Programowanie w systemie UNIX/c grafika/gtk

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

wstęp[edytuj]

GTK

 • to zestaw narzędzi widgetów. Każdy interfejs użytkownika stworzony przez GTK składa się z elementów UI, znanych jako widżety
 • jest zaprojektowana obiektowo, w oparciu o implementację obiektowości dla C – GObject.
 • jest sterowany zdarzeniami (ang. event-driven)

Instalacja[edytuj]

zależności[edytuj]

 • gLib
 • Pango
 • Gdk-pixbuf
 • ATK
 • GObject-Introspection
 • Epoxy


GTK używa pkg-config

sposoby[edytuj]

Z użyciem apt[1]

 sudo apt install libgtk-4-dev gtk-4-examples build-essential

apt-get

 sudo apt-get install libgtk-4-dev gtk-4-examples geany

w katalogu:

 /usr/share/doc/gtk-3-examples/examples/
 
 

pakiety[edytuj]

Lista

 • libgtk-4-dev
 • gtk-4-examples
 • gtk-4-tests
 • gtk-doc-tools

wersja[edytuj]

 • The current stable API version of GTK is 4.0.
 • Latest stable 4.6.6
 • Latest old stable 3.24.34


apt[edytuj]

Za pomocą apt-cache[2]

 apt-cache policy libgtk2.0-0 libgtk-3-0

przykładowy wynik:

libgtk2.0-0:
 Zainstalowana: 2.24.32-1ubuntu1
 Kandydująca:  2.24.32-1ubuntu1
 Tabela wersji:
 *** 2.24.32-1ubuntu1 500
    500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
libgtk-3-0:
 Zainstalowana: 3.22.30-1ubuntu1
 Kandydująca:  3.22.30-1ubuntu1
 Tabela wersji:
 *** 3.22.30-1ubuntu1 500
    500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status

Za pomocą apt-list[3]

apt list --installed libgtk*

Przykładowy wynik:

libgtk-3-0/jammy-updates,now 3.24.33-1ubuntu2 amd64 [zainstalowany,automatycznie]
libgtk-3-bin/jammy-updates,now 3.24.33-1ubuntu2 amd64 [zainstalowany,automatycznie]
libgtk-3-common/jammy-updates,jammy-updates,now 3.24.33-1ubuntu2 all [zainstalowany,automatycznie]
libgtk-3-dev/jammy-updates,now 3.24.33-1ubuntu2 amd64 [zainstalowany]
libgtk-4-1/jammy-updates,now 4.6.6+ds-0ubuntu1 amd64 [zainstalowany,automatycznie]
libgtk-4-bin/jammy-updates,now 4.6.6+ds-0ubuntu1 amd64 [zainstalowany,automatycznie]
libgtk-4-common/jammy-updates,jammy-updates,now 4.6.6+ds-0ubuntu1 all [zainstalowany,automatycznie]
libgtk-4-dev/jammy-updates,now 4.6.6+ds-0ubuntu1 amd64 [zainstalowany]
libgtk1.2-common/now 1.2.10-18.1 all [zainstalowany,lokalny]
libgtk1.2-dev/now 1.2.10-18.1 amd64 [zainstalowany,lokalny]
libgtk1.2/now 1.2.10-18.1 amd64 [zainstalowany,lokalny]
libgtk2.0-0/jammy,now 2.24.33-2ubuntu2 amd64 [zainstalowany,automatycznie]
libgtk2.0-bin/jammy,now 2.24.33-2ubuntu2 amd64 [zainstalowany,automatycznie]
libgtk2.0-common/jammy,jammy,now 2.24.33-2ubuntu2 all [zainstalowany,automatycznie]
libgtk3-perl/jammy,jammy,now 0.038-1 all [zainstalowany,automatycznie]
libgtkmm-3.0-1v5/jammy,now 3.24.5-1build1 amd64 [zainstalowany,automatycznie]
libgtksourceview-4-0/jammy,now 4.8.3-1 amd64 [zainstalowany,automatycznie]
libgtksourceview-4-common/jammy,jammy,now 4.8.3-1 all [zainstalowany,automatycznie]

dpkg[edytuj]

 dpkg -l libgtk2.0-0 libgtk-3-0


przykładowy wynik:

