modułów

Wartość niepusta - włącza wykaz modułów w książce .

Domyślne
WYKAZ
Ciąg znakówopcjonalny
podręcznikpodręcznik

Wartość niepusta - włącza wyświetlanie nagłówka i stopki.

Domyślne
tak
Ciąg znakówopcjonalny
obramowanieobramowanie

Wartość niepusta, włącza obramowanie.

Domyślne
tak
Ciąg znakówopcjonalny
formatowanieformatowanie

Włącza tryb formatowania zawartości pomiędzy wywołaniami szablonów stronicowych otwierającego i zamykającego.

Ciąg znakówopcjonalny
boczne menuboczne menu

Wartość niepusta - włącza własne: nazwę modułu, licencję, wykaz modułu i spis treści po prawej stronie pierwszej kolumny.

Ciąg znakówopcjonalny
margines zewnętrznymargines zewnętrzny

Ustawia margines zewnętrzny.

Ciąg znakówopcjonalny
margines zewnętrzny pobocznymargines zewnętrzny poboczny

Ustawia margines zewnętrzny elementu pobocznego po prawej względem głównej kolumny.

Domyślne
0 0 0 5px
Ciąg znakówopcjonalny
margines zewnętrzny głównymargines zewnętrzny główny

Margines zewnętrzny głównej kolumny, gdy jest element poboczny po prawej.

Ciąg znakówopcjonalny
margines wewnętrznymargines wewnętrzny

Ustawia margines wewnętrzny głównej kolumny.

Domyślne
10px 10px 10px 10px
Ciąg znakówopcjonalny
margines wewnętrzny pobocznymargines wewnętrzny poboczny

Ustawia margines wewnętrzny elementu pobocznego względem głównej kolumny innej niż wbudowany spis treści Wikimedia.

Domyślne
10px 10px 10px 10px
Ciąg znakówopcjonalny
pasek przewijaniapasek przewijania

[hidden|visible|scroll|auto] lub wartość pusta - ustawia wartość właściwości overflow.

Domyślne
hidden
Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

Szablony konieczne
Szablony wykorzystywane choćby pośrednio przez ten szablon
 • Szablon spisu treści w artykule, tzn. {{TOC}}, przeciwnie niż w artykule głównym książki: {{SpisTreści}}.
 • {{HNumer}} - szablon, jak również {{SpisTreści}}, uwzględnia nagłówki i rozdziały od jeden wzwyż (a w szczególności od siedem wzwyż).