Wikibooks:Szablony/Podręcznikowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Szablony tematyczne ogólne do wykorzystania w podręcznikach[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt
{{SzachyDiagram|d=
| prawo
| W. Langstaff, Chess Amateur 1922
|= 

 8 | | | | |kd| | |rd|w8=
 7 | | | | | | | | |w7=
 6 | | | | | |bl| |pl|w6=
 5 | | | |rl| |kl|pd|pl|w5=
 4 | | | | | | | | |w4=
 3 | | | | | | | | |w3=
 2 | | | | | | | | |w2=
 1 | | | | | | | | |w1=
  a b c d e f g h 

| Dopasuj na dwoje. 
Ten problem wykorzystuje metodę częściowej analizy wstecznej. }}
W. Langstaff, Chess Amateur 1922
a b c d e f g h
8a8 black kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black rook8
7a7 black kingb7 black kingc7 black kingd7 black kinge7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 black kingc6 black kingd6 black kinge6 black kingf6 white bishopg6 black kingh6 white pawn6
5a5 black kingb5 black kingc5 black kingd5 white rooke5 black kingf5 white kingg5 black pawnh5 white pawn5
4a4 black kingb4 black kingc4 black kingd4 black kinge4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 black kingb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h
Dopasuj na dwoje.
Ten problem wykorzystuje metodę częściowej analizy wstecznej.
{{SzachyDiagramMały|d=
| prawo
| 
|= 

 8 |rd| | |qd| |rd|kd| |w8=
 7 |pd|pd| | |pd|pd|bd|pd|w7=
 6 | |nd|pd| | |nd|pd| |w6=
 5 | | |ql| | | |bl| |w5=
 4 | | | |pl|pl| |bd| |w4=
 3 | | |nl| | |nl| | |w3=
 2 |pl|pl| | | |pl|pl|pl|w2=
 1 | | | |rl|kl|bl| |rl|w1=
  a b c d e f g h 

| Pozycja po 11. Gg5.
}}
a b c d e f g h
8 a8 black rook b8 black king c8 black king d8 black queen e8 black king f8 black rook g8 black king h8 black king 8
7 a7 black pawn b7 black pawn c7 black king d7 black king e7 black pawn f7 black pawn g7 black bishop h7 black pawn 7
6 a6 black king b6 black knight c6 black pawn d6 black king e6 black king f6 black knight g6 black pawn h6 black king 6
5 a5 black king b5 black king c5 white queen d5 black king e5 black king f5 black king g5 white bishop h5 black king 5
4 a4 black king b4 black king c4 black king d4 white pawn e4 white pawn f4 black king g4 black bishop h4 black king 4
3 a3 black king b3 black king c3 white knight d3 black king e3 black king f3 white knight g3 black king h3 black king 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 black king d2 black king e2 black king f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 black king b1 black king c1 black king d1 white rook e1 white king f1 white bishop g1 black king h1 white rook 1
a b c d e f g h
Pozycja po 11. Gg5.

Ramki podręcznikowe informujące[edytuj]

Przedstawia wszystkie pudełka informacyjne, do których wstawia się tekst ich zawartości.

Szablony bibliografii[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{BibliografiaOpracowania|Tekst bibliografii opracowań}}

Opracowania: Tekst bibliografii opracowań

{{BibliografiaŹródła|Tekst bibliografii źródeł}}

Źródła: Tekst bibliografii źródeł

Szablony do zastosowań mniej ogólnych[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{System|starszego od Ubuntu 10.04|w późniejszych}}

{{Wymaga znajomości|Struktury danych}}

Szablony do zastosowań szczególnych (tematyczne)[edytuj]

Przedstawia szablony do różnych dziedzin nauki do różnych jego aspektów.

Szablony matematyczne[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Mat:Ciek|Jeśli liczba jest '''większa od 0''', to nie jest '''liczbą ujemną'''.}}

Ciekawostka Czy wiesz, że...