Wybór:U=nieznany/I=instalacja/R=usunięcie/P=wyczyszczenie/H=zatrzymanie
| Stan:N=brak/I=zainstalowany/C=skonfigurowany/U=rozpakowany/
|/ F=częśc. skonfigurowany/H=częśc. zainstalowany/W=wyzw. czek./T=wyzw. zapl.
|| Błędy?=(brak)/R-do pon. inst. (duże litery w "Stan" i "Błędy"=problemy)
||/ Nazwa                              Wersja                Architektura             Opis
+++-================================================================-=====================================-=====================================-======================================================================================================================================
ii libgtk-3-0:amd64                         3.22.30-1ubuntu1           amd64                 GTK+ graphical user interface library
ii libgtk2.0-0:amd64    


dpkg -l | egrep "libgtk(2.0-0|-3-0|-4)"

przykładowy wynik:

ii libgtk-3-0:amd64              3.24.33-1ubuntu2            amd64    GTK graphical user interface library
ii libgtk-4-1:amd64              4.6.6+ds-0ubuntu1            amd64    GTK graphical user interface library
ii libgtk-4-bin                4.6.6+ds-0ubuntu1            amd64    programs for the GTK graphical user interface library
ii libgtk-4-common              4.6.6+ds-0ubuntu1            all     common files for the GTK graphical user interface library
ii libgtk-4-dev:amd64             4.6.6+ds-0ubuntu1            amd64    development files for the GTK library
ii libgtk2.0-0:amd64             2.24.33-2ubuntu2            amd64    GTK graphical user interface library - old version

gtk-launch[edytuj]

 gtk-launch --version

pkg-config[edytuj]

 pkg-config --modversion gtk+-3.0

wynik :


 3.22.30


położenie plików pc

 locate gtk | grep '\.pc'


pkg-config --modversion gtk4


pkg-config --list-all | sed -ne 's/\(gtk[0-9]*.0\).*/\1/p' | xargs pkg-config --modversion gtk4

localizacja[edytuj]

locate gtk | grep /usr/lib

Kompilacja[edytuj]

Sprawdzamy ustawienia za pomocą pkg-config

 pkg-config --cflags gtk4


Przykładowy wynik:

-mfpmath=sse -msse -msse2 -pthread -I/usr/include/gtk-4.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/fribidi -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/x86_64-linux-gnu -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/uuid -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/graphene-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/graphene-1.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include


pkg-config --libs gtk4


Przykładowy wynik:

-lgtk-4 -lpangocairo-1.0 -lpango-1.0 -lharfbuzz -lgdk_pixbuf-2.0 -lcairo-gobject -lcairo -lgraphene-1.0 -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0


Kompilacja ręczna:[4]

$ cc `pkg-config --cflags gtk4` g.c `pkg-config --libs gtk4`


Użycie

Programowanie[edytuj]


Programy:

 • gtk4-widget-factory = Program to demonstrate GTK themes and widgets
 • gtk4-demo = Program to demonstrate GTK widgets
 • gtk4-icon-browser
 • gtk4-demo-application
 • gtk4-encode-symbolic-svg : converts symbolic svg icons into specially prepared png files. GTK can load and recolor these pngs, just like original svgs, but loading them is much faster.
 • gtk4-query-settings
 • gtk4-builder-tool : GtkBuilder file utility. Może wykonywać różne operacje na plikach GtkBuilder .ui. Zmodyfikowane pliki .ui utworzone przez narzędzie gtk4-builder-tool należy zawsze przetestować przed użyciem ich w środowisku produkcyjnym.


GTK+ Inspector[edytuj]

 • włączyć domyślny debugger ( polecenie w terminalu)[5]
 • uruchom aplikacje gtk w trybie interaktywnego debugowania


gsettings set org.gtk.Settings.Debug enable-inspector-keybinding true
GTK_DEBUG=interactive your-app


Zastosowania[6]

RAD[edytuj]

Programy

 • Glade = graphical user interface builder for GTK ( Glade User Interface Designer)
 • GNOME Builder = integrated development environment (IDE) for the GNOME, dokumentacja

ui[edytuj]

Tworzenie

 • ręcznie ( w kodzie programu)[7]
 • wizualnie ( XML )


wizualnie[edytuj]

Jeśli tworzysz złożone interfejsy użytkownika, zaleca się opisanie struktury okna za pomocą formatu opisu XML GtkBuilder, zamiast składania go ręcznie.


Oddzielenie interfejsu użytkownika od logiki programu

 • Glade to narzędzie RAD umożliwiające szybkie i łatwe tworzenie interfejsów użytkownika dla zestawu narzędzi GTK
 • Interfejsy użytkownika zaprojektowane w Glade są zapisywane w formacie XML
 • przy użyciu obiektu GtkBuilder GTK mogą być one dynamicznie ładowane przez aplikacje w razie potrzeby.


