Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie równań logarytmicznych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rozwiązywanie równań logarytmicznych[edytuj]

Definicja
DEFINICJA

Równaniem logarytmicznym nazywamy równanie, w którym niewiadoma występuje jedynie w wyrażeniu logarytmowanym lub w podstawie logarytmu. Przykładami równań logarytmicznych są:

 • \log_4 x= -2
 • \log_{x+3} 27 = -2
 • \log_{\frac{1}{2}} 3-x = 1

Wyznaczając rozwiązania równania logarytmicznego powinno się:

 1. Ustalić dziedzinę
 2. Rozwiązać równanie. Mogą się okazać przydatne poniższe własności logarytmów:
  • \log_n b=x \iff b=n^x np. \log_{\frac{1}{2}} (3-x) = 2 \iff 3-x=\left(\frac{1}{2}\right)^2
  • Z równości logarytmów o tych samych podstawach wynika równość liczb logarytmowanych np. \log_3 (x+3)=\log_3 (x^2+1) \iff x+3=x^2+1 , ze względu na to, że funkcja logarytmiczna jest różnowartościowa.
 3. Podać odpowiedź.

Przykład 1

Rozwiążmy równanie \log_2 x = 5 .

 1. Ustalamy dziedzinę: x \in \mathbb{R}_+
 2. Własność \log_n b=x \iff b=n^x sprawdzi się w tym przypadku. Otrzymamy
   \log_2 x = 5 \iff x = 2^5 = 32
 3. Odp. x = 32


Przykład 2

Chcemy rozwiązać równanie \log_3(4-\frac{1}{5}x)=2 . Możemy to zrobić w ten sposób:

 1. Ustalamy dziedzinę:
   4-\frac{1}{5}x>0 \iff -\frac{1}{5}x>-4 \iff x<20
  Zatem mamy równanie \log_3(4-\frac{1}{5}x)=2,~D=(-\infty;20)
 2. Z własności \log_n b=x \iff b=n^x i przekształcając odrobinę to równanie otrzymujemy:
   \log_3(4-\frac{1}{5}x)=2 \iff 4-\frac{1}{5}x=3^2
   -\frac{1}{5}x=5
   x=-25,~\in D
 3. Czyli rozwiązaniem tego równania jest -25.

Przykład 3

Rozwiążemy równanie \log_5 {x^2} = 3 .

 1. Ustalamy dziedzinę:
  Liczba logarytmowana musi być większa od 0, dlatego zakładamy, że x^2 > 0 \iff x \neq 0 . Zatem D = \mathbb{R} \backslash \{0\} .
 2. \log_5 {x^2} = 3 \iff x^2 = 5^3 = 125
 3. I znajdujemy pierwiastki równania:
   x^2 - 125 = 0
   (x - 5\sqrt{5})(x + 5\sqrt{5}) = 0
  czyli x_1 = 5\sqrt{5} \in D i x_2 = -5\sqrt{5} \in D
 4. Odp. x \in \{-5\sqrt{5}; 5\sqrt{5}\}

Przykład 4

Rozwiążmy równanie \log^2_2 x - 10 \log_2 x +16 = 0 . (Pamiętamy, że \log^2_2 x = (\log_2 x)^2 , a nie \log_2 (x^2) .)

 1. Ustalamy dziedzinę: D = \mathbb{R}_+
 2. Podstawiamy zmienną pomocniczą t = \log_2 x do równania \log^2_2 x - 10 \log_2 x + 16 i otrzymujemy:
   t^2 - 10t + 16
 3. \Delta = 10^2 - 4 \cdot 16 = 36 , \sqrt{\Delta} = 6 .
 4. t_1 = \frac{10-6}{2} = 2 , t_2 = \frac{10+6}{2} = 8
 5. Ponieważ t = \log_2 x , więc:
   \log_2 x = t_1 = 2
   x = 2^2 = 4 \in D
  lub \log_2 x = t_2 = 8
   x = 2^8 = 256 \in D
 6. Odp. x \in \{4;256\}

Przykład 5

Spróbujmy rozwiązać równanie \log_2 x - \log_4 x = 3 .

 1. Ustalamy dziedzinę: D = \mathbb{R}_+
 2. Obydwa logarytmy musimy sprowadzić do wspólnej podstawy. W tym celu wykorzystujemy wzór 
\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} . \log_4 x możemy zapisać jako 
\frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \frac{\log_2 x}{2} . Zatem nasze równanie przybierze postać:
   \log_2 x - \frac{\log_2 x}{2} = 3
   \frac{\log_2 x}{2} = 3
  Obustronnie mnożymy przez 2:
   \log_2 x = 6
   x = 2^6 = 64
 3. Odp. x = 64

Przykład 6

Rozwiążmy równanie 2\log_3 (x-3) - \log_\frac{1}{9} (x-3) = 5

 1. Ustalamy dziedzinę: D = (3; +\infty)
 2. Obydwa logarytmy podobnie jak w poprzednim przykładzie sprowadzamy do wspólnej podstawy otrzymując:
   2\log_3 (x-3) - \frac{\log_3 (x-3)}{\log_3 \frac{1}{9}} = 5
   2\log_3 (x-3) - \frac{\log_3 (x-3)}{-2} = 5
   \frac{5}{2}\log_3 (x-3) = 5
 3. Teraz obustronnie dzielimy przez \frac{5}{2} i mamy:
   \log_3 (x-3) = 2
 4. x-3 = 3^2 = 9 \implies x = 12
 5. Odp. x = 12

Przykład 7

Rozwiążmy równanie 2\log_{x-3} 3 = 2 .

 1. Ustalamy dziedzinę pamiętając, że podstawa logarytmu musi należeć do sumy przedziałów (0;1) \cup (1;+\infty):
   x-3 \in (0;1) \cup (1;+\infty)
  czyli D = (3;4) \cup (4;+\infty)
 2. Skorzystamy z własności k\log_a x = \log_a x^k :
   2\log_{x-3} 3 = 2 \iff \log_{x-3} 3^2 = 2
  zatem \log_{x-3} 9 = 2
 3. Ostatecznie otrzymujemy równanie kwadratowe:
   9 = (x-3)^2
   9 = x^2-6x+9
   x(x-6) = 0
  Otrzymujemy: x_1 = 0 \not\in D i x_2 = 6 \in D
 4. Odp. x = 6