Jeśli liczba jest większa od 0, to nie jest liczbą ujemną.

{{Mat:Def|'''Liczbę dodatnią''' nazywamy taką liczbę, która jest większa od 0.}}

Definicja DEFINICJA

Liczbę dodatnią nazywamy taką liczbę, która jest większa od 0.

{{Mat:Tw|Jeśli liczba jest '''większa od 0''', to jest '''liczbą dodatnią'''.}}

Twierdzenie TWIERDZENIE

Jeśli liczba jest większa od 0, to jest liczbą dodatnią.

Szablony matematyczno-fizyczne[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{DefinicjaHasło|hasło=Prędkość|tekst=Prędkość ciała jest wielkością fizyczną, która charakteryzuje ruch ciała w danej chwili, czyli jest to stosunek przemieszczenia do czasu w którym zachodzi to przemieszczenie.<br><center><MATH>\vec v = \frac {\Delta \vec r}{\Delta t}</MATH> <MATH> \left[ \vec v\right] = \frac {m}{s} </MATH><br></center>}}

Definicja - Prędkość
Prędkość ciała jest wielkością fizyczną, która charakteryzuje ruch ciała w danej chwili, czyli jest to stosunek przemieszczenia do czasu w którym zachodzi to przemieszczenie.

{{PrawoHasło|hasło=Prawo Ohma|tekst=Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców tego przewodnika, a odwrotnie proporcjonalnie do oporu tego przewodnika.<center><MATH>I = \frac {U}{R}</MATH><br></center>}}

Prawo fizyczne - Prawo Ohma
Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców tego przewodnika, a odwrotnie proporcjonalnie do oporu tego przewodnika.

{{PrzykładTemat|temat=Źródło światła|treść=Najprostszym źródłem światła, używanym na codzień, jest żarówka z żarnikiem wolframowym.}}

Przykład - Źródło światła
Najprostszym źródłem światła, używanym na codzień, jest żarówka z żarnikiem wolframowym.

{{MateriałTemat|matematyka=pojęcie wektora<br>rachunek wektorowy<br>|fizyka=definicja prędkości}}

Co musisz umieć ?
Matematyka: Fizyka:
pojęcie wektora
rachunek wektorowy
definicja prędkości

{{ZadanieTemat|temat=Ruch prostoliniowy|treść=Punkt materialny porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością <MATH>5{{m}\over{s}}</MATH>.|pytanie=Jaką drogę ciało przebyło w czasie 2s.|rozwiązanie=<MATH>s=vt=5{{m}\over{s}}\cdot 2s=10m</MATH>.|odpowiedź=Ciało przebyło drogę <MATH>10m</MATH>.}}

Zadanie - Ruch prostoliniowy
Treść: Punkt materialny porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością .
Pytanie: Jaką drogę ciało przebyło w czasie 2s.
Rozwiązanie: .
Odpowiedź: Ciało przebyło drogę .

Szablony ekonomiczne[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt
{{Tabela|klasa=konta|liczba wierszy=1|liczba kolumn=3
|komórka 1_1={{Konto otwórz|070|Umorzenie środków trwałych}}
{{Konto zapis|Ma|1|3256,00}}
{{Konto zapis|Ma|2|3250,00|Wn|3|3260,0}}
{{Konto zamknij}}
|komórka 1_2={{Konto otwórz|400|Amortyzacja}}
{{Konto zapis|Wn|1|4250,00|Ma|2|3250,00}}
{{Konto zapis|Wn|3|2200,00|Ma|4|3750,00}}
{{Konto zamknij}}
|komórka 1_3={{Konto otwórz|075|Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych}}
{{Konto zapis|Ma|1|2200,00|Wn|2|4590,0}}
{{Konto zapis|Ma|3|2200,00}}
{{Konto zapis|Wn|4|5590,0}}
{{Konto zamknij}}
}}
070 Umorzenie środków trwałych
Wn Ma
3256,00 (1)


