Przejdź do zawartości

Mnemoniczna Technika Studiowania

100% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Mnemoniczna Technika Studiowania

Wprowadzenie

Istnieją wciąż słabo znane zespoły reguł i środków ułatwiających zapamiętywanie nowego, także trudnego materiału, szczególnie słownego, np. dat, liczb, czy nazw, zwane mnemotechnikami lub mnemonikami.

Techniki mnemiczne, za których prekursora uchodzi jeden z greckich poetów, Symonides z Keos, polegają zazwyczaj na grupowaniu, porządkowaniu wg określonych zasad, np. formalnego lub znaczeniowego podobieństwa, elementów materiału do zapamiętania lub ich powiązaniu za pomocą asocjacji z innymi, już pamiętanymi informacjami. Asocjacje są skuteczne dzięki rytmicznemu układowi, żartobliwej lub absurdalnej formie, ewentualnie dzięki zastosowaniu prostego szyfrowania i wyobraźni.

Sposoby mnemotechniczne w połączeniu z systemem SuperMemo, optymalizującym interwały kolejnych powtórek materiału, pozwalają zwielokrotnić zakres i trwałość pamięci.

Jak korzystać z podręcznika

W 2006 roku opublikowałem na WikiBooks Organiczną Technikę Studiowania, która stanowić miała ułatwienie dla wszystkich pragnących zwiększyć swoją skuteczność uczenia się. Oparłem ją o tzw. mapy myśli wymyślone przez Tony'ego Buzana, z elementami szybkiego czytania. Jak pokazały jednak doświadczenia, skuteczność tej techniki notowania opartej o kategoryzację i rysunki jest przeceniana i choć znacznie ułatwia grupowanie i dostrzeganie asocjacji między słowami kluczowymi[1][2][3], poprawia skuteczność zapamiętywania jedynie o niespełna 10%[4][5].

Przeglądając dostępną literaturę wkrótce zauważyłem, że istnieje o wiele wydajniejszy sposób poprawienia pamięci, dosłownie zwielokrotniający ludzkie możliwości w tym zakresie - mnemotechniki. W 2011 roku opublikowałem więc na WikiBooks Pałac pamięci, będący przeglądem popularnych technik mnemicznych. Korzystał z niego choćby znany z programu Mam Talent Marcin Kowalczyk "maskow", potrafiący m. in. zapamiętać układ stu (100) kostek Rubika[6].

W 2013 roku w serwisie WikiBooks udostępniłem do Twojej dyspozycji kompleksowy kurs mnemotechniczny Mnemoniczny Geniusz, rekomendowany np. przez znanego mentalistę Piotra Deptucha "Alvesa", korzystającego z mnemotechnik w swojej pracy i twórczości. Dostępna bezpłatnie podstawowa część kursu trwa dwadzieścia jeden dni i pozwala nauczyć się sprawnie korzystać z różnorodnych technik pamięciowych, przydatnych w codziennym życiu. Polecam ją również, gdyż używanie mnemotechnik wymaga przynajmniej dwudziestu godzin celowej praktyki, podobnie jak jazda samochodem, czy nauka gry na instrumencie.

Kompleksowy kurs mnemiczny

Niniejszy poradnik przedstawia starannie wyselekcjonowane mnemotechniki ułatwiające naukę i zapamiętywanie:

 1. Obcojęzycznego słownictwa i definicji
 2. Imion, nazwisk i ludzi
 3. Dat i dużych liczb
 4. Wzorów matematycznych i fizycznych
 5. Grafik, takich jak mapy

oraz szczegółowy opis wykorzystania metody SuperMemo, do zoptymalizowania czasu kolejnych powtórek materiału.

Przeznaczony jest dla każdego, kto pragnie poprawić wyniki w zapamiętywaniu, szczególnie osób związanych ze szkolnictwem, zarówno uczniów jak i nauczycieli i wykładowców.

Jego uzupełnienie stanowić będą dodatkowe bazy wiedzy przeznaczone dla wykorzystującego system SuperMemo programu Anki[7], stworzone dla poszczególnych dziedzin wiedzy. Udostępniał będę je stopniowo w miarę tworzenia, za niewielką opłatą.

Literatura

 • Krzysztof Galos: Mnemoniczny Geniusz. 2013. ISBN 978-83-272-4039-2.
 • Krzysztof Galos: Organiczna Technika Czytania. 2013. ISBN 978-83-272-4132-0.
 • Krzysztof Galos: Pałac Pamięci. 2011. ISBN 978-83-272-3974-7.

Przypisy

 1. Glennis Edge Cunningham. Mindmapping: its effects on student achievement in high school biology. , 2005. 
 2. Brian Holland, Lynda Holland, Jenny Davis: An investigation into the concept of mind mapping and the use of mind mapping software to support and improve student academic performance.. 2004. ISBN 0-9542116-4-2.
 3. Anthony V. D'Antoni, Genevieve Pinto Zipp. Applications of the Mind Map Learning Technique in Chiropractic Education: A Pilot Study and Literature Review . „Journal of Chiropractic Humanities”. 13, s. 2-11, 2006. DOI: 10.1016/S1556-3499(13)60153-9. 
 4. Paul Farrand, Fearzana Hussain, Enid Hennessy. The efficacy of the `mind map' study technique. „Medical Education”. 36 (5), s. 426-431, 2002. DOI: 10.1046/j.1365-2923.2002.01205.x. 
 5. John C. Nesbit, Olusola O. Adesope. Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis. „Review of Educational Research”. 76 (3), s. 413-448, 2006. DOI: 10.3102/00346543076003413. 
 6. Jego popisy można obejrzeć tutaj: Maskow: Multiblind 95/100
 7. Bezpłatna aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki, smartfonu oraz na wszystkie najważniejsze platformy systemowe: Anki