Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa/Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym/Rozwiązania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym – Rozwiązania
»
Ćwiczenia Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
Spis treści

Poniżej znajdziesz rozwiązania zadań z ewidencji kosztów w układzie rodzajowym. Możesz porównać swoje rozwiązania z zaproponowanymi w książce. Sprawdź, gdzie popełniłeś błędy i nad czym warto jeszcze popracować. Ewidencja kosztów układzie rodzajowym jest zadaniem trudnym i wymaga ciągłej praktyki.

Zadanie 1[edytuj]

101 Kasa
Wn Ma
(Sp.) 6000,00 550,00 (2)


440,00 (4)311 Materiały
Wn Ma
(Sp.) 40000,00 20000,00 (6)320 Odchylenia od cen
ewidencyjnych materiałów
Wn Ma
(Sp.) 6000,00 3000,00 (7)401 Zużycie materiałów
i energii
Wn Ma
(1a) 800,00


(6) 20000,00


(7) 3000,00202 Rozrachunki
z dostawcami
Wn Ma
976,00 (1)


488,00 (8)223 Rozliczenie naliczonego

podatku VAT

Wn Ma
(1b) 176,00


(8b) 188,00403 Podatki i opłaty
Wn Ma
(2) 550,00400 Amortyzacja
Wn Ma
(3) 1500,00070 Umorzenie środków
trwałych
Wn Ma
1500,00 (3)409 Pozostałe koszty
Wn Ma
(4) 440,00


(5) 150,00231 Inne rozrachunki
z pracownikami
Wn Ma
150,00 (5)402 Usługi obce
Wn Ma
(8a) 400,00231 Rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń
Wn Ma
12000,00 (9)404 Wynagrodzenia
Wn Ma
(9) 12000,00405 Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia na rzecz pracowników
Wn Ma
(10) 2500,00228 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
Wn Ma
(11) 2500,00 2500,00 (10)131 Rachunek bieżący
Wn Ma
(Sp.) 10000,00 2500,00 (11)Obliczenie narzutu odchyleń (operacja 7):

Wo = (6 000,- zł x 100%) : 40 000,- zł = 15%

Narzut odchyleń przypadający na zużyte materiały: (20 000,- zł x 15%) : 100% = 3 000,- zł

Zadanie 2[edytuj]

101 Kasa
Wn Ma
(Sp.) 10000,00 200,00 (10)


250,00 (19)


54,00 (20)311 Materiały
Wn Ma
(Sp.) 40000,00 11000,00 (1)


(16) 1050,00320 Odchylenia od cen
ewidencyjnych materiałów
Wn Ma
(Sp.) 2000,00 550,00 (2)


150,00 (17)131 Rachunek bieżący
Wn Ma
(Sp.) 15 000,00 9000,00 (7)


1000,00 (9)


1098,00 (14)401 Zużycie materiałów
i energii
Wn Ma
(1) 11000,00


(2) 550,00


(5) 54,00


(13a) 900,00202 Rozrachunki
z dostawcami
Wn Ma
(14) 1098,00 854,00 (3)


1098,00 (8)


2562,00 (11)


1098,00 (13)223 Rozliczenie naliczonego

podatku VAT

Wn Ma
(3b) 154,00


(11b) 462,00


(13b) 198,00


(18) 198,00402 Usługi obce
Wn Ma
(3a) 700,00


(11a) 2100,00231 Rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń
Wn Ma
(7) 9000,00 9000,00 (4)


300,00 (15)404 Wynagrodzenia
Wn Ma
(4) 9000,00


(15) 300,00231 Inne rozrachunki
z pracownikami
Wn Ma
(20) 54,00 54,00 (4)405 Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia na rzecz pracowników
Wn Ma
(6) 1800,00228 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
Wn Ma
(9) 1000,00 1800,00 (6)301 Rozliczenie zakupu materiałów
Wn Ma
(8) 1098,00 1050,00 (16)


(17) 150,00 198,00 (18)403 Podatki i opłaty
Wn Ma
(10) 200,00


(19) 250,00400 Amortyzacja
Wn Ma
(12) 3000,00070 Umorzenie środków
trwałych
Wn Ma
3000,00 (12)Obliczenie narzutu odchyleń (operacja 2):

