Przejdź do zawartości

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Ćwiczenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Ćwiczenia - funkcja kwadratowa

[edytuj]

Zad. Podaj wszystkie właściwości funkcji kwadratowej określonej wzorem:


Właściwości funkcji kwadratowej (dla pomocy)

1) Dziedzina funkcji
2) Punkty przecięcia z osią oy
3) Punkty przecięcia z osią ox
4) Miejsca zerowe funkcji
5) Współrzędne wierzchołka
6) Wykres
7) Oś symetrii
8) Zbiór wartości
9) Przedziały monotoniczności
10) Wartości dodatnie
11) Wartości ujemne
12) Wartości nieujemne
13) Najmniejsza i największa wartość
14) Postać kanoniczna
15) Postać iloczynowa