Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie równań logarytmicznych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Rozwiązywanie równań logarytmicznych[edytuj]

równania logarytmiczne, rozwiązywanie równań logarytmicznych
Definicja DEFINICJA

Równaniem logarytmicznym nazywamy równanie, w którym niewiadoma występuje jedynie w wyrażeniu logarytmowanym lub w podstawie logarytmu. Przykładami równań logarytmicznych są:

Wyznaczając rozwiązania równania logarytmicznego powinno się:

 1. Ustalić dziedzinę
 2. Rozwiązać równanie. Mogą się okazać przydatne poniższe własności logarytmów:
  • np.
  • Z równości logarytmów o tych samych podstawach wynika równość liczb logarytmowanych np. , ze względu na to, że funkcja logarytmiczna jest różnowartościowa.
 3. Podać odpowiedź.

Przykład 1

Rozwiążmy równanie .

 1. Ustalamy dziedzinę:
 2. Własność sprawdzi się w tym przypadku. Otrzymamy
 3. Odp.


Przykład 2

Chcemy rozwiązać równanie . Możemy to zrobić w ten sposób:

 1. Ustalamy dziedzinę:
  Zatem mamy równanie
 2. Z własności i przekształcając odrobinę to równanie otrzymujemy:
 3. Czyli rozwiązaniem tego równania jest -25.

Przykład 3

Rozwiążemy równanie .

 1. Ustalamy dziedzinę:
  Liczba logarytmowana musi być większa od 0, dlatego zakładamy, że . Zatem .
 2. I znajdujemy pierwiastki równania:
  czyli i
 3. Odp.

Przykład 4

Rozwiążmy równanie . (Pamiętamy, że , a nie .)

 1. Ustalamy dziedzinę:
 2. Podstawiamy zmienną pomocniczą do równania i otrzymujemy:
 3. , .
 4. ,
 5. Ponieważ , więc:
  lub
 6. Odp.

Przykład 5

Spróbujmy rozwiązać równanie .

 1. Ustalamy dziedzinę:
 2. Obydwa logarytmy musimy sprowadzić do wspólnej podstawy. W tym celu wykorzystujemy wzór . możemy zapisać jako . Zatem nasze równanie przybierze postać:
  Obustronnie mnożymy przez 2:
 3. Odp.

Przykład 6

Rozwiążmy równanie

 1. Ustalamy dziedzinę:
 2. Obydwa logarytmy podobnie jak w poprzednim przykładzie sprowadzamy do wspólnej podstawy otrzymując:
 3. Teraz obustronnie dzielimy przez i mamy:
 4. Odp.

Przykład 7

Rozwiążmy równanie .

 1. Ustalamy dziedzinę pamiętając, że podstawa logarytmu musi należeć do sumy przedziałów :
  czyli
 2. Skorzystamy z własności :
  zatem
 3. Ostatecznie otrzymujemy równanie kwadratowe:
  Otrzymujemy: i
 4. Odp.