Przejdź do zawartości

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Rozwiązywanie równań wykładniczych[edytuj]

równania wykładnicze, rozwiązywanie równań wykładniczych

Materiał ten dotyczy wiadomości na poziomie rozszerzonym.

Przykładami równań wykładniczych mogą być:Schemat rozwiązywania równań wygląda tak:

 1. Ustalamy dziedzinę.
 2. Sprowadzamy równanie, aby miało takie same podstawy lub sprowadzamy je do równania kwadratowego albo jeszcze do innego równania, tworząc przy tym odpowiednie założenia. Z równości podstaw wynika równość wykładników.
 3. Rozwiązujemy równanie.
 4. Sprawdzamy, czy rozwiązania przekształconych równań spełniają nasze założenie.
 5. Podajemy odpowiedź.


Przykład 1

Chcemy rozwiązać równanie , możemy to zrobić w ten sposób:

 1. Ustalamy dziedzinę:
 2. Sprowadzamy do tej samej podstawy:
 3. Z równości potęg wynika równość wykładników:
 4. Zatem rozwiązaniem równania jest -2.
 5. Możemy sprawdzić rozwiązanie:
 6. Zatem

Przykład 2

Jeśli chcemy rozwiązać równanie , możemy to zrobić w ten sposób:

 1. Ustalamy dziedzinę i przekształcamy równanie:
 2. Podstawiamy
 3. Otrzymujemy:
 4. Ponieważ :
 5. lub
 6. lub
 7. lub
 8. Liczby 3 i 4 są rozwiązaniami tego równania.

Rozwiązywanie nierówności wykładniczych[edytuj]

nierówności wykładnicze, rozwiązywanie nierówności wykładniczych

Przykładami nierówności wykładniczych są:
W celu rozwiązania nierówności wykładniczej należy:

 1. Ustalić dziedzinę
 2. Sprowadzić obie strony do tych samych podstaw albo przekształcić do innego równania, które potrafimy rozwiązać.
 3. Wykorzystujemy własności funkcji wykładniczej, przekształcając odpowiednio równanie:
  dla
  analogicznie dla porównań „mniejszy bądź równy”, czy też „większy bądź równy”
  W skrócie: kiedy funkcja jest rosnąca znak nierówności pozostaje bez zmian.
  dla
  analogicznie dla porównań „mniejszy bądź równy”, czy też „większy bądź równy”
  W skrócie: kiedy funkcja jest malejąca znak nierówności zamieniamy na przeciwny.
 4. Rozwiązujemy otrzymane równanie.
 5. Udzielamy odpowiedzi.

Popatrzmy jeszcze raz na punkt trzeci. Wynika z niego, że jeśli mamy równanie , możemy je przekształcić na równanie , ponieważ . Natomiast , ponieważ .


Przykład 1

Chcemy rozwiązać nierówność . W tym celu:

 1. Ustalamy dziedzinę:
 2. Sprowadzamy do tych samych podstaw:
 3. Ponieważ , wykorzystujemy prawo :
 4. Przenosimy wszystko na jedną stronę i sprowadzamy do wspólnego mianownika:
 5. Z własności , wynika że:
  , krotność 2 i o krotności 1.
 6. Czyli