Przejdź do zawartości

Szablon:LinkSpecjalna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Opis szablonu

Jest to szablon linków inteligentnych (tzw. linki inteligentne), który koloruje linki w zależności do jakiej kategorii szablon zaliczy stronę wskazaną w nim. Zestaw możliwych kodów linkowych, znajduje się na stronie {{Link wewnętrzny}} w miejscu pod tabelą nawigacyjną {{Tabela nawigacyjna}}, według jego wikikodu opisu.

Szablon {{LinkOgólne}} i jego pochodne w ich definicji, obsługują nazwy przestrzenie nazw kanoniczne (angielskie) lub w jakimś języku, na danym projekcie siostrzanych lub w ich wersjach językowych.

Wystarczy podać nazwę kanoniczną przestrzeni nazw, a ta nazwa zostanie przetłumaczona na nazwę charakterystyczną dla danego projektu, jeżeli podamy parametr: | analiza = tak, bez: | bez przetwarzania = tak, w przeciwnym przypadku tego nie zrobi.

Na przykład na projekcie bieżącym dla szablonów ogólnie nie między-projektowych, wyświetlana nazwa przestrzeni nazw zostanie przetłumaczona na nazwę charakterystyczną dla polskiego Wikibooksa, jeżeli ustawimy szablon, by wyświetlał to w nazwie linku, to je robi możliwie po przetłumaczeniu na język polski, ona w adresie linku nie zostanie przetłumaczona, chyba że podamy parametr | analiza = tak według powyższej specyfikacji.

Szablon zwykle nie tłumaczy w adresie linku nazwy przestrzeni nazw, np. na język polski lub inny, podanym w definicji tego szablonu, jeżeli jest nazwą kanoniczną podaną w definicji tego szablonu, a jeżeli nie, to nie ma czego tłumaczyć (bo w definicji szablonu pod zmienną: miano przestrzeni nazw, np. jest podane: Wikibooks, zamiast: Project), chyba że w przeciwnym wypadku, chcemy by przetłumaczył na język charakterystyczny dla danego projektu, wskazanym przez szablon, wtedy należy podać parametr poniżej opisany do szablonu do głębszej analizy linkowej.

Szablon używa zmiennej: miano przestrzeni nazw, w sposób niejawny (w postaci zmiennej w definicji tego szablonu, używając szablon {{LinkOgólne}}), w przeciwieństwie do {{Link wewnętrzny}}, który tego nie ma, tzn. nazwa przestrzeni nazw jest zawsze podana tam w sposób niejawny w postaci pierwszej zmiennej wraz z adresem linku na danym projekcie i kluczem projektu (wtedy nie ma osobnego parametru do interwiki) lub nie (w postaci zmiennej (zmiennych) do interwiki).

Użycie

Szablon linkuje do przestrzeni nazw: Special - polskie Specjalna, bez wyświetlonej domyślnie nazwy przestrzeni nazw, w tym samym projekcie albo siostrzanym lub językowym.

Opis parametrów

Pełne pierwsze wywołanie
{{LinkSpecjalna|1=|2=|za=|po=|klucz projektu=}}
Pełne drugie wywołanie
{{LinkSpecjalna|1=|2=|za=|po=|kod języka=|kod projektu=}}
Parametry szablonu
 • 1 - nazwa strony, do której link linkuje się,
 • 2 - nazwa linku - (sugerowany),
 • z (przestarzałe) lub za - dokończenie nazwy linku za pomocą umieszczenia jego bezpośrednio za nazwą linku - (opcjonalny),
 • p (przestarzałe) lub po - dokończenie nazwy linku za pomocą umieszczenia jego bezpośrednio za linkiem - (opcjonalny),
 • k (przestarzałe) lub klucz projektu - kod projektu siostrzanego Wikibooks, ewentualnie w innej wersji językowej Wikimedia, używany zamiast kod języka i kod projektu - (opcjonalny),
 • kj (przestarzałe) lub kod języka - kod języka używany zamiast klucz projektu - (opcjonalny),
 • kp (przestarzałe) lub kod projektu - kod projektu używany zamiast klucz projektu - (opcjonalny)

Szablon posiada też parametry: | bez znaczników = tak i | bez przetwarzania = tak, które kolejno znaczą, że bez obramowania znacznikowego span kolorujące link, i bez głębszego, na siłę, przetwarzania linkowego, a także parametr | analiza = tak do głębszego przetwarzania linkowego, ważniejszym od tego jest wcześniejszy ostatni parametr.