Glade[edytuj]

Narzędzie do projektowania interfejsów Glade umożliwia tworzenie i modyfikowanie interfejsów użytkownika dla programów GTK+.[8]

Biblioteka GTK+ dostarcza rozbudowany zbiór podstawowych elementów interfejsu użytkownika, takich jak pola tekstowe, etykiety okien, wpisy numeryczne, pola wyboru i menu. Te elementy są nazywane widżetami. Można używać programu Glade do rozmieszczania widżetów w graficznym interfejsie użytkownika. Glade umożliwia modyfikowanie układu i właściwości tych widżetów. Można także używać programu Glade do dodawania połączeń między widżetami a kodem źródłowym programu.

Interfejsy użytkownika zaprojektowane w programie Glade są przechowywane w formacie XML, umożliwiając łatwą integrację z zewnętrznymi narzędziami. Można używać biblioteki libglade do dynamicznego tworzenia graficznych interfejsów użytkownika z opisu XML.

Można pracować z widżetami w oknie Palety na jeden z tych sposobów:

 • Tryb wyboru. Aby użyć trybu wyboru, kliknij strzałkę Wybór. Kursor zmieni się na strzałkę, co wskazuje, że tryb wyboru jest aktywny. W tym trybie można używać myszy do wyboru widżetów w projekcie. Następnie można użyć okna Właściwości do modyfikacji właściwości widżetów.

Można także użyć menu kontekstowego widżetu, aby wybrać widżet. Kliknij widżet prawym przyciskiem myszy, aby je otworzyć. Można dodać wiele widżetów danego typu z Palety do projektu przytrzymując klawisz Ctrl podczas wybierania widżetu. Należy kliknąć strzałkę Wybór lub inny widżet w Palecie, aby wrócić do zwykłego trybu.

 • Tryb rozmieszczania widżetów Aby użyć trybu rozmieszczania widżetów, wybierz widżet w oknie Palety. Podczas wybierania większości widżetów kursor zmienia się na kursor z krzyżykiem. Można wtedy umieścić widżet w kontenerze, widżecie najwyższego poziomu i tak dalej. Po umieszczeniu widżetu program wróci do trybu wyboru.
 • Tryb rozmieszczania najwyższego poziomu. Aby użyć trybu rozmieszczania najwyższego poziomu, wybierz określony widżet najwyższego poziomu w oknie Palety. Po wybraniu widżetu najwyższego poziomu w oknie Palety pojawi się on od razu na pulpicie. Można go wtedy modyfikować. Po wyborze widżetu najwyższego poziomu program wróci do trybu wyboru.

gsettings[edytuj]

gsettings
Użycie:
 gsettings --version
 gsettings [--schemadir KATALOG-SCHEMATÓW] POLECENIE [PARAMETRY…]

Polecenia:
 help           Wyświetla te informacje
 list-schemas       Wyświetla listę zainstalowanych schematów
 list-relocatable-schemas Wyświetla listę zainstalowanych schematów,
              które można przenosić
 list-keys         Wyświetla listę kluczy w schemacie
 list-children       Wyświetla listę elementów potomnych schematu
 list-recursively     Wyświetla listę kluczy i wartości, rekursywnie
 range           Odpytuje zakres klucza
 describe         Odpytuje opis klucza
 get            Uzyskuje wartość klucza
 set            Ustawia wartość klucza
 reset           Przywraca wartość klucza
 reset-recursively     Przywraca wszystkie wartości
              w podanym schemacie
 writable         Sprawdza, czy klucz jest zapisywalny
 monitor          Obserwuje zmiany

Polecenie „gsettings help POLECENIE” wyświetla szczegółową pomoc.

query settings[edytuj]

Sprawdzamy :

gtk4-query-settings

Przykładowy wynik:

       gtk-double-click-time: 400
     gtk-double-click-distance: 5
         gtk-cursor-blink: TRUE
       gtk-cursor-blink-time: 1200
     gtk-cursor-blink-timeout: 10
         gtk-split-cursor: FALSE
      gtk-cursor-aspect-ratio: 0,040000
          gtk-theme-name: "Yaru-dark"
        gtk-icon-theme-name: "Yaru"
      gtk-dnd-drag-threshold: 8
           gtk-font-name: "Ubuntu 11"
         gtk-xft-antialias: 1
          gtk-xft-hinting: 1
         gtk-xft-hintstyle: "hintslight"
           gtk-xft-rgba: "rgb"
            gtk-xft-dpi: 98304
       gtk-hint-font-metrics: FALSE
       gtk-cursor-theme-name: "Yaru"
       gtk-cursor-theme-size: 24
   gtk-alternative-button-order: FALSE
    gtk-alternative-sort-arrows: FALSE
       gtk-enable-animations: TRUE
          gtk-error-bell: TRUE
        gtk-print-backends: "cups,file"
     gtk-print-preview-command: "evince --unlink-tempfile --preview --print-settings %s %f"
         gtk-enable-accels: TRUE
           gtk-im-module: "gtk-im-context-simple"
     gtk-recent-files-max-age: -1
     gtk-fontconfig-timestamp: 0
       gtk-sound-theme-name: "Yaru"
 gtk-enable-input-feedback-sounds: TRUE
      gtk-enable-event-sounds: TRUE
  gtk-primary-button-warps-slider: TRUE
 gtk-application-prefer-dark-theme: FALSE
     gtk-entry-select-on-focus: TRUE
  gtk-entry-password-hint-timeout: 0
     gtk-label-select-on-focus: TRUE
     gtk-shell-shows-app-menu: FALSE
      gtk-shell-shows-menubar: FALSE
      gtk-shell-shows-desktop: TRUE
       gtk-decoration-layout: ":minimize,maximize,close"
     gtk-titlebar-double-click: "toggle-maximize"
     gtk-titlebar-middle-click: "lower"
     gtk-titlebar-right-click: "menu"
      gtk-dialogs-use-header: TRUE
     gtk-enable-primary-paste: TRUE
     gtk-recent-files-enabled: TRUE
        gtk-long-press-time: 500
       gtk-keynav-use-caret: FALSE
       gtk-overlay-scrolling: TRUE

widget[edytuj]

Widgety to podstawowe elementy składowe aplikacji GUI. Standardowe widgety to:

 • przycisk
 • pole wyboru
 • pasek przewijania

Przykłady[edytuj]

Gotowe przykłady[edytuj]

Po zainstalowaniu przykładów możemy uruchomić:

gtk4-demo


Lup poszukać gdzie zostały zainstalowane:

dpkg -L gtk-4-examples


Najczęściej w :

/usr/share/doc/gtk-4-examples

Pierwszy program[edytuj]

nowe okno[edytuj]

/*
https://developer.gnome.org/gtk-tutorial/2.90/c39.html
gcc g.c `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`
./a.out
*/
#include<gtk/gtk.h>

int main(int argc,char *argv[])

{
  GtkWidget *window;
  gtk_init(&argc,&argv);
  window=gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_widget_show(window);
  gtk_main();
  return 0;
}


wersja[edytuj]

/*
https://stackoverflow.com/questions/126141/how-do-you-find-out-which-version-of-gtk-is-installed-on-ubuntu
gcc $(pkg-config --cflags gtk4) w.c $(pkg-config --libs gtk4)

./a.out
*/
#include <gtk/gtk.h>
#include <glib/gprintf.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
  /* Initialize GTK */
  gtk_init (); // gtk4 https://docs.gtk.org/gtk4/func.init.html

  g_printf("%d.%d.%d\n", GTK_MAJOR_VERSION, GTK_MINOR_VERSION, GTK_MICRO_VERSION); // 
  return(0);
}

Hello world[edytuj]

/* https://www.gtk.org/docs/getting-started/hello-world/ */
#include <gtk/gtk.h>

static void
print_hello (GtkWidget *widget,
       gpointer  data)
{
 g_print ("Hello World\n");
}

static void
activate (GtkApplication *app,
     gpointer    user_data)
{
 GtkWidget *window;
 GtkWidget *button;

 window = gtk_application_window_new (app);
 gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "Window");
 gtk_window_set_default_size (GTK_WINDOW (window), 200, 200);

 button = gtk_button_new_with_label ("Hello World");
 g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);
 gtk_window_set_child (GTK_WINDOW (window), button);

 gtk_window_present (GTK_WINDOW (window));
}

int
main (int  argc,
   char **argv)
{
 GtkApplication *app;
 int status;

 app = gtk_application_new ("org.gtk.example", G_APPLICATION_FLAGS_NONE);
 g_signal_connect (app, "activate", G_CALLBACK (activate), NULL);
 status = g_application_run (G_APPLICATION (app), argc, argv);
 g_object_unref (app);

 return status;
}

Kompilujemy:

gcc $(pkg-config --cflags gtk4) g.c $(pkg-config --libs gtk4)

Uruchamiamy

./a.out

Poradniki[edytuj]

Źródła[edytuj]

 1. Setup GTK4 Development Tools On Ubuntu
 2. askubuntu question: how-to-know-my-gtk-version
 3. stackoverflow question: how-do-you-find-out-which-version-of-gtk-is-installed-on-ubuntu
 4. docs gtk4 : compiling
 5. ask ubuntu question: how-do-i-open-gtk-inspector ?
 6. blog.gtk : inspector
 7. geeksforgeeks : how-to-create-gui-in-c-programming-using-gtk-toolkit
 8. gnome : glade introduction