(3) 3260,0 3250,00 (2)400 Amortyzacja
Wn Ma
(1) 4250,00 3250,00 (2)


(3) 2200,00 3750,00 (4)075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Wn Ma
(2) 4590,0 2200,00 (1)


2200,00 (3)


(4) 5590,0Szablony chemiczne[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt
{{Chem:ciek|Tytuł=Kwas dymiący.|Treść ciekawostki=Kwas dymiący.
Dym, unoszący się z naczynia ze stężonym kwasem solnym, to drobne kropelki tego kwasu. Chlorowodór, który wydostaje się z naczynia, łączy się z parą wodną z powietrza, tworząc kwas. Przy niższych stężeniach (poniżej 30%) dym nie tworzy się. }}
Ciekawostka
Ciekawostka
Ciekawostka
Kwas dymiący.
Kwas dymiący.

Dym, unoszący się z naczynia ze stężonym kwasem solnym, to drobne kropelki tego kwasu. Chlorowodór, który wydostaje się z naczynia, łączy się z parą wodną z powietrza, tworząc kwas. Przy niższych stężeniach (poniżej 30%) dym nie tworzy się.

{{Chem:dośw|Nazwa doświadczenia=Otrzymywanie kwasu solnego.|Do próbówki z chlorowodorem nalać wody z oranżem metylowym. Zatkać próbówkę korkiem i wstrząsnąć.|Woda z oranżem metylowym zabarwiła się na czerwono.|Chlorowodór rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas chlorowodorowy (solny).}}
Doświadczenie
Doświadczenie
Doświadczenie
Otrzymywanie kwasu solnego.
Czynności
Do próbówki z chlorowodorem nalać wody z oranżem metylowym. Zatkać próbówkę korkiem i wstrząsnąć.
Obserwacje
Woda z oranżem metylowym zabarwiła się na czerwono.
Wnioski
Chlorowodór rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas chlorowodorowy (solny).

Testy według pewnych możliwości wyboru według różnych schematów[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt
{{Test ABCD|
|Zadanie=Zadanie 1. Tlenek azotu (I)
|A=jest bezbarwnym gazem|B=ma wzór sumaryczny {{Chem2|NO}}|C=reaguje z wodą|D=jest mało reaktywny
|odpowiedź=a) jest bezbarwnym gazem{{Br}}d) jest mało reaktywny|uwagi=}}
Zadanie 1. Tlenek azotu (I)
a) jest bezbarwnym gazem
b) ma wzór sumaryczny NO
c) reaguje z wodą
d) jest mało reaktywny
Odpowiedź
a) jest bezbarwnym gazem
d) jest mało reaktywny
Uwagi
{{Quiz-odpowiedź|
* gleby
* zbiorniki wody słodkiej
* morza i oceany
* w ciałach innych organizmów
* w środowiskach ekstremalnych}}
Odpowiedź
 • gleby
 • zbiorniki wody słodkiej
 • morza i oceany
 • w ciałach innych organizmów
 • w środowiskach ekstremalnych
Uwagi
Brak uwag do zadania.
{{Test PF|
|Zadanie=Zadanie 1. :
|odpowiedź=F
|uwagi=}}
Zadanie 1. :
Prawda Fałsz
Odpowiedź
Fałsz
Uwagi
{{Test TN|
|Zadanie=Zadanie 4. Czy kambium umożliwia wzrost łodygi oraz korzenia na
grubość?
|odpowiedź=T
|uwagi=}}
Zadanie 4. Czy kambium umożliwia wzrost łodygi oraz korzenia na

grubość?

Tak Nie
Odpowiedź
Tak
Uwagi

Szablony zadań[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt
 {{Klucz odpowiedzi CKE
 | cele    = {{T|PP2017/LO/Biologia/PR/C/III/2}}
 | treści   = {{T|PP2017/LO/Biologia/PR/T/XII/1/4}}
 | zasady   =
{{f|wys=38px|1 p. – za prawidłowe podanie ostatniego etapu cyklu litycznego}}
{{f|wys=38px|0 p. – za nieprawidłowe podanie ostatniego etapu cyklu litycznego albo za brak odpowiedzi}}
 | rozwiązania = A. wyciek cytoplazmy do środowiska
 | uwagi    =
}}
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;


 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XII. Wirusy, wiroidy, priony.

1. Wirusy – pasożyty molekularne. Uczeń:
4) porównuje cykle infekcyjne wirusów (lityczny i lizogeniczny);


Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podanie ostatniego etapu cyklu litycznego
0 p. – za nieprawidłowe podanie ostatniego etapu cyklu litycznego albo za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania A. wyciek cytoplazmy do środowiska
Uwagi

Zadanie (0-)
Treść zadania...


Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
Zasady oceniania
p. – za prawidłowe
0 p. – za nieprawidłowe albo za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania
Uwagi

Niezgodność ze współczesną wiedzą naukową[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Nmed|sekcja=tak}}

Szablony podręcznikowe tymczasowo wstawiony stronę artykułu książki[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Aktualne|link=Portal:Katastrofa polskiego samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem}}

Szablony specjalistyczne podręcznikowe[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Rozmieniarka|kwota=1000|500zł=1|200zł=1|5zł=10}}

Kwota: 250, Nominały: 500 x 1, 200 x 1, 5 x 10.

Szablony elementów pływających[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt
{{Naukowiec
 | Imię_nazwisko = Linus Carl Pauling
 | Grafika = {{Plik|plik=Pauling.jpg|pozycja=centruj|rozmiar=80px}}
 | data_miejsce_ur = 28 lutego 1901 w Portland w stanie Oregon
 | data_miejsce_śm = 19 sierpnia 1994 w Big Sur w stanie Kalifornia
 | info = Po ukończeniu studiów na Oregon State University otrzymał doktorat w California Institute of Technology w 1925. W latach 1925 - 1967 profesor chemii na tym uniwersytecie. Dokonał odkryć w dziedzinie wiązań chemicznych, biologii molekularnej i medycyny.
 | nobel_data = 1954 - chemia, za prace nad wiązaniami chemicznymi i ich zastosowanie w wyjaśnieniu budowy związków kompleksowych
1962 - nagroda pokojowa, za kampanię przeciw próbom z bronią jądrową | nobel = tak }} {{Lorem ipsum|6}}
Linus Carl Pauling
Data i miejsce urodzenia:
28 lutego 1901 w Portland w stanie Oregon
Data i miejsce śmierci:
19 sierpnia 1994 w Big Sur w stanie Kalifornia
Życiorys:
Po ukończeniu studiów na Oregon State University otrzymał doktorat w California Institute of Technology w 1925. W latach 1925 - 1967 profesor chemii na tym uniwersytecie. Dokonał odkryć w dziedzinie wiązań chemicznych, biologii molekularnej i medycyny.
Nagroda Nobla:
1954 - chemia, za prace nad wiązaniami chemicznymi i ich zastosowanie w wyjaśnieniu budowy związków kompleksowych
1962 - nagroda pokojowa, za kampanię przeciw próbom z bronią jądrową
Laureat Nagrody Nobla.
Laureat Nagrody Nobla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Mauris id urna. Donec adipiscing. Cras luctus est id urna. Sed vitae enim. Donec sit amet magna molestie quam varius dictum. Morbi laoreet. Maecenas elit lacus, congue eu, rutrum ac, condimentum et, risus. Donec erat. In ornare placerat nisl. Aliquam eget metus non massa tristique luctus. Integer id justo. Fusce rutrum. Nunc volutpat magna pretium massa.

Proin gravida tellus vitae dui. Maecenas tempor. Nulla eros mauris, aliquet quis, posuere ut, ultrices non, quam. Pellentesque at odio semper justo placerat convallis. Pellentesque diam. Sed mattis, pede ut ultricies commodo, velit magna auctor leo, at ultricies velit risus id erat. Donec et eros in urna interdum vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc fermentum nibh id ante. Aliquam felis augue, gravida non, venenatis sed, congue et, orci. Aenean scelerisque tortor sed magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam hendrerit, mi et mattis lobortis, nibh ante vehicula magna, interdum porta massa mauris vitae odio. Integer aliquam arcu non enim. Fusce felis metus, dignissim in, molestie vel, pellentesque a, odio.

Vivamus augue. Sed facilisis fermentum velit. Aenean eu diam. Nam et turpis. Proin tempor sapien quis nisi. Sed arcu pede, imperdiet eget, gravida et, sagittis et, nisl. Quisque tortor lacus, consequat vitae, cursus at, venenatis at, nisl. Nullam sed risus sodales odio laoreet sodales. Donec rhoncus malesuada elit. Quisque faucibus augue non dolor.

Aenean risus diam, tempus ut, ullamcorper quis, tristique nec, leo. Proin eu lorem a ligula tristique vestibulum. Ut fringilla, risus vel faucibus fermentum, urna purus blandit lorem, vel commodo libero orci ultrices est. Praesent eu nisi non velit faucibus adipiscing. Aenean vel ligula. Integer sed quam. Aliquam ac ante eget diam placerat pulvinar. Fusce molestie, metus quis condimentum tincidunt, felis quam volutpat sapien, sed venenatis ligula mi sit amet nulla. Sed viverra posuere sapien. Donec sit amet magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Donec et libero. Aliquam velit dui, varius in, vehicula sed, tempus in, est. Duis egestas. Proin non eros non nulla elementum pharetra. Etiam fringilla imperdiet nisl. Suspendisse euismod egestas ante. Quisque sit amet nulla. Aenean dictum lacinia neque. Suspendisse potenti. Aenean dui libero, suscipit vitae, cursus et, rutrum eget, velit. Pellentesque vestibulum metus id lacus. Nulla aliquet. Duis ac lorem. Quisque dictum, quam in rutrum suscipit, tortor lorem volutpat diam, vitae bibendum ligula sapien ac magna.


Szablony arkuszy kalkulacyjne[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Oblicz-przykład| formuła | wynik | w innej mierze }}

= formuła
zwraca
wynik
czyli w innej mierze

{{Oblicz-arkusz|A1=1|A2=2|A3=3|C2= =SUMA(A1:A3)|D2=6}}

  A B C D
1 1
2 2 =SUMA(A1:A3) 6
3 3
4
5
6
7

Szablony internetowej pomocy systemowej Man[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{Man|1|man|FreeBSD}}

{{PosixMan|pthread_create|int pthread_create(pthread_t *id, const pthread_attr_t *attr, void* (*fun)(void*), void* arg)}}

int pthread_create(pthread_t *id, const pthread_attr_t *attr, void* (*fun)(void*), void* arg)  (doc)

{{KernelMan|3|pthread_setaffinity_np}}

Szablony kodowania znaków Unicode[edytuj]

Kod i zastosowanie Efekt

{{UC|05F0|1520|D7 B0|}}

[05F0]
װ
HEX: &#x05F0;
DEC: &#1520;
UTF-8: D7 B0

{{UC/ref1|059B|HEBREW ACCENT TEVIR|}}

 • 059B ‏֛ HEBREW ACCENT TEVIR
 • {{UC/ref2|05AA|HEBREW ACCENT YERAH BEN YOMO}}

  05AA ‏֪ HEBREW ACCENT YERAH BEN YOMO

  {{UC/combining|05F0}}

  װ

  {{UC/visual|x05F0}}

  װ