Wo = (2 000,- zł x 100%) : 40 000,- zł = 5%

Narzut odchyleń przypadający na zużyte materiały: (11 000,- zł x 5%) : 100% = 550,- zł

Obliczenie narzutu na wynagrodzenia (operacja 6):

9 000,- zł x 20% = 1 800,- zł

Obliczenie wartości FV za materiał "A" (operacja 8):

Wartość netto: 300 szt. x 3,- zł/szt. = 900,- zł VAT 22%: 900,- zł x 22% = 198,- zł Wartość FV: 900,- zł + 198,- zł = 1098,- zł

Obliczenie wartości materiału "A" wg cen ewidencyjnych (operacja 16):

300 szt. x 3,50 zł/szt. = 1 050,- zł

Wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych (operacja 17):

1050,- zł - 900, zł = 150,- zł (Ma)

Zadanie 3[edytuj]

101 Kasa
Wn Ma
(Sp.) 5000,00 800,00 (4)


650,00 (5)


150,00 (14)


200,00 (17)311 Materiały
Wn Ma
(Sp.) 60000,00 950,00 (1)


(21) 1400,00 21000,00 (12)320 Odchylenia od cen
ewidencyjnych materiałów
Wn Ma
(2) 55,42 3500,00 (Sp.)


(13) 1224,93


(22) 200,00131 Rachunek bieżący
Wn Ma
(Sp.) 25 000,00 2000,00 (8)


10000,00 (9)


610,00 (18)


1952,00 (24)401 Zużycie materiałów
i energii
Wn Ma
(10a) 100,00 1224,93 (13)


(11a) 400,00


(12) 21000,00202 Rozrachunki
z dostawcami
Wn Ma
(18) 610,00 122,00 (10)


(24) 1952,00 488,00 (11)


1220,00 (15)


610,00 (16)


1952,00 (19)


488,00 (25)223 Rozliczenie naliczonego

podatku VAT

Wn Ma
(10b) 22,00


(11b) 88,00


(15b) 220,00


(16b) 110,00


(23) 352,00


(25b) 88,00402 Usługi obce
Wn Ma
(15a) 1000,00


(25a) 400,00231 Rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń
Wn Ma
(9) 10000,00 10000,00 (6)404 Wynagrodzenia
Wn Ma
(6) 10000,00231 Inne rozrachunki
z pracownikami
Wn Ma
350,00 (3)405 Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia na rzecz pracowników
Wn Ma
(1) 950,00 55,42 (2)


(4) 800,00


(7) 2000,00


(17) 200,00228 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
Wn Ma
(8) 2000,00 2000,00 (7)301 Rozliczenie zakupu materiałów
Wn Ma
(19) 1952,00 1400,00 (21)


200,00 (22)


352,00 (23)403 Podatki i opłaty
Wn Ma
(14) 150,00400 Amortyzacja
Wn Ma
(20) 4500,00070 Umorzenie środków
trwałych
Wn Ma
4500,00 (20)409 Pozostałe koszty
Wn Ma
(3) 350,00


(5) 650,00


(16a) 500,00Obliczenie narzutu odchyleń (operacja 2):

Wo = (3 500,- zł x 100%) : 60 000,- zł = 5,8(3)%

Narzut odchyleń przypadający na zużyte materiały: (950,- zł x 5,8(3)%) : 100% = 55,42 zł

Obliczenie narzutu na wynagrodzenia (operacja 7):

10 000,- zł x 20% = 2 000,- zł

Obliczenie narzutu odchyleń (operacja 13):

Narzut odchyleń przypadający na zużyte materiały: (21 000,- zł x 5,8(3)%) : 100% = 1 224,93 zł

Obliczenie wartości FV za materiał "A" (operacja 19):

Wartość netto: 400 szt. x 4,- zł/szt. = 1 600,- zł VAT 22%: 1 600,- zł x 22% = 352,- zł Wartość FV: 1 600,- zł + 352,- zł = 1952,- zł

Obliczenie wartości materiału "A" wg cen ewidencyjnych (operacja 21):

300 szt. x 3,50 zł/szt. = 1 050,- zł

Wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych (operacja 22):

1 600,- zł - 1 400, zł = 200,- zł (Wn)