Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Sposoby określania funkcji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Sposoby określania funkcji[edytuj]

określanie funkcji

Funkcję możemy przedstawić za pomocą:

 • opisu słownego
 • tabelki
 • wzoru
 • grafu
 • zbioru par uporządkowanych
 • wykresu

Przykład 1. Mamy daną funkcję określoną opisem słownym: „Dane są zbiory i , wówczas każdej liczbie ze zbioru X przyporządkowujemy kwadrat tej liczby.”

 • funkcję tę możemy przedstawić w postaci tabelki:
x -1 0 1 2 3
y 1 0 1 4 9
 • za pomocą wzoru:
  używa się także zapisu , a także
 • używając do tego grafu

 • zbioru par uporządkowanych:
 • wykresu:

Przykład 2. Opiszmy funkcję , gdzie za pomocą różnych metod.

 • Opis słowny:
  Każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowujemy różnicę iloczynu tej liczby z i jedynki.
 • Za pomocą wzoru:
  Wzór już mamy w przykładzie: .
  Możemy także zapisać: , czy też .
 • W postaci tabeli:
  Ponieważ w tabelce nie możemy umieścić wszystkich liczb, możemy co najwyżej wybrać niektóre z nich. Tabelka może wyglądać tak:
x -3 -2 -1 0 1 2 3
y -2.2 -1.8 -1.4 -1 -0.6 -0.2 0.2
 • Rysując wykres funkcji
wykres funkcji

 • Używając zbioru par uporządkowanych:
  Nie możemy wypisać wszystkich uporządkowanych par. Podobnie jak to było w przypadku tabelki wypiszemy tylko niektóre:
  ..., , ..., , ..., , ..., , ..., , ...
 • Raczej ciężko by było przedstawić tę funkcję w postaci grafu, musielibyśmy podobnie się „nakropkować”, jak w poprzednim przykładzie, dlatego ten sposób pominiemy.