Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa/Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym/Ćwiczenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym – Ćwiczenia
»
Podsumowanie Rozwiązania
Spis treści

W tej części podręcznika możesz rozwiązać kilka ćwiczeń, które polegają w głównej mierze na ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym. Zadania te są podzielone na różne stopnie trudności. Na początku są zadania łatwe, a na końcu trudniejsze. W kolejnej części podręcznika znajdziesz rozwiązania dla tych zadań. Jednak najpierw spróbuj je sam rozwiązań na kartce, a dopiero później porównaj swoje rozwiązania z tymi umieszczonymi w tym podręczniku. A więc do roboty!

Zadanie 1[edytuj]

Stany wybranych kont na 01.XI.200X wyglądały następująco:

 • Kasa: 6 000,-
 • Materiały: 40 000,-
 • Rachunek bieżący: 10 000,-
 • Środki trwałe: 20 000,-

W listopadzie miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. Otrzymano FZ od Zakładu Energetycznego za zużytą energię elektryczną w wydziałach produkcyjnych: 800,-
 2. Opłacono z kasy podatek od nieruchomości: 550,-
 3. Obliczono miesięczną amortyzację środków trwałych wykorzystywanych w produkcji: stopa amortyzacji 20%
 4. Opłacono gotówką roczną składkę z tytułu ubezpieczenia OC dotycząca samochodu osobowego: 440,-
 5. Pracownik "B" przedłożył rachunek podróży służbowej: 150,-
 6. Wydano z magazynu materiały do produkcji zgodnie z dowodami Rw: 20 000,-
 7. Otrzymano fakturę za transport zakupionych materiałów:

a) wartość netto usługi 400,- b) VAT 23 %........... c) wartość brutto........

 1. Ujęto w liście płac wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa:

a) pracowników produkcji 10 000,- b) pracowników administracji 2 000,-

 1. Pk - Obliczono i zaksięgowano składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę (20,61%)
 2. Uregulowano przelewem bankowym zobowiązania wobec ZUS:.......
 3. Otrzymano fakturę za szkolenie pracowników z zakresu BHP

a) wartość netto 1500,- b) VAT 23 %........... c) wartość brutto.......

 1. Faktura za ogłoszenie reklamowe w prasie lokalnej

a) wartość netto usługi 1200,- b) VAT 23 %........... c) wartość brutto........

 1. Przeksięguj koszty rodzajowe na koniec miesiąca.....
 2. Przyjmij wyroby gotowe do magazynu po koszcie wytworzenia ( cała produkcja zakończona) 1000,szt.

Polecenie

Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w układzie rodzajowym z rozliczeniem na układ funkcjonalny.

Zadanie 2[edytuj]

Stany wybranych kont na 01.01.200X wyglądały następująco:

 • Kasa: 10 000,- zł (Wn)
 • Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów: 2 000,- zł (Wn)
 • Materiały: 40 000,- zł (Wn)
 • Rachunek bieżący: 15 000,- zł (Wn)

W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. Wydano z magazynu do produkcji materiały wg cen ewidencyjnych zgodnie z dowodami Rw: 11 000,- zł
 2. Obliczono i zaksięgowano narzut odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zużyte materiały: ... zł
 3. Otrzymano FV za wykonane ekspertyzy ekonomiczne: 700,- + 161,- VAT = 861,- zł
 4. Ujęto w liście płac wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa: 9 000,- zł
 5. Pracownik "B" przedłożył zakupione materiały biurowe (z rachunkiem), które przekazano do zużycia: 54,- zł
 6. Obliczono i zaksięgowano narzuty na wynagrodzenia (20%): ... zł
 7. Przelano wynagrodzenia na konta pracowników: 9 000,- zł
 8. Otrzymano FV za 300 szt. materiału "A" po 3,- zł za szt. (VAT 23%): ... zł
 9. Uregulowano przelewem bankowym zobowiązania wobec ZUS: 1 000,- zł
 10. Opłacono z kasy podatek od nieruchomości: 200,- zł
 11. Otrzymano FV za remont hali produkcyjnej: 2100,- zł + 483,- zł VAT = 2583,- zł
 12. Zgodnie z tabelą amortyzacyjną zaksięgowano miesięczną amortyzację środków trwałych: 3 000, zł
 13. Otrzymano FV za zużycie wody w przedsiębiorstwie: 900,- zł + 207,- zł = 1107,- zł
 14. Uregulowano zobowiązania wobec dostawcy materiału "A": ... zł
 15. Otrzymano rachunek za prace zlecone dotyczące wyładunku zakupionych materiałów "A": 300,- zł
 16. Przyjęto materiały "A" do magazynu według stałych cen ewidencyjnych 3,50 zł za sztukę: ... zł
 17. PK: wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zakupione materiały: ... zł
 18. PK: wyksięgowanie podatku VAT: ... zł
 19. Zapłacono z kasy należne opłaty za ochronę środowiska: 250,- zł
 20. Uregulowano z kasy zobowiązanie wobec pracownika "B": 54,- zł