Przykłady

Możliwe poniższe warianty przykładów tego szablonu symbolizują na czym on polega, jak się powinno go używać.

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)

Szablon ogólny linków {{LinkOgólne}}, który jest budulcem innych szablonów tego typu, służy do budowania inteligentnych linków, kolorujących je. Szablon {{LinkOgólne}} obsługuje wszystkie poniższe parametry, szablony pochodne używają tylko niektórych. Szablony, ale typowo nie między-projektowe, obsługują wszystkie parametry, oprócz nazwy przestrzeni nazw: miano przestrzeni nazw, i wyświetlania nazwy przestrzeni nazw: wyświetl miano przestrzeni nazw, i skrótu do nazwy przestrzeni nazwy: skrót nazwy przestrzeni nazw. Szablony: {{LinkSpecjalna}}, {{LinkSpecjalna2}} itp., dodatkowo nie obsługują parametru: dyskusja. Szablon {{LinkWB}}, też nie obsługuje parametru: skrót nazwy przestrzeni nazw. Szablony linków między-projektowe nie obsługują parametrów: miano przestrzeni nazw, wyświetl miano przestrzeni nazw, skrót nazwy przestrzeni nazw, klucz projektu, kod języka i kod projektu.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Nazwa strony, do której link linkuje się.

Nazwa stronywymagany
22

Nazwa linku.

Ciąg znakówsugerowany
zaza z

Dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po nazwie linku.

Ciąg znakówopcjonalny
popo p

Dokończenie nazwy linku, poprzez umieszczenie tego napisu bezpośrednio po linku.

Ciąg znakówopcjonalny
klucz projektuklucz projektu k

Kod projektu siostrzanego Wikibooks, ewentualnie w innej wersji językowej Wikimedia, używany zamiast kod języka i kod projektu.

Nieznanyopcjonalny
kod językakod języka kj

Kod języka używany zamiast klucz projektu.

Nieznanyopcjonalny
kod projektukod projektu kp

Kod projektu używany zamiast klucz projektu.

Nieznanyopcjonalny
dyskusjadyskusja d

Tłumaczy przestrzeń nazw na przestrzeń nazw dyskusji, gdy niepusty .

Ciąg znakówopcjonalny
miano przestrzeni nazwmiano przestrzeni nazw przestrzeń m

Miano przestrzeni nazw kanoniczne lub niekanoniczne strony, dla projektu polskiego Wikibooksa, i jego siostrzanych projektów, a także dla ich wersji językowych.

Ciąg znakówopcjonalny
skrót nazwy przestrzeni nazwskrót nazwy przestrzeni nazw skrót s

Skrót do nazwy przestrzeni nazw, który jest wyświetlany przed nazwą strony, jeśli nie podano nazwy linku i podano niepustą zmienną wyświetl miano przestrzeni nazw.

Ciąg znakówopcjonalny
wyświetl miano przestrzeni nazwwyświetl miano przestrzeni nazw wyświetl w

Jeśli wartość niepusta, to wyświetla nazwę przestrzeni nazw w nazwie linku.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

Ogólne szablony linków inteligentnych, kolorujących linki, w zależności do jakiej kategorii one należą, w tym celu wykorzystuje projekt Wikidane
 • {{LinkOgólne}} - najogólniejszy szablon linków, budulec innych szablonów linków, w tym również {{LinkUstęp}}, i pośrednio innych podobnych tego typu,
 • {{LinkOgólne2}} - jest to szablon linków, oparty o szablon {{LinkOgólne}}, wyświetla link, przy niepodanym drugim parametrze, z nazwą przestrzeni nazw strony,
 • {{Link wewnętrzny}} - szablon służy do budowania linków inteligentnych, szablon nie ma parametru nazwy przestrzeni nazw, w przeciwieństwie do {{LinkOgólne}},
 • {{Sekcja referencyjna}} - szablon sekcji podręczników, używana w ramach jednej książki, szablon na substronie Wersja do druku, wyświetla tylko linki manewrowania po całej tej stronie, a wewnątrz podręcznika, pomiędzy jego artykułami,
 • {{LinkURL}} - szablon tworzy, pełny adres URL, na podstawie użytych parametrów.
Szablony wydobywające linki z wikitekstu
 • {{WydobądźLinki}} - wydobywa linki wewnętrzne i zewnętrzne, jeżeli występują.
Kategorie skojarzone z szablonem: