Wikipedysta:Persino/Teoria jądra atomowego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Będziemy się tutaj zajmować teorią oddziaływań nukleonów wchodzących wskład jądra atomowego, naturą sił jądrowych, a także właściwościami jąder atomowych.

(1)
(2)

Spis treści[edytuj]

Oddziaływania jądrowe
 1. Oddziaływanie znane w przyrodzie
 2. Opis zjawisk jądrowych opisywanych przez fizykę jądrową
 3. Własności jąder atomowych
Problem dwóch ciał w fizyce jądrowej
 1. Wprowadzenie do modelu deuteronu i jego energia wiązania
 2. Moment pędu deuteronu
 3. Problem momentu magnetycznego deuteronu
 4. Elektryczny moment kwadrupolowy w przypadku deuteronu
 5. Siły jądrowe i jego sprzężenie tensorowe
 6. Oddziaływanie nukleon-nukloen wyniku oddziaływania sił jądrowych
 7. Rozpraszanie tupu neutron-proton w układzie laboratoryjnym i środka masy
 8. Metoda fal parcjalnych w fizyce jądrowej
 9. Rozpraszanie nukleonu na potencjale kulisto-symetrycznym potencjału sił jądrowych
 10. Wprowadzenie do teorii zasięgu efektywnego
 11. Stany zależne od prędkości
Teoria problemu wielu ciał
 1. Przypadek funkcji Gojenia dla materii jądrowej jako funkcja falowa dwóch nukleonów
 2. Matematyczny opis równania Bethego-Goldstone'a
Teoria cząstek niezależnych
 1. Model nieoddziaływających fermionów w jądrze atomowym jako model gazu Fermiego
  1. Wyprowadzenie pędu i na podstawie niej energii Fermiego
  2. Energia Fermiego układów protonów i neutronów jako energia symetrii
  3. Odległości pomiędzy poziomami jedno-cząstkowymi w układzie neutronów lub protonów
Model kroplowy jądra atomowego
 1. Ścieżka stabilności rozpadów β
 2. Pary nukleonowe i jego energia tworzenia
 3. Poprawka Myersa-Świąteckiego uwzględniająca efekty powłokowe
 4. Uwzględnienie deformacji jąder w formule energii wiązania
 5. Kształty jądra i jego parametryzacja
 6. Ostateczny wzór na masę jądra atomowego
 7. Ulepszony model kroplowy
 8. Model makroskopowo-mikroskopowy oparty na siłach Yukawy