Polecenie

Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w układzie rodzajowym.

Zadanie 3[edytuj]

Stany wybranych kont na 01.01.200X wyglądały następująco:

 • Kasa: 5 000,- zł (Wn)
 • Rachunek bieżący: 25 000,- zł (Wn)
 • Materiały: 60 000,- zł (Wn)
 • Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów: 3 500,- zł (Ma)

W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. Wydano z magazynu materiały na potrzeby BHP: 950,- zł
 2. Obliczono i zaksięgowano narzut odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zużyte materiały: ... zł
 3. Pracownik "B" przedłożył rachunek kosztów podróży służbowej: 350,- zł
 4. Opłacono z gotówką koszt pracownika w szkoleniu dotyczącym public relations: 800,- zł
 5. Opłacono gotówką roczną składkę z tytułu ubezpieczenia OC dotyczącą samochodu ciężarowego: 650,- zł
 6. Ujęto w liście płac wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa: 10 000,- zł
 7. Obliczono i zaksięgowano narzuty na wynagrodzenia (20%): ... zł
 8. Uregulowano przelewem bankowym zobowiązania wobec ZUS: ... zł
 9. Przelano wynagrodzenia na konta pracowników: 10 000,- zł
 10. Zakupiono (FV) i przekazano do zużycia materiały biurowe: 100,- zł + 23,- zł VAT = 123,- zł
 11. Otrzymano FV za zużycie sprężonego powietrza: 400,- zł + 92,- zł VAT = 492,- zł
 12. Wydano z magazynu do produkcji materiały wg cen ewidencyjnych zgodnie z dowodami Rw: 21 000,- zł
 13. Obliczono i zaksięgowano narzut odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zużyte materiały: ... zł
 14. Opłacono gotówką notarialne potwierdzenie kopii dokumentów: 150,- zł
 15. Otrzymano fakturę dotyczącą czynszu za użytkowanie hali produkcyjnej: 1 000,- zł + 230,- zł VAT = 1 230,- zł
 16. Otrzymano FV za ogłoszenie reklamowe zamieszczone w gazecie "B": 500,- zł + 115,- zł VAT = 615,- zł
 17. Zapłacono gotówką za posiłki regeneracyjne dla pracowników produkcyjnych: 200,- zł
 18. Uregulowano zobowiązanie wobec gazety "B": 610,- zł
 19. Otrzymano FV za 400 szt. materiału "A" po 4,- zł za szt. (VAT 23%): ... zł
 20. Zgodnie z tabelą amortyzacyjną zaksięgowano miesięczną amortyzację środków trwałych: 4 500, zł
 21. Przyjęto materiały "A" do magazynu według stałych cen ewidencyjnych 3,50 zł za sztukę: ... zł
 22. PK: wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zakupione materiały: ... zł
 23. PK: wyksięgowanie podatku VAT: ... zł
 24. Uregulowano zobowiązania wobec dostawcy materiału "A": ... zł
 25. Otrzymano FV za przeprowadzone rozmowy telefoniczne: 400,- zł + 92,- zł VAT = 492,- zł

Polecenie

Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w układzie rodzajowym.

Zadanie 4[edytuj]

Stany wybranych kont na 01.01.200X wyglądały następująco:

W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

Polecenie

Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w układzie rodzajowym.